|

Gamle gavlreklamer fortæller både motor- og kulturhistorie

Motorredaktør Jørgen Kjær har lavet denne meget interessante artikel om GAVLREKLAMER

 Mange bryggerier brugte gavlreklamer – her det lokale Aarhusbryggeri Ceres på Kystvejen. Og vi er så heldig at have skiltemaleren til dette billede blandt VeteranPostens læsere. Arne Andersen fra Hadbjerg var mesteren bag denne gavlreklame.

Af      Jørgen Kjær

Behovet for at kommunikere og formidle budskaber er lige så gammelt som civilisationen selv, men med industrialiseringen og den øgede samhandel med de mange nye produkter i slutningen af 1800-tallet steg behovet for skiltearbejde kolossalt.

Det var især butiksfacaderne, der blev udsmykket, men også behovet for plakater og skilte i både det åbne land og på for eksempel de iøjnefaldende husgavle voksede. Hussgavlene var jo et oplagt udstillingsvindue, her så næsten alle trafikanter ”det glade budskab” om det så var reklamer for barberblade, mælk, maling eller for motorrelaterede artikler, som er emnet for denne artikel.

Det var dog ikke alle steder, man bare kunne placere en gavlreklame.

-I København var det frem til 1917 forbudt at male gavlreklamer. Loven blev først ændret, efter en malermester i 1916 ankede en dom for at have malet en gavlreklame i Valby. Ifølge Politivedtægten § 60 var det kun tilladt at sætte opslag på hovedstadens plakatsøjler. Højesteret omstødte 4. april 1917 den tidligere dom. I august 1917 skrev Malerlaugets Medlemsblad, at der altid skulle søges om tilladelse til at male eller anbringe Reklamer m.m. paa Plankeværker, Gavle og lignende steder.

Der skulle afleveres en ansøgning hos Politiet, hvorefter man fik en tilladelse og i sjældne tilfælde et afslag, fortæller John Juhler Hansen, der netop har udgivet sin nye bog om gadens blikfang, hvorunder gavlreklamerne kan kategoriseres. Han fortæller om en af de tidlige aktører på området:  

Gavlmaleri i Randers på nuværende Østervold. Reklamen har været fornyet.


Otto Dahms fremstillede mere end 1.400 gavlreklamer

I 1913 nedsatte Otto Dahms (1887-1969) sig som malermester i København. Da det blev tilladt at lave gavlreklamer, specialiserede Dahms sig i enhver form for reklamemalerier. Der var tre hovedgrupper; friluftsreklame, gavlreklame og reklameting på udstillinger. Tidsskriftet Dansk Reklame skrev i 1942, at gavlreklamer gjorde byen gladere. Især hvis de var bygget på en god idé, malet med anvendelse af smukke farver og udtænkt med hensynstagen til det øvrige gadebillede. Og de interviewede fagets nestor, Otto Dahms: ”Gavlreklamerne er svære at lave. Ikke blot fordi der arbejdes over saa store Formater, men ogsaa fordi det kræver en passende Kombination af kunstnerisk Intuition og teknisk, haandværksmæssig Formaaen. Otto Dahms er vist den Mand herhjemme, der har lavet flest Gavlreklamer. Vi snakker lidt med ham om Jobbet.

Han fortæller: ”Jeg begyndte at lave Gavlreklamer i 1913, og i de forløbne 28 Aar har jeg lavet saadan noget som 50 om Aaret. Det bliver omkring ved 1400 i alt. Så efterhaanden kender man jo lidt til Faget! Den første Gavl, jeg malede, var for Rich´s, og siden har jeg malet for langt de fleste store Reklamekøbere. Jeg har eksperimenteret meget med den Form for Reklame, og fandt ret hurtigt frem til Anvendelse af rene Plakatvirkninger blot med hensynstagen til Omgivelserne, saaledes at Effekten blev meget stor og slaaende, samtidig med at Gavlen pyntede paa Landskabet.”Hvor hurtigt laver man en Gavlreklame? ”Otte Dage er det sædvanlige”. Hvor stor er den største Gavl, De har malet paa? ”Vi har dækket 900 Kvadratmeter Murflade paa American Tobaccos Bygning paa Amager. Det var den største”.

