|

Dansk produceret brandbil fejrer 100 års fødselsdag

aF redaktør Jørgen Kjær, Hasdsten

Af Jørgen Kjær

Det er efterhånden ikke så sjældent, at man kan fejre en 100 års fødselsdag for en bil, men at man kan fejre de 100 år for en dansk produceret, og i øvrigt stadig velfungerende brandbil hører alligevel til sjældenhederne.

Men det er ikke desto mindre det, Gentofte BrandMuseum har tænkt sig at gøre.

-Vi fejrer den runde dag på St. Bededag den 17. maj 2019. Vi påregner at sætte alle sejl til. Vi søger om at lukke Hellerupvej og har inviteret alle øvrige brandmuseer til at komme med deres brandbiler. Vi søger midler til at forene de to stadig eksisterende Gideon-brandbiler og få Danmarks Tekniske Museums transporteret ned til os. Og så får vi musik – både horn fra København og sækkepiber og borgmesteren klipper snor eller lignende. Den runde dag er værd at fejre, lyder det fra en begejstret Anders Holde, der er formand for brandmuseet.

Gentofte Brandmuseum er et helt enestående museum, der som det eneste i landet er indrettet i en original brandstation fra 1909, hvor de oprindelige køretøjer og materiel, som har været brugt er udstillet!

 

Gentofte Brandvæsen købte en dansk Gideon i 1919

Gentofte BrandMuseum er indrettet i Gentofte Kommunes første egentlige brandstation fra 1909. Stationen var operativ frem til 1939, hvor man flyttede til den nye brandstation på Bernstorffsvej, der fortsat er i drift. Efter udflytningen blev remiserne taget i brug af Civilforsvaret som depot. Derfor fremstår remiserne i dag fuldstændig originalt.

Siden Gentofte Brandvæsens etablering har skiftende brandchefer vist interesse for at bevare udgåede effekter. Derfor er Gentofte BrandMuseum i besiddelse af en omfattende samling. Blandt andet har man bevaret hestetrukne, hånddrevne brandsprøjter fra de tidligere landsbyer i kommunen. En stor del af disse effekter er permanent udstillet i de to bevarede originale sprøjtehuse i kommunen.

Gentofte Brandmuseum er et helt enestående museum, der som det eneste i landet er indrettet i en original brandstation fra 1909, hvor de oprindelige køretøjer og materiel, som har været brugt er udstillet!

 

Det er ligeledes lykkedes at fremskaffe en stor del af de oprindelige motorkøretøjer, som nu står på deres gamle pladser i remiserne. Heriblandt findes Danmarks ældste dansk byggede brandautomobil – en Gideon fra 1919 – desværre dog ikke den samme som brandvæsenet købte i 1919, men en helt tilsvarende af samme fabrikat og produktion.

Gentofte Brandvæsens nye Gideon automobilsprøjte klar til udrykning i 1919.

Købte dansk!

De motoriserede efterfølgere for de hestetrukne brandsprøjter blev udbredt i starten af forrige århundrede. Netop Gentofte Brandvæsen satte Danmarks første automobilsprøjte i drift, da de allerede i 1907 indkøbte en dansk produceret automobilsprøjte af fabrikatet Anglo Dane. Den havde en 10 HK motor og kunne bringe 8 mand frem med den svimlende hastighed af 20 km/t.

I de følgende år voksede antallet af automobilsprøjter hos de danske brandvæsener, men det stilnede dog lidt af under første verdenskrig mellem 1914 og 1918, men i 1919 kom der igen gang i indkøbene af brandsprøjter, og i løbet af ganske få år havde alle de danske købstæder fundet pengene til at anskaffe sig de moderne automobilsprøjter.

I automobilets barndom og i starten af forrige århundrede var der flere danske automobilfabrikker, der prøvede kræfter med automobilproduktion. Allerede i 1912 havde fabrikant Rud. Kramper planlagt en automobilproduktion i Horsens, der skulle producere biler af mærket ”Gideon”. I starten blev der bygget både lastbiler og personbiler og i 1918 suppleredes med brandbiler, hvor den første blev leveret til Aalborg Brandvæsen. Allerede samme år besluttede Gentofte Kommune/Brandvæsen endnu en gang at købe dansk ved at indhente et tilbud på levering af en ny brandbil ved Horsens-firmaet. Sammen med firmaet V.Løwener fra København afgav Kramper&Jørgensen, som firmaet i Horsens nu hed, et tilbud på levering af en Gideon Brandbil. Løwener var allerede da kendt for deres produktion af pumper og andet udstyr til brandslukning. I den forbindelse skrev Løwener til Hellerup Brandvæsen, der var en del af Gentofte Brandvæsen:

”Foruden tidligere at have leveret en motorsprøjte til Horsens Kommune, hvilken sprøjte i enhver henseende har fungeret tilfredsstillende, har fabrikken for nylig leveret en sprøjte i alt væsentligt mage til den tilbudte til Aalborg Kommune, og vi har endvidere i denne uge fået ordre på endnu en sprøjte at levere til Vejle Kommune. Denne leverer vi til trods for at der i den sidste tid har fundet store prisstigninger sted på materiale og de forskellige udstyrsdele, til den pris til hvilken vi i juni måned dette år har tilbudt den til kommunen, og på grund af de fordele det vilde have for vor leverandør samtidig at kunne bygge to sprøjter, vil vi i tilfælde af at Hellerup Brandvæsen kan træffe en bestemmelse inden midten af september måned kunne levere sprøjten til den i vort tilbud afgivne pris.”

