|

Generalforsamling i Arkivet 2019, den 19 marts

Referat ved Herluf Nydam Jensen

Generalforsamling i Arkivet 2019, den 19 marts

Beretning:

Et år er gået og det er tid at kigge tilbage på det forgangne år.

Vi er nødt til endnu engang at lave status på renoveringen af vores lokaler. Elevatoren er nu brugbar, og virker, vi har dårlig lært at bruge den endnu, og vi har stadig en plan om at lave en besøgsdag for dårlig  gående og kørestolsbrugere,der var enighed om at det skal være i løbet af maj måned-lidt bedre vejr er ingen skade til.

Rummene er færdige, med et super arkiv rum, med bord og stole , så man kan sidde og tage notater-på det sidste har der været besøg,fra kirken og biografen-det virker. De 2 instutioner har henholdsvis, 100 års jubilæum og 80 års jubilæum

Det vi kalder fotorummet er også kommet i orden, vi har købt et bord og fået nogen gode stole, der kan holdes møde uden at genere medarbejdere.

Der er lavet en permanent udstilling om 2 verdenskrig og montrene er flyttet ud til væggene.

Den store skærm virker rigtig godt og er et superredskab når vi har gæster.

Vi får stadig nye ting ind på arkivet—det være sig papirer-dokumenter-billeder og også nogen få ting-det seneste er den gamle fløjte fra slagteriet-så nu har vi fløjten fra slagteriet og fra den gamle mølle—det er næsten også det eneste der er tilbage fra de 2 virksomheder. Vi er de samme medarbejdere, som sidste år, der er ikke kommet nye til, der er dog et par stykker der overvejer at blive tilknyttet.

Vi har været på en udflugt med alle arkiver i Favrskov kommune, turen gik til Svendborg, hvor vi var på byvandring og derefter rundvisning på den gamle fattiggård. Fattiggården er fra 1872, og står næsten uændret som dengang.

Byen var dengang meget stolt af sin nye moderne  fattiggård. Hvor man ved indlæggelse mistede alle rettigheder.

Fattiggården fungerede helt frem til 1972—Hvor den blev lukket, som en skamplet på byen.

Vi har også selv været på en tur til Silkeborg, hvor vi så bunkermuseet for Tyskerne og derefter var på kunstmuseum.

Der har været ganske mange gæster i årets løb ( godt 200 ), der har været afholdt 2 temaaftener først med det nye mejeri på Hammelvej, hvor Knud Ottosen fortalte om sin barndom på mejeriet, vi var nok omkring 20 besøgende.

Den 7 marts  havde vi indbudt tidligere medarbejdere på slagteriet i Hadsten, der havde vi samlet en hel del billeder som vi kunne vise på skærmen, Johannes bilde, der har været på slagteriet siden 1050 fortalte om den gamle tid sammen men glargård, der var mødt 27 gæster op,det var dejligt.

Tema afterne agter vi at fortsætte med 2 gange om året, det er trods alt et stykke arbejde at få stillet an.

Der har været en del grupper af personer med tilknytning til Hadsten og omegn.

Vi har sagt ja til at udstille billeder på Møllegården fra uge 14, det er på gallerigangen.

Vi har haft en lille udstilling i Rotarys lokaler på det gamle Centralhotel

Stor tak skal lyde til alle der kommer og hjælper til, ikke mindst Gunhild, der leder og fordeler arbejdet og så lige Orla, der er den praktiske og meget flittige  handy mann, der lige har malet trappen ned til arkivet, men tak til alle, også for den gode stemning til kaffen.

 

Referat af generalforsamling. 19 marts 2019

Formanden bød velkommen, John Engsig blev foreslået til dirigent og Valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed  lovlig  og beslutningsdygtig. Ordet blev givet til formanden der fortalte om årets gang

 ( Beretningen er vedlagt ) beretningen blev godkendt

Ordet blev givet til kasseren der forelagde regnskabet,der viste et overskud på godt 2000,00 kr.- en kassebeholdning på 25 000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag, der var ingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som vælges for 2 år.På valg er Orla Olesen, Grethe Nielsen og Herluf Nydam

Alle modtager genvalg. Alle tre blev genvalgt.

Suppleanter.

Gunhild Dagaard er på valg og modtager genvalg- Gunhild blev genvalgt.

Repræsentantskabsvalg.

Der blev orienteret om at de senere år er der ikke foretaget valg af repræsentanter, arkivet har selv sørget forv at der var passende repræsentation i de forskellige områder.

Generalforsamlingen godkendte fremgangsmåden.

Valg af revisorer for 2 år og revisorsuppleant for 1år.

Herluf Jakobsen  blev genvalgt.

Hanne Madsen blev valgt som suppleant.

Under eventuelt blev der udtrykt tilfredshed med  arkivet og stor tak til medarbejderne.

Formanden takkede dirigenten.

Referent Herluf Nydam

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

48 trafikanter sigtet efter Kalø-kontrol

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYT fra VELAS

NYT fra VELAS

Kvægnyt skifter udseende og afsender ... læs mere
Personlige opråb hjælper andre

Personlige opråb hjælper andre

Sammenholdet i arbejdet for et liv uden kræft er stort. En del af sammenholdet er bl.a., at kræftpatienter deler deres personlige historier ... læs mere
Å vil have fast ø-læge på Anholt

Å vil have fast ø-læge på Anholt

Af Rasmus Foged, Regionsrådsmedlem for Alternativet, Region Midtjylland og Folketingskandidat for Alternativet, Storkreds Østjylland ... læs mere
Borgerservice genåbner

Borgerservice genåbner

Borgerservice genåbner fra torsdag 28. maj 2020. Der opfordres til brug af tidsbestilling her på hjemmesiden, på borger.dk eller via telefon 89 64 10 10 ... læs mere
Ny direktør på Den jydske Haandværkerskole

Ny direktør på Den jydske Haandværkerskole

Den 1. juni tiltræder Jesper Kofoed Petersen stillingen som ny direktør på Den jydske Haandværkerskole (DjH). Jesper Kofoed Petersen kommer fra en stilling som områdeleder i elafdelingen på DjH, og er derfor et velkendt ansigt på skolen ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Virksomhederne er meget tilfredse med Jobcenter Favrskovs virksomhedsservice ... læs mere
Søren Frandsen er blevet radikal.

Søren Frandsen er blevet radikal.

Socialistisk Folkepartis byrådsmedlem i Favrskov Kommune, Søren Frandsen, har inden for kort tid haft to læserbreve i medierne om trinbrættet i Laurbjerg ... læs mere
Loading...