|

Grundlovstale i Hadbjerg / HØST d. 5.06.18

Af Rikke Randrup Skåning, medlem af Favrskov Byråd for Socialdemokratiet

Rikke Randrup Skaaning (A)

Tak for invitationen – som tikkede ind ganske få dage efter valget tilbage i november.
Noget overvældet og ydmyg over den store lokale opbakning sagde jeg ja til at holde tale Grundlovsdag.
Demokratiets og samtalens festdag!

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den opbakning, jeg har mødt i forbindelse med valget.

I indlægget i HØST-bladet, som annoncerede for dette arrangement står der, at jeg har personlige erfaringer med det danske demokrati, idet jeg er valgt ind i Byrådet og som formand for skolebestyrelsen på Hadbjerg skole. Formandsposten overlod jeg til Mette Kryger tilbage i januar, for nu skal mine kræfter lægges i byrådet.

Min demokratiske opdragelse er ikke gået via et traditionelt partipolitisk engagement, men gennem lokalt engagement i det samfund jeg på det givne tidspunkt har været en del af.

Mine erfaringer med det danske demokrati begyndte nok tilbage i min gamle folkeskole på Røsnæs ved Kalundborg. Først i elevrådet i folkeskolen, Festudvalget i gymnasiet, arrangementsudvalget på højskolen, Studierådet på fysioterapeutskolen, Bestyrelsen i Århus Studenter Gymnastik, Medlem af kredsforeningen i min fagforening og da vi flyttede herud i 2006, blev jeg medlem af Selling børnehaves bestyrelse og aktiv i HØST IF –
og så har jeg haft knap 8 år i skolebestyrelsen her på Hadbjerg Skole.

Igennem min opvækst har jeg hjemmefra og igennem uddannelse lært og mærket, at man gerne må ytre sig, sige sin mening, hvis man har noget på hjerte, der kan have betydning for andre eller en selv, men også at man skal vise respekt og lytte til andre og være klar på at gå ind i demokratiske samtaler og tage del i demokratiske beslutninger.

Jeg var en af dem der blandede mig, når jeg synes noget i skolen eller i fodboldklubben var urimeligt eller dumt. Så lærte jeg også, at hvis man blander sig og kæfter op, så skal man være klar på at gå ind og give en hånd og være med til at føre de gode ideer ud i verden.
Ellers skal man overveje om det er bedre at tie stille. (Det der med at tie stille i de rette sammenhænge, det øver jeg mig fortsat i!)

Tilbage i 9. klasse til afsluttende skole/hjemsamtale, hvor mine forældre deltog, blev jeg kaldt for en ”Kugle-støber” af min matematiklærer. Og det mente han ikke positivt. Det synes han var en belastning.
Jeg var sådan en elev, der var med til at skabe unødig uro i timerne ved at stille mange spørgsmål og hvor lærerne skulle bruge tid på klasse diskussioner.
På vej hjem fra samtalen fik jeg stor ros af min far.
Min far, som også var folkeskolelærer – men samfundsfags og dansklærer- syntes det var det bedste kompliment jeg kunne få – at være en ”Kuglestøber” – så var jeg i min fars øjne, en der blander sig i debatten og stiller kritiske spørgsmål – bruger sin demokratiske stemme.

Med grundlovens indførelse i 1849 siger vi, at Danmark gik fra enevælde til folkestyre. Dette var begyndelse på det demokrati vi kender i dag. Dengang var det kun mænd, der havde stemmeret – og vel og mærke kun mænd med selvstændighed og formue. Så vi fik vel først reelt et demokrati i 1915, hvor også kvinderne og tjenestefolk fik stemmeret. Seneste Grundlovsrevision skete i 1953.

Den udvikling vores samfund har gennemgået med Grundloven som fundament er bl.a. medvirkende til, at jeg som kvinde kan stå her i dag som byrådsmedlem – Og at jeg i hele mit liv, har kunnet tage aktivt del i det samfund jeg er opvokset i og som jeg i dag lever i. En deltagelse og et engagement, som jeg altid har taget for givet som en nærliggende mulighed. Jeg er opvokset i en tid, hvor demokrati er en selvfølgelighed.
At det er en selvfølgelighed at vores demokrati giver mulighed for indflydelse, medansvar, ytringsfrihed, frihed til at tro på hvad man vil, frihed til at samles og forenes
At vi har en Grundlov, der sikre grundlæggende rettigheder og at vi tager hånd om dem, som ikke kan klare sig selv.

