|

Ankestyrelsen klar med rapport for børnehandicapområdet

Styrelsen står i spidsen for et læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen.

Birgit Liin

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget

 

Favrskov Kommune har på eget initiativ startet et samarbejde med Ankestyrelsen for præcist at finde ud af, hvor der er udfordringer i sagsbehandlingen, så kommunen fremadrettet kan styrke sagsbehandlingen og øge andelen af korrekte afgørelser. Det skal medvirke til, at der i de kommende år sker et fald i andelen af sager, der hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har set nærmere på 25 sager fra Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Gennemgangen peger på flere styrker i forbindelse med den juridiske behandling af sagerne:

  • Forældreinddragelse og løbende dialog
  • Hurtig iværksættelse af rådgivnings- og vejledningsforløb til forældrene
  • Gode klagevejledninger i de skriftlige afgørelser

Ankestyrelsen peger også på udfordringer:

  • Om der er indhentet nok oplysninger i en sag
  • Om der er tilstrækkelig begrundelse for den afgørelse, der træffes, hvis den er til ugunst for borgeren
  • Vejledning om muligheder for hjælp og støtte efter anden lovgivning eller andre bestemmelser inden for serviceloven.
  • Manglende dokumentation i sagerne – om der er foretaget partshøring af oplysninger
  • Overholdelse af de kommunale sagsbehandlingsfrister

Helle Støve, chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune, har nærlæst rapporten:

– I rapporten adresserer de vores udfordringer og peger på det, vi kan gøre anderledes, så vi fremadrettet ikke får så mange hjemviste eller ændrede sager fra Ankestyrelsen. I 2018 har Ankestyrelsen inden for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter ændret syv afgørelser og hjemvist 11. Det tal skal ses i forhold til, at der i 2018 blev truffet i alt 652 afgørelser i Børnehandicaprådgivningen. Vi er blevet bekræftet i, at det er et komplekst område, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har igangsat dette læringsforløbet med Ankestyrelsen, og at medarbejderne har taget så godt imod forløbet. Ankestyrelsen kigger os grundigt efter i sømmene og peger helt håndgribeligt på, hvad vi kan gøre bedre, og samtidig får vi ti undervisningsdage, hvor medarbejderne lærer, hvad de skal gøre anderledes. Derudover får medarbejderne mulighed for at sparre med Ankestyrelsens eksperter.
 

Statusrapporten fra Ankestyrelsen markerer, at de første to faser af læringsforløbet nu er ved at være afsluttet. Forude venter tredje og sidste fase, hvor 25 nye sager bliver gennemgået, og det munder ud i en ny rapport og tjekliste til de involverede medarbejdere, som kan anvendes fremadrettet.

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, siger:

– Hele forløbet er med til at opkvalificere vores medarbejdere på børnehandicapområdet. Det sker med stor grundighed og høj juridisk faglighed fra Ankestyrelsen, så det er de helt rette at samarbejde med. Forvaltningen venter ikke bare på den næste rapport, før de ændrer noget. De justerer løbende i læringsforløbet med Ankestyrelsen, som afsluttes primo 2020. Samtidig er juristen i Børn og Skole mere direkte involveret i afgørelser fra Ankestyrelsen og i genvurderingerne, når borgerne klager. Vi har selvfølgelig en forpligtelse til også at være dygtige og præcise på dette område, så borgerne bliver behandlet korrekt og får det, de har krav på.

Læs rapporten

Læs dagsordenspunktet på det kommende udvalgsmøde 6. juni 2019
 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Elbiler og elcykler skal gøre transporten i Favrskov grønnere og nemmere

Elbiler og elcykler skal gøre transporten i Favrskov grønnere og nemmere

I de kommende måneder sætter Favrskov Kommune nye projekter i søen, der skal få flere til at køre i elbil og på elcykel ... læs mere
Indbrud i Hadsten

Indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
annonce : TAG PROPPEN AF

annonce : TAG PROPPEN AF

Besøg vinhandler Peter Aschelund i Søndergade i Hadsten og få et godt tilbud ... læs mere
HADSTEN TRÆF 2019 - vi bliver endnu flere og flere

HADSTEN TRÆF 2019 – vi bliver endnu flere og flere

Gregers Petersen og Lars Toft-Hansen fortsætter med at tage kontakt til personer med tilknytning til Hadsten- vi mangler kun dig ... læs mere
Politiets indsats mod spirituskørsel hen over sommeren 2019

Politiets indsats mod spirituskørsel hen over sommeren 2019

I perioden fra fredag den 21. juni til og med tirsdag den 30. juli gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Indsatsen var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel ... læs mere
Tilskud skal få landmænd med på at bytte jordarealer

Tilskud skal få landmænd med på at bytte jordarealer

Landmænd kan nu søge om til tilskud til at bytte arealer med andre landmænd gennem jordfordeling. Det kan spare tid på landevejen og penge for landmanden ... læs mere
Indvielse af Røde Kors PLUS EN - mere genbrug af byggematerialer

Indvielse af Røde Kors PLUS EN – mere genbrug af byggematerialer

Kom til indvielsen lørdag den 10. august klokken 10.00. Borgmesteren klipper den røde snor, der er kaffe og kage og mulighed for at være kreativ ... læs mere
Magisk realisme: Særudstilling hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Magisk realisme: Særudstilling hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Den 15. august åbner udstilling fra Galleri V58 i Uhresalen hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus ... læs mere
Hjælp os!

Hjælp os!

De Radikale søger hjælpere til at udvikle deres politik… ... læs mere
En Hadsten Træf sang

En Hadsten Træf sang

Når der er Hadsten Træf på søndag 11. august er der skrevet en ny sang specielt om Hadsten Træf ... læs mere
Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
Loading...