Referat fra Radio Favrskovs ekstraordinære Generalforsamling den 9.januar 2020

  Referat af Ekstraordinær generalforsamling d. 9. januar 2020 kl.19.00 Valg af dirigent. Valgt blev Ole Søndergaard. Valg af stemmetæller. Jørgen Laursen, Camilla Bergmann. Forslag til vedtægtsændringer. Nuværende vedtægter som dirigenten gennemgik. 1.Private medlemmer har en stemme pr. medlemsnummer. 2.Foreninger, firmaer og organisationer har to stemmer pr. medlemsnummer. 3.Man skal være 16 år for at […]