|

En diplomatisk personlighed kombineret med gennemslagskraft

Af Motorredaktør Jørgen Kjær – Hadsten

 

Af Jørgen Kjær

 

At skaffe nye medlemmer til bestyrelser og måske specielt en kvalificeret formand i en frivillig organisation som en klub for klassiske køretøjer kan i dag ofte være noget af en udfordring. Der bliver længere mellem ildsjælene, som VeteranPosten har beskrevet i denne artikelserie, og traditionen med at yde et stykke frivilligt arbejde har de senere år været under pres. Mange vil stadig gerne nyde, færre vil yde og kun et fåtal vil påtage sig lederopgaverne, derfor kan det næsten svare til at skulle besætte en ledig stilling, når bestyrelses- og formandsposter skal besættes. Disse overvejelser har mange klubber været igennem, og fantastisk nok lykkes det stadig for de fleste at besætte posterne. Men tanken er dog ikke så fjern, det har Kim Frandsen fra Volvo Amazon Klub Danmark gjort sig nogle overvejelser om, da man i klubben skulle sikre sig et generationsskifte.

 

Jan og hans forældre kender de fleste Volvo-entusiaster som Volvo-familien, der ofte afholder træf og andre arrangementer ved hjemmet i Thorning.

 

”Driftsikker, kompetent næstformand søges…”

-Skulle bestyrelsesposter i en forening, drevet med frivillig arbejdskraft, besættes via et stillingsopslag, ville ovenstående formentlig have været overskriften på det job, som Jan Christensen tiltrådte efter generalforsamlingen i efteråret 2012, lyder det fra Kim Frandsen, bestyrelsesmedlem i Volvo Amazon Klub Danmark, da VeteranPosten i forbindelse med artikelserien om ildsjælene, der kitter livet sammen i klubberne, beder ham fortælle lidt om klubbens nuværende formand Jan Christensen. Kim Frandsen uddyber:

 

-Baggrunden herfor er, at Volvo Amazon Klub Danmark, som var blevet stiftet i 1994, havde haft de samme tre personer på posterne som formand, næstformand og kasserer siden stiftelsen, og at klubbens daværende næstformand Jørgen Boel og kasserer (undertegnede) for godt 10 år siden begyndte at tale om at lade nye kræfter komme til. Men når klubben – efter mere end 15 års bestyrelsesarbejde – er blevet ens hjertebarn, så ligger det meget naturligt én på sinde at være sikker på, at opgaverne bliver forankret hos kompetente, driftsikre arvtagere. Derfor blev der brugt mange kræfter i at finde egnede kandidater til de to poster.

Selvom klubben beskæftiger sig med en bilmodel, der ikke produceres længere, prøver klubbens bestyrelse at holde et højt aktivitetsniveau.

 

-Set fra min stol var Jan den oplagte næstformand: I kraft af sin involvering i Dansk Vintage Motor Club havde Jan erfaring med bestyrelsesarbejde i relation til en bilklub. Uden at de to klubber i øvrigt skal sammenlignes, er der dog en række lighedspunkter, hvorfor erfaringer kunne nyttiggøres i Volvo Amazon Klub Danmark. Derudover udmærkede Jan sig ved at have formands-potentiale, som kunne være relevant den dag, klubbens formand og grundlægger, Ole Callesen, ville vælge ikke at genopstille. Potentialet kom til udtryk i en diplomatisk personlighed kombineret med en gennemslagskraft, som kunne trækkes frem, hvis dette var nødvendigt. Ovenstående kombineret med erfaringer i forhold til løsningsorienteret samarbejde som følge af en arbejdsmæssig dagligdag i en større organisation og ikke mindst et venligt, imødekommende og meget vidende og vindende væsen gjorde, at vi brugte et par år på at få Jan overtalt til at stille op til posten, når klubbens mangeårige næstformand ville trække sig tilbage, forklarer Kim Frandsen.

Jan Christensen har, som man siger, nærmest fået sin interesse for Volvo ind med modermælken!

 

Jan gør ikke noget halvt

Jans betænkeligheder i forhold til at modtage opfordringen skyldtes engagementet i DVMC, som han ville afvikle i god ro og orden, inden han ville stille sig til rådighed for Volvo Amazon Klub Danmark.