Kramper&Jørgensen fik ordren i hus fra Gentofte Brandvæsen til en pris på i alt 39.000 kr

Museumsinspektør Søren W. Sørensen er vores faglige garant, som pensioneret brandmand, og i øvrigt “opfinder” af museet. Han var i sin tid med til at anskaffe den gamle Gideon brandbil, som han her ses bag rattet af iklædt tidstypisk uniform, fortæller Anders Holde.

 

Kunne bruges til alle udrykninger

Gentofte Kommunes nye brandbil blev bygget på et Gideon to tons chassis, der også brugtes til lastbiler, og brandbilen blev leveret den 14. juni 1919 til Gentofte Brandvæsen. Den blev dog først taget i brug i august måned, da malerarbejdet først blev udført efter bilen var blevet leveret. Motoren var Gideons egen med 20,99 HK. I Gjentofte Kommunes Brandvæsens beretning for året 1919-1920 fortælles følgende om den nye automobilsprøjte:

”Leverancen fandt sted i august, hvorefter de i kontrakten fastsatte køre- og pumpeprøver foretoges.

De væsentligste fordringer gik ud på, at sprøjten, fuldt belastet skulle gennemløbe 3 gange 100 kilometer ad såvel bakkede som sandede veje, med en gennemsnitshastighed af 45 km pr. time samt at største ydeevne ved sprøjtning skulle være 1400 liter pr. minut. Prøverne forløb tilfredsstillende, hvorefter kommunen overtog sprøjten, dog først endeligt efter en garantiperiode på et år.

Efter at være udrustet med alt til en sådan sprøjte hørende materiel og pakning og efter at være indkørt af samtlige chauffører, er automobilsprøjten fra 1. oktober indgået i udrykningsmateriellet, hvorefter den benyttes til alle udrykninger, som ikke efter reglementet kræver fremførelse af redningsstige.”

Den nye Gideon automobilsprøjte var Gentofte Brandvæsens førstesprøjte frem til 1932, hvor der blev indkøbt en nyere brandbil. Den overgik til andensprøjte frem til 1936, hvor Gentofte Brandvæsen indkøbte en ny Triangel – endnu en dansk produceret brandbil – og dermed blev den gamle Gideon solgt til ophugning.

Og dermed kunne det være blevet enden på historien om en Gideon Brandbil på brandstationen på Hellerupvej i Hellerup. Men sådan gik det jo heldigvis ikke!

Den gamle Gideon er stadig fuld køreklar. Her fotograferet på Strandvejen i fuld og tidstypisk ”udrykning”.

Kunne være endt på en legeplads

Også Horsens Brandvæsen indhentede et tilbud på en automobilsprøjte fra Kramper&Jørgensen i 1918 af næsten samme konstruktion og samme ydeevne, som der var afgivet tilbud på til både Gentofte og nu også Vejle. Prisen var også omtrent den samme, og Horsens Brandvæsen fik leveret deres nye sprøjte i juli 1919. Her var den byens eneste brandbil frem til 1925. Den gamle Gideon fik dog en længere levetid i Horsens end i Gentofte, og det blev sikkert dens redning.

Den indgik nemlig i brandvæsenets beredskab helt frem til 1951 og stod klar som reservekøretøj yderligere en del år.

På et tidspunkt bliver det så besluttet, at nu har man gemt længe nok på den gamle brandbil, og den sælges til ophugning. I første omgang bliver den i 1959 solgt til en produkthandler i byen for 600 kr. Det kunne nemt være blevet bilens endeligt. Horsens Folkeblad skriver blandt andet om den:

”Nu står ”Gideon” på lossepladsen. En fortidslevning med massive gummihjul, kulissegear, udvendig håndbremse og en benzintank, der er anbragt inde i førerhuset ved instrumentbrættet. Den har gjort det godt gennem de mange år, men den del af vognen, der har holdt bedst ud, er motoren. Man skal lede længe efter en motor på den alder, som har gået så få kilometer – omkring 10.000, og der har været forespørgsler fra folk, som var interesserede i at overtage den som bådmotor. Der har også været røster fremme om at få vognen anbragt på en legeplads, og hvilket herligt legetøj ville det ikke være. Men nu er det for sent. Om få dage tager man fat med skærebrænderen!”

