|

Dødelighed hos pattegrise slår ny rekord: 29.500 dør om dagen. Hver dag!

Knap hver fjerde pattegris i svineproduktionen dør i forbindelse med fødslen, viser nye tal. Det svarer til knap 30.000 pattegrise om dagen, hvilket er ny rekord…

Billeder fra Åbent Landbrug den 16. september 2018. Taget på Frihedslund Læregård Sæbyvej 60 4291 Ruds Vedby

”Det blev slået stort op, men endte som en syltekrukke”. Sådan lyder direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis’ dom over landbrugets indsats for bedre dyrevelfærd for svin i det konventionelle landbrug. Dommen falder, efter foreningen på egen hånd har evalueret opnåelsen af målene fra det stort anlagte svinetopmøde der gav landbruget seks år til selv at rette op en række forhold kritisable forhold.
”Danske svin har ikke fået det bedre – tværtimod. Der dør fx flere pattegrise og søer end nogensinde før, og stort set alle svin får klippet krøllen af hallen. Frivillighedens vej for bedre dyrevelfærd for svin har atter vist sig som en blindgyde”. Nu må politikerne gribe ind”, siger Britta Riis.  
Løfterne var ellers mange, da Landbrug & Fødevarer i 2014 til et såkaldt topmøde underskrev en erklæring om bedre dyrevelfærd for svin i Danmark. Daværende fødevareminister, Dan Jørgensen (S), detailhandlen og en række andre interessenter, herunder også Dyrenes Beskyttelse, deltog også og skrev under på erklæringen. Erklæringen gav landbruget seks år til at forbedre de elendige forhold for svin, som blandt andet var blevet afsløret i i DR-dokumentaren Det Store Svinerige.

De konkrete mål i den frivillige og uforpligtende aftale skulle nås senest inden udgangen af 2020. Men på trods af talrige opfordringer, er der aldrig lavet en endelig evaluering af svineproducenternes frivillige tiltag – før nu. Dyrenes Beskyttelse har med data fra erhvervet, diverse publikationer og tal fra tidligere evalueringer fra Fødevarestyrelsen dokumenteret, at der er sket en forværring eller kun uacceptabelt ringe fremskridt på de fleste af topmødets målsætninger.
Fem målsætninger er ikke indfriet
Dyrenes Beskyttelses vurderer, at fem af otte målsætninger fra topmødet i 2014 ikke er indfriet:
1. Målsætning: Overlevelsesraten for smågrise skal hæves med én gris pr. kuld i 2020 
Resultat: Pattegrisedødeligheden er under handlingsplanen steget fra 21,6 procent i 2014 til 23,1 procent i 2020. Der dør nu 28.800 pattegrise om dagen i gennemsnit i danske svinestalde, hvilket er flere end nogensinde før.
  
2. Målsætning:
Overlevelsesraten hos søer skal hæves
Resultat: Dødeligheden for søer er steget fra 11,9 procent i 2014 til 15,1 procent i 2020
3. Målsætning: Mindst ti procent af diegivende søer skal gå i løsdrift i farestalden i 2020
Resultat: Cirka 3,5 procent af diegivende søer er løse i farestalden i 2021
4. Målsætning: Andelen af halekuperede pattegrise skal nedbringes markant
Resultat: Fødevarestyrelsen vurderede i november 2021, at under fem procent af grise i landbruget har hele haler
5. Målsætning: Fokus på staldindretning der tilgodeser dyrevelfærd
Resultat: Der skulle bygges to såkaldte månegrisstalde med det formål at integrere hensyn til miljø, dyrevelfærd og øget effektivitet. Den ene blev aldrig bygget, den anden har primært fokus på miljø
Derudover vurderer foreningen, at de sidste tre mål kun er delvist indfriet.
1. Målsætning: Forekomsten af mavesår reduceres gennem bl.a. styrket sundhedskontrol
Resultat: 51 procent af søerne og 29 procent af slagtesvinene fik mavesår før de kom til slagtning i 2013. I perioden 2017-2019 var det tilfældet hos 39 procent af søerne. Der er altså længere mellem mavesår hos søerne, men det kan ikke være en succes, når det stadig forekommer hos to ud af fem søer. Og mavesår hos slagtesvin er faldet ud af arbejdet i handlingsplanen, og der ikke er opdateret viden om omfanget. 
2. Målsætning: Slagterierne og detailhandlen forpligter sig til at arbejde for at give forbrugerne mere information om og større valgmulighed i forhold til produkter med bedre dyrevelfærd
Resultat: Der er etableret et statsligt dyrevelfærdsmærke i tre niveauer, men på de to laveste niveauer anpriser mærket produktionsforhold, der ifølge Dyrenes Beskyttelse ikke kan betegnes som god dyrevelfærd
3. Målsætning: Stop for kastration – og i første omgang stop for kastration uden bedøvelse senest i 2018
Resultat: Der er ikke officielle tal for antallet af intakte hangrise i dansk svineproduktion, men det vurderes at være meget lavt. Der er indført lokalbedøvelse som krav i erhvervets egen Danish kvalitetskontrolsordning, som omfatter 98 procent af svineproduktionen i Danmark. Mængden af lokalbedøvelse, der udleveres, kan imidlertid tyde på, at det ikke er alle hangrise, der bliver lokalbedøvet i forbindelse med indgrebet, da der udleveres markant mindre lokalbedøvelse end, hvad det ville kræve at give grisene en standarddosis på 1 ml. Dette bør undersøges nærmere

