|

Har Banedanmark en skjult dagorden?

Af Anders G. Christensen (V). Folketingskandidat i Favrskovkredsen og Byrådsmedlem i Favrskov Kommune

Anders G. Christensen

I starten af oktober måned afholdt Banedamark orienteringsmøder ved tre baneoverkørsler i Favrskov Kommune, som skal ombygges, som følge af at hastigheden skal sættes op på jernbanen. Ved de tre møder ved Haarvad, i Svejstrup/Lerbjerg og ved Bidstrup var der mødt borgere og lodsejere op for at høre om nedlæggelsen af baneoverkørslerne, og nok så vigtigt: Hvordan disse overkørsler skal erstattes med broer. 

Kort efter disse møder modtog Favrskov Kommune en skrivelse fra Banedanmark, hvor de spurgte kommunen om behovet for at etablere broer de tre steder.
Det er meget overraskende, at Banedanmark nu pludselig kommer med en nødvendighedsanalyse, som de angiveligt har lavet parallelt med processen med VVM og orienteringsmøder.

Når nødvendighedsanalysen nærlæses, kan man se, at det specielt er broanlægget ved Bidstrup, de har kig på for at se, om denne bro kan undværes og overkørslen på Bidstrupvej blot kan lukkes.

Jeg synes, det er uacceptabelt, at Banedanmark kører sådan et mummespil.

Specielt set i lyset af, at der er lavet VVM i 2017, og at der er vedtaget et beslutningsgrundlag i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg i maj 2018, samt at der, som nævnt, har været tre orienteringsmøder, uden at Banedanmark har fortalt, at de vil lukke overkørslerne ved Haarvad, Lerbjerg og Bidstrup.

I forbindelse med broanlægget ved Bidstrup har ejeren af Bidstrup Gods, Geert de Lichtenberg foreslået en alternativ løsning, som formentlig er billigere og syner knap så meget i landskabet. Den har Banedanmark ikke ønske at realitetsvurdere.

Med hensyn til den løsning med et meget synligt og stort broanlæg vest for Lerbjerg, som Banedanmark har foreslået som erstatning for overkørslen i Svejstrup/Lerbjerg, så vil den have stor indvirkning på samfærdslen mellem de to landsbyer. Hvis Banedanmark nu agter ikke at lave erstatningsanlæg for overkørslen i Lerbjerg, så vil det være ødelæggende for de to landsbyer.

Det er derfor min klare holdning, at Banedanmark må finde ind på sporet igen og stå ved det, de har sagt på de tre orienteringsmøder med afsæt i den proces, der er vedtaget, og så lave de tre broanlæg.

Hvis ikke det sker, så vil jeg – og jeg er ret sikker på, at hele byrådet er med mig – sætte alt ind på at sikre, at Banedanmark kommer til at lave broanlæggene ved Haarvad, i Svejstrup/Lerbjerg og ved Bidstrup.

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Færdselsuheld i Hadsten

Færdselsuheld i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Irsk aften i Sløjfen

Irsk aften i Sløjfen

Lørdag d. 2. marts afholder Lions klubberne i Favrskov igen Irsk aften i Sløjfen i Hadsten ... læs mere
Nyheder fra Hadsten Storpastorat

Nyheder fra Hadsten Storpastorat

Vi har brug for dig til at fremstille ting til basaren i Sognegården ... læs mere
FOKUS PÅ REGERINGENS UDSPIL TIL NY SUNDHEDSREFORM

FOKUS PÅ REGERINGENS UDSPIL TIL NY SUNDHEDSREFORM

"Tiden er en anden og stiller andre krav til sundhedssektoren, og derfor er der ikke længere brug for regionsrådene", sagde statsministeren, da han lancerede reformen ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 405.

Ugens naturbilleder nr. 405.

Er du også blevet ramt af en spirende forårsfornemmelse? Vejr og temperatur passer ikke helt til vintermåneden februar, men det føles nu meget rart ... læs mere
Tillykke Hadsten Bio

Tillykke Hadsten Bio

Svar til formanden for Hadsten Bio Lars Kristensen ... læs mere
Send Syrien-krigerne til Guantánamo.

Send Syrien-krigerne til Guantánamo.

PingvinNyt har modtaget dette fra Michael Nedersøe, byrådsmedlem i Horsens og folketingskandidat i Favrskov for Dansk Folkeparti Søndermarksvej 12D, Sejet 8700 Horsens Mobil 25388281 ... læs mere
Husejere trodser ekstremt vejr: Kun et fåtal bekymrer sig om klimasikring

Husejere trodser ekstremt vejr: Kun et fåtal bekymrer sig om klimasikring

Blot en femtedel af danske husejere bekymrer sig over, om deres bolig er tilstrækkeligt sikret mod oversvømmelse ved skybrud og stormflod, viser en undersøgelse fra Bolius og Realdania ... læs mere
Boliggrundene på Hørbakken i Hinnerup er nu i 2. budrunde

Boliggrundene på Hørbakken i Hinnerup er nu i 2. budrunde

Favrskov Kommune gennemfører anden budrunde frem til 12. marts 2019 ... læs mere
Hadsten Varmeværk idriftsætter solcelleanlæg.

Hadsten Varmeværk idriftsætter solcelleanlæg.

Hadsten Varmeværk har netop idriftsat en solcelleanlæg der er monteret på taget af bygningen Toftegårdsvej 30 i Hadsten ... læs mere
Sløjfen ver. 2.0

Sløjfen ver. 2.0

Deltag i årets brugermøde for Hadsten Kulturhus Sløjfen ... læs mere
Loading...