|

Gamle køretøjer er med til at fortælle historien om befrielsen for 75 år siden

Af Jørgen Kjær, Motorredaktør

 

 Jørgen Kjær

 

Et af argumenterne for at bevare vor rullende kulturarv i form af motorkøretøjer er, at de er med til at beskrive fortiden, kan være med til at ”levendegøre” den, og de kan helt naturligt indgå i nye film om ældre og historiske begivenheder. I forbindelse med fejringen af 75 året for befrielsen fra den tyske besættelse har utallige militærkøretøjer kunnet vise lidt af stemningen fra de glade majdage for 75 år siden. Desværre har mange af de officielle arrangementer været aflyst grundet coronakrisen, og den tidligere i VeteranPosten annoncerede præsentation af modstandsbevægelsen panservogn i Nordsjælland har også måttet udskydes.

For en speciel gruppe danskere kom den tyske kapitulation og befrielsen i aller sidste øjeblik. Det drejede sig om liv eller død for de mange fanger i de tyske koncentrationslejre, hvoraf en stor del i de sidste dage i april 1945 blev reddet hjem af De Hvide Busser. En helt enestående redningsaktion, som blev vist i TV DR2 Dokumentaren ”Befriet fra Hitlers Helvede” d. 7. maj. (En dokumentar der kan anbefales).

I denne dokumentar var en hvid bus fra Danmarks Busmuseum en gennemgående figur, der understregede stemningen fra disse aprildage, som stadig bør huskes som et eksempel på den gru mennesker kan byde hinanden, men også historien om sammenhold. Den hvide bus fra Busmuseet vender vi tilbage til senere.

I den danske grundfortælling om Besættelsen har De Hvide Busser indtaget en helt central rolle. Her anerkender man svenske Bernadottes og Sveriges afgørende rolle i aktionen, men man fremhæver også den danske andel i aktionen.

De Hvide Busser har især spillet en afgørende rolle i fortællingen om den danske modstand mod den tyske besættelsesmagt, og om de mange lidelser besættelsesmagten påførte det danske folk. De Hvide Busser var et konkret udtryk for, at folk og statsmagt, altså nationen, stod skulder ved skulder i forenet kamp mod det onde, mod tyranniet, og at man ikke svigtede landsmænd, der var blevet deporteret af besættelsesmagten.

Den hvidmalede Volvo, der var med i dokumentarfilmen om De Hvide Busser, kan nu ses på Danmarks Busmuseum. I Frøslevlejren kan man også se en af de originale hvide busser. Den har i øvrigt været med på en specialudstilling på Nationalmuseet, hvor den meget spektakulært blev hejst ned gennem et loftvindue.

 

Alle var parate til turen med de hvide busser

Røde Kors havde fra slutningen af 1944 og frem til tyskernes totale kapitulation i maj 1945 taget initiativ til en række transporter for at evakuere danskere og andre skandinaver, der af forskellige årsager var blevet deporteret til tyske koncentrationslejre. I april 1945 fandt den helt store evakuering sted. Tyskerne meddelte den 18. april, at evakueringen af de internerede danskere fra KZ-lejren ved Neuengamme kunne igangsættes, men skulle være afsluttet allerede senest den 20. april 1945.

Statens civile Luftværn, der organiserede transporterne, rettede den 18. april en henvendelse til Landsforeningen Danmarks Bilruter om at bistå ved denne evakuering.  Foreningen skulle skaffe så mange køreklare busser som muligt. De skulle møde i Padborg i hvidmalet stand den 19. april inden middag.

 

Et af de busfirmaer, der modtog henvendelsen, var Svends Rutebiler i Vejle. De var naturligvis også klar til at deltage i denne legendariske indsats, der i dag kendes som historien om ”De Hvide Busser”.  Svend Nielsen stillede med tre busser, der blev malet hvide i løbet af natten. Der var ikke en af de 6 chauffører og tre mekanikere Svend og hans kone kontaktede, der et øjeblik tvivlede på, at de ville tage turen, trods udsigten til strabadser, de slet ikke kunne forestille sig. De tre busser stod klar i Padborg næste formiddag med påmonterede gasgeneratorer og sække med brænde til disse samt reservehjul på taget. Svends kone Karen smurte i løbet af natten madpakker til chaufførerne og de danske fanger, de skulle hente.