Slut med syltekrukker
Den dumpede handlingsplan står desværre ikke alene. De seneste årtier har ministeriet nedsat fire arbejdsgrupper for at trække dyrevelfærden for svin i retning af forbedringer. Arbejdsgrupperne har hver gang over længere perioder behandlet en række af de store velfærdsproblemer i svineindustrien, hvoraf flere behandles igen og igen, eksempelvis fiksering af søer og halekupering af grise. Derfor mener Dyrenes Beskyttelse, at det er tid til at trække en streg i sandet og ikke lade bedre dyrevelfærd for svin afhænge af støtteordninger og frivillige indsatser.
”Der kan ikke længere være tvivl om, at der skal politiske indgreb til for at give de mange millioner af danske svin et tåleligt liv”, siger Britta Riis.
På samtlige målsætninger fra handlingsplanen peger Dyrenes Beskyttelse derfor på konkrete tiltag, som kan forbedre forholdene for de danske svin. Først og fremmest at skal der – med hjemmel i den nye dyrevelfærdslov – foretages en opgradering af lovgivningen om svin, så dyrene sikres bedre beskyttelse. Det gælder fx indførelsen af et krav om avl for mindre kuld med større og mere levedygtige grise og et forbud mod fiksering i farestalden.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Stemningsbilleder fra Grundlovsfejring i Lyngå Præstegård

Stemningsbilleder fra Grundlovsfejring i Lyngå Præstegård

Præstegården dannede rammen om Grundlovsfejring på bedste vis med grundlovstale af borgmester Lars Storgaard, sang, fællesspisning og musik af Hinnerup Garden ... læs mere
I DAG FEJRER VI DANMARKS GRUNDLOV

I DAG FEJRER VI DANMARKS GRUNDLOV

PingvinNyt.dk har fået dette digt af Hans Jørgen Buchberg ... læs mere
Hadsten Mesterskabet i golf 2022

Hadsten Mesterskabet i golf 2022

Vejret var gråt, men humøret højt, da Hammel Golf Klub lagde græs til årets mesterskab ... læs mere
Brug for hjælp til MitID?

Brug for hjælp til MitID?

Hadsten Computer i Østergade tilbyder at hjælpe ... læs mere
MIN ÆLDSTE FÆTTER

MIN ÆLDSTE FÆTTER

Hjallerup Marked afvikles netop nu. Kurt Villy ser tilbage - og sender en tanke til Pingvinnyts føljeton: "Kunsten at gjøre penge". Læs en pinsehistorie og kom i godt humør ... læs mere
FORFATTER FRA HADSTEN MED DEBUTROMAN

FORFATTER FRA HADSTEN MED DEBUTROMAN

Eigil Jacobsens debutroman - fortalt frit fra leveren - er ikke for sarte sjæle, men den er forfriskende godt skrevet; flabet og morsom. Krænkelsesapostlene kan godt spidse blyanten, men læs nu bogen færdig først ... læs mere
UD I NATUREN (77)

UD I NATUREN (77)

I dag cykler vi sommeren i møde - bl.a. på banestien til Laurbjerg ... læs mere
Danskernes ja er et kæmpe ja tak til øget EU-samarbejde

Danskernes ja er et kæmpe ja tak til øget EU-samarbejde

- men på baggrund af en bedrøveligt sløj valgdeltagelse… ... læs mere
Så er folkeafstemningen i gang

Så er folkeafstemningen i gang

På Østervangskolen i Hadsten var der pænt fremmøde allerede fra morgenstunden ... læs mere
Det vil blive bedre hvis Enhedslisten er med

Det vil blive bedre hvis Enhedslisten er med

Til byrådsmødet 31. maj har Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre indsendt et forslag om at kickstarte den grønne omstilling. Det er et ganske sympatisk forslag, men det kunne være blevet bedre hvis Enhedslisten havde været md til at skrive forslaget ... læs mere
Den fælles HØST

Den fælles HØST

HØST – Hadbjerg Ødum Selling Tidende – er et produkt af mange års fælles historie og identitet ... læs mere
Skybrudssæsonen er startet

Skybrudssæsonen er startet

Sådan forbereder du dig ... læs mere
Loading...