|

Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet 17. december 2019

att. Anette Blach

att. Anette Blach

I mail af 12. december 2019 stillede du som en af to talspersoner for ”Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov” nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid.
Spørgsmål: D. 12.12.2019 har ”Borgergruppe for lovlig sagsbehandling i Jobcenter Favrskov” fremsendt kritik af den måde, Borgmesteren og byrådet bruger dels årsrapporter fra Borgerrådgiverne i kommunen og dels de 2-årige Tilfredshedsundersøgelser, der laves i Jobcentret. Borgmesteren bruger undersøgelserne til at afvise den af Borgergruppen fremsatte kritik. Det er der ikke belæg for i de 2 undersøgelser.
Hvad har byrådet tænkt sig af gøre i.f.t. den alvorlige kritik af den ulovlige sagsbehandling, der foregår på Jobcenter Favrskov?
Borgergruppen har tilbudt at vise gruppens sager, som dokumenterer ulovlighederne. Borgergruppen har ingen svar modtaget på sine henvendelser, og vi ved, at byrådet er forpligtet til at handle, når byrådet ved, at der foregår ulovligheder i en af Kommunens forvaltninger. Svar: Indledningsvist vil jeg gerne sige, at vi som byråd altid lytter til borgeres oplevelser af den service, der leveres hver dag i Favrskov Kommune. Det er også en af årsagerne til, at vi bl.a. gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser på flere af vores serviceområder. Senest har vi gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på ældre-, dagtilbuds-, skole- samt arbejdsmarkedsområdet.
Som I er bekendt med, skal byrådsmedlemmer efter reglerne reagere, såfremt et medlem er vidende om eller har en begrundet mistanke om, at kommunen handler ulovligt eller forsømmer at gøre noget, som kommunen har pligt til. Favrskov Byråd er bevidst om denne forpligtelse. Som element i den løbende opfølgning på kommunens handlinger behandler byrådet bl.a. revisionsberetninger, borgerrådgiverens årsberetning og statistikker over afgørelser fra anke- og tilsynsmyndigheder. Disse er med til at danne et indtryk af, hvorvidt der er forhold, der skal tages hånd om.
Når der fremsættes kritik, vil vi undersøge de konkrete kritikpunkter, og i dette tilfælde om der foregår den påståede sagsbehandling i Jobcenter Favrskov. Men for at vi kan undersøge disse alvorlige påstande, er det nødvendigt, at der konkret redegøres for
hvilke sager, situationer og tidspunkter, der er tale om, og at der fremskaffes fornøden dokumentation for de fremførte påstande og anklager.
Når denne dokumentation er tilvejebragt, vil vi undersøge og vurdere kritikken nærmere.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg 16. december 2019 har svaret skriftligt på jeres henvendelse fra 19. november 2019, hvor I har stillet nogenlunde samme spørgsmål, som I har fremført i dag.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeres spørgsmål og vores svar vil blive sendt til lokalpressen samt offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.
Venlig hilsen
Ulrich Remien Zickert Sekretariatschef

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Den ultimative lyd af forår

Den ultimative lyd af forår

Kun en uges tid efter kyndelmisse synger lærken ... læs mere
Stormskader i Favrskov

Stormskader i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYE BORGERE ER MEGET VELKOMNE I FAVRSKOV

NYE BORGERE ER MEGET VELKOMNE I FAVRSKOV

Af Birgit Liin, medlem af Favrskov Byråd, formand for Børne- og Skoleudvalget og borgmesterkandidat for Venstre ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
En aften med læring og faglig stolthed

En aften med læring og faglig stolthed

Dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen kunne i går byde velkommen til en farvestrålende læringsfestival i InSide, der i dagens anledning var blevet pyntet op med vimpler, balloner og spændende faglige stande ... læs mere
Vandskade på SOLHØJ

Vandskade på SOLHØJ

En løbende vandhane hos en beboer har medført en vandskade på Solhøj ... læs mere
2 indbrud i Hadsten

2 indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
RøveriFORSØG i Hadsten

RøveriFORSØG i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Referat fra Radio Favrskovs ekstraordinære Generalforsamling den 9.januar 2020

Referat fra Radio Favrskovs ekstraordinære Generalforsamling den 9.januar 2020

Referat af Ekstraordinær generalforsamling d. 9. januar 2020 kl.19.00 Valg af dirigent. Valgt blev Ole Søndergaard. Valg af stemmetæller. Jørgen Laursen, Camilla Bergmann. Forslag til vedtægtsændringer. Nuværende vedtægter som dirigenten gennemgik. 1.Private medlemmer har en stemme pr. medlemsnummer. 2.Foreninger, firmaer ... læs mere
Loading...