|

FODBOLDENS CORONA-REGLER, GENÅBNING EFTER CORONA-KRISE, 2020

DBU er nu klar til at åbne for at spille fodbold på tværs af hele landet, alle aldre og
niveauer.

Det skal ske på en ansvarlig måde, hvor fodboldaktiviteter skaber glæde og fællesskab og ikke bidrager til spredning af smitte.
Dette notat og protokol giver overblik over DBU’s holdning og tilgang – samt konkrete retningslinjer til brug i særligt breddeklubberne.
DBU’s holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end fodbold. Og fodbold må ikke bidrage til at sprede smitte hverken på eller udenfor banen i dansk fodbold.
DBU følger myndighedernes anbefalinger i forbindelse med åbningen for at spille fodbold igen, så vi fortsat mindsker risikoen for smitte-spredning. Vi vil først åbne for at spille kampe, når myndighederne giver grønt lys. I mellemtiden åbner vi nu fodbolden gradvist, fordi vi har fået lov til dette af myndighederne. Vi har stor fokus på at gøre det med nye tiltag og retningslinjer, så fodbold bliver spillet med ansvarlighed og omtanke.
Der må derfor heller ikke arrangeres turneringer eller stævner i egen forening.

De nye retningslinjer udgør en samlet Protokol for Opstart og Træning i Danske Fodboldklubber – ’Fodboldens Corona-regler’ – og tager udgangspunkt i myndighedernes generelle anbefalinger samt i de offentliggjorte retningslinjer for udendørs-idræt fra Danmarks Idrætsforbund. Derudover har DBU fået input fra Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde samt inspiration fra
Norge og Holland, hvor der er åbnet for at spille fodbold under en række restriktioner.
Denne protokol opdateres løbende i nye versioner, når der kommer nye retningslinjer fra relevante myndigheder.
Opdateret den 13. maj 2020 (version 4)
2
Guideline til klubbens bestyrelse
For at klubbens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal følgende gælde:
• Klubben holder sig opdateret på relevante anbefalinger fra myndighederne og Fodboldens Corona-regler og sikrer, at klubbens aktiviteter lever op til disse.
Klubben skal sikre tydelig skiltning med fodboldens Corona-regler på anlægget.
• Fodboldaktiviteter igangsættes kun, hvis klubbens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i Fodboldens Corona-regler
• Bestyrelsen skal beslutte, at aktiviteten kan opstartes og skal løbende følge og evaluere organiseringen og eksekveringen samt monitorere hvem der deltager i træningen

• Bestyrelsen anbefales at lave forskudte træningstidspunkter således at større forsamlinger ved skifte undgås.
• Klubhuse kan holdes åbent for administrativt arbejde. Der kan i begrænset omfang være adgang til enkelte toiletter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal overholdes. Det er ejeren af faciliteten, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
• Der skal sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter såsom udendørs håndtag, vandhaner osv. Kontakt eventuelt kommunen herom.
Klubben anbefales at • Udarbejde plan og organisering for gennemførelse af fodboldaktiviteter, derunder at der er en Corona-vejleder på anlægget.
• Etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen og trænere/frivillige
• Sikre, at der ikke kan gøres brug af klubbens bade- og omklædningsfaciliteter
Guidelines for afvikling af aktiviteter
Før træning
 Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning.
 Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.
 Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen
 Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.
 Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
Opdateret den 13. maj 2020 (version 4)
3
 Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning.
Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder.
Under træning
 Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med
undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.
Efter træning
 Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
 Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19,
skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.
Ved sygdom
 Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”

Træningsprogrammer
 DBU og DBU Bredde udsender træningsprogrammer til trænere og klubber, som er tilpasset de nuværende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.
Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane:
Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr.
7. maj] 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt,
må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand.
Opdateret den 13. maj 2020 (version 4)
4
• 11-mands bane =10 personer (spillere og trænere) 105×68 m
• 8-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 68×52,5 m
• 5-mands bane = 10 personer (spillere og trænere) 40×30 m
Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem
banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.
Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med at træne under retningslinjerne.
Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også
kunstgræsbaner.
Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én
samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.

protokol-for-dansk-fodbold-13-05-2020-vers-4 (1) 2

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Risiko for skimmelvækst i økologiske drikke

Risiko for skimmelvækst i økologiske drikke

Orkla Foods Danmark tilbagekalder tre varianter af økologiske drikke ... læs mere
Hadsten og Hinnerup Apotek kan teste, om du har haft COVID-19

Hadsten og Hinnerup Apotek kan teste, om du har haft COVID-19

Med et lille prik i fingeren kan du nu finde ud af, om du har været smittet med coronavirus ... læs mere
Vækst af mælkesyrebakterier i COOP Hindbær Light sodavand

Vækst af mælkesyrebakterier i COOP Hindbær Light sodavand

A/S Bryggeriet Vestfyen tilbagekalder COOP Hindbær Light sodavand 0,5 liter, grundet vækst af mælkesyrebakterier. Tilbagekaldte fødevarer, Publiceret: 1. juli 2020 ... læs mere
Se og hør video-film fra Sct. Hans Aften i Haldum

Se og hør video-film fra Sct. Hans Aften i Haldum

Videoen er optaget af AVCfilm.dk i Haldum ... læs mere
Årets Studenter sprang ud fredag

Årets Studenter sprang ud fredag

Festlige dage på Favrskov Gymnasium i Hadsten ... læs mere
Brand på gård

Brand på gård

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Færdselsuheld ved Hinnerup

Færdselsuheld ved Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Så er det HØST - tid

Så er det HØST – tid

Rikke Møller Antvorskov ... læs mere
Brandstation bevares – men formentlig med et mindre slukningsområde

Brandstation bevares – men formentlig med et mindre slukningsområde

Den fælleskommunale beredskabskommission for Randers, Favrskov og Djursland har valgt at følge et revideret ønske fra Favrskov Kommune og bevare den ellers lukningstruede brandstation i Hinnerup ... læs mere
Loading...