|

Alle ejere af en Nimbus kender Knud Jørgensen

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten

Knud Jørgensens store historiske viden om Nimbus og militærhistorie kom for alvor til udtryk, da han sammen med Ole Kristensen, Thomas Secher og Dan Zachariassen opbyggede en tro kopi af de Nimbus-motorcykler, der mødte den tyske invasionsstyrke den 9. april 1940. Den holdes køreklar og har i flere sammenhænge været præsenteret på forskellige træf og andre arrangementer, hvor den både er med til at fortælle historien om Nimbus, den 9. april 1940 og Danmarks Nimbus Touring. Samme personer har nu opbygget en militær Nimbus fra 1950`erne med højt fortøj.

 

 

 

 

 

 

Jørgen Kjær

 

Skulle der mod forventning stadig være Nimbus-ejere blandt læserne af denne artikel, der ikke kender Knud Jørgensen fra Højbjerg ved Aarhus, er der rigtig god grund til at læse videre. For andre læsere og Nimbus-ejere, der allerede kender Knud Jørgensen og hans mange artikler og bøger om det danske nationalklenodie Nimbus-motorcyklen, som i øvrigt sidste år kunne fejre 100-års fødselsdag, er her et portræt af en ildsjæl af de helt sjældne. Han har kørt Nimbus i langt over halvdelen af motorcyklens levetid og har sat sig ind i dens historie som få, og han går ikke og gemmer på denne viden, den uddeles med stor historisk korrekthed, samtidig med han ikke tøver med at hjælpe en Nimbus-ejer, der ulykkeligvis er løbet sur i et restaureringsprojekt, til igen at blive en lykkelig Nimbus-ejer og –kører.

Knud Jørgensen til venstre og Dan Zachariassen til højre studerer en detalje. (Foto Ole Kristensen)

 

Knud Jørgensen har været og er stadig et uvurderligt aktiv for den danske Nimbus-historie og for klubben Danmarks Nimbus Touring. Vi lader derfor klubbens formand og andre klubmedlemmer fortælle om Knuds indsats, men lad os lige høre om hvorfor og hvordan det lige blev Nimbus, der blev Knud Jørgensens alt overskyggende lidenskab 

  Knud Jørgensen til venstre og Dan Zachariassen til højre i gang med opbygning af en udstilling på Nimbus-Museet i Horsens. (Foto Ole Kristensen)

 

Værnepligt med tjenstlig motorcykelkørsel på Nimbus

Knud Jørgensen er, som han selv udtrykker det, født så sent, at han ikke kan erindre den 9. april 1940, men så tidligt, at han kan huske befrielsen i 1945.

-Jeg er opvokset i et hjem ”uden klaver”, det vil sige uden adgang til bil- eller motorcykelkørsel. Men tiderne var mig gunstige. Et aften- og weekendarbejde til to kroner i timen gjorde det muligt for mig at tage førerbevis til bil og motorcykel i 1958, husker Knud Jørgensen, der blev indkaldt til aftjening af værnepligt året efter, og fordi han allerede havde kørekort, blev han straks udtaget til køreskole. Først lastbil, dernæst Nimbus motorcykel – og efterfølgende på sergentskolen med en del specialkøretøjer. Senere stadig som værnepligtig på reserveofficersskole med nogen tjenstlig motorcykelkørsel – på Nimbus.

Knud Jørgensen har været med til at opbygge Nimbus-Museets to militær Nimbus. Her lægger han sin omhyggelige hånd på museets 1950`er udgave med højt fortøj. Ordonansmaskinen er her næsten færdig til Nimbus-Museet i Horsens – det er altså den som “alle ældre mænd har kørt på, mens de var i forvaret”. (Foto Ole Kristensen)

 

-Lastbilkørekortet måtte jeg opgive, trods rådighedstjeneste som officer af reserven. Men jeg fik mulighed for at bevare mine andre kørekort. Husk på, at de i det civile liv skulle fornys dengang hvert femte år. Og endelig i 1969 fandt jeg en Nimbus til mig selv, som jeg købte for 340,- kr. og det var endda leveret på min adresse, forklarer Knud Jørgensen.