I andre europæiske storbyer blev der også malet utallige gavlreklamer. Allerede for 150 år siden var Paris således overklistret med gavlreklamer.

Kystvejen Aarhus cirka 1973 (?). Kaj Mortensen skriver at billedet fra Kystvejen i Aarhus viser Niels Andersens Automobilhjørnet, hvor han havde værksted og ny salg af GM. biler med hovedvægt på Opel. Han havde to steder mere i Storaarhus, Autoforum på Oddervej i Højbjerg (salg-autoværksted-pladeværksted -malerværksted) samt i Viby industrikvarter med facade mod Skanderborgvej (her kun salg af biler). -I 1964 købte min far en ny Opel Kadett A stationcar på papegøjeplader med sæder bagi men med en lukket kasse (min søster og jeg havde ikke ret meget udsyn når vi var med ude at køre).

Det var en stor dag, da jeg var med min far nede på Kystvejen og hente den nye bil, også for min far, som ikke havde prøvet bilen inden, så han glimrede ved at køre over for rødt lys i lyskrydset, som man ser på billedet. Da jeg begyndte ved Falck i 1978 og blandt andet kørte autohjælp var jeg mange gange hos Niels Andersen for at aflæsse skadede og defekte biler, ind ved den store port ved bygningen med det buede tag. En aften jeg specielt husker, var da jeg havde låst døren op for at gå ind for at tænde lyset og åbne den store port, så jeg i mørket to lysende kugler komme i mod mig, jeg for ud, for herefter at konstatere, at det var en stor schæferhund, jeg fandt så ud af at på grund af mange indbrud var hunden blevet sat som vagt. Herefter skulle vi aflæsse køretøjerne udenfor, husker Kai Mortensen og giver dermed det gamle foto med gavlmaleriet nyt liv.

Gavlreklamer over hele landet

Annoncering på husgavlene blev populært over hele landet, og flere skiltemalere specialiserede sig på området, og selv i den mindste stationsby blomstrede de op, og flere steder kan de stadig ses. Emnerne for gavlreklamerne var mangeartede og de var et hyppigt benyttet reklamevindue til langt op i 1970`erne, hvor andre medier efterhånden tog over, men reklamer på husfacader og lignende er dog stadig populære og ofte kostbare placeringer på de rigtig steder. I det åbne land er det stadig forbudt at opsætte reklamer. Folketinget vedtog nemlig i 1937 at forbyde de såkaldte friluftsreklamer. På dette tidspunkt var landskabet efter manges mening nærmest overplastret med en reklame- og skilteskov, og dette forbud er stadig gældende.

Dyp i Dyrups – annoncer for maling var hyppige. Men bemærk benzinstationen og det lille skilt for udlejning af biler uden fører.

I dag er de gamle gavlreklamer med til at fortælle historie – både om de konkrete varer de reklamerer for, men også tiden og den teknologiske udvikling. Således fulgte gavlreklamerne på en måde motoriseringen og bilens og motorcyklens udbredelse, hvorfor mange reklamer også henvender sig til bilisterne med tilbud om dæk, benzin, olie og reservedele ligesom mange forhandleres og bilmærkers logoer kan ses på gavlene.

Kommerciel ’branding’ på husgavle

I en artikel publiceret på Den Gamle Bys hjemmeside om Butiksfacader og gademiljø i 1974 – Brunt og broget fortæller Jesper Bækgaard:

-En karakteristisk del af byrummet i 1974 var de mange reklamer, der prydede husgavlene. Det var ikke noget nyt, at blottede husgavle i byerne blev benyttet til reklameeksponering. Der skete imidlertid et skred i afsenderen af gavlreklamerne fra 1927 til 1974. I 1927 var det typisk en butik i umiddelbar nærhed af gavlen, der stod bag reklamen. Men i 1974 havde de landsdækkende, kommercielle varemærker fortrængt den lokale butik fra pladsen på husgavlene. I 1974 var det især drikkevareproducenter, der købte eksponeringspladsen. Jolly Cola, Carlsberg og Ceres var typiske motiver at finde på gavlreklamerne. Men også BT, Bang og Olufsen og SAS ses som gavlreklamer.

