|

NYT fra fra Kræftens Bekæmpelse

Nye pakkeforløb for bryst- og lungekræft

20-06-2018
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort nye kræftpakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Kræftens Bekæmpelse håber, de nye forløb vil give et øget fokus på senfølger og efterforløbet, der kan vare mange år efter afslutningen af behandling på sygehuset.
De nye pakkeforløb for kræft skal stadig sikre, at patienterne får et forløb uden unødig ventetid. Men de skal også understøtte sammenhængen i hele forløbet og sikre plads til mere individuelle og behovsbaserede valg af udredning, behandling og rehabilitering. Som noget nyt er der til hvert eneste pakkeforløb lavet en kort folder til patienter og pårørende med introduktion til de forskellige dele af forløbet.
Hvert kræftpakkeforløb indeholder nu også det tidligere opfølgningsprogram, så der kommer fokus på hele forløbet fra mistanke om kræftsygdom til tiden efter kræftsygdommen.

I Kræftens Bekæmpelse hilser direktør Jesper Fisker de nye pakkeforløb velkommen. Foto: Tomas Betelsen
Sammenhæng i forløbet
Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør Jesper Fisker hilsner de nye pakkeforløb velkommen:
– Patienter i kræftbehandling kan have helt forskellige ønsker og behov. Det er derfor meget positivt, at de nye kræftpakkeforløb understreger sammenhæng i hele forløbet, og at der løbende i forløbet skal foretages en vurdering af patientens behov for fysiske, psykiske, sociale og åndelige/eksistentielle understøttende tiltag på sygehus, i almen praksis eller fra kommunen, siger Jesper Fisker.
Han roser, at det i de nye pakkeforløb understreges, at ethvert valg af behandling skal ske i fælles beslutning mellem læge og patient.
Opfølgning efter kræftsygdom
Kræftens Bekæmpelse håber, de nye pakkeforløb vil give et øget fokus på senfølger og efterforløbet, der kan vare mange år efter afslutningen af behandling på sygehuset.
For at sikre en koordineret indsats i efterforløbet skal alle patienter have en skriftlig plan for opfølgning og indsatser i forløbet efter behandling på sygehuset. I planen afdækkes og aftales blandt andet patientens behov for henvisning til fysisk genoptræning, videre kontakt til sygehuset og andet behov for rehabilitering, f.eks. i forhold til håndtering af psykiske og fysiske senfølger eller i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Kræftens Bekæmpelses tilbagevendende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser og behov i det samlede kræftforløb (’Barometerundersøgelsen’) har vist, at det halter med overgangen fra behandling til opfølgning. Der er også behov for tilbud til patienterne i efterforløbet. For eksempel har kun 40 pct. af patienterne i den seneste undersøgelse fået den personlige, skriftlige opfølgningsplan fra sygehuset, som skal danne grundlag for en bred og koordineret indsats i efterforløbet på tværs af sygehus, i almen praksis og i kommune.

Et fremskridt
– Det er et fremskridt, at det med de nye kræftpakkeforløb gøres obligatorisk for sygehusene at registrere, om der er lavet en skriftlig opfølgningsplan til patienten. Men det er kun én brik i Kræftens Bekæmpelses fortsatte fokus på, hvilken indsats der tilbydes i efterforløbet efter behandling – f.eks. i forhold til opsporing og behandling af senfølger både på sygehus, i kommunen og i almen praksis. Vi vil fortsat arbejde for, at indsatsen uden for sygehusene bliver bedre belyst, så man ligesom for indsatsen på sygehusene kan følge, hvad der tilbydes kræftpatienter i efterforløbet og kvaliteten af denne indsats, siger Jesper Fisker.
Pakkeforløb for kræft
I 2007 blev der i Danmark indført pakkeforløb for kræft, og der findes i dag 28 kræftpakker samt et såkaldt diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer som træthed, vægttab, smerter eller blodmangel.
Pakkeforløb tilbyder patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid.
Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom, gennem udredning, diagnose, behandling og efterbehandling. Der er faste krav til tidspunkter og indhold, som i udgangspunktet følger et på forhånd booket forløb.
I forbindelse med kræftplan IV fra 2016 blev der afsat penge til et serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i regi af Sundhedsstyrelsen.
Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen
Læs mere:
Pakkeforløb for kræft

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Lakrids med metalstykker

Lakrids med metalstykker

Tilbagetrukne Fødevarer ... læs mere
Sommerstævne

Sommerstævne i Hadsten If Petanque Klub

Har du lyst til et spil petanque er der rig lejlighed til det tirsdag den 26. juni på klubbens baner ved Østervangskolen. Husk at tilmelde dig senest den 21. juni ... læs mere
Tilbagetrukne Fødevarer

Tilbagetrukne Fødevarer

Salling Group tilbagekalder et parti PRINCIP! Chokolade Mousse, da er er risiko for mugdannelse på overfladen. Tilbagekaldte fødevarer, Publiceret: 18. juni 2018 ... læs mere
LAD OS STARTE ET BONDEOPRØR!

LAD OS STARTE ET BONDEOPRØR!

Regionen vil nedlægge en eller flere busruter i Favrskov, fordi letbanen i Aarhus er kørt af sporet… ... læs mere
NYT fra Kræftens Bekæmpelse

NYT fra Kræftens Bekæmpelse

Flere overlever kræft ... læs mere
NYE elektrikere på DJH i Hadsten

NYE elektrikere på DJH i Hadsten

Hold elh402ib18 med speciale i installationsteknik ... læs mere
To klublegender danner trænerduo på 3. division

To klublegender danner trænerduo på 3. division

To klublegender danner trænerduo på 3. division Efter DHF ringede og spurgte om vi var interesserede i en fortsat plads i 3. division, på trods af nedrykning, var svaret prompte ”JA”, men så gik jagten også i gang på en ... læs mere
Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: LYDBØGER FOR HELE FAMILIEN ... læs mere
Skal du have nyt pas til sommerferien?

Skal du have nyt pas til sommerferien?

Der er ekstraordinære åbningstider i juni måned til at få lavet pas i Borgerservicecentret i Hinnerup ... læs mere
Strikkeklubben på Møllegården

Strikkeklubben på Møllegården

2 damer strikker og strikker ... læs mere
Loading...