-Jeg havde ikke andre forudsætninger end min barndoms erfaringer med at adskille og samle alt – vækkeure, ringeapparater, cykler og min knallert. Jeg anede ikke engang, at der fandtes et reservedelskatalog til Nimbus, og jeg have ikke ret meget værktøj. I løbet af vinteren skilte jeg den så ad, købte lidt reservedele, samlede den igen og kørte til syn. Kasseret!

-Omstilling skulle ske inden én uge! Den skulle have nye stempelringe og lidt mere olie i forgaffelbenene, og så kørte jeg i tre år på den lige så osende og oliedryppende, som næsten alle andre Nimbus var dengang, smiler Knud Jørgensen.

-Knud er på mange måder “Mister Nimbus”. Når det årlige Nimbus Træf afholdes, er Knud en af de få, der ikke bruger hele træftiden på, at tale om Nimbus. Emnerne kan være fejlafhjælpning, teknik, historie, anekdoter med videre, og man er ikke i tvivl om, at Knud har et ikke bare landsdækkende men internationalt Nimbus netværk. På det internationale område har Knud bidraget med bøger om Nimbus vedligeholdelse på engelsk, hvilket er en uvurderlig hjælp, for de for eksempel amerikanske eller britiske Nimbus ejere, der ikke har danske aner. Ofte får Knud også forespørgsler om råd og dåd fra Australien, Tyskland og Frankrig – og så bliver der brugt energi på, at hjælpe spørgeren med et konstruktivt svar, fortæller Kim Hartvig Sørensen, der har skrevet en anmelderrost bog om hærens motorcykler, hvor Knud Jørgensen naturligvis også har bidraget kompetent med råd og dåd.. 

 

Danmarks Nimbus Touring

-Jeg kom tidligt i kontakt med Danmarks Nimbus Touring (DNT), der var blevet grundlagt i 1974, og kæftede på generalforsamlingen i 1975 så meget op, at jeg blev indvalgt i bestyrelsen. Hér blev jeg sekretær, og som så mange før mig har erfaret, er dette øretævernes holdeplads i en forening. Men samtidig gav det kontakt med mange medlemmer i en hastigt voksende organisation, forklarer Knud Jørgensen og fortsætter:

-Dengang var Nimbus-folk typisk medlemmer af for eksempel tømrer- og snedkerforbundet. Så en lærer som mig var velkommen i bestyrelsesarbejdet. Jeg kunne jo skrive på maskine, og Nimbus Tidende skulle ud fire gange om året. I bladet fandt jeg på at skrive om og tegne nogle af de mærkværdigheder, jeg var stødt på. De første artikler blev bragt i 1976, og de er fortsat siden, først fyldt med fejl og misforståelser. Derpå rettelser og nye undersøgelser, fortæller Knud Jørgensen, hvis arbejde og mundede ud i fire bøger om Nimbus.

-Ved årstræffene blev der i en periode tilbudt en gennemgang af de Nimbus, som stillede op til ”originalitetstest”. Der var præmier og hædrende omtale til vinderne, men der var også trusler om tørre tæsk til dommeren. Så dét holdt vi op med igen, smiler Knud Jørgensen.

Knud Jørgensen er an af ankermændene i opbygningen af Nimbus-0Museets specialudstillinger. Her vises postvæsenets brug af Nimbus.

 

Samarbejde med A/S Fisker & Nielsen

Bestyrelsen havde fra første færd ved flere lejligheder forsøgt at komme i kontakt med fabrikken, der havde produceret Nimbus motorcyklen. Dens produktion af reservedele til Nimbus var jo nu ophørt, og fabrikkens interesse i at servicere brugerne af Nimbus var svindende.