-Det er et eksempel på en anden af Jans kvaliteter – ordentlighed. Jan gør ikke noget halvt – har han lovet noget, så holder han det. Har han påtaget sig en opgave, bliver den løst, pointerer Kim Frandsen.

Kim Frandsen er glad for sit samarbejde med Jan Christensen, der har udviklet sig til et tæt venskab mellem deres to familier, og de følges ofte til træf og arrangementer som her ved Historisk Køredag i 2021 ved Memphis Mansion i Randers. Kaffen nydes i skyggen bag bilerne.

 

-Igennem de sidste 10 år – og især efter at jeg i 2017 igen trådte ind i bestyrelsen i Volvo Amazon Klub Danmark – har Jan og jeg vendt mange ting, både om klubarbejde og om vores fælles passion for Volvo Amazon og for andre af de klassiske Volvo-biler. Vi taler ofte sammen, og min hustru Henriette mistænker mig for at have en knap på mobilen, som jeg trykker på – og som får Jan til at ringe til mig, netop som jeg skal til at rydde af bordet efter aftensmaden, smiler Kim Frandsen.

Hele ånden i Volvos Amazon Klub Danmark ånder til Jan Christensens store glæde af familiehygge, som her ved klubbens 25 års jubilæum, der blev fejret ved Træf- og Køretøjsdag på Wedelslund den 5. juni 2019.

 

-Vores samarbejde om klubben og interessen for de gamle Volvo’er har medført et venskab vore familier imellem, som vi sætter meget stor pris på.

Privilegeret klub

-Her cirka 9 år efter at Jan indtrådte i bestyrelsen – og knap 4 år efter at han blev valgt som klubbens kun 2. formand – giver opfordringen til at skrive om ”en ildsjæl” anledning til refleksion. Det er min opfattelse, at Volvo Amazon Klub Danmark er privilegeret af at have en særdeles kompetent og meget vellidt formand, som er en fremragende ambassadør for klubben og for vores interesse for de smukke klassiske Volvo´er. Og med det engagement, som Jan lægger i klubben – ikke mindst i forbindelse med det årlige Amazontræf – rammer betegnelsen ”ildsjæl” plet, fastslår Kim Frandsen.

Kim Frandsen er glad for sit samarbejde med Jan Christensen, der har udviklet sig til et tæt venskab mellem deres to familier, og de følges ofte til træf og arrangementer som her ved Historisk Køredag i 2021 ved Memphis Mansion i Randers. Kaffen nydes i skyggen bag bilerne.

 

Opvokset med Volvo

Hvor stammer så den altoverskyggende interesse for Volvo så fra? En interesse, der har givet Jan og hans familie navnet ”Volvo-familien”. Jan Christensen er nemlig vokset op med Volvo, og vist det nærmeste man kan komme begrebet at få et bilmærke ind med modermælken.

-Mine forældre har altid kørt Volvo, og min fars første bil var en Volvo PV444 fra 1956. Derefter kom en Amazon, Volvo 140 og så videre. Ved siden af dagligdagsbilen skete det, at min far faldt over et godt tilbud – en Volvo som trængte til en kærlig hånd. Vi hyggede os så med at få den på synet og kørende igen. Det var jo før periodisk syn blev indført, så typisk blev den fix’et og synet, derefter havde vi den som bil nummer to i en periode hvor små fejl blev rettet. Inden den så skulle ejerskiftesynes, blev den solgt, husker Jan Christensen, der i sin barndom boede i et parcelhus med en god stor garage.

-Det satte sin naturlige begrænsning for hobbyen, og i slutningen af 80’erne flyttede vi derfor til et nedlagt landbrug ved Thorning, som gav nogle bedre muligheder for at have værksted og garager.

Da Jan og hans bror så fik kørekort og job gav det mulighed for at finde nogle gode eksemplarer og gemme dem til søndags- og sommer kørsel.

Jan Christensen ser fra førersædet en god basis for Volvo Amazon Klub Danmarks fremtid. (Foto Kim Frandsen)

 

Kaster sig over de helt gamle Volvo

-Allerede I starten af 80`erne hvor bogen ”Volvo från 20 tal til 80 tal” blev udgivet, ønskede jeg mig den i fødselsdagsgave. Den var dog skrevet på svensk, så det var lidt svært at læse i starten, men jeg kunne jo bladre og se billeder, smiler Jan Christensen og fortsætter.

