|

Amsterdam-partnerskab til EU: Stop skovrydningen

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har som formand for Amsterdam-partnerskabet sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor han beder den tage initiativ til en handlingsplan imod afskovning.

 

9. november 2018

 

Hvert år ryddes der skov større end Danmarks samlede areal. Det meste for at gøre plads til mere landbrugsjord – især i troperne. Det øger den globale opvarmning og skader biodiversiteten.

Danmark er formand for det såkaldte Amsterdam-partnerskab, der består af Tyskland, Nederlandene, Frankrig, Italien, Storbritannien og Norge. Her har Danmark arbejdet for, at partnerskabet kommer med en fælles opfordring til EU-Kommissionen. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har på vegne af Danmark og partnerskabet nu sendt et brev til Kommissionen. Ministeren opfordrer Kommissionen til snarest muligt at tage skridt til en EU-handlingsplan mod afskovning.

– Vi har kun en jordklode. Den skal vi værne om på bedst mulig måde. Afskovning er med til at ødelægge naturlig biodiversitet og lokale økosystemer. Det bidrager til at øge den globale opvarmning. Derfor skal vi hurtigst muligt handle og sikre, at bæredygtig produktion og forbrug erstatter rovdriften på naturen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Vejen til at sikre mindre afskovning er dog ikke let. Der er global rift efter varer, der ofte er forbundet med afskovning. Palmeolie, soja og kakao skal fremover produceres bæredygtigt og uden at øge afskovningen. Danmark er blandt andet storimportør af soja til foder i landbruget.

– I Danmark skal vi mindske vores bidrag til afskovningen. Jeg har netop lanceret en handlingsplan for, hvordan Danmark kan få bæredygtige proteiner. Det danske erhvervsliv har også gode initiativer, eksempelvis har de lige lanceret Dansk Protein Innovation. Det skal styrke den danske produktion af bæredygtigt protein til blandt andet foder, fødevarer og pharma. Det er godt både for vores natur og økonomi, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Samtidig opfordrer ministeren til, at erhvervet stiller krav til soja og palmeolie. En mulighed er, at virksomhederne køber certificeret palmeolie og soja, så man støtter op om ansvarligt produceret soja. Alle danske supermarkeder har i dag indkøbspolitikker om palmeolie.

Læs brevet her.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, 2077 0459, minol@mfvm.dk 

Fakta
Amsterdampartnerskabet er et partnerskab mellem syv lande, der alle har tilsluttet sig de to såkaldte Amsterdam-erklæringer fra 2015. Udover Danmark, som pt. varetager formandskabet, er følgende lande i partnerskabet: Tyskland, Nederlandene, Frankrig, Italien, Storbritannien og Norge. De syv lande arbejder for bæredygtige og afskovningsfri værdikæder i landbruget og har særlig fokus på råvarer som palmeolie, soja og kakao.

Der blev årligt importeret mellem ca. 200-250.000 tons palmeolie til Danmark (2010-2017), mens importen af sojaskrå/kage i perioden 2005-2016 har ligget stabilt på mellem 1,6 og 1,7 mio. tons årligt med enkelte udsving i 2007 (1,9 mio. tons) og 2009 (godt 1,4 mio. tons). 

Miljø- og Fødevareministeriet har i oktober 2018 lanceret en ”Handlingsplan for nye bæredygtige proteiner” som opfølgning på anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel. Under det nuværende danske formandskab af Amsterdam Declarations Partnership afholdes der bl.a. en workshop i Bruxelles om afskovningsfri og bæredygtigt produceret soja d. 20. november.
Miljø- og Fødevareministeriet deltager i en palmeolie task force under DI, der arbejder for at fremme brugen af certificeret palmeolie. Derudover har Miljø- og Fødevareministeriet i de seneste år fået udarbejdet en række analyser og kortlægninger om soja og palmeolie hos Aarhus Universitet og Københavns Universitet, med henblik på at skabe overblik over udfordringer og løsningsmuligheder indenfor disse værdikæder.

Miljø- og Fødevareministeriet indgår desuden i en soja-arbejdsgruppe under Dansk Initiativ for Etisk Handel, hvor en række virksomheder, brancheorganisationer og NGOer diskuterer udfordringer og løsningsmuligheder ift. soja. Danmark har i forvejen fokus på at fremme bæredygtig skovdrift og bæredygtigt forbrug og produktion af træ og biomasse. Danmark nye nationale skovprogram sætter mål og retning for en bæredygtig udvikling af Danmarks skove.

