|

Enigt byråd bag budgetforslag i Favrskov

Byrådet i Favrskov er enige om et budgetforslag, der indeholder serviceudvidelser på 28,8 mio. kr. og reduktioner på knap 11,5 mio. kr. samt et anlægsbudget på 117,2 mio. kr.

Favrskov Byråd

 

Byrådet i Favrskov er enige om et budgetforslag, der indeholder serviceudvidelser på 28,8 mio. kr. og reduktioner på knap 11,5 mio. kr. samt et anlægsbudget på 117,2 mio. kr.
Det er især børne- og skoleområdet, der får glæde af serviceudvidelserne.
Der afsættes bl.a. en pulje på 9,2 mio. kr. til en styrket indsats for inkluderende fællesskaber i folkeskolen, der skal bidrage til at vende udviklingen i antallet af børn, der henvises til specialundervisning. Det skal ske, ved at styrke indsatsen for at børnene får den nødvendige støtte inden for almenområdet.
Ligeledes tilføres området for sårbare børn og familier 7,2 mio. kr. til at håndtere det seneste års budgetpres som følge af flere anbringelser og øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
Handicap- og psykiatriområdet har de seneste to år fået tilført 16 mio. kr. til håndtering af yderligere tilgang af borgere til området. I 2021 tilføres yderligere 1,6 mio. kr. til området.
I 2021 afsættes der også 5,0 mio. kr. til håndtering af stigningen i antallet af ældre borgere, der har brug for hjælp – enten i hjemmesygeplejen eller i form af tildelingen af ældreboliger.
Med hensyn til de foreslåede reduktioner, så er det kun de færreste, der har direkte konsekvenser for servicen over for borgerne. Flere af besparelserne realiseres nemlig via omlægninger eller en ny og smartere måde at løse opgaverne på. For eksempel reduceres budgetterne med 0,5 mio. kr. som følge af øget brug af videomøder.
Borgmester Nils Borring (A) er meget tilfreds med, at alle 25 byrådsmedlemmer står bag budgetforslaget for 2021-24.
– Muligheden for at udvide budgettet til den borgernære service skyldes først og fremmest de ekstra penge, vi har fået i medfør af økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL. Dernæst kommer det os til gode, at vi igennem en årrække har haft rigtig godt styr på vores økonomi og dermed har en god kassebeholdning, som vi blandt andet bruger til afdrag på vores gæld og til indbetaling af indefrosne feriemidler på 75 mio. kr., siger Nils Borring.   
På anlægssiden fremhæver borgmesteren investeringer i klimatiltag, skovrejsning mv. på godt 26 mio. kr. samt tiltag inden for miljøvenlig transport og CO2-reduktion på 3 mio. kr. – begge dele over den fireårige budgetperiode.
Ligeledes er borgmesteren godt tilfreds med, at der over den fireårige budgetperiode er afsat mere end 50 mio. kr. til at vedligeholde kommunens bygninger – herunder foretage de nødvendige indeklimaforbedringer.
Budgettet for 2021-24 rummer også byggeriet af et nyt plejecenter i Hadsten, etablering af yderligere 12 plejeboliger på plejecenter Solhøj i Hammel, opførelsen af et nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten, midler til et nyt idrætsanlæg i Søften samt tiltag for øget tilgængelighed og tværkommunal helhedsplanlægning ved Gudenåen. Herudover er der afsat 7,0 mio. kr. som tilskud til etablering af et nyt klub- og aktivitetshus på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Skolen.
– Budgetprocessen har været præget af en positiv tilgang, og der har været mange ideer og forslag at tage stilling til undervejs. Efter min mening vidner resultatet om økonomisk ansvarlighed samtidig med, at vi har kunnet imødekomme en række ønsker, der gør det endnu bedre at være borger i Favrskov, siger Nils Borring.
Budgetforslaget er i offentlig høring 2.-16. september 2020. Der er borgermøde om budgettet 9. september 2020 kl. 19-21 i Kulturhuset InSide, Dalvej 1 i Hammel.
Budgettet for 2021-24 godkendes endeligt på byrådsmødet 6. oktober 2020. Læs mere om budgetforslag 2021-24 på Favrskov Kommunes hjemmeside:
https://favrskov.dk/kommunen/om-kommunen/budget
 
