|

Børne- og Ungepolitikken i Favrskov

Bred involvering bag godkendt børne- og ungepolitik

Birgit Liin

Favrskov Byråd godkendte Børne- og Ungepolitikken 2019-22 – ’Børn og unge der tør’ på byrådsmødet i går, 25. juni 2019. Nu skal politikken ud og leve i det daglige arbejde med børn og unge i Favrskov Kommune.

I den nye Børne- og Ungepolitik sætter byrådet den overordnede retning for kvalitet og sammenhæng i Favrskov Kommunes tilbud til alle børn og unge fra 0-18 år. Det er politikkens overordnede vision, at alle børn og unge i Favrskov Kommune skal opleve at høre til i et fællesskab. I de fællesskaber skal de have mulighed for at udvikle sig til både at blive til nogen og blive til noget.

Politikken har tre grundlæggende værdier:

  • Dannelse til verden
  • Bæredygtige fællesskaber
  • Fælles ansvar og samarbejde på tværs

Desuden består politikken af fire temaer:

  • Motiverende lege- og læringsmiljøer for alle
  • Sunde børn i sunde rammer
  • Tidlig indsats for udsatte børn og unge
  • Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud

Det har været ambitionen at skabe en politik, der slår tonen an for retningen på børne- og skoleområdet i de kommende år, og ønsket har været at skabe en inddragende proces i arbejdet med at formulere politikkens indhold.

De indkomne høringssvar bekræfter, at både processen og det endelige resultatet indfrier det, siger Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune:

– Jeg vil gerne kvittere for de mange positive og konstruktive høringssvar, der er kommet til Børne- og Ungepolitikken. Høringssvarene har ikke givet anledning til mange ændringer. Overordnet bekræfter høringssvarene, at der har været en bred involvering i udviklingen af den nye Børne- og Ungepolitik, der gør, at skoler, dagtilbud og øvrige parter kan se sig selv i politikken.

Det var et enstemmigt byråd, der godkendte den nye Børne- og Ungepolitik 2019-22. 

– Jeg er meget stolt af det endelige resultat, som byrådet nu har godkendt. Politikken indeholder høje mål og ambitioner for alle børn og unge i Favrskov Kommune. Derfor bliver det spændende at følge, hvordan politikken bliver omsat og forankret i det daglige arbejde på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltning. Blandt andet skal alle forældrebestyrelser samles til dialogmøde med Børne- og Skoleudvalget i efteråret, hvor der arbejdes videre med politikken som ramme for de kommende års arbejde, forklarer Birgit Liin.

Hun understreger, at det er byrådets ønske, at politikkens visioner og mål kan danne udgangspunkt for lokale drøftelser og beslutninger, der fortsat sikrer og udvikler kvaliteten på hele børne- og skoleområdet.

 

Læs politikken: https://www.favrskov.dk/sites/default/files/boerne_og_ungepolitik_2019-2022_opslag_tilgaengelig.pdf

 

 

Yderligere information:

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, 41 40 15 42

Anne Slot Birch, sekretariatskonsulent, 23 84 53 97

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Elbiler og elcykler skal gøre transporten i Favrskov grønnere og nemmere

Elbiler og elcykler skal gøre transporten i Favrskov grønnere og nemmere

I de kommende måneder sætter Favrskov Kommune nye projekter i søen, der skal få flere til at køre i elbil og på elcykel ... læs mere
Indbrud i Hadsten

Indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
annonce : TAG PROPPEN AF

annonce : TAG PROPPEN AF

Besøg vinhandler Peter Aschelund i Søndergade i Hadsten og få et godt tilbud ... læs mere
HADSTEN TRÆF 2019 - vi bliver endnu flere og flere

HADSTEN TRÆF 2019 – vi bliver endnu flere og flere

Gregers Petersen og Lars Toft-Hansen fortsætter med at tage kontakt til personer med tilknytning til Hadsten- vi mangler kun dig ... læs mere
Politiets indsats mod spirituskørsel hen over sommeren 2019

Politiets indsats mod spirituskørsel hen over sommeren 2019

I perioden fra fredag den 21. juni til og med tirsdag den 30. juli gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Indsatsen var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel ... læs mere
Tilskud skal få landmænd med på at bytte jordarealer

Tilskud skal få landmænd med på at bytte jordarealer

Landmænd kan nu søge om til tilskud til at bytte arealer med andre landmænd gennem jordfordeling. Det kan spare tid på landevejen og penge for landmanden ... læs mere
Indvielse af Røde Kors PLUS EN - mere genbrug af byggematerialer

Indvielse af Røde Kors PLUS EN – mere genbrug af byggematerialer

Kom til indvielsen lørdag den 10. august klokken 10.00. Borgmesteren klipper den røde snor, der er kaffe og kage og mulighed for at være kreativ ... læs mere
Magisk realisme: Særudstilling hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Magisk realisme: Særudstilling hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Den 15. august åbner udstilling fra Galleri V58 i Uhresalen hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus ... læs mere
Hjælp os!

Hjælp os!

De Radikale søger hjælpere til at udvikle deres politik… ... læs mere
En Hadsten Træf sang

En Hadsten Træf sang

Når der er Hadsten Træf på søndag 11. august er der skrevet en ny sang specielt om Hadsten Træf ... læs mere
Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
Loading...