Herligt!

3 højrefløjs partier er tæt på at ødelægge det næste folketingsvalg for “blå” stue.

Elektrificering af tog-driften

Tirsdag, d.31.10.2017 blev der af BaneDanmark afholdt et møde, bla. i Hadsten, i forbindelse med elektrificeringen af tog-strækningerne i det jyske. Specielt var opgaven at informere om at Skanderborgvej ville blive lukket i op til 6 måneder for at blive hævet ca. 82 cm. således elektrisk drevne tog kunne passere. Ved mødet, der oprindeligt var […]

Udfordring

At være fodgænger på Hammelvej er noget af en udfordring i disse dage.