|

BREAKING NEWS : 11.03.2019: Forslag til Hadsten midtbyplan i offentlig høring

Formålet med Hadsten midtbyplan er at fastlægge retningen for og det overordnede indhold i udviklingen af Hadsten midtby.

Byrådet fremlægger forslag til Hadsten midtbyplan i offentlig høring.

 Hadsten midtbyplan bygger bl.a. på potentialer og muligheder for at opføre ny boligbebyggelse og anlægge spændende byrum, der kan bidrage til oplevelsen af midtbyen som en dynamisk og moderne by.

Midtbyplanen redegør for aktuelle igangværende og kommende byggeprojekter i midtbyen og lægger op til en fortætning med nye byggemuligheder, hvor også etageantallet fastlægges.

Hadsten midtbyplan fastlægger:

  • Placering og omfang af nyt byggeri samt byggeriets karakter
  • Bebyggelsens anvendelse, herunder placering af butikker
  • Forbindelser i byen og placering af byens rum
  • Byrummenes anvendelse og funktion
  • Klimatilpasningsløsninger i byrummene
  • Infrastruktur – særligt for gående og cyklister
  • Parkeringsløsninger 
  • Visuelle og fysiske forbindelser til naturen, Lilleåen og Byskoven. 
     

Midtbyplanen er en ikke-lovbunden plantype, som ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen er et internt planlægningsredskab for kommunen, som formidler de overordnede tanker og visioner for områdets udvikling.

Midtbycafé

Lørdag 6. april afholder Favrskov Kommune en Midtbycafé i Sløjfen, hvor bl.a. midtbyplanen vil blive præsenteret.

Offentlig høring

Forslag til Forslag til Hadsten Midtbyplan 2019 og findes i trykt udgave på Hadsten Bibliotek, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. 
Forslag til Hadsten midtbyplan er fremlagt i offentlig høring til 6. maj 2019. 
Evt. skriftlige bemærkninger til forslag Hadsten midtbyplan skal være Favrskov Kommune, Teknik og Kultur, Skovvej 20, 8382 Hinnerup i hænde senest 6. maj 2019. Bemærkninger kan tillige sendes til plan@favrskov.dk 
 
Byrådet vil herefter tage stilling til planforslagene.
 
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder, at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentligt tilgængelig. Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse, og du indsender høringssvar/bemærkninger, er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen, med mindre du gør opmærksom på det. Hvis dit høringssvar indeholder personfølsomme oplysninger om 3. part, skal kommunen informere 3. part. Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Senest opdateret

11.03.2019

mthi

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Stormskader i Favrskov

Stormskader i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYE BORGERE ER MEGET VELKOMNE I FAVRSKOV

NYE BORGERE ER MEGET VELKOMNE I FAVRSKOV

Af Birgit Liin, medlem af Favrskov Byråd, formand for Børne- og Skoleudvalget og borgmesterkandidat for Venstre ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
En aften med læring og faglig stolthed

En aften med læring og faglig stolthed

Dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen kunne i går byde velkommen til en farvestrålende læringsfestival i InSide, der i dagens anledning var blevet pyntet op med vimpler, balloner og spændende faglige stande ... læs mere
Vandskade på SOLHØJ

Vandskade på SOLHØJ

En løbende vandhane hos en beboer har medført en vandskade på Solhøj ... læs mere
2 indbrud i Hadsten

2 indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
RøveriFORSØG i Hadsten

RøveriFORSØG i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Referat fra Radio Favrskovs ekstraordinære Generalforsamling den 9.januar 2020

Referat fra Radio Favrskovs ekstraordinære Generalforsamling den 9.januar 2020

Referat af Ekstraordinær generalforsamling d. 9. januar 2020 kl.19.00 Valg af dirigent. Valgt blev Ole Søndergaard. Valg af stemmetæller. Jørgen Laursen, Camilla Bergmann. Forslag til vedtægtsændringer. Nuværende vedtægter som dirigenten gennemgik. 1.Private medlemmer har en stemme pr. medlemsnummer. 2.Foreninger, firmaer ... læs mere
annonce : 14. februar er det VALENTINSDAG

annonce : 14. februar er det VALENTINSDAG

PØT MØLLE - Frijsenborg Slotskro gør selvfølgelig noget ekstra ud af denne mærkedag ... læs mere
Loading...