Den grønne check og Enhedslistens klimaplan

Den grønne check er et godt redskab til at kompensere udvalgte borgere – fx borgere med relativt lav indkomst – for de udgifter de får som følge af afgifter på udledning af klimagasser. Den gør afgifter socialt retfærdige, og derfor har Enhedslisten bygget sine afgifter på klimabelastende adfærd op omkring en forhøjelse af den grønne check.

Forslag: CO2-kompensation i Favrskov

Hvis danskernes CO2-udledning skal ned, et er bl.a. nødvendigt at begrænse flyvningen. Men det er svært,. Det vil nok hjælpe lidt at indføre afgifter, men der er også brug for at kunne betale kompensation for den CO2 man udleder når man (alligevel) flyver. Pengene går i dag typisk til skovprojekter i udlandet, men hvorfor ikke buge dem på at rejse skov over grundvandsområderne i Favrskov?

Hvordan takler vi Midttrafiks besparelser?

Midttrafik skal spare, og det vil ramme Favrskov i 2020. Så vi har tid til at diskutere hvordan vi takler besparelser. Enhedslisten har et forslag – ja, faktisk hele fire

Bliver de ældre i Favrskov mere og mere friske?

Der var i 2016 37% færre ældre der fik hjemmehjælp i Favrskov Kommune end i 2008, skriver Ældresagen. Er det fordi de ældre i Favrskov er blevet mere friske? Nej, der kan kun være én forklaring, nemlig at kommunen visiterer mere nidkært.

Hvad har Enhedslisten gjort?

I stedet for at skrive om alt det vi vil gøre, ser vi her på hvad vi har gjort – og især hvor vi er blevet trynet af byrådets flertal. Det handler bl.a. om mere indflydelse til borgerne og om mere og bedre natur.

HORESTA har ret: Der skal satses mere på turismen, også i Favrskov

HORESTA foreslår kommunerne at udvikle nye turismeprodukter. I Enhedslisten er vi enige. Vi mener der er potentiale til meget mere turisme i kommunen – for turisme er i høj grad også noget der kan bruges de lokale borgere. Vi foreslår her et museum der på én gang kan skabe forbindelse til og mellem de forskellige attraktioner der er i kommunen og bruges både af skoler, lokale borgere samt tilrejsende turister.

Sådan får vi en bedre kollektiv trafik i Favrskov

Den kollektive trafik i Favrskov er ikke god nok. Det er alle vist enige i, men der er forskellige bud på løsninger. Løsningen er heller ikke helt nem, og man skal både se på pris, pris pr. passager – og på mulighederne for at få flere passager. Enhedslisten foreslår at vi tager udgangspunkt i det der fungerer

Selvfølgelig har det konsekvenser

Hvis flygtningene forsømmer danskundervisnigen, får de svært ved at bestå den afsluttende prøve. Og dermed er det næsten umuligt at få dansk statsborgerskab. Det er da konsekvens!

Hvilke ønsker har Enhedslisten til kommunens Budget 2018?

Enhedslisten går til budgetforhandlinger i byrådet med ønsker til bl.a. cykelstier, Favrskovruten, den Åbne skole – og så bakker vi op bag en række af de forslag der er sendt ind fra foreninger og institutioner mv. Og der skal afsættes penge til folkeskolerne, især til arbejdet med inklusion.

Der er tre slemme forslag, ikke kun ét

Det er godt at der er mange der vil gøre indsigelse mod forslaget om at bygge i Hinnerup Skov. Men der er også andre slemme forslag i Kommuneplan-forslaget. Så der er brug for flere indsigelser!