-Så da vi nærmede os A/S Fisker & Nielsens 75-års jubilæum, der skulle fejres i 1981, fik bestyrelsen en invitation til et møde på Peter Bangs Vej i oktober 1980. Her blev det aftalt, at fabrikken fra nu af kunne henvise spørgsmål om Nimbus til DNT. Og for at støtte DNT i denne opgave, fik vi overladt lagerbøgerne til både motorcykler og sidevogne, ligesom vi lånte tegningsarkivet i et år. Til gengæld påtog vi os at møde frem på jubilæumsdagen den 26.2. 1981 med et antal forskellige Nimbus, fortæller Knud Jørgensen.

Det gik gevaldigt – både til jubilæet og med tegningerne. De havde ligget på fabrikken siden 1973 uden nogen videre overvågning. De to firmaer, Dreiager og Joseph Koch havde tilsyneladende være der for at hente mange tegninger til de dele, de for egen regning satte i produktion. I løbet af godt et år fik bestyrelsen tegninger, reklamematerialer og billedarkiv ordnet og afleveret med tak for lån på fabrikken.

-I videst muligt omfang var tegninger med videre blevet kopieret. Men hér bedes man huske på, at vor tids teknik med digital scanning ikke var alment tilgængeligt for os dengang. Det blev der omtrent tyve år senere rådet bod på, men det er en anden historie, forklarer Knud Jørgensen.

Tyske Steffen Fuhrmann fra Dresden er en af de mange Nimbus-ejere, der kan nikke genkendende til Knud Jørgensens hjælpsomhed, store militærhistoriske viden og tryllerier i kælderen i Højbjerg. Da han havde hørt et foredrag om den danske motorcykels brug i militæret, fortalte han Knud Jørgensen og Kim Hartvig Sørensen, at han ønskede sig en sådan dansk militærmotorcykel. Den fandt de til ham, restaurerede den lidt ”trætte” tidligere militærmaskine og kunne senere levere den til en ovenud lykkelig ny ejer. Efterfølgende har Steffen Fuhrmann nydt godt af Knud Jørgensens store viden og hjælpsomhed, når der skulle gode råd og måske reservedele til de småproblemer, der altid kan opstå med en gammel motorcykel. Foto Kim Hartvig Sørensen)

 

Nimbus-Museet ser dagens lys

-På Peter Bangs Vej på Frederiksberg havde fabrikken på loftet haft en slags virksomhedsmuseum. På et tidspunkt blev denne samling i flere omgange fordelt, så en del større ting kom til Teknisk Museum i Helsingør og en mængde mindre genstande til Danmarks Nimbus Touring. Jeg havde i en længere periode ikke været medlem af bestyrelsen og havde derfor ikke meget føling med dens dispositioner. Men tankerne om et museum for Nimbus blev dog jævnligt vendt, husker Knud Jørgensen.

I nogle år havde samlingen hjemsted i en lokalitet nær klubbens første og nu tidligere formands bopæl på Djursland. Men dels på grund af formandsskifte, dels på grund af en mulighed for at leje sig ind på Industrimuseet i Horsens blev museets samlinger flyttet dertil i 2001.

-Dette faldt tidsmæssigt næsten sammen med, at jeg havde måttet lade mig pensionere som 60-årig og dermed fik den nødvendige tid til rådighed. Samtidig fandt jeg udfordringen spændende med at få mulighed for at formidle et stykke dansk industrihistorie gennem ”den materielle kulturarv” i form af Nimbus. Det var lige noget for mig, og jeg uddannede så at sige mig selv i et helt nyt fag, i dag kaldet ”museologi”, lyder det fra Knud Jørgensen.

På Nimbus-Museets få kvadratmeter er det nu gennem snart tyve år i et samarbejde med andre frivillige lykkedes at formidle en lang række fortællinger om motorcyklen og dens betydning i mødet med både den lille og den store Danmarkshistorie.

Kælderværkstedet

-Men det bedste ved det hele er faktisk, at det i den seneste halve snes år er lykkedes mig at få lov til at hjælpe folk med at få genopbygget, hvad de selv har troet var umuligt. Det koster mange penge, men har man resterne af, hvad der engang var en kørende Nimbus, kan den komme til at køre igen, smiler Knud Jørgensen.

