|

DANMARKS BEFRIELSE

For nogle år siden havde Kurt Villy en snak med Hans Gadeberg om dennes oplevelser i befrielsesdagene for nu 74 år siden.
Læs den spændende beretning og se et par fine billeder her på PingvinNyt…

GADEBERG OG BEFRIELSESDAGENE…

Tekst: Kurt Villy Svendsen

Foto: Gerda Christensen og Kurt Villys arkiv

Da købmanden på hjørnet af Østergade og Nørregade – Hans Edslev Sørensen – i 1925 blev ramt af et slagtilfælde, var han kun 57 år gammel. Ane Kirstine – fru H.E. – bortforpagtede derfor firmaets korn- og foderstofdel til Randers Korn. Herfra sendte man en ung mand ved navn Andreas Gadeberg, og i Hadsten og Omegns Folkeblads juleannoncering står han allerede samme år nævnt som leder af Hadsten Korn- og Foderstofforretning.

Kort efter sin ankomst til Hadsten forelsker Andreas Gadeberg sig i én af købmandshusets døtre, Anna. De bliver gift i 1927, og året efter kommer Hans Gadeberg til verden. Den 1. januar 1935 overtager Andreas Gadeberg firmaet som eneste ansvarlige indehaver.

I dag ligger den veldrevne forretning på Gl. Sellingvej 3, og for nogle år siden fortalte Hans Gadeberg mig om de bevægende dage omkring befrielsen i 1945.

-Jeg var ikke i Hadsten, da englænderne kom til byen i pinsen, sagde Hans Gadeberg og fortsatte:

-Jeg boede i Løgten, hvor jeg stod i lære hos købmand Carlsen, men jeg cyklede hjem til Hadsten næsten hver weekend.

Befrielsesaftenen oplevede Hans Gadeberg således i Løgten, hvor chefen og fruen var til komsammen i byen. Købmanden ringede imidlertid og fortalte de unge om fredsbudskabet. Endvidere røbede han, hvor der stod gemt en flaske champagne. Den måtte de åbne for at fejre den glædelige begivenhed.

Glade borgere ad Nørregade på vej til frihedsfest på Vinterslev Skoles sportsplads. I baggrunden Dr. Larsens (senere Palle Overgaard Sørensens) smukke villa på Platanvej.

Hans Gadeberg oplevede senere englændernes ankomst til Århus, hvortil han var kørt med rutebilen fra Løgten.

-Det var en stor oplevelse at se de engelske soldater, som blev fejret overalt, hvor de viste sig i byen, for Montgomery og i særdeleshed Winston Churchill stod jo for os unge som Danmarks befriere…

Da Hans Gadeberg første gang efter befrielsen cyklede til Hadsten, tog han den normale vej over landsbyerne Voer og Krajbjerg. Landevejene var stadig fyldt med utallige grupper af tyske soldater, som måtte se i øjnene, at vejen hjem syntes ekstra lang til fods.

 

Folkefest på Nørregade i Hadsten, maj 1945

Hans Gadeberg nærmede sig Krajbjerg, da en mand kom løbende ud fra en gård. Gadeberg kendte gårdejeren, som fortalte, at han skulle passe på, for Krajbjerg vrimlede i øjeblikket med tyskere, som gennemsøgte huse og gårde for cykler, barnevogne eller trækvogne.

Alt tog de med sig til hjemtransporten. Der var alvor bag kravene, idet mange af de tyske soldater endnu ikke havde afleveret deres skydevåben til englænderne. Hans Gadeberg smuttede med ind på gården, hvor cyklen blev gemt under halmen i hønsehuset. Kort efter kom en deling tyskere ind på gårdspladsen, men de fandt ikke cyklen. Lidt efter ankom gårdmandens bror, vognmand Hans Jensen fra Mejlby i en rutebil med gasgenerator. Da han var færdig med sit ærinde, fandt Hans Gadeberg cyklen frem og lagde den ind i rutebilen.

På vej mod Mejlby passerede de flere tyske soldater – dog uden at blive antastet. -Jeg havde lidt sved på panden, sagde Hans Gadeberg. -Men i Mejlby fik jeg listet cyklen ud af bussen, og det sidste stykke vej til Hadsten forløb uden problemer…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Scanningssystem af fingeraftryk skal opdateres Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Derfor skal systemet nu opdateres.   Foto: København Politi  Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Systemet har forsøgt at verificere det scannede fingeraftryk, selv om aftrykket ikke har været af sådan kvalitet, at systemet har kunnet verificere fingeraftrykket i det et fælleseuropæiske elektroniske visuminformationssystem, VIS.   Det har betydet, at det har været sværere for politiet at opnå et match, når en person fra et tredjeland rejser ind i Danmark. Den såkaldte authentication hit rate har ligget omkring 64 procent mod et forventet måltal på 90 procent.  Fingeraftryk er et af flere elementer, der indgår i grænsekontrollen af visumpligtige personer fra tredjelande. De øvrige kontroller, der foretages i tilfælde af manglende verifikation af fingeraftryk, er tidskrævende, men efter Rigspolitiets vurdering tilstrækkelige til at sikre, at der er overensstemmelse mellem den indrejsende og det fremviste visum.  Politiet har gennem en længere periode uden effekt søgt at afhjælpe den lave hit rate, eksempelvis ved vedligeholdelse/rengøring. I december 2019 blev årsagen identificeret, og i samarbejde med leverandøren, er der lavet en opdatering af systemet.   Opdateringen sikrer, at kun scanninger af tilstrækkelig kvalitet sendes til VIS-systemet til verifikation. Det vil således fremstå tydeligt for paskontrollanten, at der er behov for at foretage en fornyet scanning. Med opdateringen forventer Rigspolitiet, at hit raten stiger til et acceptabelt niveau.  ”Det er beklageligt, at fingeraftrykslæseren i vores system ved grænsekontrollen ikke har fungeret optimalt. Hitraten har været for lav, hvilket har skabt problemer i paskontrollen. Jeg har derfor en forventning om, at opdateringen af systemet vil bringe hit raten op”, siger politidirektør hos Rigspolitiet Lene Frank.  Hitraten siger ikke noget om antallet af sager med indrejse af visumpligtige tredjelandsstatsborgere, hvor der bliver scannet fingeraftryk. Det gjorde der i knap 80 procent af disse indrejsesager til Danmark i første kvartal 2020. Til sammenligning er gennemsnittet i EU på cirka 45 procent. Børn under 12 år, diplomater og personer, for hvilke det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er fritaget fra kravet om at afgive fingeraftryk i forbindelse med visumansøgningen og får derfor heller ikke scannet fingeraftryk ved indrejsekontrollen.  Del

