|

Godt nyt fra Vestjysk Bank

Vestjysk Bank godt fra start i 2019

I 1. kvartal 2019 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 72 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning pr. 31. marts 2019 på 11,1 procent. Bankens resultater anses af ledelsen som tilfredsstillende og i tråd med forventningerne. Den basale drift fungerer godt, og nedskrivningsbehovet er halveret set i forhold til 1. kvartal sidste år.

Fortsat fokus på indtjeningen
Hård priskonkurrence og et generelt lavt renteniveau præger til stadighed markeds­betingelserne for danske pengeinstitutter, og set i forhold til 1. kvartal 2018 er disse faktorer endog skærpet. Vestjysk Banks basisindtægter faldt fra 233 mio. kr. i 1. kvartal 2018 til 221 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

– Vi må konstatere, at vores indtægter er under pres, ligesom hos vores kolleger i branchen, men når vi betragter de markedsmæssige faktorer, vi er underlagt, er vi tilfredse med de indtægter, vi har realiseret. Vores netto renteindtægter er faldet fra 130 mio. kr. til 125 mio. kr., mens vi har formået at fastholde vores netto gebyrindtægter i niveauet 75 mio. kr., fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 steg Vestjysk Banks omkostninger fra 119 mio. kr. til 123 mio. kr. Samlet set faldt bankens basisresultat før nedskrivninger fra 114 mio. kr. til 98 mio. kr.

– Vores omkostninger afspejler den virkelighed, vi befinder os i, og den udvikling, der sker på ikke mindst IT-området. Særligt udviklingen af systemer til løsning af sektor- og lovopgaver, bl.a. på hvidvaskområdet, medfører stigende omkostninger. Dette er dog både naturligt og forventeligt, og vi anser opgaverne for strengt nødvendige, konstaterer Jan Ulsø Madsen, og opsummerer:

– Vi er tilpasse med den udvikling, der har været i vores indtjening fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 og vil, i tråd med vores forretningsplan for 2019, fortsat fokusere på at optimere vores indtægter og omkostninger.

Nedskrivningsprocent på niveau med sektoren
Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 udviste Vestjysk Banks nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. et fald fra 41 mio. kr. til 22 mio. kr. Nedskrivningsprocenten faldt fra 0,2 procent til afrundet 0,0 procent. Vestjysk Banks nedskrivningsprocent er dermed på niveau med den øvrige banksektor.

– At bankens nedskrivninger er blevet halveret og nu ligger på et niveau, der svarer til vores kolleger i sektoren, er meget tilfredsstillende. Det har været en lang og vanskelig proces at nå hertil. Vi glæder os dog over det store arbejde, der er blevet gjort, både internt i banken og hos vores kunder, særligt inden for landbrugssektoren, der har kæmpet med at komme på fode igen efter mange år med vanskelige vilkår, fortæller Jan Ulsø Madsen.

I 1. kvartal 2019 har afregningspriserne på mælk ligget på et relativt stabilt niveau, mens svinepriserne, der sidste år faldt til et historisk lavt niveau, har rettet sig og nu udviser en kraftigt stigende tendens grundet udbrud af afrikansk svinepest i Kina.

– Alt andet lige må disse faktorer forventes at få positiv indvirkning på de danske landmænds økonomi. Der er dog stadig nogle landmænd, der kæmper med at få tingene til at hænge sammen, hvilket bankens nedskrivninger i 1. kvartal 2019 også afspejler, idet de hovedsageligt relaterer sig til landbrugssektoren. Dertil kommer, at Finanstilsynet med virkning fra maj 2019 har nedjusteret hektarprisen for dyrkbar landbrugsjord i Nordvestjylland fra 150.000 kr. pr. hektar til 135.000 kr. pr. hektar. Den forventede effekt er indarbejdet i vores regnskab for 1. kvartal 2019, fortæller Jan Ulsø Madsen.

– Generelt har vores kunder i de øvrige erhvervssegmenter og på privatområdet det godt. Kvaliteten af bankens udlånsbog er stadig i bedring, hvilket er væsentligt for vores fremadrettede forretning. Selvom priserne på udlån generelt er under pres, har vi et stærkt fundament at bygge videre på, og vi formår samtidigt at tiltrække nye gode privat- og erhvervskunder, konstaterer Jan Ulsø Madsen med tilfredshed.