-I al ubeskedenhed har jeg på godt og vel fyrre år i mit kælderværksted fået i gennemsnit lidt mere end én Nimbus om året ud at køre. Jeg har ingen egentlige værktøjsmaskiner, så dette arbejde får jeg lavet hos dem, som er bedst til dét. Men jeg har været heldig at have fået lært mig selv at skrue. Og samtidig har jeg haft fornøjelsen af at kunne dele denne viden med andre i artikler og bøger.  

-Indenfor de aller seneste år har jeg haft fornøjelsen af at få hjælp til at få et par af mine bøger oversat til et brugbart biker-engelsk. Det har givet mig en del skriftlige kontakter både på engelsk og på tysk. Og den korrespondance har overbevist mig om, at det ikke er tilfældigt, at Nimbus har en så overbevisende høj international status, som den har.

-Næste gang jeg fylder år, skal jeg til at sætte et ottetal foran. Jeg hørte i efteråret mig selv sige til et hold gæster på Nimbus-Museet, at så jeg vil aflevere mit mc-kort. Hvor lige det kom fra, ved jeg ikke. Men jeg håber at få at vide af dem, jeg kører sammen med i Aarhuus Nimbus Klub, når det er på tide, funderer Knud Jørgensen.

Alle Nimbus-ejere kender nok ildsjælen Knud Jørgensen

Egon Nielsen, der er nuværende formand for Danmarks Nimbus Touring, er ikke det mindste i tvivl om Knud Jørgensens betydning for både bevarelsen af Nimbus-historien og at holde de mange overlevende Nimbus kørende.

-Alle medlemmer af DNT kender navnet Knud Jørgensen, ja jeg vil tro, at det gælder alle ejere af Nimbus motorcykler, konstaterer Egon Nielsen.

-Knuds bøger om Nimbussens udvikling og reparation står i alle hobbyværksteder, og det gælder også her hos mig, hvor de bliver brugt flittigt. Er jeg i tvivl om noget teknisk, eller kommer det til en diskussion om hvor vidt en del på Nimbussen er original i forhold til årgangen, ja så er det bare frem med en af Knuds bøger.

Knud Jørgensens bøger er præget af ekstrem grundighed, der skal ikke være noget overladt til gisninger og løse formodninger. Som et eksempel på dette fortæller Egon Nielsen:

-Da Knud og Rene Friborg Andersen skulle skrive bogen om Kakkelovnsrøret, havde de brug for at se på så mange rør som muligt. Danmarks Veteran Motorcykleklubs Skagensløb er formentlig det sted, hvor der er samlet flest rør på en gang, og derfor stod Knud og Rene ved et år ved løbets pausesteder og tog billeder af rørene og detaljér af dem. Målte forskellige dele, tegnede og skrev på livet løs. Det kom der en fantastisk bog om røret ud af, som også står på mit værksted, og bruges flittigt.

-Jeg har været medlem af DNT i 35 år og har kendt til Knud lige så længe, men har først gennem de sidst 10- 15 år haft en personlig kontakt med ham gennem bestyrelsesarbejdet i DNT, hvor vi har gjort stor brug af hans viden, og skulle/skal der skrives et brev til en myndighed, så er Knud også fantastisk, han kan skrive i et kancellisprog, så alle myndigheder bliver duperet, smiler Egon Nielsen.

-Knud har ydet, og gør stadig, et meget stort arbejde for DNT og især for klubbens Nimbus museum i Horsens. Knud har været med i arbejdsgruppen for museet lige siden starten, og har stået bag renoveringen af mange af de Nimbusser, der er udstillet. Desuden har Knud stået for registrering af alle effekter på museet og i klubbens arkiv. Knud er en fantastisk vidende, hjælpsom og venlig person, med et godt humør og man går ikke forgæves til Knud, understreger Egon Nielsen.

Ikke mange har betydet så meget for Nimbus og DNT

-Knud Jørgensen er medlem nr. 42 i Danmarks Nimbus Touring, og der er ikke mange mennesker, der har betydet så meget for Nimbussen og DNT som Knud har. Knud har utrættelig arbejdet for klubben og for Nimbussen, lyder det utvetydigt fra bestyrelsesmedlem Henrik Andersen fra Randers.