Danmark har også bl.a. krav og vejledning om sikring af bæredygtigt træ i statens indkøb af trævarer og bygge- og anlægsopgaver, og en frivillig brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse til el og fjernvarme.
Læs Amsterdam erklæringen om afskovning her
Læs Amsterdam erklæringen om palmeolie her

Certificeret soja og palmeolie
Der findes i dag en række certificeringsordninger, som stiller krav til producenter af soja og palmeolie i forhold til bl.a. afskovning af primær skov, omlægning af andre områder med høj grad af biodiversitet, ansvarlig anvendelse af pesticider, sikring af landrettigheder, arbejdstagerrettigheder m.m. I forhold til soja kan f.eks. nævnes certificeringsordningerne RTRS og Proterra og for palmeolie certificeringsordningen RSPO.

Afskovning og landbrug
Det globale bruttotab af skov (skovrydning) er over de seneste årtier aftaget lidt, men udgør stadig ca. 7,6 mio. ha årligt (FAO’s seneste opgørelse fra 2015). Op mod 80 pct. af det globale tab af skov kan ifølge FAO henføres til ekspansion af landbrugsarealer. I Sydamerika er kvæggræsning en væsentlig faktor. Blandt globalt handlede landbrugsafgrøder er soja den største kilde til afskovning, fulgt af palmeolie, kakao, kaffe, nødder og gummi. 

Soy bean fields on deforested land near Brazil's Xingu Indigenous Reserve in the Amazon River Basin.

 

Se nyheden på hjemmesiden

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Gert og Lis nød jubilæumsdagen i Hadsten Bio

Gert og Lis nød jubilæumsdagen i Hadsten Bio

Gert fortæller følgende fra dagen ... læs mere
Forslag: CO2-kompensation i Favrskov

Forslag: CO2-kompensation i Favrskov

Hvis danskernes CO2-udledning skal ned, et er bl.a. nødvendigt at begrænse flyvningen. Men det er svært,. Det vil nok hjælpe lidt at indføre afgifter, men der er også brug for at kunne betale kompensation for den CO2 man udleder når ... læs mere
Glade hundesmileys over hele landet

Glade hundesmileys over hele landet

Landets hundekenneler, -internater og -pensioner har fået en smiley, som viser, hvor godt de passer på deres hunde ... læs mere
Flot Fastelavnsoptog i gaderne i Hadsten

Flot Fastelavnsoptog i gaderne i Hadsten

Med start på Biblioteket og slut på Hans Gadebergs Plads - se billedreportage ... læs mere
Vi skal hjælpe skoletrætte børn

Vi skal hjælpe skoletrætte børn

Birgit Liin, byrådsmedlem for Venstre i Favrskov Byråd, Formand for Børne- og Skoleudvalget, Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg, 8870 Langå ... læs mere
Efterlysning : Dagens lille fund på en mark øst for Hadsten.

Efterlysning : Dagens lille fund på en mark øst for Hadsten.

Dagens lille fund gav et par henvendelser, der kaster lidt lys over fundet  ... læs mere
Røverkøb

Røverkøb

Røde Kors Butikken i Thorsø giver den nu en ekstra  skalle ... læs mere
2 indbrud i Hadsten

2 indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Kvalitetsrapport på børne- og familieområdet

Kvalitetsrapport på børne- og familieområdet

Byrådet har godkendt den første kvalitetsrapport på børne- og familieområdet "Kvalitetsrapport for Børn og Familie 2018" ... læs mere
VENSTRE SKAL FINDE EN NY SPIDSKANDIDAT

VENSTRE SKAL FINDE EN NY SPIDSKANDIDAT

På den netop afholdte generalforsamling hos Venstre i Favrskov oplyste viceborgmester Flemming Nørgaard, at han ikke genopstiller som spidskandidat til det kommende kommunalvalg i 2021 ... læs mere
2 indbrud i Hinnerup

2 indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
KIRKE OG SOGN - marts 2019

KIRKE OG SOGN – marts 2019

Nyt fra Lyngå, Lerbjerg og Skjød ... læs mere
Loading...