Der er stadig flere steder i vores verden, hvor det slet ikke forholder sig sådan.
Internationalt og nationalt er der hændelser, der udfordrer vores Grundlov.
Og der træffes beslutninger i Danmark, som nogle nok vil mene går lige til kanten af, hvad Grundloven byder.
Går vi til grænsen i forhold til ytringsfrihed, frihed til at tro og mene hvad man vil. Husker vi at vores gerninger ikke må forvolde skade eller være krænkende over for andre?
I dag kunne vi godt dvæle ved det som udfordrer os og er med til at skabe bekymring om det danske samfunds udvikling.

Men i dag er en festdag, vi er i Hadbjerg – midt i Høst området – et velfungerende og harmonisk hjørne af Favrskov Kommune – Ja – man kan vel kalde det ” et smørhul”.

Jeg tror på, ”at det vi ser, gror”

Lad os derfor dvæle lidt ved nogle af de mange lokale aktiviteter som kun sker, fordi vi her blandt os, har aktive borgere med trang til at blande sig, engagere sig og samles i foreninger og som gør brug af sine grundlæggende rettigheder og pligter, forankret i Grundloven.

Vi har i vores byer Ødum, Selling og Hadbjerg tre aktive borgerforeninger.

Hadbjerg Borgerforening har netop fejret sit 50 årsjubilæum. En forening der blev grundlagt, fordi der var brug for en samlet stemme, der kunne tale for gadebelysning i Hadbjerg – og det lykkedes at få lys i lygterne i den lille landsby tilbage i 60érne. Hadbjerg Borgerforening er i dag fortsat en aktiv forening, som står bag mange arrangementer, et velfungerende forsamlingshus, Søparken og Folkeskoven.

I den kommende weekend er der Byfest i Selling – et resultat af et stort lokalt engagement og skabertrang og en meget aktiv Borgerforening. Og i år skal man i Selling indvie deres ” Det grønne Område” – som byens borgere selv har skabt.

I søndags mødtes en flok engagerede borgere fra Byforeningen for Ødum og Omegn til fælles arbejdsdag ved Forsamlingshuset. Det er prisværdigt – og vigtigt at der er nogle, der gider at gøre det store stykke arbejde til glæde for byen.

Fornylig har der været forældrearrangement på Hadbjerg skole planlagt af skolebestyrelsen. Her fik de fremmødte mulighed for at se, høre og kommentere på vigtige emner, der fylder i skolen. Og ikke mindst bruge sin demokratiske stemme til valg til skolebestyrelsen. Og tilslutningen var så stor, at der var kampvalg.

Et aktivt menighedsråd sørger for mange sociale og kulturelle arrangementer ved vores kirker i Ødum og Hadbjerg og bl.a frokost i præstegårdshaven.

Vi har en levende og aktiv HØST – forening, der rummer mange og forskelligartede aktiviteter båret af frivillighed. Der er aktuelt gang i et spændende samarbejde med menighedsrådet om den fortsatte udvikling af vores fælles hal.

Og der foregår med garanti mere end det jeg netop har nævnt.
En masse aktivitet og liv som bæres af aktive borgere – Tak til jer alle som bidrager og bliver ved år efter år.
Og til jer der endnu ikke har fundet vej ind i en af de mange bestyrelser eller foreninger, så er der med garanti plads til flere engagerede kræfter til både små og lidt større opgaver. For vores børn og unge, kan det være deltagelse og medansvar ind i nogle af vores foreninger, som er med til at give dem en indsigt i og erfaring med demokratiske processer og at bidrage, der hvor man kan. En opdragelse i at bruge sin demokratiske stemme.

Alle de ting, jeg her har nævnt om vores lokalområde, er netop resultater af de rettigheder, som Grundloven giver os.
Ret til at danne og udvikle foreninger, ret til at debattere, ret til at deltage i samfundets store og små beslutninger.

Som sagt er min vej frem mod en plads i byrådet gået via lokalt engagement og en grundlæggende lyst til at blande sig.
Ja – til at: ”Støbe kugler” og præge debatten. De første seks måneder i byrådet har allerede lært mig, at demokrati er langsomt og kræver tålmodighed. Og også vilje til at gå på kompromis.
Og sådan må det nok være – at svære demokratiske beslutninger tager tid. Der skal være tid til at inddrage borgerne og politisk blive klogere undervejs. Vi skal helst træffe beslutninger, der er langtidsholdbare og som kommer flest borgere til gavn.