-Jeg har sjældent mødt et så hjælpsomt menneske som Knud, lige meget om det er hjælp til reparation eller hjælp til indstilling af Nimbussen eller noget viden om Nimbus relateret stof er Knud altid klar. Knud har ved sit store engagement været med til at sikre at Fisker & Nielsens tegningsarkiv ikke gik tabt men blev scannet ind og nu kan sælges på cd, ligeledes har Knud været initiativtager til af alle klubbens brochurer er blevet digitaliseret, pointerer Henrik Andersen.

-Jeg har selv haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Knud i forbindelsen af etablering af Nimbus-Museet i Horsens, og det er altid en fornøjelse at være i Knuds selskab, fordi han er så vidende om alt der har med Nimbus at gøre og gerne deler ud af sin store viden.

-Der er ingen tvivl om, at under Knuds arbejdsindsats, har DNT`s museum opnået en meget fin status blandt museumsfolk. Knud har ligeledes stået for istandsættelse af flere museumscykler senest en originalt opbygget Nimbus til 9. april udstillingen til Sønderjyllands museum, forklarer Henrik Andersen og supplerer med et par strøtanker om Knud Jørgensen:

-Han er en beskeden mand, som ikke profilerer sig selv. Han har registreret de 1000 vis af effekter som DNT ejer og Knud er som et leksikon, han er utroligt vidende om alt, og han vil være mit første valg som livline i et ”hvem vil være millionær”, slutter Henrik Andersen.

Er systematisk og organisatorisk i alt

Dan Zachariassen fra Aarhus har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Knud Jørgensen på Nimbus-Museet i Horsens gennem efterhånden ret mange år.

-Nu er det måske lidt af en tilsnigelse at kalde det for et museum i juridisk forstand, for da der ikke på nogen måde er tale om en statsanerkendelse, er Nimbus-Museet slet og ret en privat samling, som er ejet og drevet af medlemmerne af Danmarks Nimbus Touring. Når vi alligevel med nogen ret kan bruge betegnelsen museum, er det i høj grad Knud Jørgensens fortjeneste, for siden samlingerne i sin tid blev flyttet fra Følle til Horsens, og Knud for alvor kom ind i billedet, har det været drevet som et rigtigt museum, understreger Dan Zachariassen.

Alle museets effekter, både de, der er udstillet på museet, og alt, der ligger på lager, er registreret i en database som på et hvert andet museum. Gennem mange år var det Knud, der som registrator stod for dette arbejde, og det er i den grad præget af den ordentlighed og systematik, som er så karakteristisk for alt det, han beskæftiger sig med. Selve registreringen er nu overladt til et andet medlem af museumsudvalget men naturligvis efter de samme principper som altid, fortæller Dan Zachariassen..

-Jeg kendte naturligvis Knud fra Aarhuus Nimbus Klub, også inden jeg blev medlem af museumsudvalget, og jeg lægger ikke skjul på, at det ikke mindst var på grund af ham, jeg lagde billet ind på en plads i det udvalg, pointerer Dan Zachariassen og fortsætter:

-Ikke fordi vi på nogen måde ligner hinanden. Måske er vi på lange stræk hinandens modsætninger. Mens Knud er organisatorisk og systematisk i alt, hvad han foretager sig, er jeg mere rodet, og derfor er det da heller ikke de samme opgaver, vi har løst på museet.

-Jeg plejer at sige, at hvis vi har en aftale, så er Knud en fem minutter i mand, mens jeg er en fem minutter over mand.

-Knud stiller store krav til sig selv i alt, hvad han foretager sig. Tingene skal være 100 procent i orden, og derfor stiller han også store krav til dem, han arbejder sammen med, og her kan det somme tider knibe lidt med hans tålmodighed. Hvis ikke tingene bliver gjort som aftalt, kan man godt opleve, at så gør han det selv, smiler Dan Zachariassen.

