|

Nyt fra Ældrerådet i Favrskov

af Erik Bertelsen, Thorrsø

1
NYHEDSBREV 2 Andet kvartal 2019
Høringssvar Nogle af de høringssvar, vi har afgivet i det seneste kvartal, vedrører
• Ændring i værdighedspolitikken
• Nattevagtsbemanding
• Budgetopfølgning
Værdighedspolitikken beskriver de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i Favrskov Kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje. Værdighedspolitikken blev vedtaget af Byrådet i 2016.
Det eneste nye i politikken i 2019 handler om bekæmpelse af ensomhed.
I sit høringssvar anfører Ældrerådet, at vi helt kan tilslutte os forslaget. Vi opfordrer dog til, at der ikke udelukkende er fokus på borgere, der er i kontakt med ældreplejen. Altså der skal være et fokus, der tager udgangspunkt i at fremme en generel bevidsthed om at modvirke ensomhed i befolkningen.

Ældrerådet foreslog sidste år, at der skulle laves en udredning om hvordan nattevagtsdækningen fungerer. Ældrerådet har været med i processen, og der er nu udarbejdet en rapport. Såvel beboere som pårørende og personalet oplever i det store og hele, at det fungerer godt. Der er fundet forslag til nogle forhold der kan forbedres.  Ældrerådet skriver i sit høringssvar, at vi anbefaler kraftigt, at der arbejdes videre med fokus på disse (anbefalinger). Ved at følge anbefalingerne, kan der formentlig herved på sigt blive enklere arbejdsgange til glæde for borgere og hjælp til personalet. Nattevagtsdækningen vil blive fremlagt som politisk sag for byrådet i juni måned.
I forbindelse med budgetopfølgning blev Ældrerådet præsenteret for nogle spareforslag med begrundelse i, at økonomien på handicap- og psykiatriområdet igennem flere år har været presset.
I sit høringssvar skriver Ældrerådet bl.a.: Den måde samfundets svageste borgere behandles på viser meget om det værdigrundlag der styres ud fra. Bl.a. har værdighed, ensomhed og kost været et politisk fokusområde såvel fra Christiansborg som lokalt her i kommunen. I økonomioplægget sættes dette under pres, når puljemidler til bestemte formål flyttes til helt andre fagområder, alene for at klare kommunens økonomi på et bestemt fagområde. En væsentlig del af de midler, der er tiltænkt fx ældres værdighed, ensomhed og kost, anbefales brugt til et helt andet fagligt formål… Ældrerådet oplever, at det er manglende respekt for de politiske intentioner besluttet på Christiansborg at inddrage de tildelte puljemidler til at fremme et helt andet indsatsområde. Kommunen har netop vedtaget en fornyet og udvidet værdighedspolitik. Nu foreslås dele af det økonomiske grundlag, der skal danne grundlag for at værdighedspolitikken kan føres ud i livet, fjernet… At spare på frivillighed og forebyggelse er kortsigtet og kan fremme andre kommunale udgifter. Der er brug for pengene til en værdig ældrepleje. 
 Øvrig orientering fra Ældrerådsmøderne Siden sidste Nyhedsbrev har der været afholdt 3 møder i Ældrerådet.
 Nogle af møderne holdes på de forskellige plejecentre i kommunen, hvor vi også får en rundvisning. Alle steder opleves der en god atmosfære og stor lyst blandt personalet til at give beboerne en god hverdag.
Møderne indeholder som regel et eller flere punkter, hvor relevante personer fra forvaltningen giver orientering. Fra de seneste møder kan nævnes:
2
• Flytteomkostninger for de beboere, der flytter fra Skaghøj og Elmehøj til det nye plejecenter i Dommerparken, vil blive dækket.

• Der indføres tilbud om forebyggende hjemmebesøg til 70-årige, der bor alene.

I Ældrerådet er vi blevet opmærksomme på en problematik omkring betaling for transport til akutpladser. Tilsyneladende er reglerne således, at kommunen ikke kan betale for borgerens kørsel til en akutplads, men nogle kommuner betaler faktisk.
 Favrskov Kommune betaler ikke for borgerens kørsel til en akutplads. Det kan overvejes, om det er rimeligt.
 Det er aftalt med forvaltningen, at Ældrerådet forfølger sagen.
Betaling ved flexkørsel. Ældrerådet møder en udbredt undren og irritation over, at der med kørsel med flexture altid skal betales kontant og med det omhandlende beløb for turen, når bestillingen er foretaget telefonisk. Der kan ikke gives penge retur, hvis pågældende ikke har det omhandlede beløb. 
 Midttrafik har nu meldt tilbage, at man arbejder på en mobilePay-løsning.

