|

Den tilfredsstillende udvikling fortsætter i Vestjysk Bank

Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2019 et resultat efter skat på 163 mio. kr., svarende til en fremgang på 37 procent i forhold til samme periode sidste år.

Fremgangen har primært været drevet af faldende nedskrivninger, men afspejler også et højt aktivitetsniveau i banken. Forrentningen af egenkapitalen er steget fra 10,2 procent til 12,3 procent. Vestjysk Banks ledelse betegner bankens resultater i 1. halvår 2019 som tilfredsstillende.

Stort fald i nedskrivningerne
Vestjysk Banks resultat efter skat er steget fra 119 mio. kr. i 1. halvår 2018 til 163 mio. kr. i 1. halvår 2019. Den væsentligste drivkraft bag det forbedrede resultat har været et fald i bankens nedskrivninger fra 95 mio. kr. til 37 mio. kr. – et fald på hele 61 procent.

– Vores nedskrivninger har helt afgjort udviklet sig i den rigtige retning og er nu nede på et niveau, der svarer til resten af den finansielle sektor. Det er vi rigtig godt tilpasse med, udtaler Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank. 

Vestjysk Bank har i 1. halvår 2019 tilbageført 23 mio. kr. på privatsegmentet og 19 mio. kr. på ejendomsbranchen, mens der netto set ikke har været nogen nedskrivninger på øvrige erhverv på nær landbrug. Bankens nedskrivninger på landbrugsbranchen udgjorde i 1. halvår 2019 79 mio. kr., hvori Finanstilsynets justering af hektarprisen på landbrugsjord i Nordvestjylland var indregnet.

– Både størrelsen og fordelingen af vores nedskrivninger har ændret sig de seneste år og afspejler det store stykke arbejde, vi har gjort for at reducere vores nedskrivninger. Som ventet relaterer den altovervejende del af vores nedskrivninger sig fortsat til vores landbrugskunder, der som bekendt har gennemlevet nogle vanskelige år med meget svære markedsbetingelser. Heldigvis har afregningspriserne på mælk stabiliseret sig i 1. halvår 2019, mens svinepriserne er steget kraftigt fra det historisk lave niveau i 2018. Disse forhold har givet de fleste af vores landbrugskunder den “medvind”, de så hårdt har haft brug for, og gjort det muligt for os at tænke i mere langvarige løsninger med de mest udfordrede af vores landbrugskunder, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Lånebog i fortsat bedring
Sammenlignet med 1. halvår 2018 viser bankens tal for 1. halvår 2019, at kreditkvaliteten af Vestjysk Banks samlede udlån og garantier er forbedret. Hvor 36 procent af bankens udlån og garantier pr. 30. juni 2018 havde normal bonitet, er denne andel steget til 41 procent pr. 30. juni 2019. Ligeledes er andelen af nedskrivningskunder faldet fra 26 procent til 22 procent.

– Det er ingen hemmelighed, at vores lånebog har været udfordret med store nedskrivninger til følge. Men vi har arbejdet benhårdt med tingene gennem mange år efterhånden, og vi kan se, at vi er lykkedes med de tiltag, vi har sat i søen. Udviklingen er tilfredsstillende, også selvom det har medført et fald i vores udlån, særligt til kunder med svag økonomi. Forbedringen af kvaliteten af vores lånebog er stadig et vitalt fokuspunkt for os, jf. vores forretningsplan for 2019. Det er vores lånebog, der skal sikre vores fremtidige indtjening, og arbejdet dermed fortsætter således ufortrødent, fastslår Jan Ulsø Madsen.

Travlhed i banken
På trods af at bankmarkedet i dag er præget af skærpet konkurrence og et stadigt nedadgående pres på rentesatserne som følge deraf har Vestjysk Bank i 1. halvår 2019 formået at realisere basisindtægter på 453 mio. kr. mod 458 mio. kr. i 1. halvår 2018.

– Ja, vi kan konstatere, at vores netto renteindtægter er faldet i forhold til sidste år på grund af de lave renter og et lavere udlånsvolumen, men samtidigt er vores netto gebyrindtægter steget. Stigningen skyldes primært stor konverteringsaktivitet på realkreditområdet. Der er meget stor travlhed i banken, og vi løber stærkt i øjeblikket, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

I forhold til bankens omkostninger udgjorde de samlede driftsudgifter og driftsafskrivninger 241 mio. kr. i 1. halvår 2019 mod 234 mio. kr. i 1. halvår 2018. Stigningen stammer hoved­sageligt fra højere IT-omkostninger til sektor- og lovopgaver. Især på anti-hvidvask-området bliver der investeret i disse år, hvorfor tendensen med øgede IT-omkostninger forventes at fortsætte resten af 2019 og ligeledes i de kommende år. Omkostnings­pro­centen i 1. halvår 2019 udgjorde 53,1, hvilket er i overensstemmelse med bankens forventninger.

Forventningerne til regnskabsåret 2019 præciseres
Den 28. juni 2019 opjusterede Vestjysk Bank forventningerne til resultatet efter skat for regnskabsåret 2019 som følge af det kommende salg af 75 procent af bankens aktier i Spar­­invest Holdings SE. Banken opjusterede på daværende tidspunkt resultatet med 135 mio. kr. fra intervallet 225-275 mio. kr. til intervallet 360-410 mio. kr.

– Den endelige transaktion omkring Sparinvest gennemføres i 3. kvartal 2019. Med det in mente og på baggrund af vores indtjeningsmæssige udvikling og den positive trend, som vores nedskrivninger udviser, præciserer vi nu de udmeldte forventninger til året 2019. Vi forventer således et resultat efter skat i den øvre del af intervallet 360-410 mio. kr., konstaterer Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Vores tal viser, at banken er i god gænge. Vores kapitalnøgletal er tilfredsstillende, og vi er i gang med at fremtidssikre vores kapitalstruktur. Samtidigt afspejler vores kunde­tilfredshed, at vores kunder kan lide den måde, vi arbejder på, og anerkender de værdier, vi står for – nærvær, enkelhed og handling.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende nærværende meddelelse, er du velkommen til at kontakte adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04.

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Ugens naturbilleder nr. 434.

Ugens naturbilleder nr. 434.

Det er ikke meget blå himmel september har budt på indtil nu. Vi må jo ha' noget til gode. Idag kommer du med på tur i skov og ved mark ... læs mere
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...