Men sådan gik det heldigvis ikke og den gamle brandbil blev reddet nærmest på målstregen, men blot til en lidt omtumlet tilværelse blandt nogle lokale bilhandlere, inden den kom i hænderne på den på det tidspunkt kendte veteranbilmand Johan Frederiksen i Ry, der havde restaureret flere veteranbiler.

Gentofte Brandmuseums formand Anders Holde glæder sig til at fejre den gamle Gideons 100 års fødselsdag.

 

Var omkring flere museer

Den gamle Gideon var gennem årene blevet ombygget på flere områder. Den havde på et tidspunkt fået påbygget en køler fra en Plymouth lastbil, ligesom den var blevet ombygget til at medtage en såkaldt afprodsstige, der var en stige på to store hjul hængt bag på brandbilen og som kunne tages af.

Johan Frederiksen vidste, hvor han skulle lede efter de manglende dele, og gennemsøgte hele landet efter disse. Det lykkedes ham at finde de manglende dele, og han fik brandbilen bygget op, som den havde set ud ved leveringen i 1919.

I 1971 bliver den så udstillet på det bilmuseum, som Peter Fuglsbjerg opretter i et gammelt teglværk ved Stenderup lidt uden for Horsens. Under sit ophold her fik sprøjten sin gamle 3-delte stige tilbage, som var genfundet ved Horsens Brandvæsen. Museet havde kun en kort levetid.

Da Johan Frederiksen dør overtager en datter og svigersøn brandbilen, og i 1976 vender den efter en tur omkring Egeskov Veteranmuseum tilbage til Horsens, da de udlåner den til det nyoprettede Industrimuseum i byen.

Efter nogle år i udstillingshallerne bliver brandbilen udbudt til salg, og underligt nok ender den ikke i Industrimuseets samling, men på Gentofte Brandvæsens Museum, der blev åbnet i maj 1987. Her har den gamle Gideon været udstillet siden.    

Brandbiler er ofte blevet omhyggeligt passet og plejet, og har ofte kun kørt et begrænset antal kilometer om året. Derfor blev levetiden ofte noget længere end andre biler, og en del blev bevaret i længere tid og dermed også oplysninger om dem. Kramper&Jørgensen fremstillede i alt 10 automobilsprøjter og 64 lastbiler fra 1913 til 1920. Vil man læse mere om specielt Gideon, kan der henvises til Morten Qvistgaards bog ”Horsensbilen GIDEON – et industrieventyr 1913-20” fra 2002.  

 

”Den mest danske bil, der findes”

I 1986 besluttede civilingeniør Ole Sommer – manden bag bilmuseet i Nærum, og som netop har fået en international pris for sin indsats for bevarelse af bilhistorien – at købe netop denne Gideon sprøjte af Johan Frederiksens arvinger, da den blev annonceret til salg og derved sikre, at den blev bevaret på danske hænder. Sprøjten, der som nævnt oprindeligt blev leveret til Horsens Brandvæsen, betegnede nu afdøde Ole Sommer som ”den mest danske bil, der findes”.

Gideon sprøjten fik efterfølgende lov at stå på det nyindrettede brandmuseum på Hellerupvej, hvor museumsforeningens medlemmer har lagt utallige timer i den gamle sprøjtes renovering.

Arbejdet har foregået i fritiden og uden udgifter for brandvæsenet. Takket være denne indsats er brandbilen atter kommet til at køre for egen motorkraft. Der var dog mange udfordringer undervejs. Det viste sig for eksempel at begge motorens cylinderblokke var frostsprængte. Men med stor hjælp fra Ole Sommer blev skaderne udbedret, og sidst i september 1990 var brandbilen klar til at deltage i et stort optog gennem København.

Gentofte Brandvæsens Museumsforening indgik efterfølgende en af aftale med Ole Sommer om at købe automobilsprøjten, hvilket lykkedes med stor hjælp og velvilje fra forskellige sponsorer.

-Da Horsens Brandvæsen i 1992 fyldte 100 år fik museumsforeningen i Gentofte en henvendelse om muligheden for at de kunne generhverve deres gamle brandbil. Af mange og gode grunde blev foreningens svar et nej, selv om det da gjorde ondt at måtte sige det, fortæller Anders Holde. På samme tidspunkt havde Danmarks Tekniske Museum den anden overlevende Gideon sprøjte – den fra Odense – under opmagasinering, den blev udlånt til brandstationen i Horsens, hvor personalet restaurerede til flot standard, og efterfølgende udstillet frem til 2002 i Industrimuseet, hvor den blev leveret tilbage til Danmarks Tekniske Museum.  Den håber Anders Holde nu kan være med til at fejre 100 års fødselsdagen, selv om den jo er et år yngre.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...