|

Fælles menighedsråd i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne?

De seneste års udvikling, af det kirkelige arbejde, også i ledelse og administrationen, har gjort det naturligt at drøfte om den rette ledelsesmæssige struktur er på plads her i vore sogne.

Erik Bertelsen

 

De tre menighedsråd vil gerne debattere nedenstående med medlemmerne af Folkekirken ved et menighedsmøde. Alle er velkommen til at være med i det sogn hvor de er bosiddende. Mødet holdes mandag den 23. september kl. 19,00 følgende steder.

Vejerslev sogn:                           Vejerslev Borger- og Kulturhus, Klostergårdsvej 5, Vejerslev

Aidt sogn:                                      Aidt Forsamlingshus, Dalvej 1, Aidt

Thorsø sogn:                                Sognehuset Kirkegade 23, Thorsø

Ved møderne vil der være orientering om menighedsrådets aktuelle opgaver, oplæg ud fra nedenstående, debat, samt afstemning om forslaget. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og brød.

Menighedsrådene har nedenstående fælles oplæg som udgangspunkt for drøftelsen.

Fordele ved at etablere et fælles menighedsråd ved valget efteråret 2020

  • Opdeling i tre lokale menighedsråd, er en historisk og ikke tidssvarende opdeling
  • De ca. 2400 Folkekirkemedlemmer i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogn er i forvejen én samlet menighed.
  • Alt personalet er i forvejen fælles for de tre sogne, såvel præst, graver, organist, kirkesanger mfl.
  • De fleste aktiviteter er allerede fælles for alle tre sogne, fx hjemmeside, facebooke, sogneaftner, Sognehuset, præsteskoven ol.
  • Bedre resurse- og videns koordinering når sammenlignelige forhold ikke skal drøftes i tre menighedsråd og administreres af det fælles personale
  • Mere forenklet ledelse og administration, når der træffes fælles beslutninger for de tre sogne.
  • Mere enkel økonomi koordinering, når meget samarbejde i flere år har været på tværs af sognene.

Hvordan sikres demokratiet og lokalt engagement?

Lovgivningen siger, ar der også fremover skal være valg i de enkelte sogne, hvor repræsentanter og suppleanter til det fælles menighedsråd vælges. Disse valgte repræsentanter repræsenterer sognet i det fælles menighedsråd.

Menighedsrådsloven § 2 stk. 4 fastslår at det er de nuværende valgte menighedsråd der fastlægger antallet af antal menighedsrådsmedlem i det fælles menighedsråd, ud fra fastsatte minimums og maksimums grænser.

De nuværende menighedsråd indstiller der vælges et fremtidigt fælles menighedsråd med 9 medlemmer.
Vejerslev 2 medlemmer, Aidt 3 medlemmer og Thorsø 4 medlemmer. I alt 9 medlemmer.
Der tages således hensyn til sognenes størrelse med antal Folkekirke medlemmer.

 

Kendskab til den lokale kirke
For at sikre der også fremover er personer fra sognet der har tilsyn med den enkelte kirke og kirkegård, vælger hver af de lokale valgte repræsentanter fra sognet en kirkeværge – altså en person der er graverens sparringspartner om forhold på kirkegården. 

Øvrige poster i menighedsrådet er fælles for alle tre sogne.

 

Fakta om de tre sogne
Antal folkekirkemedlemmer 1. juli 2019

Vejerslev          326

Aidt                     637

Thorsø            1431

Vejerslev, Aidt og Thorsø menighedsråd

Inge Bugge 2284 9305

Agnete R Sørensen 2010 2461

Erik Bertelsen 7175 2333

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Favrskov er stadig blandt de bedste erhvervskommuner

Favrskov er stadig blandt de bedste erhvervskommuner

Favrskov er igen flot placeret i dette års udgave af Lokalt Erhvervsklima, der er Dansk Industris opgørelse af kommunernes erhvervsvenlighed ... læs mere
Serie 2, sejr over Østdjurs 91

Serie 2, sejr over Østdjurs 91

Af Formand for HSK-fodbold Gert Jensen ... læs mere
Aldrig har jeg oplevet så nærværende og engageret et arbejde med mennesker!

Aldrig har jeg oplevet så nærværende og engageret et arbejde med mennesker!

Af Ann Sofie Skjoldager, Implementering af værdiskabende IT ... læs mere
Loading...