Forventningerne til regnskabsåret 2019 fastholdes
På baggrund af de realiserede resultater i 1. kvartal 2019 fastholder Vestjysk Bank forventningerne til regnskabsåret 2019.

– Vi kan se, at banken udvikler sig som ventet, og at vi følger bankens forretningsplan for 2019. Vi forventer således stadig at kunne realisere et resultat efter skat i 2019 i niveauet 225-275 mio. kr., forudsat der ikke sker væsentlige ændringer i konjunkturerne. Vi er opmærksomme på, at der p.t. er relativ stor usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien m.v. Men når vi forholder os til tingene, som de er lige nu og her, ser det fornuftigt ud. Vi er på rette kurs i forhold til at leve op til vores forventninger, vores kapitalsituation er fornuftig, og vi har et stærkt fundament at bygge videre på. Dertil kommer, at salget af Sparinvest, jf. selskabsmeddelelsen af 1. marts 2019, kan betyde en ekstraordinær skattefri indtægt til Vestjysk Bank på 135 mio. kr., hvis salget gennemføres på de fastsatte betingelser. Såfremt dette sker, forventer vi at kunne opjustere intervallet for vores forventninger til årets resultat efter skat til 360-410 mio. kr., fortæller Jan Ulsø Madsen. 

– I april blev der sat et endeligt punktum i EU Kommissionens sag om godkendelse af statsstøtten til Vestjysk Bank. Det var en skelsættende begivenhed for banken, må vi sige. Det faktum, at sagen nu er afsluttet, har stor betydning for os, både mentalt og udviklingsmæssigt. Med baggrund i de resultater, vi har skabt i 1. kvartal 2019, glæder vi os til at videreudvikle banken, slutter Jan Ulsø Madsen.


Yderligere oplysninger:
Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Hadsten Lokalarkiv henter fra gemmerne: Galten Mølle

Hadsten Lokalarkiv henter fra gemmerne: Galten Mølle

Hadsten og Omegns Folkeblad bragte d. 30. april 1980 en artikel om Galten Mølle, der havde fået luft under vingerne igen. Artiklen fortæller om møllen og ejernes historie fra den blev bygget i 1878 og om den restaureringen der p.t ... læs mere
Letbanen er blevet en tung klods om benet…

Letbanen er blevet en tung klods om benet…

Økonomien i letbaneprojektet har sejlet lige fra begyndelsen, og prognoserne for fremtiden viser, at det er et håbløst urentabelt projekt ... læs mere
DET GIVNE...

DET GIVNE…

Kurt Villy mindes en tankevækkende klumme af Ole Juul. Om at miste livet - midt i livet. Læs Ole Juul her på PingvinNyt ... læs mere
Indbrud i Søften

Indbrud i Søften

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Sindets Uge sætter fokus på mental sundhed

Favrskov Kommune slår dørene op til et alsidigt program i Sindets Uge 7.- 11. oktober 2019. Med blandt andet foredrag, workshops, cafeer og åbent hus sætter kommunen fokus på den mentale sundhed for alle borgere ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 434.

Ugens naturbilleder nr. 434.

Det er ikke meget blå himmel september har budt på indtil nu. Vi må jo ha' noget til gode. Idag kommer du med på tur i skov og ved mark ... læs mere
Er der en voksen til stede?

Er der en voksen til stede?

”Hensyn-sygen” på Københavns Universitet er atter brudt ud ... læs mere
Ny storparcel i Hadsten i udbud

Ny storparcel i Hadsten i udbud

Storparcellen på Gl. Sellingvej 12 i Hadsten bliver udbudt til tæt-lav bebyggelse i to etager ... læs mere
ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

ET GAMMELT POSTKORT MED ET MEJERI

En mejeriejer, en boghandler, en førstelærer. Alle medvirkende til en aktiv og levende stationsby, og alle bidrog de til dette fine postkort fra Hadsten ... læs mere
Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

Rekordstor tilslutning til Kunst i Favrskov

 Den 21. - 22. september  kl. 10 - 17 i Søften ... læs mere
Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Loading...