-Der var jo omtalt alle de gamle førkrigsbiler som man jo ikke rigtig kender i Danmark, men det kunne man jo kun drømme om. I midten af 90`erne begyndte Internettet så småt at vinde indpas, og en dag opdagede jeg, at der var en Volvo PV60 fra 1946 til salg i Sverige. Den fik vi købt, og den blev starten på, at vi de kommende år holdt øje med internettet og diverse svenske motorblade, hvor vi fandt en del af de meget sjældne Volvo`er fra før 2. verdenskrig.

I dag har Jan sammen med sin bror og far fyldt udhusene på forældrenes nedlagte landbrug med Volvo’er af næsten alle modeller.

-I forbindelse med interessen for veteranbiler og Volvo i særdeleshed har jeg gennem årene været medlem at både veteranklubber for alle mærker og Volvo klubber. I slutningen af 90’erne arrangerede vi i familien et par år ”Midtjysk Volvo træf” på vores marker og blev herefter involveret i Barndommens Gade i Dansk Vintage Motor Club regi. Jeg blev i den forbindelse spurgt, om jeg kunne være interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejde i DVMC, hvilket jeg sagde ja til. Senere var Volvo Amazon klubben på jagt efter en næstformand, hvilket jeg så som en mulighed for at give en hånd med ved arbejdet i bestyrelsen og med arrangementerne, forklarer Jan Christensen, der i dag er formand for Volvoa Amazon Klub Danmark og stadig med i bestyrelsen i DVMC.

-Jobmæssigt er Jan Christensen uddannet datamatiker og arbejder med IT hos Rambøll i Esbjerg.

-Ja, der er da et stykke vej fra Thorning til Esbjerg – men i en Volvo betyder det jo ikke noget, griner Jan Christensen.

Ikke typen der taler hele tiden

I både Volvo Amazon Klub Danmark og Dansk Vintage Motor Club sættes der stor pris på Jan Christensens arbejdsindsats og ikke mindst arbejdsform. Fra Allan Laxby, der er formand for Dansk Vintage Motor Club lyder det:

-Jeg kan kun have den største respekt for Jan, han er jo en ildsjæl, der både brænder for Volvo historien, men også at han overskud til foreningsarbejdet. Som formand for DVMC ser jeg ham i bestyrelsen som et stort aktiv, der aldrig er bange for at sige til, og påtage sig en opgave, han er jo ikke typen der taler hele tiden, men tag aldrig fejl, når han så siger noget er det med at lytte efter.

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med ham. Han er beviset på, at man både kan engagere sig i klubber, der er mærke specifikke, og klubber der dækker hele viften af andre køretøjer.

Allan Laxby sætter som formand for Dansk Vintage Motor Club stor pris på Jan Christensens indsats i klubben og bestyrelsesarbejdet, der er præget af ordentlighed og akkuratesse.

 

Besidder evnen til at balancere synspunkter

Rune Stjernholm fra Volvo Amazon Klub Danmark kan helt tilslutte sig Allan Laxbys opfattelse af Jan Christensens evner til bestyrelsesarbejde, men også som en god mand at kende, når man har kastet sig over en gammel Volvo.

-I brede veteranbilskredse og i særdeleshed i Volvokredse, er familien Christensen i Thorning med årene blevet en institution, kendt både for familiens store, flotte samling af Volvoer, men også for dens store engagement i klubregi, forklarer Rune Stjernholm, der selv første gang stiftede bekendtskab med Jan Christensen og hans familie i foråret 2007. Året forinden havde han nemlig hentet en gammel Volvo 444 hjem fra Holland.

-Uigennemtænkt, vil nogen sikkert mene, for jeg har ikke hænderne skruet på på en måde så jeg selv kunne ’makke’ med den, og snart rendte jeg da også ind i de første udfordringer og måtte ud at søge hjælp. Ad omveje kom jeg i kontakt med Jan, der straks og beredvilligt tilbød sin hjælp, forklarer Rune Stjernholm og fortsætter:

-Siden kom der også en Volvo Amazon i garagen, og i årene, der er gået, har Jan og hans familie adskillige gange hjulpet mig, både når der var stumper, der skulle skaffes, reservedele, der skulle skiftes, og eftersyn, der skulle foretages. Og altid med gode råd, kyndig vejledning -og med et smil på læben.

