|

Fusion og kapitalplan for Århus Lokalbank og Vestjysk Bank

Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion og gennemførelse af en kapitalplan, der
vil styrke bankens forretningsgrundlag samt sikre den langsigtede funding- og kapitalstruktur.

Baggrund for fusion

Den planlagte fusion, med Vestjysk Bank som den fortsættende bank, med tilhørende kapitalplan vil udbygge forretningsgrundlaget i Østjylland og gennem driftsmæssige synergier skabe en endnu stærkere jysk regionalbank. En så omfattende og historisk beslutning bygger på en lang række elementer:

o Bevarelse af lokalt nærvær med korte beslutningsveje

o En ny kapitalplan, som både på kort og lang sigt skaber en robusthed, der giver tryghed for kunder og aktionærer samt handlefrihed

o Mulige effektiviseringer og synergier og dermed sparede omkostninger

o Fælles syn på forretningskultur og –værdier

Kapitalplanen

I tilknytning til fusionen planægges en styrkelse af kapitalgrundlaget i Vestjysk Bank gennem konvertering af en del af det statslige kapitalindskud til aktiekapital samt gennemførelse af en fortegningsemission og optagelse af ansvarlig lånekapital samt frasalg af sektoraktier.

Det er endvidere en del af kapitalplanen, at Vestjysk Bank opnår nye individuelle statsgarantier på op til 3 år.

Ledelse og medarbejdere

Carsten Andersen, bestyrelsesformand i Aarhus Lokalbank vil ved fusionens gennemførelse blive indstillet til valg til formand for bestyrelsen.

Direktionen vil ved fusionens gennemførelse udgøres af administrerende direktør Frank Kristensen og bankdirektør Vagn Thorsager.

Banken forventer fra 2013 at kunne realisere årlige omkostningssynergier i størrelsesordenen 25 mio. kr. gennem en sammenlægning af de administrative funktioner.

En stærk regionalbank med øget forretningsgrundlag

Efter fusionen og den planlagte kapitalplanen vil Vestjysk Bank stå som en stærk regionalbank med et styrket likviditets- og kapitalgrundlag.

Med samlet afdelingsnet bestående af 23 afdelinger i Jylland og på Fyn vil Vestjysk Bank efter fusionen have et samlet forretningsomfang på godt 47 mia. kr. fordelt med 17,4 mia. kr. på indlån, 24,8 mia. kr. på udlån og 4,8 mia. kr. garantier. Målsætning for 2012 er en basisindtjening på 550-600 mio. kr.

Den forbedrede fundingsituation vil sammen med den større indtjeningskraft give Vestjysk Bank de bedste muligheder for at komme godt gennem finanskrisen.

Pressemøde

Yderligere information gives på pressemøde i dag kl. 14.00 hos Nasdaq OMX, Nikolaj Plads 6, København. Pressemødet kan følges live på www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx

På pressemødet vil bestyrelsesformand Anders Bech og bankdirektør Frank Kristensen, Vestjysk Bank samt bestyrelsesformand Carsten Andersen og bankdirektør Vagn Thorsager, Aarhus Lokalbank redegøre nærmere for fusion og kapitalplan.

Med venlig hilsen

Vestjysk Bank Aarhus Lokalbank

Anders Bech Frank Kristensen Carsten Andersen Vagn Thorsager

Bestyrelsesformand Adm. direktør Bestyrelsesformand Adm. direktør 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Her stinker det i danskernes hjem

Her stinker det i danskernes hjem

Danskerne generes af lugt fra især afløb, køleskab, vaskemaskine og opvaskemaskine, viser undersøgelse ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK - Dansk Revision Cup 2019 i weekenden

HSK – Dansk Revision Cup 2019 i weekenden

af Gert Jensen, fodboldformand i HSK ... læs mere
Børn og Familie klar med den første kvalitetsrapport

Børn og Familie klar med den første kvalitetsrapport

Rapporten viser, at arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats for at sikre børns trivsel er på rette vej. Resultaterne er også med til at pege på tre nye indsatsområder ... læs mere
Flosset image...

Flosset image…

De to største pengeinstitutter her i landet kæmper med imageproblemer og kundeflugt i stor skala ... læs mere
Generalforsamling i Natteravnene i Hadsten-Hinnerup

Generalforsamling i Natteravnene i Hadsten-Hinnerup

Fommand Heidi Hagen Siem fik et flot genvalg, som formand ... læs mere
Favrskov`s borgmester fylder 60 år

Favrskov`s borgmester fylder 60 år

Nils Borring (S), folkeskolelærer og borgmester i Favrskov Kommune, fylder 60 år 24. februar ... læs mere
Klimaændringer – Den danske vinkel

Klimaændringer – Den danske vinkel

Livestreamet foredrag fra Aarhus universitet ... læs mere
Nyt liv i den gamle hjulfabrik.

Nyt liv i den gamle hjulfabrik.

PingvinNyt har besøgt Direktør Ruben M. Andersen, Loebeshop og han viser os rundt og fortæller hvor langt de nået i deres ny WEB-hotel ... læs mere
Loading...