For yderligere oplysninger om Budgetforslag 2021-24 henvises til:
·         Nils Borring (A), borgmester             30 30 82 24
·         Niels Flade Nielsen (A)                    24 85 46 19
·         Flemming Nørgaard (V)                    60 40 79 00
·         Lars Storgaard (C)                           40 25 83 20
·         Niels Kallehave (O)                          28 49 55 71
·         Bodil Kvistgaard (Ø)                         29 71 44 54
·         Søren Frandsen (F)                         24 23 43 71

                                                       

plejecenter i Hadsten, etablering af yderligere 12 plejeboliger på plejecenter Solhøj i Hammel, opførelsen af et nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten, midler til et nyt idrætsanlæg i Søften samt tiltag for øget tilgængelighed og tværkommunal helhedsplanlægning ved Gudenåen. Herudover er der afsat 7,0 mio. kr. som tilskud til etablering af et nyt klub- og aktivitetshus på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Skolen.

– Budgetprocessen har været præget af en positiv tilgang, og der har været mange ideer og forslag at tage stilling til undervejs. Efter min mening vidner resultatet om økonomisk ansvarlighed samtidig med, at vi har kunnet imødekomme en række ønsker, der gør det endnu bedre at være borger i Favrskov, siger Nils Borring.

Budgetforslaget er i offentlig høring 2.-16. september 2020. Der er borgermøde om budgettet 9. september 2020 kl. 19-21 i Kulturhuset InSide, Dalvej 1 i Hammel.

Budgettet for 2021-24 godkendes endeligt på byrådsmødet 6. oktober 2020. Læs mere om budgetforslag 2021-24 på Favrskov Kommunes hjemmeside:

https://favrskov.dk/kommunen/om-kommunen/budget

 

For yderligere oplysninger om Budgetforslag 2021-24 henvises til:

·         Nils Borring (A), borgmester             30 30 82 24

·         Niels Flade Nielsen (A)                    24 85 46 19

·         Flemming Nørgaard (V)                    60 40 79 00

·         Lars Storgaard (C)                           40 25 83 20

·         Niels Kallehave (O)                          28 49 55 71

·         Bodil Kvistgaard (Ø)                         29 71 44 54

·         Søren Frandsen (F)                         24 23 43 71

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nyt fra LECA

Nyt fra LECA

Så er vi klar med årets første nyheder ... læs mere
VITAMIN BOOST uge 4

VITAMIN BOOST uge 4

Fra Favrskov Erhvervsråd ... læs mere
Lej en PØLSEVOGN med "DET HELE" og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år forleden dag

Lej en PØLSEVOGN med “DET HELE” og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år forleden dag

Lej en komplet pølsevogn med alt hvad der hører sig til. Inklusiv en pølsemand/kvinde. 1964 : Læs yderligere NOSTALGI om tilladelse til at sælge Pølser med REMOULADE og AGURKESALAT ... læs mere
På høje tid at genåbne butikkerne

På høje tid at genåbne butikkerne

AF Mette Nøhr, Af Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Favrskov Grønhøjvej 33, 8450 Hammel ... læs mere
Generalforsamling I NATTERAVNENE  Hadsten-Hinnerup 2021

Generalforsamling I NATTERAVNENE Hadsten-Hinnerup 2021

Den årlig ordinære generalforsamling for Natteravnene i Hadsten–Hinnerup er netop afholdt ... læs mere
LETBANE TIL HINNERUP

LETBANE TIL HINNERUP

Af Charlotte Green, Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti ... læs mere
FLERE BØRN MED HANDICAP SKAL SPILLE HÅNDBOLD

FLERE BØRN MED HANDICAP SKAL SPILLE HÅNDBOLD

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

Den 1. januar 2021 indgik vi i HSK Fodbold en ny samarbejdsaftale med Randers FC, der betyder, at vi i de kommende år vil være en del af Randers FC Klubfællesskabet ... læs mere
Loading...