Vi har på mange måder en meget velfungerende kommune – og hvis man vil og har overskud til det, er her flere muligheder for at deltage i borgermøder og høringer.

Lad os i dag hylde alle de lokale stemmer, indsatser, initiativer, arrangementer og fællesskaber – som gør denne del af Favrskov til et attraktivt sted at leve og bo.
Og sende en venlig tanke til Grundtvig og andre stærke kræfter der tilbage i 1800 – tallet fik taget vigtige og langsigtede beslutninger, som vi i dag stadig lever udfra.

Vi skal fortsat udvikle og passe på vores demokrati og forholde os kritisk til vores Grundlov.
Grundloven er den fundamentale ramme om vores demokrati og samfundsmodel. Grundloven giver rammen for det stærke fællesskab, som sikrer vores frihed, velfærd og velstand. Grundloven skal på den ene side være uforanderlig over tid og på den anden side rumme den samfunds- mæssige udvikling. Derfor vil der løbende være behov for en diskussion af indholdet.

Vi skal værne om vores grundlovssikrede rettigheder og pligter.
Og lad mig slutte med to linier skrevet af en af Grundlovens forfattere, førnævnte Grundtvig i sangen ”Langt højere bjerge…:
”Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget, og færre for lidt.”

En form for advarsel fra Grundtvig: ”Pas nu på at forskellene i samfundet ikke bliver for store”.
Det er i Danmark i 2018 fortsat meget relevant at have opmærksomhed på – at der i vores samfund ikke kommer for store skel.

Med disse ord, vil jeg ønske alle en glædelig Grundlovsdag med tid til samtaler, frie ytringer og socialt samvær.

Tak for opmærksomheden!

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Indbrud i Thorsø

Indbrud i Thorsø

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Stor interesse for at blive domsmand

Stor interesse for at blive domsmand

Kommunen har allerede fået langt flere ansøgere, der vil være domsmænd, end der er behov for. Dog mangler der nogle personer for at gøre listen repræsentativ ... læs mere
Tilbagetrukne Fødevarer

Tilbagetrukne Fødevarer

Udeklarerede allergener i Blomsterbergs citronfromage ... læs mere
Er kørerutinerne lidt rustne?

Er kørerutinerne lidt rustne?

Ældre Sagen tilbyder opfriskningskursus for erfarne (læs ældre) bilister ... læs mere
Favrskov fyrer op under erhvervsuddannelserne

Favrskov fyrer op under erhvervsuddannelserne

I fremtiden kan det blive vanskeligere at finde en elektriker, der har tid til at ordne ledningerne i huset ... læs mere
Østjyllands Politi koordinerer efterforskningen af delinger af drabsvideo

Østjyllands Politi koordinerer efterforskningen af delinger af drabsvideo

Politiet i hele Danmark har gennem de seneste dage fået flere anmeldelser om personer, der deler en video af et drab på en kvinde i Marokko ... læs mere
Efterlysning

Efterlysning

Østjyllands Politi efterlyser den 67-årige Peder Madsen Høgh, der er forsvundet fra sit hjem i Randers midtby ... læs mere
Litterær lørdagsquiz

Litterær lørdagsquiz

Quiz-tid på Hadsten Bibliotek ... læs mere
NYT fra Ældre Sagen

NYT fra Ældre Sagen

Mødested for mænd ... læs mere
Statsministeren har udskrevet valg!

Statsministeren har udskrevet valg!

Valgrygterne har længe floreret på Christiansborg. I søndags trykkede statsministeren på valgknappen ... læs mere
Rejser i Norden

Rejser i Norden

Det østjyske rejsebureau Rejs og oplev udbyder i år to rejser til vores nordiske nabolande. Anne Hansen Aamand, Hadsten, der er rejseleder fortæller, at der er store forskelle men og så lighedspunkter på Gotland og Island, der er to af ... læs mere
PINGVINNYT DREJER LÆSERNE EN KNAP...

PINGVINNYT DREJER LÆSERNE EN KNAP…

Kig med, når Kurt Villy bladrer i Hadstens første avis - dagbladet "Hadsten Folketidende" - og igen møder Gotfred Buch, byens matador indenfor tobakken ... læs mere
Loading...