|

Bogomtale: ”KUNSTEN AT GJØRE PENGE”

Forleden dag var det oprydningsdag i vores gamle gemmer. Og lige pludselig stod jeg med en gammel bog af den navnkundige amerikaner P.T. BARNUM med den lovende titel:
”KUNSTEN AT GJØRE PENGE”

Af Eigil Jacobsen

Bogen er en lille nyttig sag på bare 42 sider, men med en verden af visdom. Fyldt med gode råd og vink til at skabe sig en formue.
Retrospektivt set en kæmpe fejl fra min side, at bogen har ligget gemt – og glemt – i mange, mange år!

Den blev udgivet på dansk af WM. L. WULFFS BOGHANDEL i 1884.

Forfatteren til bogen, P. T. BARNUM, er ikke en hvilken som helst amerikaner. I forordet præsenteres han som: ”Den berømte Fjælebodsejer, Kæmpe- og Dvergeudstiller, Menageridirektør, Primadonna-Impressario, Raritets- og Kuriøsitetssamler”.
Derudover som ”en dyb Tænker, en dygtig Taler og en aandrig Forfatter samt Borgmester i sin hjemby, fire Gange valgt ind i sin Stats lovgivende Forsamling, Bladejer, Bankdirektør, Formand for Bridgeport Vandledningsselskab samt Præsident for Bridgeport Hospital”
.

Han var (naturligvis) også et mønstereksempel på den amerikanske drøm; en fattig dreng, der endte med at blive hovedrig. Ved sin død i 1881 antog man, at han efterlod sig en formue på mindst 10 millioner dollars.

Nå, men tilbage til bogen.
Forordet indledes med følgende svada:
”Bliv ikke forskrækket, ærlige Læser, ved Synet af denne lille Bogs Titel, og glæd Dig ikke, Falskmøntner in spe! Denne Bog har ikke til Formaal at belære om, hvorledes man skal bære sig ad med at fortjene den haarde Fængselsstraf, der er sat for Efterligning af Statens Penge og Bankens Sedler. Derimod skal den rigtignok alligevel vise, hvorledes man gjør Penge, men herved forstås, hvorledes man kommer til Penge, d.e. bliver rig, eller snarere inder visse Omstændigheder kan blive det”.

Som nævnt er bogen en sand guldgrube for læsere, der interesserer sig for at blive rige.
F.eks. masser af eksempler på dårlig og fornuftig sparsommelighed. Til førstnævnte historien om en mand, der købte en sild til familiens middag for derefter at leje en vogn med fire heste til at bringe silden hjem…
Og et af mange eksempler på fornuftig sparsommelighed:
”Hatten fra ifjor og den gamle Klædning holde prægtigt ud en Saison til”.
Dengang var der mandfolk til. Hvem tør sige det til sin livsledsagerske i dag?

P.T. Barnum kommer i bogen ind på en lang række af andre faktorer, der vil gøre en rig, bla. ”Sundhed”, ”Den rette Livsstilling paa rette Plads”, ”Energi, Udholdenhed, Flid” og ”Andre Penge”.

”Om at gjøre Gjæld”
er et særskilt, men meget oplysende kapitel, der indledes således:
”Der gives ikke noget, for hvilket stræbsomme Folk bør vogte sig i højere Grad, end at gjøre Gjæld, thi Gjæld bringer Enhver, der gjør den, i en uværdig, ydmygende stilling. Kun sjeldent kan en Skyldner unddrage sig den Skjæbne at blive Slave af sin Gjæld”.
Og længere henne i kapitlet:
”En gammel Kvæker sagde til sin Søn, der var Landmand: ”Carl, tag helst ikke noget paa Kredit, men gjør du det alligevel, så lad det være Gjødning”.
Sandelig vise ord…

Bogen kan (muligvis) købes i boghandelen, ligesom den kan købes på flere netportaler.
Men hvis man gør, som P. T. BARNUM helt sikkert ville gøre det, hvis han stadig levede, så gå på biblioteket. Så er de penge sparet.
Og hvad der er sparet, er som bekendt tjent…

Lige en sidste serviceoplysning:
P. T. BARNUM har skrevet en lang række bøger, som sikkert også er læseværdige. Jeg vil ike undlade at nævne denne titel: ”The Humbugs of the World”.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Fyraftentræf
1. okt. 2019

Fyraftentræf

Livet har dig
2. okt. 2019

Livet har dig

Loading...

Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

I uge 38 i perioden mandag 16. september til og med søndag 22. september 2019 gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod uopmærksomhed i trafikken ... læs mere
Kommentar til  Eva Bonke Damsgaard og Ejgil Jacobsens indlæg om eventuelle reduktioner på ældreområdet.   

Kommentar til  Eva Bonke Damsgaard og Ejgil Jacobsens indlæg om eventuelle reduktioner på ældreområdet.  

Ældre Sagen  følger naturligvis tæt hvad der sker med ældrepleje og ældreomsorg i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup, Hadsten og Hammel

Indbrud i Hinnerup, Hadsten og Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Spirituskørsel:

Spirituskørsel:

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Breaking News : Lokal iværksætter starter politisk parti

Breaking News : Lokal iværksætter starter politisk parti

Den lokale computermand i Favrskov har startet det politisk parti Se Lige Ud, fordi ”folket” på gulvet ikke er repræsenteret i folketinget mere og dermed er hverdagens logik heller ikke repræsenteret på borgen ... læs mere
En dag uden dræbte på Europas veje

En dag uden dræbte på Europas veje

Når vi bevæger os rundt i trafikken, har vi som trafikkanter et ansvar ... læs mere
Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 24. september 2019

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 24. september 2019

I mail af 20. september 2019 stillede I nedenstående spørgsmål til besvarelse i Byrådets spørgetid ... læs mere
Favrskov-direktør går på pension ved udgangen af februar 2020

Favrskov-direktør går på pension ved udgangen af februar 2020

Direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune, Kate Bøgh, går på pension ved udgangen af februar 2020.  ... læs mere
Er klimabevidstheden nået til Favrskov?

Er klimabevidstheden nået til Favrskov?

Der er meget langt fra de fine formuleringer i kommunens ”KLIMAPLAN 2025” og til den virkelighed, som Favrskov Ungdomsskole driver sit virke i ... læs mere
Er TV-masten i Lyngå begyndt at sende røgsignaler?

Er TV-masten i Lyngå begyndt at sende røgsignaler?

Det så sådan ud forleden aften… Sendemasten ude på Brundtvej vest for Lyngå var tilsyneladende begyndt at sende signaler på samme måde, som indianerne gjorde i vores barndoms cowboy-film. Så for den! Nu lykkedes det mig – helt og aldeles ... læs mere
Loading...