 Nogle gange kunne flere firmaer dele reklamepladsen på en gavl.

Et stort arbejde at male en gavlreklame

Det var ofte uddannede skiltemalere, der stod bag et gavlmaleri. Arne Andersen, der i dag bor i Hadbjerg nord for Aarhus var skiltemaler og med til at male mange gavlreklamer. Noget af det sværeste var dækreklamerne, fortæller han, bare den mindste fejl i dækmønstret blev tydeligt, når det kom op på en stor gavl. – Det var altid spændende at se resultatet på afstand, når man kom ned fra stigen.

-Den eneste gavl jeg med sikkerhed ved der er tilbage, som jeg var med til at male, er Ceres gavlen ved Cirkus Kroen på Kystvejen i Aarhus, den malede vi i 1965, mener jeg. Det kan være du snart skulle tage et billede af den, inden den også bliver malet over, smiler Arne Andersen.

-Når vi skulle male en ny reklame på en gavl for en kunde foregik de sådan i store træk. ( Ceres var vores største kunde, så vi leger, det er dem ): De vil gerne have malet “Ceres Top” med et stort ølglas underneden på Kystvejen. Vi (Elite Skilte) kører derned og tager et foto af den og måler gavlen op i bredden, højden regner vi ud efter fotografiet.

 Gavlreklame dateret1968.

Vi laver en skitse til Ceres, og når den og alt er godkendt, bestiller vi stilladset. Gavlen bliver renset og skrabet af for løs puds med mere, den får nu 3 gange maling: 1 gang hvid grunder og 2 gang rød maling som er bundfarven og al malingen lavede vi selv af linolie, titanhvidt, tørfarve (pulver), samt sigativ (tørrelse). Det hele blandede vi i 25 liters spande, fortæller Arne Andersen.

-Mens gavlen bliver malet laves en farvet skitse 1:10 af gavlen, skitsen bliver delt op i kvadrater på 20 gange 20 cm.- nummereret og klippet fra hinanden. I en stor overhead- projektor bliver hver kvadrat-skitse tegnet op på brunt papir i størrelsen 2 gange 2m. med en tuschpen og tegningen bliver så prikket med et prikhjul fra bagsiden af papiret. (der kommer dobbelt så meget kridt igennem hullerne i papiret når det er prikket fra bagsiden).

Hvem husker ikke de gamle pølsevogne – og netop i år fylder den danske pølsevogn 95 år: Den vakse beskuer vil placere billedet i Odense. Se skiltet, der viser vej til H.C. Andersens Hus.

-Når gavlen er tør og klar bliver den kvadreret op efter skitsen, i 2 gange 2m. med et snorslag med kridt i. (er det en lys gavl brugte vi blåkridt). Vi startede øverst på gavlen med at tape den første kvadrat-tegning fast, og med en kridtpose ponsede vi tegningen over i feltet på muren. Så kunne vi gå i gang med at male, og hver mand havde sit eget nummererede felt og farveskitsen på 20 gange 20 cm, forklarer Arne Andersen.

-Sådan fortsatte vi nedad til reklamen var færdig og i et af hjørnerne signerede vi for eksempel Elite skilte 1965.

Hvem husker ikke de gamle pølsevogne – og netop i år fylder den danske pølsevogn 95 år: Den vakse beskuer vil placere billedet i Odense. Se skiltet, der viser vej til H.C. Andersens Hus.

Der kan stadig findes spændende gavlreklamer

Størsteparten af de gamle gavlmalerier er nu borte, men gavlmalerier er ved at komme på mode igen som en farverig udsmykning af dagens byrum. Da de er forholdsvis dyre at lave og kræver meget udstyr som for eksempel stilladser at fremstille, og da de ikke kan udskiftes så hurtigt og hyppigt, som tiden nok kræver og forventer for annoncer og reklamer, er nutidens gavlmalerier ofte kunstværker og ikke billeder med reklameeffekt for enkelte varer. I dag er der jo også betydeligt flere andre reklamemuligheder og –portaler end i gavlmaleriernes storhedstid.

