|

Godt nyt fra Vestjysk Bank

Vestjysk Bank godt fra start i 2019

I 1. kvartal 2019 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 72 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning pr. 31. marts 2019 på 11,1 procent. Bankens resultater anses af ledelsen som tilfredsstillende og i tråd med forventningerne. Den basale drift fungerer godt, og nedskrivningsbehovet er halveret set i forhold til 1. kvartal sidste år.

Fortsat fokus på indtjeningen
Hård priskonkurrence og et generelt lavt renteniveau præger til stadighed markeds­betingelserne for danske pengeinstitutter, og set i forhold til 1. kvartal 2018 er disse faktorer endog skærpet. Vestjysk Banks basisindtægter faldt fra 233 mio. kr. i 1. kvartal 2018 til 221 mio. kr. i 1. kvartal 2019.

– Vi må konstatere, at vores indtægter er under pres, ligesom hos vores kolleger i branchen, men når vi betragter de markedsmæssige faktorer, vi er underlagt, er vi tilfredse med de indtægter, vi har realiseret. Vores netto renteindtægter er faldet fra 130 mio. kr. til 125 mio. kr., mens vi har formået at fastholde vores netto gebyrindtægter i niveauet 75 mio. kr., fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 steg Vestjysk Banks omkostninger fra 119 mio. kr. til 123 mio. kr. Samlet set faldt bankens basisresultat før nedskrivninger fra 114 mio. kr. til 98 mio. kr.

– Vores omkostninger afspejler den virkelighed, vi befinder os i, og den udvikling, der sker på ikke mindst IT-området. Særligt udviklingen af systemer til løsning af sektor- og lovopgaver, bl.a. på hvidvaskområdet, medfører stigende omkostninger. Dette er dog både naturligt og forventeligt, og vi anser opgaverne for strengt nødvendige, konstaterer Jan Ulsø Madsen, og opsummerer:

– Vi er tilpasse med den udvikling, der har været i vores indtjening fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 og vil, i tråd med vores forretningsplan for 2019, fortsat fokusere på at optimere vores indtægter og omkostninger.

Nedskrivningsprocent på niveau med sektoren
Fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 udviste Vestjysk Banks nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. et fald fra 41 mio. kr. til 22 mio. kr. Nedskrivningsprocenten faldt fra 0,2 procent til afrundet 0,0 procent. Vestjysk Banks nedskrivningsprocent er dermed på niveau med den øvrige banksektor.

– At bankens nedskrivninger er blevet halveret og nu ligger på et niveau, der svarer til vores kolleger i sektoren, er meget tilfredsstillende. Det har været en lang og vanskelig proces at nå hertil. Vi glæder os dog over det store arbejde, der er blevet gjort, både internt i banken og hos vores kunder, særligt inden for landbrugssektoren, der har kæmpet med at komme på fode igen efter mange år med vanskelige vilkår, fortæller Jan Ulsø Madsen.

I 1. kvartal 2019 har afregningspriserne på mælk ligget på et relativt stabilt niveau, mens svinepriserne, der sidste år faldt til et historisk lavt niveau, har rettet sig og nu udviser en kraftigt stigende tendens grundet udbrud af afrikansk svinepest i Kina.

– Alt andet lige må disse faktorer forventes at få positiv indvirkning på de danske landmænds økonomi. Der er dog stadig nogle landmænd, der kæmper med at få tingene til at hænge sammen, hvilket bankens nedskrivninger i 1. kvartal 2019 også afspejler, idet de hovedsageligt relaterer sig til landbrugssektoren. Dertil kommer, at Finanstilsynet med virkning fra maj 2019 har nedjusteret hektarprisen for dyrkbar landbrugsjord i Nordvestjylland fra 150.000 kr. pr. hektar til 135.000 kr. pr. hektar. Den forventede effekt er indarbejdet i vores regnskab for 1. kvartal 2019, fortæller Jan Ulsø Madsen.

– Generelt har vores kunder i de øvrige erhvervssegmenter og på privatområdet det godt. Kvaliteten af bankens udlånsbog er stadig i bedring, hvilket er væsentligt for vores fremadrettede forretning. Selvom priserne på udlån generelt er under pres, har vi et stærkt fundament at bygge videre på, og vi formår samtidigt at tiltrække nye gode privat- og erhvervskunder, konstaterer Jan Ulsø Madsen med tilfredshed.

