|

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 24. september 2019

I mail af 20. september 2019 stillede I nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.

Spørgsmål 1) Med en besparelse for kommunen og en tidsbegrænsning på ordningen samt et stort ønske fra borgere i Favrskov (jf. underskriftsindsamlingen), hvad er så grundlaget for og ideologien bag ikke at ønske denne ordning?
Svar: Det kan oplyses, at indførelse af ”forslag om økonomisk tilskud til pasning af egne børn” på foranledning af Venstres byrådsgruppe blev behandlet af Byrådet 29. maj 2018. Her blev forslaget om at indføre ordningen ikke vedtaget (12 stemte for indførelse og 13 stemte imod).
Af sagen fremgår blandt andet, at indførelse af ordningen både ville kunne betyde besparelser eller merudgifter for kommunen alt efter, om de pågældende børn i forvejen bliver passet hjemme af forældrene eller går i et dagtilbud. Jeg kan også oplyse, at det indgik i forslaget, at ordningen skulle afgrænses til 0-2-årsområdet, og at tilskuddet kunne have en varighed på op til et år.
Se nedenstående link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=86812&tab=0&itemId=86864
Spørgsmål 2) Hvordan går det med at skaffe dagplejepladser og vuggestuepladser særligt i Hinnerup og Søften, og ville det evt. være en fordel for forældre, der venter på en (ønske) plads at kunne få tilskud til pasning af eget barn, så der ikke skal være et skift?
Svar: Vi søger hele tiden dagplejere, men det er ikke muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere alle steder. I forbindelse med Budget 2019-22 afsatte Byrådet derfor en pulje til etablering af 108 vuggestuepladser i Korsholm, Hinnerup, Hadsten og Hammel. Herudover har Byrådet vedtaget etablering af 32 ekstra vuggestuepladser i Søften. Der er pt. etableret 12 vuggestuepladser i Korsholm, og der er frigivet anlægsmidler, så der kan igangsættes etablering af de 32 vuggestuepladser i Søften og 48 vuggestuepladser i Hinnerup by.
I forhold til et evt. skifte for børnene er det sådan, at når man f.eks. får anvist en dagplejeplads og kun har ønsket en vuggestueplads, så er det muligt at stå til overflytning. Når det er muligt at tilbyde en vuggestueplads, bliver forældrene kontaktet. Det er herefter op til forældrene at beslutte, om deres barn skal have et skifte.
Spørgsmål 3) Hvordan ser det ud i kommunen med overbelægning i vuggestuer og hos dagplejere?
Svar: Der er pt. indskrevet ekstra børn i Nørreskoven (i Hinnerup), da der er ledig børnehavekapacitet og derfor plads til de ekstra vuggestuebørn. Herudover er der pr. 1. oktober 2019 indskrevet fem ekstra børn i de øvrige institutioner i Hinnerup by.
I forbindelse med etablering af ekstra vuggestuepladser i Mælkevejen (i Søften) er der opstillet en pavillon, som gør, at der her er plads til ekstra vuggestuebørn.
I Hadsten by er der pr. 1. oktober 2019 indskrevet fire ekstra børn i Børnehuset Ellemose.
I Hammel/Ulstrup-området er der merindskrevet syv vuggestuebørn i institutionerne.
Der er samlet set for kommunen pr. 1 oktober 2019 merindskrevet fem børn på en femte plads i dagplejen. Det drejer sig om fire børn i Hadsten og et barn i Hinnerup. Dagplejerne har almindeligvis fire børn i pasning, og der er i alt 782 dagplejepladser i Favrskov Kommune.
Spørgsmål 4) Hvor tit anvises forældre en anden plads til deres barn end de ønsker?
Svar: Hvis forældre f.eks. har ønsket plads hos en specifik dagplejer, kan man ofte ikke få den specifikke plads hos denne dagplejer. Det er heller ikke altid muligt at få en vuggestueplads, hvis det ønskes frem for en dagplejeplads. Der føres ikke statistik over, hvor mange forældre der anvises en anden plads end deres 1. prioritet. Det skal dog bemærkes, at det altid er muligt at forblive på venteliste, hvis ikke man får den plads, som man har ønsket.
Spørgsmål 5) Hvis det er tilfældet, at det relativt tit sker, hvad har Byrådet så tænkt sig at gøre ved det?
Svar: Der er jf. anvisningsreglerne mulighed for at stå til overflytning til ønskepladsen, men ofte oplever vi, at forældrene er blevet glade for den plads, de allerede har, og at de derfor takker nej til pladsen.
Spørgsmål 6) Ville det være en besparelse for kommunen, hvis to søskende passes hjemme frem for i vuggestue?
Svar: Det er billigere for kommunen at give tilskud til pasning af eget barn end at have de 0-2-årige i pasning i vuggestue. Dette skyldes, at kommunen maksimalt er forpligtet til at betale et tilskud på 85 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Den potentielle besparelse i forhold til vuggestue ved maksimal takst på 85 pct. er årligt ca. 36.800 kr. pr. plads ved vuggestue og ca. 12.900 pr. plads ved dagpleje.
Omvendt vil ordningen medføre øgede kommunale udgifter, hvis en del af de børn, der ikke gør brug af de kommunale dagtilbud i dag, i stedet ville benytte en ordning med tilskud til pasning af egne børn.
Spørgsmål 7) Hvilke ulemper ser borgmesteren i, at lavindkomstfamilier får muligheden for at vælge, hvad der er bedst for deres børn i forhold til pasning?
Svar: Da der her er tale om spørgetid til Byrådet og ikke personligt til borgmesteren, vil jeg nøjes med at henvise til Byrådets beslutning i maj 2018 jf. besvarelsen af spørgsmål 1.
Supplerende spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 24. september 2019:
Spørgsmål 8) Hvad er årsagen til, at kommunen har en fritvalgsordning, hvor der kan gives tilskud til, at andre passer barnet, og samtidigt ikke vil give tilskud til, at forældrene passer deres barn?
Svar: Kommunerne skal jf. dagtilbudsloven give økonomisk tilskud til private pasningsordninger, hvor andre passer barnet. Økonomisk tilskud til pasning af eget barn er jf. dagtilbudsloven derimod en ydelse, som kommunerne kan vælge at tilbyde.
Som beskrevet i forbindelse med svar til spørgsmål 1 blev ”forslag om økonomisk tilskud til pasning af egne børn” behandlet af Byrådet 29. maj 2018. Her blev forslaget om at indføre ordningen ikke vedtaget.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Fyraftentræf
1. okt. 2019

