|

Forslag til budget 2022-25 på plads i Favrskov

Favrskov Kommunes budgetforslag for 2022-25 indeholder driftsudvidelser på 30,4 mio. kr., reduktioner på 5,3 mio. kr. samt et anlægsbudget på 110 mio. kr. årligt. Det fremgår af det budgetforslag, som 24 ud af 25 byrådsmedlemmer står bag.

Birgit Liin, Eva Damsgaard, Lars Storgaard, Isabell Friis Madsen, Søren Frandsen og Nils Borrimg

 

Det er især det specialiserede socialområde, der får gavn af udvidelserne – det vil sige tilbuddene til sårbare børn og unge samt til voksne inden for handicap- og psykiatriområdet.

Området for sårbare børn og unge tilføres 14 mio. kr. fra 2022 og frem til at håndtere flere og dyrere anbringelser af børn og unge, mens handicap- og psykiatriområdet tilføres 16 mio. kr. årligt som følge af et stigende aktivitetsniveau og flere borgere i målgruppen.

– Umiddelbart er der tale om meget store driftsudvidelser, men i virkeligheden er de 30 mio. kr. et udtryk for, hvad der skal til for, at vi kan leve op til det serviceniveau, som vi har i dag. Der er med andre ord tale om en nødvendig udvidelse, som vi for størstedelens vedkommende finansierer via vores kassebeholdning. Det kan vi kun gøre, fordi vi igennem en årrække har haft rigtig godt styr på vores økonomi, siger Nils Borring.

Med hensyn til de foreslåede reduktioner, så har kun få af dem direkte konsekvenser for servicen over for borgerne. Flere af besparelserne realiseres nemlig via omlægninger, effektiviseringer samt nye og smartere måder at løse opgaverne på. Eksempelvis reduceres budgettet med 0,7 mio. kr. som følge af øget brug af videomøder.

På anlægssiden er der som noget nyt afsat en pulje til nybyggeri og større renoveringsprojekter. Puljen indeholder over den fireårige budgetperiode godt 165 mio. kr., og partierne bag budgetforslaget har aftalt, at de mødes på en anlægskonference i foråret 2022 for at drøfte udmøntningen af puljen. 

Puljen er primært lavet som følge af stærkt stigende byggepriser, der betyder, at det bliver meget dyrere at gennemføre en række anlægsprojekter. Hertil kommer, at antallet af helt små børn er steget noget mere i 2021 end forventet. Det kan medføre et pres på vuggestuer og børnehaver. De to ting lagt sammen betyder, at der fremadrettet vil være behov for en stram prioritering af allerede planlagte og kommende anlægsprojekter. I den sammenhæng kan oplyses, at partierne bag budgetforslaget er enige om, at der vil være særlig fokus på de projekter, der kan bidrage til varige driftsbesparelser og optimering af kommunale faciliteter.   

 

 

 

Blandt de projekter, der indgår i den nye pulje, er en udvidelse af botilbuddet Harebakken i Hammel, opgradering af faglokaler på skolerne, renovering og ombygning af Tungelundskolen i Thorsø, renovering af Korsholm Skole, flere nye daginstitutioner, et nyt plejecenter i Hadsten samt etablering af en ny ungdomsklub ved Sløjfen i Hadsten.

 

I anlægsbudgettet er der i 2022 afsat beløb til en række forskellige klimatiltag, flere vådområde- og vandløbsprojekter, indsatser i forhold til grundvandsbeskyttelse samt penge til yderligere skovrejsning. Budgettet omfatter herudover beløb til renoveringer og ombygninger af kommunale bygninger, investeringer i ventilationsanlæg og indeklimaforbedringer samt renovering og etablering af nye toiletter på skoleområdet.

Der er også afsat penge til en udvidelse af antallet af plejeboliger på plejecenter Solhøj i Hammel, nyt hjælpemiddeldepot i Hadsten, udvidelse af vejanlæg som led i byudviklingsplanerne nord for Søften, trafiksikkerhedsprojekter med fokus på skolerne samt renovering af legepladser og genopretning af fodboldbaner.

– Budgetprocessen har været præget af en meget positiv og konstruktiv tilgang til at løse de økonomiske udfordringer, vi kigger ind i fremadrettet. Det har blandt andet givet sig udtryk i, at der kun er meget få rene partipolitiske fingeraftryk på budgetforslaget. Man kunne sige, at der er tale om ”et fælles budget”, der efter min mening vidner om meget stor økonomisk ansvarlighed hos de 24 byrådsmedlemmer, der står bag budgetforslaget, siger Nils Borring.

Fakta om budgetforslag 2022:

Budgetforslaget er i offentlig høring 8.-21. september 2021, og der er borgermøde om budgetforslaget 15. september 2021 kl. 19-21 i Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup.

Læs mere om budgetforslag 2022-25 på Favrskov Kommunes hjemmeside: https://favrskov.dk/kommunen/om-kommunen/budget

Yderligere oplysninger om Budgetforslag 2022-25:

 

Nils Borring (A), borgmester                         30 30 82 24

Isabell Friis Madsen (A)                               20 46 64 28

Birgit Liin (V)                                               41 40 15 42

Lars Storgaard (C)                                       40 25 83 20

Eva Damsgaard (O)                                     81 61 80 33

Søren Frandsen (F)                                     24 23 43 71

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Sort Nat på Juulsdal
10. sep. 2021

Sort Nat på Juulsdal

”Helger Danske”
11. sep. 2021

”Helger Danske”

Bogreception
15. sep. 2021

Bogreception


GRATIS GAVE TIL DIG

GRATIS GAVE TIL DIG

Mælkesyrebakterier og C-vitamin til rejsen i efteråret  ... læs mere
Nye tal fra Boligsiden

Nye tal fra Boligsiden

Boligpriserne steg med mindre end en halv procent i august, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks ... læs mere
K: Budget 2022-2025 – Regningen efterlader vi ikke i børneværelset!

K: Budget 2022-2025 – Regningen efterlader vi ikke i børneværelset!

af Lars Storgaard, 2. Viceborgmester. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Gruppeformand Konservative i Favrskov.. Tlf. 4025 8320 ... læs mere
Debatindlæg: Når døden banker på

Debatindlæg: Når døden banker på

Udsendt på vegne af Venstre i Region Midtjylland.  ... læs mere
Tænk en ”erindringslejlighed” ind i det nye plejecenter

Tænk en ”erindringslejlighed” ind i det nye plejecenter

Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten - Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti - www.reneschneider.dk ... læs mere
Så er turen til Paris gennemført

Så er turen til Paris gennemført

TRF - Team Rotary Favrskov har cyklet 1354 kilometer ... læs mere
Ekstraordinær generalforsamling i Hadsten Erhvervsråd

Ekstraordinær generalforsamling i Hadsten Erhvervsråd

Favrskov Erhvervsråd ønsker at ændre navn til Favrskov Erhverv ... læs mere
Danskerne vil have bæredygtighed i boligen og hverdagen

Danskerne vil have bæredygtighed i boligen og hverdagen

Det er blevet helt almindeligt for mange danskere at træffe klimavenlige valg ... læs mere
Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Prisboom på villaer siden nytår ... læs mere
Letbanen i Favrskov er stendød

Letbanen i Favrskov er stendød

Af Flemming Nørgaard (V) 1. viceborgmester, Favrskov kommune ... læs mere
Loading...