Forventningerne til regnskabsåret 2019 fastholdes
På baggrund af de realiserede resultater i 1. kvartal 2019 fastholder Vestjysk Bank forventningerne til regnskabsåret 2019.

– Vi kan se, at banken udvikler sig som ventet, og at vi følger bankens forretningsplan for 2019. Vi forventer således stadig at kunne realisere et resultat efter skat i 2019 i niveauet 225-275 mio. kr., forudsat der ikke sker væsentlige ændringer i konjunkturerne. Vi er opmærksomme på, at der p.t. er relativ stor usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien m.v. Men når vi forholder os til tingene, som de er lige nu og her, ser det fornuftigt ud. Vi er på rette kurs i forhold til at leve op til vores forventninger, vores kapitalsituation er fornuftig, og vi har et stærkt fundament at bygge videre på. Dertil kommer, at salget af Sparinvest, jf. selskabsmeddelelsen af 1. marts 2019, kan betyde en ekstraordinær skattefri indtægt til Vestjysk Bank på 135 mio. kr., hvis salget gennemføres på de fastsatte betingelser. Såfremt dette sker, forventer vi at kunne opjustere intervallet for vores forventninger til årets resultat efter skat til 360-410 mio. kr., fortæller Jan Ulsø Madsen. 

– I april blev der sat et endeligt punktum i EU Kommissionens sag om godkendelse af statsstøtten til Vestjysk Bank. Det var en skelsættende begivenhed for banken, må vi sige. Det faktum, at sagen nu er afsluttet, har stor betydning for os, både mentalt og udviklingsmæssigt. Med baggrund i de resultater, vi har skabt i 1. kvartal 2019, glæder vi os til at videreudvikle banken, slutter Jan Ulsø Madsen.


Yderligere oplysninger:
Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Politiet søger rette ejermænd til tyvekoster

Politiet søger rette ejermænd til tyvekoster

Østjyllands Politi søger ejerne af nogle tyvekoster, der er fundet i forbindelse med en ransagning ... læs mere
Ingen krise: Rekordsalg af sommerhuse – og få tilbage på markedet

Ingen krise: Rekordsalg af sommerhuse – og få tilbage på markedet

Der er solgt rigtig mange sommerhuse i de første fire måneder af 2020, og udbuddet er tilmed på et meget lavt niveau. Læs her hvorfor, og hvad det kan betyde for priserne ... læs mere
ÉT SOGN, TRE KIRKER

ÉT SOGN, TRE KIRKER

Formand Hadsten Menighedsråd Annette Obelitz ... læs mere
Butikkerne i Søndergade i Hadsten er ved at gøre klar

Butikkerne i Søndergade i Hadsten er ved at gøre klar

Enkelte har ikke været lukket helt, men nu bli`r der meget mere liv ... læs mere
Støt børn og unge ramt af kræft

Støt børn og unge ramt af kræft

Når du køber Bamselotteriet online, støtter du Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte – målrettet børn og unge ... læs mere
Hurtig handel foretrækkes

Hurtig handel foretrækkes

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: KRIMISERIER PÅ E-REOLEN ... læs mere
Politisk makværk koster Favrskov dyrt

Politisk makværk koster Favrskov dyrt

Af Mette Nøhr, Bestyrelsesmedlem, Det Konservative Folkeparti i Favrskov, Grønhøjvej 33, 8450 Hammel ... læs mere
Information vedrørende opstart i HSK

Information vedrørende opstart i HSK

af Martin Kryger Ahrentsen ... læs mere
Ekspert: Brug ikke kælderen til børneværelse

Ekspert: Brug ikke kælderen til børneværelse

De fleste kældre egner sig ikke til børneværelser, advarer fagekspert i Videncentret Bolius. Læs, hvorfor du helst ikke skal lave børneværelse i kælderen ... læs mere
Bagspiller fra liga til Hadsten

Bagspiller fra liga til Hadsten

Af Simon Olsen, Pr. og Eventschef Simon Olsen, Hadsten Håndbold ... læs mere
Loading...