Scanningssystem af fingeraftryk skal opdateres Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Derfor skal systemet nu opdateres. Foto: København Politi Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Systemet har forsøgt at verificere det scannede fingeraftryk, selv om aftrykket ikke har været af sådan kvalitet, at systemet har kunnet verificere fingeraftrykket i det et fælleseuropæiske elektroniske visuminformationssystem, VIS. Det har betydet, at det har været sværere for politiet at opnå et match, når en person fra et tredjeland rejser ind i Danmark. Den såkaldte authentication hit rate har ligget omkring 64 procent mod et forventet måltal på 90 procent. Fingeraftryk er et af flere elementer, der indgår i grænsekontrollen af visumpligtige personer fra tredjelande. De øvrige kontroller, der foretages i tilfælde af manglende verifikation af fingeraftryk, er tidskrævende, men efter Rigspolitiets vurdering tilstrækkelige til at sikre, at der er overensstemmelse mellem den indrejsende og det fremviste visum. Politiet har gennem en længere periode uden effekt søgt at afhjælpe den lave hit rate, eksempelvis ved vedligeholdelse/rengøring. I december 2019 blev årsagen identificeret, og i samarbejde med leverandøren, er der lavet en opdatering af systemet. Opdateringen sikrer, at kun scanninger af tilstrækkelig kvalitet sendes til VIS-systemet til verifikation. Det vil således fremstå tydeligt for paskontrollanten, at der er behov for at foretage en fornyet scanning. Med opdateringen forventer Rigspolitiet, at hit raten stiger til et acceptabelt niveau. ”Det er beklageligt, at fingeraftrykslæseren i vores system ved grænsekontrollen ikke har fungeret optimalt. Hitraten har været for lav, hvilket har skabt problemer i paskontrollen. Jeg har derfor en forventning om, at opdateringen af systemet vil bringe hit raten op”, siger politidirektør hos Rigspolitiet Lene Frank. Hitraten siger ikke noget om antallet af sager med indrejse af visumpligtige tredjelandsstatsborgere, hvor der bliver scannet fingeraftryk. Det gjorde der i knap 80 procent af disse indrejsesager til Danmark i første kvartal 2020. Til sammenligning er gennemsnittet i EU på cirka 45 procent. Børn under 12 år, diplomater og personer, for hvilke det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk, er fritaget fra kravet om at afgive fingeraftryk i forbindelse med visumansøgningen og får derfor heller ikke scannet fingeraftryk ved indrejsekontrollen. Del

Rigspolitiet har konstateret, at det it-system, der bruges ved kontrol af fingeraftryk i forbindelse med indrejsekontrol af visumpligtige borgere fra tredjelande, har været for dårligt. Derfor skal systemet nu opdateres ... læs mere
Fra ægtemand til plejer

Fra ægtemand til plejer

I påsken mistede Torben Gorm Larsen i Ulstrup sin kone efter 11 års sygdom. Han har samlet gode erfaringer, som han gerne vil give videre til andre ... læs mere
Nu bliver det ulovligt at købe koncentrerede sprøjtemidler

Nu bliver det ulovligt at købe koncentrerede sprøjtemidler

1. juli 2020 vil det ikke længere være muligt for private danskere at købe ukrudtsmidler, bl.a. Roundup, og andre pesticider i koncentreret form ... læs mere
NYT fra LECA

NYT fra LECA

I denne måneds nyhedsbrev kan du blive klogere på nogle Leca®-løsninger, du måske ikke kendte i forvejen ... læs mere
48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYT fra VELAS

NYT fra VELAS

Kvægnyt skifter udseende og afsender ... læs mere
Personlige opråb hjælper andre

Personlige opråb hjælper andre

Sammenholdet i arbejdet for et liv uden kræft er stort. En del af sammenholdet er bl.a., at kræftpatienter deler deres personlige historier ... læs mere
Å vil have fast ø-læge på Anholt

Å vil have fast ø-læge på Anholt

Af Rasmus Foged, Regionsrådsmedlem for Alternativet, Region Midtjylland og Folketingskandidat for Alternativet, Storkreds Østjylland ... læs mere
Loading...