-Desuden har jeg lært Jan at kende som led i bestyrelsesarbejde i Volvo Amazon Klub Danmark, hvor han med stor ihærdighed og ansvarlighed har varetaget rollerne først som næstformand og siden 2017 som formand. Her har han bevist, at han både besidder evnen til at balancere og til på diplomatisk vis at tilgodese flest muligt, hvor meninger til tider kan være delte og synspunkter forskellige.

-Især er det dog hans store indsats i forbindelse med Volvo Amazon-klubbens store årlige træf, der til stadighed kommer klubbens medlemmer til gode. Her har Jan i efterhånden en årrække -i øvrigt i tæt samarbejde med sine forældre og sin bror, både hvad angår planlægning og gennemførelse, været en af de bærende kræfter. Kendetegnet for træffet, der strækker sig over en forlænget weekend hvert år i august, og som omfatter blandt andet et orienteringsløb med øvelser og praktiske opgaver undervejs, er, at det så vidt muligt skal have indhold for alle, begge køn, unge såvel som gamle, bilnørder -og ikke mindst dem, som måske nødigt vil og dårligt kan betegnes som sådan, men som deler passionen for Volvo Amazoner. Med stor opfindsomhed har Jan og hans familie således år efter år formået at planlægge et varieret og spændende programindhold, forklarer Rune Stjernholm.

-Dette og meget andet klubarbejde i en fritid, der vel at mærke i forvejen er begrænset af arbejdsdage med lang transporttid. Det er derfor ikke sært, at det ofte er de sene aftentimer, der må tages i brug, når der skal kæles for familiens egen vognpark, slutter Rune Stjernholm.

 

Volvo Amazon Klub Danmark er ikke storforbruger af formænd

Volvo Amazon klub Danmark kan vist ikke siges at være storforbruger af formænd. På 27 år har kun 2 personer haft denne post. Ole Callesen, der også stiftede klubben, sad som formand de første godt 23 år, hvorefter en anden Volvo-entusiast, Jan Christensen overtog posten for nu 4 år siden.

-Efter mere end 25 år har vi nu en klub med en del traditioner, men også plads til fornyelse. Vores filosofi er, at økonomien i klubben skal tilbage til medlemmerne både i form af blade i høj kvalitet men også som tilskud til arrangementer. En af traditionerne er, at vi hvert år afholder Amazon-træf, som er en hel weekend med hygge, og selvfølgelig snakkes der Amazon, men også meget andet. Bestyrelsen prøver løbende at udtænke nye initiativer, forklarer Jan Christensen og understreger samtidig vigtigheden af den velfungerende bestyrelse og det store arbejde, der lægges i klubbens blad Amazon Nyt.

Også basis for klubben i fremtiden trods faldende medlemstal

-Som fleste klubber har vi de senere år måttet konstatere faldende medlemstal. Der sker jo et naturligt frafald på grund af medlemmernes alder. Bestanden af Amazoner på landevejene er nogenlunde konstant, men nogle af bilerne bliver solgt til udlandet eller til en yngre generation. Hos den yngre generation er det desværre ikke så naturligt, at man gerne vil være medlem af en klub. Det fællesskab finder man i stedet i nogen grad via de sociale medier og på internettet generelt. Men en klub som vores har stadig meget at byde på, som ikke kan findes på nettet, understreger Jan Christensen og nævner igen klubbladet og de mange arrangementer, som flere medlemmer står i spidsen for.

-Som en klub for en enkelt bilmodel, der ikke længere produceres, må vi konstatere, at der ikke kommer flere biler, men jeg håber og tror, at der også i fremtiden vil der være basis for en klub som vores, hvor Amazon-entusiaster kan mødes for at hygge sig, erfaringsudveksle og ikke mindst bekræfte hinanden i, hvor fantastisk en bil en Volvo Amazon er, slutter en optimistisk formand for Volvo Amazon Klub Danmark.

 

Billedtekster:

100: Jan Christensen ser fra førersædet en god basis for Volvo Amazon Klub Danmarks fremtid. (Foto Kim Frandsen)

101: Allan Laxby sætter som formand for Dansk Vintage Motor Club stor pris på Jan Christensens indsats i klubben og bestyrelsesarbejdet, der er præget af ordentlighed og akkuratesse.