-De senere år er han dog blevet lidt bedre til at give slip på ansvaret, men det kan være svært, fordi han ligger inde med en viden og et overblik, som ingen af vi andre blot kommer i nærheden af, og det betyder, at mange helt naturligt i første omgang vil henvende sig til ham.

-Ud over museet er han altid parat med en hjælpende hånd, hvis en af vennernes Nimbus trænger til en kærlig hånd. Jeg ved ikke, hvor mange Nimbusser, og i øvrigt også andre motorcykler, der er gået gennem Knuds værksted gennem årene, men det må bestemt kunne tælles i flere hundrede.

-Nimbus-Museet er ikke det eneste museum, Knud Jørgensen er involveret i, han lægger også et stort arbejde i det aarhusianske Spejder Museum, slutter Dan Zachariassen.

Rene Friborg Andersen, stifter af og tidligere formand for Danmarks Nimbus Touring har kendt Knud Jørgensen i utallige år og er som de øvrige stadig imponeret af hans omhyggelighed og utrættelighed, når historien om Nimbus skal fortælles. Det gav sig blandt andet udtryk, da de sammen skrev bogen om Nimbus Kakkelovnsrøret.

-Knud Jørgensen er ikke den man går forgæves til, hvis man har problemer med sin Nimbus. Igennem tiden har jeg været på utallige besøg hos Knud, hvor telefonen ringer, og der spørges til et Nimbus problem. Og mange gange er samtalen endt med, at Knud siger, at jeg kommer forbi her lidt senere – og så tager han senere afsted og hjælper, den problemramte Nimbus-ejer, fortæller Kim Hartvig Sørensen. 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Scanningssystem af fingeraftryk skal opdateres Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Derfor skal systemet nu opdateres.   Foto: København Politi  Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Systemet har forsøgt at verificere det scannede fingeraftryk, selv om aftrykket ikke har været af sådan kvalitet, at systemet har kunnet verificere fingeraftrykket i det et fælleseuropæiske elektroniske visuminformationssystem, VIS.   Det har betydet, at det har været sværere for politiet at opnå et match, når en person fra et tredjeland rejser ind i Danmark. Den såkaldte authentication hit rate har ligget omkring 64 procent mod et forventet måltal på 90 procent.  Fingeraftryk er et af flere elementer, der indgår i grænsekontrollen af visumpligtige personer fra tredjelande. De øvrige kontroller, der foretages i tilfælde af manglende verifikation af fingeraftryk, er tidskrævende, men efter Rigspolitiets vurdering tilstrækkelige til at sikre, at der er overensstemmelse mellem den indrejsende og det fremviste visum.  Politiet har gennem en længere periode uden effekt søgt at afhjælpe den lave hit rate, eksempelvis ved vedligeholdelse/rengøring. I december 2019 blev årsagen identificeret, og i samarbejde med leverandøren, er der lavet en opdatering af systemet.   Opdateringen sikrer, at kun scanninger af tilstrækkelig kvalitet sendes til VIS-systemet til verifikation. Det vil således fremstå tydeligt for paskontrollanten, at der er behov for at foretage en fornyet scanning. Med opdateringen forventer Rigspolitiet, at hit raten stiger til et acceptabelt niveau.  ”Det er beklageligt, at fingeraftrykslæseren i vores system ved grænsekontrollen ikke har fungeret optimalt. Hitraten har været for lav, hvilket har skabt problemer i paskontrollen. Jeg har derfor en forventning om, at opdateringen af systemet vil bringe hit raten op”, siger politidirektør hos Rigspolitiet Lene Frank.  Hitraten siger ikke noget om antallet af sager med indrejse af visumpligtige tredjelandsstatsborgere, hvor der bliver scannet fingeraftryk. Det gjorde der i knap 80 procent af disse indrejsesager til Danmark i første kvartal 2020. Til sammenligning er gennemsnittet i EU på cirka 45 procent. Børn under 12 år, diplomater og personer, for hvilke det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er fritaget fra kravet om at afgive fingeraftryk i forbindelse med visumansøgningen og får derfor heller ikke scannet fingeraftryk ved indrejsekontrollen.  Del