-Men de kunne slet ikke tåle madpakkerne, og meget andet af den mad de fik, da de kom til Danmark efter det hårde ophold, husker Karen Nielsen.

Danmarks Busmuseum har gjort redningsaktionen med De Hvide Busser til årets temaudstilling.

 

Chaufførerne i de tre busser fra Svends Rutebiler ydede dermed sammen med 120 andre busser en helt enestående, og ikke helt ufarlig redningsaktion, hvor mere end 4.000 skandinaviske fanger blev reddet fra en uvis skæbne. Turen til Neuengamme bød udover dårlige veje og besværet med at fyre i gasgeneratorerne på både luftangreb og beskydning selvom busserne var malet hvide og forsynet med Dannebrog og Røde Kors mærket. Under turene til Tyskland var den normale rutekørsel i Danmark naturligvis indstillet – det kom der ingen klager over!

Da de mange busser skulle males hvide i 1945 foregik det oftest med en gang billig maling hjemme i garagen , ved den lokale autolakerer, der velvilligt trådte til eller måske i sidste øjeblik ved grænsen inden afgangen til Tyskland. Busmuseets røde Volvo blev i forbindelse med filmprojektet i 2020 folieret hvid.

Danmarks Busmuseum med til at fortælle historien

Danmarks Busmuseum i Skælskør har som nævnt i indledningen været med til at fortælle denne spændende historie om en af de redningsaktioner under anden verdenskrig, der har været med til at definere den danske indsats under krigen.

I år byder museet på en temaudstilling, der beretter om De Danske Hvide Busser og deres fantastiske indsats i april 1945. Ud over billeder og plancher viser museet en Volvo B11 årg. 1938 som en kopi af en af De Hvide Busser. Denne gamle rutebil var ikke med ved indsatsen i april 1945, men er identisk med nogle af de gamle Volvo busser der var med på turen.

Ole Vang fra Danmarks Busmuseum fortæller om optakten til busmuseets deltagelse i filmprojektet: De Danske Hvide Busser, med titlen ”Befriet fra Hitlers Helvede”:i TV DR2 dokumentaren, der netop er blevet vist i TV i forbindelse med 75-året for aktionen.

-Jeg blev i november 2019 kontaktet af Steen Hertel, idemanden og manuskriptforfatteren til denne film, som ledte efter en samarbejdspartner i forbindelse med den praktiske del af filmprojektet omkring en hvid rutebil fra 1920/30érne.

Efter sin gennemlæsning af drejebogen var det for Ole Vang oplagt at busmuseet i Skælskør kunne tilføre og bidrage til projektet.

-Dels at vi havde den gamle Volvo fra 1938 – der kunne folieres hvid – samt at der var tråde til Skælskør i forbindelse med aktionen i 1945 med De Hvide Busser, da 5 af DSB busserne fra Skælskør Rutebilstation deltog i aktionen – og historien om at danske busvognmænd under ”Foreningen Danske Bilruter” – og DSB afdelinger – velvilligt og straks fik deres medlemmer til at stille med en eller flere rutebiler, forklarer Ole Vang. Ud fra dette var det oplagt at busmuseet bidrog.

-Selve filmoptagelserne strakte sig over 2-3 uger, dels på Amager, dels på busmuseet og skovene på Basnæs Gods ved Skælskør. Optagelserne skulle bruges som supplement til fortælleren, de ægte billeder fra KZ-lejrene og videofortællinger med de overlevende, fortæller Ole Vang.

-Alle personroller ved optagelserne var besat af statister, også undertegnede som chaufføren på Den Hvide Bus. Filmoptagelserne viser turen i rutebilen med 20 frigivne KZ-fanger og kørslen fra Neuengamme til Padborg/Frøslev, med de mange strabadser og udfordringer der var på sådan en tur.