102: Kim Frandsen er glad for sit samarbejde med Jan Christensen, der har udviklet sig til et tæt venskab mellem deres to familier, og de følges ofte til træf og arrangementer som her ved Historisk Køredag i 2021 ved Memphis Mansion i Randers. Kaffen nydes i skyggen bag bilerne.

103: Hele ånden i Volvos Amazon Klub Danmark ånder til Jan Christensens store glæde af familiehygge, som her ved klubbens 25 års jubilæum, der blev fejret ved Træf- og Køretøjsdag på Wedelslund den 5. juni 2019.

104: Jan Christensens store interesse for Volvo har han fået fra sin far.

105: Jan og hans forældre kender de fleste Volvo-entusiaster som Volvo-familien, der ofte afholder træf og andre arrangementer ved hjemmet i Thorning.

106: Volvo Amazon Klubs årlige sommertræf er et tilløbsstykke.

107: Sommertræffet i klubben er årets højdepunkt.

108: Jan Christensen bruger en stor del af sin vågne tid på klubarbejde og vedligeholdelse af familien mange Volvo`er.

110: Mange klubmedlemmer i Volvo Amazon Klub Danmark havde længe spottet Jan Christensens formandspotentiale.

109: Kim Frandsen (i midten) har både som ven og bestyrelseskollega et tæt samarbejde med Jan Christensen, som han sætter stor pris på.

111: Selvom klubben beskæftiger sig med en bilmodel, der ikke produceres længere, prøver klubbens bestyrelse at holde et højt aktivitetsniveau.

112: Her fødes vist en livslang passion for Volvo Amazon.

113: Jan Christensen har, som man siger, nærmest fået sin interesse for Volvo ind med modermælken!

114: Volvo Amazon er i dag en populær klassiker.

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Valg til Favrskov Byråd 16. november 2021

Valg til Favrskov Byråd 16. november 2021

Tirsdag 16. november 2021 er der valg til Favrskov Byråd, hvor der skal vælges 25 medlemmer ... læs mere
Vestjysk Bank: Leverer over forventning i første halvår

Vestjysk Bank: Leverer over forventning i første halvår

I 1. halvår 2021 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 724 mio. kr ... læs mere
Sensommergudstjeneste i Den Mytologiske Park i Vejerslev

Sensommergudstjeneste i Den Mytologiske Park i Vejerslev

Vejerslev-Aidt-Thorsø Menighedsråd inviterer ... læs mere
Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Antallet af lejere til lejelejligheder er steget godt 10 pct. de sidste 10 år | Byggegrunde bliver revet væk under Corona | Parcelhuse sælges en måned hurtigere end sidste år ... læs mere
Job og Økonomi inviterer til indvielse af om- og tilbygningen af administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten

Job og Økonomi inviterer til indvielse af om- og tilbygningen af administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten

Administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten stod færdig i april 2021 ... læs mere
Borgerinddragelse er forudsætningen for et fremtidssikret lokaldemokrati

Borgerinddragelse er forudsætningen for et fremtidssikret lokaldemokrati

Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti www.reneschneider.dk ... læs mere
Diskofest i Søndergade og Ernst B. Sunds Plads

Diskofest i Søndergade og Ernst B. Sunds Plads

Tirsdag d. 24. august sætter tre langbenede disko-gutter kulør og musik på Hadsten midtby ... læs mere
Det er noget ”lort”, bogstaveligt talt!

Det er noget ”lort”, bogstaveligt talt!

Af Simon Buus Olsen, KV-kandidat for Venstre i Favrskov, Bøgehaven 8370 Hadsten ... læs mere
DER MANGLER BORDE OG BÆNKE LANGS STIERNE I FAVRSKOV KOMMUNE

DER MANGLER BORDE OG BÆNKE LANGS STIERNE I FAVRSKOV KOMMUNE

Thomas Storm, Ravskærvej 65, Søften, Byrådsmedlem (V) i Favrskov Kommune ... læs mere
Byfest/store legedag i Lyngå

Byfest/store legedag i Lyngå

Dette fandt sted lørdag med bl.a. petanque-, stigegolf- og dart-turnering samt rundbold. Det helt store hit var dog at komme højt til vejrs og se Lyngå fra oven. Dagens overskud går til drift af Lyngå's legeplads - herunder forsikring, årlig ... læs mere
Loading...