Storegade i Stege

I Den gamle By i Aarhus er der i den ”nye” 1974 bydel genskabt en Jolly-Cola reklame efter grundige studier af gavlreklamer fra begyndelsen af 1970erne.

Men de gamle gavlmalerier kan stadig findes i bybillederne – både i større og mindre byer, hvor buldozerne ikke har haft alt for travlt med at sanere. Flere steder er de ovenikøbet igen kommet til ære og værdighed og er blevet restaurerede. Andre steder ses de kun som svage spor på en gavl, så det er på høje tid de resterende gavlmalerier lokaliseres, registreres og fotograferes. Her kan du kære læser være med – tag et billede, skriv adressen op og send det til undertegnede på jk@motorploven.dk. Vi vil så i en senere artikel følge op på emnet.

Dækgavlreklame fra Aarhus. Arne Andersen, der er uddannet skiltemaler fortæller om denne gavl: Jeg husker godt gavlen ved stenhuggeren overfor Ceres – også tankstationen, da jeg legede meget der som barn, (jeg er født og opvokset i Saltholmsgade v. Botanisk have) så vidt jeg husker, malede jeg den over en gang i 60`erne da stenhuggeren skulle bruge den til sin reklame.

Billederne til denne artikel er blandt andet udlånt af venlige samlere, andre stammer fra forfatterens eget arkiv. Nyd dem nu – det er minder om en svunden fortid. De fortæller sammen med deres omgivelser både motor- og kulturhistorie, og motorkøretøjerne på billederne kan være med til at datere gavlmaleriet, i hvert fald tidspunktet, hvor billedet er taget. Men her gælder det som på andre fotos – det kan ikke være ældre end det nyeste køretøj på billedet.

Et gammelt gavlmaleri – og billeder af disse kan nemlig fortælle mere end historien om det annoncerede produkt.

 

/JK 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Team Rotary Favrskov støtter Bostedet Ellemosevej 26B i Hadsten

Team Rotary Favrskov støtter Bostedet Ellemosevej 26B i Hadsten

Der er doneret kr. 15.000,- til indkøb af havemøbler og gasgrill ... læs mere
Færdselsafdelingen på knallertindsats

Færdselsafdelingen på knallertindsats

Østjyllands Politis færdselsafdeling har gennemført knallertindsatser flere steder i politikredsen ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE – april 2022

PRESSEMEDDELELSE – april 2022

160 Favrskov-spejdere til Aktivitetsdag i Hinnerup ... læs mere
Det vigtigste, du kan gøre for dit helbred, er at holde dig i form!

Det vigtigste, du kan gøre for dit helbred, er at holde dig i form!

Det gælder også nu, hvor vi går ind i den varme årstid… ... læs mere
Østjyllands Politi uddelte dusører til hverdagens helte

Østjyllands Politi uddelte dusører til hverdagens helte

Onsdag modtog nogle af hverdagens helte i Østjylland stor tak og dusører for deres enestående indsatser. En af modtagerne var fra Hadsten ... læs mere
Jernbanebroen over banen i Lerbjerg indvies i uge 20

Jernbanebroen over banen i Lerbjerg indvies i uge 20

Samtidig nedlægges jernbaneoverkørslen ... læs mere
QuickFix med Handywoman

QuickFix med Handywoman

Handywoman kommer forbi Hammel og Hadsten med sin store kursustruck henholdsvis den 28. og 29. april ... læs mere
Forbrugertilliden i bund!

Forbrugertilliden i bund!

Forbrugertillidsindikatoren faldt her i april minus 20,9 ... læs mere
Flot indsamlingsresultat!

Flot indsamlingsresultat!

Kræftens Bekæmpelse samlede næsten 280.000 kroner ind i Favrskov ... læs mere
UD I NATUREN (71)

UD I NATUREN (71)

Forårssolen brager igen derudad og alting springer ud 😎 ... læs mere
FØDSELSDAG

FØDSELSDAG

Hanne Rosenkvist fylder 80 torsdag den 21. april ... læs mere
Loading...