De hvide Busser er årets tema på busmuseet

-Når nu vi havde fået den røde Volvo folieret hvid – og med deltagelse i filmen, var det oplagt, at vi på busmuseet her i sæson 2020 gjorde 75-året og historien om De Danske Hvide Busser til årets tema.

-Vi har opbygget et hjørne af udearealet med billeder, plancher, vagttårn, Den Hvide Bus (røde Volvo), ambulance, funktionel gasgenerator med mere, der giver en rimelig fornemmelse af hvad der skete og foregik under 2. Verdenskrig og hjemtransporten af frigivne KZ-fanger.

-Desuden kan vi arrangere fortælling om De Hvide Busser og deltagelsen i filmprojektet, med billeder og film, fortæller Ole Vang og oplyser videre at:

-Busmuseets ”Nordisk Vetertantræf for Busser og Lastbiler”der var planlagt til 23. august er aflyst og flyttet på grund af Corona-krisen til 12. september – forudsat at der er forsamlingsfrihed i september. Da mange af årets veretantræf ligeledes er aflyst af samme årsag har vi besluttet at udvide dette 8. års veterantræf for Busser og Lastbiler, med også at invitere biler og motorcykler, der er  historiske og andre veteranindregistrerede køretøjer til at deltage. (Følg med på Danmarks Busmuseums hjemmeside www.danmarks-busmuseum.dk)

 

 

Billedtekster

99: Danmarks Busmuseums Volvo fra 1938 var i hvidfolieret udgave ”gennemgående” i den nye anmelderroste dokumentar om redningsaktionen med De Hvide Busser i slutningen af anden verdenskrig. Her er den fotograferet under optagelserne i en dansk skov.

100: Da de mange busser skulle males hvide i 1945 foregik det oftest med en gang billig maling hjemme i garagen , ved den lokale autolakerer, der velvilligt trådte til eller måske i sidste øjeblik ved grænsen inden afgangen til Tyskland. Busmuseets røde Volvo blev i forbindelse med filmprojektet i 2020 folieret hvid.

101: Danmarks Busmuseum har gjort redningsaktionen med De Hvide Busser til årets temaudstilling.

102: Ole Vang fra Danmarks Busmuseum var hurtigt med på ideen om, at museet kunne bidrage til historiefortællingen med en af deres busser.

103: Danmarks Busmuseums gamle Volvo fra 1938 var ikke selv med på turen i 1945, men har nu alligevel været med til at udødeliggøre aktionen i en dokumentarfilm.

104: Dokumentarfilmens nutidige optagelser med museets bus blev optaget i det danske landskab.

105: Den hvidmalede Volvo, der var med i dokumentarfilmen om De Hvide Busser, kan nu ses på Danmarks Busmuseum. I Frøslevlejren kan man også se en af de originale hvide busser. Den har i øvrigt været med på en specialudstilling på Nationalmuseet, hvor den meget spektakulært blev hejst ned gennem et loftvindue.

1: Svends Rutebiler fra Vejle stillede uden tøven med tre busser, der blev malet hvide, da de sidste internerede skandinaver skulle afhentes i Neuengamme i april 1945. Svend Nielsen står selv yderst til højre.

2: Den 20. april 1945 kom som nævnt kulminationen med redningen af de danske fanger i de tyske koncentrationslejre: En hvidmalet armada af danske køretøjer, 123 rutebiler, omkring 30 ambulancer, 18 lastvogne, 12 personvogne, 5-6 motorcykler og cirka 450 hjælpere evakuerede de sidste 4.255 nordiske fanger. På hver bus var 2 chauffører og en mekaniker med.

4: Bøgebrænde til generatoren blev fragtet på taget på turen over Hamburg til Neuengamme. På de danske busser var Dannebrog malet ovenpå den hvide maling. På de svenske busser var det røde kors malet.