Fyraftentræf

Livet har dig
2. okt. 2019

Livet har dig

Loading...

Favrskov-direktør går på pension ved udgangen af februar 2020

Favrskov-direktør går på pension ved udgangen af februar 2020

Direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune, Kate Bøgh, går på pension ved udgangen af februar 2020.  ... læs mere
Er klimabevidstheden nået til Favrskov?

Er klimabevidstheden nået til Favrskov?

Der er meget langt fra de fine formuleringer i kommunens ”KLIMAPLAN 2025” og til den virkelighed, som Favrskov Ungdomsskole driver sit virke i ... læs mere
Er TV-masten i Lyngå begyndt at sende røgsignaler?

Er TV-masten i Lyngå begyndt at sende røgsignaler?

Det så sådan ud forleden aften… Sendemasten ude på Brundtvej vest for Lyngå var tilsyneladende begyndt at sende signaler på samme måde, som indianerne gjorde i vores barndoms cowboy-film. Så for den! Nu lykkedes det mig – helt og aldeles ... læs mere
OVEN FOR KARL LARSEN

OVEN FOR KARL LARSEN

Læs, hvorfor Kurt Villy stadig finder interesse i at lede efter stationsbyens gamle postkort ... læs mere
Lyserød Lørdag 2019 sætter kulør på Hadsten

Lyserød Lørdag 2019 sætter kulør på Hadsten

Hadsten er med i forreste række når Lyserød Lørdag for 12. gang rulles ud i hele landet ... læs mere
Fra psykisk syge til rollemodeller - foredrag

Fra psykisk syge til rollemodeller – foredrag

Cecilie Bruun og Christina-Regitze Pedersen fortæller om, hvordan de i dag bruger deres erfaring til at hjælpe andre psykisk sårbare ... læs mere
En dårlig dag på landevejen

En dårlig dag på landevejen

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Bogsalg på Favrskov Bibliotekerne

Bogsalg på Favrskov Bibliotekerne

Gør et kup når bibliotekerne sælger kasserede bøger, blade og cd’er til faldende priser ... læs mere
BREAKING NEWS : ”I Islamisk Stats varetægt i 398 dage” med Daniel Rye

BREAKING NEWS : ”I Islamisk Stats varetægt i 398 dage” med Daniel Rye

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19:00 kommer Daniel Rye til vestjyskBANK Arena og holder foredrag for interesserede ... læs mere
Indbrud i Hammel

Indbrud i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Indbrud i Voldum

Indbrud i Voldum

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...