Møde med Social- og Sundhedsudvalget Det årlige møde mellem kommunens Social- og Sundhedsudvalg og Ældrerådet blev holdt i maj måned. Ældrerådet oplever, at vi har en god dialog med politikerne og administrationen i kommunen. Vi er jo ikke en besluttende myndighed, men vi skal høres i alle forhold der vedrører ældre, og vi oplever, at der bliver lyttet til vores høringssvar. Vi har fremsendt en del forslag til næste års budget (se nedenfor). Vi er spændte på, om det bliver prioriteret. Der er jo rift om økonomien. Ældrerådet blev spurgt, om Ældrerådet har lyst til at deltage i arbejdsgrupper om velfærdsteknologi og nye boformer. Det er vi positivt stemt over for.
Ældrerådets input til budget 2020 Udredning af normeringer i ældreplejen
Fremtidens ældrebolig
Seniorportal
Hospice i Favrskov Kommune
Dagtilbud til demens med erhvervsaktive pårørende
Psykologhjælp til pårørende til demensramte
Gratis transport ved brug af akutpladser


Brugertilfredshedsundersøgelse Undersøgelsen i 2017, gav ikke en tilfredsstillende svarprocent ligesom svarene til tider var modstridende. På den baggrund besluttede Social og Sundhed at gennemføre brugertilfredsundersøgelsen på en anden måde i 2019, nemlig ved at invitere til ”sønderjysk” kaffebord i Hinnerup og i Thorsø, hvor der blev lavet mundtlige interviews.
3
Det var borgere i hele kommunen der blev inviteret, og målgruppen var de borgere, der modtager madservice, personlig eller praktisk hjælp og servicelovstræning. Ældrerådet deltog i samlingerne. Ældrerådet anbefaler denne fremgangsmåde for at sikre så kvalificerede tilbagemeldinger på brugeroplevelsen som muligt. Efterfølgende forlød det fra forvaltningen, at det sandsynligvis er et koncept, der er kommet for at blive.
En af de ting der blev påpeget, og som ældreområdet skal arbejde videre med, er at personalet bliver bedre til at give besked ved forsinkelser og aflysninger. Den politiske sag om brugertilfredshedsundersøgelsen vil blive sendt i høring hos Ældrerådet efter sommerferien. Ældrerådets indtryk var, at de interviewede borgere var glade for at blive hørt. Ældrerådet foreslår, at interviews skal foregå flere steder lokalt. Det kan evt. give flere deltagere. Transport bør være arrangeret fra kommunens side. Ældrerådet deltager gerne som interviewere igen.     Tak fordi du læste med. Har du emner, som du gerne vil have Ældrerådet til at kigge på, er du velkommen til at henvende dig til formanden. Kommentarer til dette Nyhedsbrev er også velkomne 😊 .
På de sidste sider (6-9) følger bilag om normering, som er afleveret til byrådet og administrationen m.fl.

4

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Butikkerne i Søndergade i Hadsten er ved at gøre klar

Butikkerne i Søndergade i Hadsten er ved at gøre klar

Enkelte har ikke været lukket helt, men nu bli`r der meget mere liv ... læs mere
Støt børn og unge ramt af kræft

Støt børn og unge ramt af kræft

Når du køber Bamselotteriet online, støtter du Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte – målrettet børn og unge ... læs mere
Hurtig handel foretrækkes

Hurtig handel foretrækkes

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: KRIMISERIER PÅ E-REOLEN ... læs mere
Politisk makværk koster Favrskov dyrt

Politisk makværk koster Favrskov dyrt

Af Mette Nøhr, Bestyrelsesmedlem, Det Konservative Folkeparti i Favrskov, Grønhøjvej 33, 8450 Hammel ... læs mere
Information vedrørende opstart i HSK

Information vedrørende opstart i HSK

af Martin Kryger Ahrentsen ... læs mere
Ekspert: Brug ikke kælderen til børneværelse

Ekspert: Brug ikke kælderen til børneværelse

De fleste kældre egner sig ikke til børneværelser, advarer fagekspert i Videncentret Bolius. Læs, hvorfor du helst ikke skal lave børneværelse i kælderen ... læs mere
Bagspiller fra liga til Hadsten

Bagspiller fra liga til Hadsten

Af Simon Olsen, Pr. og Eventschef Simon Olsen, Hadsten Håndbold ... læs mere
Efterlysning: Sjælden militær Nimbus stjålet

Efterlysning: Sjælden militær Nimbus stjålet

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Små friluftsforeninger får 2,5 millioner i corona-hjælp

Små friluftsforeninger får 2,5 millioner i corona-hjælp

En ny støtteordning skal forhindre, at lokale friluftsorganisationer kommer i klemme på grund af corona-krisen. Der er bred enighed blandt Folketingets partier om at støtte med 2,5 millioner kroner ... læs mere
Udligningssmæk til Østjylland

Udligningssmæk til Østjylland

Af Charlotte Green, Byrådsmedlem og Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti ... læs mere
Loading...