16 MIL-stenen er væk

Rundt i Danmark står flere flotte sten, som er anbragt på strategiske steder og med en vis afstand. De er fredede og må ikke fjernes. Der er 825 af dem og udskiftningen af de ældste begynder i 1842 og bærer kongelige monogrammer.

Gudenåkonkurrencen

Fiskekonkurrence, grillmad på Langå Stadion.
Alle er velkommen. Tombola og Amerikansk lotteri.

DET KOGTE MORGENÆG…

Markedspladsen gemte på et gammelt træhjerte, hvilket fik Kurt Villy til at genopfriske en historie…