Scanningssystem af fingeraftryk skal opdateres Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Derfor skal systemet nu opdateres. Foto: København Politi Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Systemet har forsøgt at verificere det scannede fingeraftryk, selv om aftrykket ikke har været af sådan kvalitet, at systemet har kunnet verificere fingeraftrykket i det et fælleseuropæiske elektroniske visuminformationssystem, VIS. Det har betydet, at det har været sværere for politiet at opnå et match, når en person fra et tredjeland rejser ind i Danmark. Den såkaldte authentication hit rate har ligget omkring 64 procent mod et forventet måltal på 90 procent. Fingeraftryk er et af flere elementer, der indgår i grænsekontrollen af visumpligtige personer fra tredjelande. De øvrige kontroller, der foretages i tilfælde af manglende verifikation af fingeraftryk, er tidskrævende, men efter Rigspolitiets vurdering tilstrækkelige til at sikre, at der er overensstemmelse mellem den indrejsende og det fremviste visum. Politiet har gennem en længere periode uden effekt søgt at afhjælpe den lave hit rate, eksempelvis ved vedligeholdelse/rengøring. I december 2019 blev årsagen identificeret, og i samarbejde med leverandøren, er der lavet en opdatering af systemet. Opdateringen sikrer, at kun scanninger af tilstrækkelig kvalitet sendes til VIS-systemet til verifikation. Det vil således fremstå tydeligt for paskontrollanten, at der er behov for at foretage en fornyet scanning. Med opdateringen forventer Rigspolitiet, at hit raten stiger til et acceptabelt niveau. ”Det er beklageligt, at fingeraftrykslæseren i vores system ved grænsekontrollen ikke har fungeret optimalt. Hitraten har været for lav, hvilket har skabt problemer i paskontrollen. Jeg har derfor en forventning om, at opdateringen af systemet vil bringe hit raten op”, siger politidirektør hos Rigspolitiet Lene Frank. Hitraten siger ikke noget om antallet af sager med indrejse af visumpligtige tredjelandsstatsborgere, hvor der bliver scannet fingeraftryk. Det gjorde der i knap 80 procent af disse indrejsesager til Danmark i første kvartal 2020. Til sammenligning er gennemsnittet i EU på cirka 45 procent. Børn under 12 år, diplomater og personer, for hvilke det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er fritaget fra kravet om at afgive fingeraftryk i forbindelse med visumansøgningen og får derfor heller ikke scannet fingeraftryk ved indrejsekontrollen. Del

Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Derfor skal systemet nu opdateres ... læs mere
Fra ægtemand til plejer

Fra ægtemand til plejer

I påsken mistede Torben Gorm Larsen i Ulstrup sin kone efter 11 års sygdom. Han har samlet gode erfaringer, som han gerne vil give videre til andre ... læs mere
Nu bliver det ulovligt at købe koncentrerede sprøjtemidler

Nu bliver det ulovligt at købe koncentrerede sprøjtemidler

1. juli 2020 vil det ikke længere være muligt for private danskere at købe ukrudtsmidler, bl.a. Roundup, og andre pesticider i koncentreret form ... læs mere
NYT fra LECA

NYT fra LECA

I denne måneds nyhedsbrev kan du blive klogere på nogle Leca®-løsninger, du måske ikke kendte i forvejen ... læs mere
48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYT fra VELAS

NYT fra VELAS

Kvægnyt skifter udseende og afsender ... læs mere
Personlige opråb hjælper andre

Personlige opråb hjælper andre

Sammenholdet i arbejdet for et liv uden kræft er stort. En del af sammenholdet er bl.a., at kræftpatienter deler deres personlige historier ... læs mere
Å vil have fast ø-læge på Anholt

Å vil have fast ø-læge på Anholt

Af Rasmus Foged, Regionsrådsmedlem for Alternativet, Region Midtjylland og Folketingskandidat for Alternativet, Storkreds Østjylland ... læs mere
Loading...