3:

5: De hvide busser samledes i Padborg inden den fælles afgang den 19. april 1945. Et stort antal danske køretøjer – og det drejede sig om både offentligt og privat ejede rutebiler, om ambulancer, lastbiler, personvogne og motorcykler kørte til Padborg-Kruså området ved den dansk-tyske grænse. Der blev aftalt en arbejdsdeling: de moderne benzin-drevne, og dermed mere driftsikre og hurtigkørende svenske køretøjer opererede fortrinsvis mellem de forskellige lejre og Neuengamme, mens danskerne, som kun rådede over gengas-drevne køretøjer, tog sig af transporten nord på til Danmark samt al forplejning og sygepleje til de evakuerede fanger.

6: Glæden var usigeligt stor, da busserne vendte hjem med de udhungrede fanger, der for de flestes vedkommende efter et kort ophold i Padborg blev kørt videre til Sverige.

7: Et par af de svenske busser på vej gennem en dansk by. Kan læserne hjælpe med navnet på byen?

8: Danske politibetjente hjemføres med Bernadotte-aktionens Røde Kors busser fra koncentrationslejren Buchenwald i april 1945. I forgrunden en tysk soldat. Hvor det var svenske Hvide Busser, som stod for den interne transport i Tyskland, blev det primært danske Hvide Busser, som transporterede fangerne fra Neuengamme til Danmark. Den 20.-21. april 1945 hjemførte en nyligt udrustet og hvidmalet armada af DSB-busser, private rutebiler, ambulancer og andre køretøjer de sidste godt 4.200 nordiske fanger fra Neuengamme. Foto fra Nationalmuseets hjemmeside, hvor man kan læse meget mere og uddybende om redningsaktionen med De Hvide Busser.

 

 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Skjød Tidende er udkommet

Skjød Tidende er udkommet

Godt nyt til alle Skjødsere og andre der kunne være interesseret - klik ind på Skjød Tidende ... læs mere
Boligsiden.dk :

Boligsiden.dk :

Danskerne købte boliger for svimlende 252 milliarBoligsiden.dk: der i 2020 ... læs mere
Har du et realkreditlån, som skal have ny rente 1. april?

Har du et realkreditlån, som skal have ny rente 1. april?

Per Ø. Nielsen - Vestjysk Bank fortæller følgende ... læs mere
Vil du være årets første millionvinder?

Vil du være årets første millionvinder?

Kræftens Bekæmpelses nye STØTTELOTTERI ... læs mere
Har du handlet her :

Har du handlet her :

Virksomhed ransaget – ejer sigtet for bedrageri ... læs mere
Imponerende ”jubilæum”!

Imponerende ”jubilæum”!

Ikke færre end 500 gange har Tove Skipper imponeret PingvinNyts læsere med sine fantastiske naturbilleder ... læs mere
UD I NATUREN (2)

UD I NATUREN (2)

På en dag hvor snedækket fortsat prydede landskabet. Turen går til Lysnet, et markant højdedrag på grænsen af Favrskov og Randers Kommune ... læs mere
Pressemeddelelse - Først fra 2023 skal østjyder sortere i 10 fraktioner

Pressemeddelelse – Først fra 2023 skal østjyder sortere i 10 fraktioner

Gennem et godt samarbejde har fire østjyske affaldsselskaber nu en fælles køreplan, som skal gøre over en halv million kunder klar til at sortere i 10 fraktioner fra 2023 ... læs mere
Nybolig kigger i krystalkuglen for 2021

Nybolig kigger i krystalkuglen for 2021

Dagligstuen er blevet et hjemmekontor | Livet som pensionist stiller nye krav til din bolig ... læs mere
Vintervedligehold

Vintervedligehold

Vi hjælper både ERHVRV og PRIVATE når vinteren er over os - fortæller entrepenør Ole Sørensen fra Holkjærgård ... læs mere
Venstre ligner mere og mere en lilleput i Folketinget!

Venstre ligner mere og mere en lilleput i Folketinget!

Meningsmålingerne sender partiet i én retning: Nedad? ... læs mere
Loading...