|

Har du altid drømt om en rød brandbil?

af Motorredaktør Jørgen Kjær Hadsten

Vestsjællands Bilmuseum i Høng er fra 2021 lukket for besøgende, og man er i gang med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke vil være plads til veterankøretøjerne, derfor afhænder Hovedstadens Beredskab nu en del af flåden af veterankøretøjer. De bedste og mest interessante søges bevaret med henblik på udstilling på et andet museum, privat eller offentligt.

 

Af Jørgen Kjær

De fleste drenge har nok på et tidspunkt tidligt i livet drømt om selv at have en rigtig rød brandbil. Nu er muligheden der, hvis man ellers har pladsen og evnerne til at holde sådan en kørende. Hovedstadens Beredskab har nemlig besluttet at skille sig af med en del af deres historiske køretøjer.

Flere af bilerne fra Hovedstadens Beredskabs flåde af veterankøretøjer afhændes grundet pladsmangel og for store økonomiske udgifter ved opbevaring andre steder.

 

I 1960`erne og 70`erne søgte entusiastiske og passionerede veteranbilfolk og samlere at redde nogle af de mange brandbiler og andre redningskøretøjer, som de forskellige kommuner, brandvæsener, beredskab og redningskorps stod for at udfase, fordi de var forældede men sjældent udslidte. Køretøjerne stod ellers for en fremtid som legetøj i en børnehave eller et endeligt hos ophuggeren eller skrothandleren. Behjertede mennesker som for eksempel Bertie Tore fra Aarhus gjorde det nærmest til en livsopgave, og han fik samlet rigtig mange, også af de allerældste, der lagde grunde til det Danske Brandværnsmuseum i Aarhus. Her blev også udstillet en lang række køretøjer, som de forskellige brandvæsener udlånte til museet. Brandværnsmuseet i Aarhus lukkede og blev flyttet fra byen i 2004, da kommunen ikke længere ville yde tilskud til driften. En del brandbiler og redningskøretøjer blev leveret tilbage til deres respektive ejere, medens andre blev samlet i det nu lukkede Brandbilsmuseum i Oksbøl. 

Der er allerede kontakter og forhandlinger med flere museer om at overtage de bevaringsværdige brandbiler. Blandt andet denne Bedford fra 1952, der vurderes bevaringsværdig. 

 

Hovedstadens Beredskab sælger ud

Hovedstadens Beredskab ejer en betydelig samling af veterankøretøjer fra det tidligere Københavns Brandvæsen. Enkelte af køretøjerne bruges aktivt i beredskabets og ejerkommunernes arrangementer, mens størstedelen har været udstillet på Vestsjællands Bilmuseum i Høng og nu blot opbevares der. Bilmuseet er nu lukket og i gang med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke er plads til veterankøretøjerne. Der skal derfor findes en ny løsning for placeringen og en bedre anvendelse af køretøjerne. Derfor har bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab netop besluttet, at reducere flåden af veterankøretøjer og afsøge mulighederne for en bedre anvendelse og nyttiggørelse af de tilbageværende køretøjer for Hovedstadens Beredskab.

Der forventes at være interesse for at de gamle dansk byggede Triangel kan bevares på et dansk museum.

 

Samlingen af veterankøretøjer fra det tidligere Københavns Brandvæsen kom tilbage til brandvæsenet, da Det Danske Brandværnsmuseum i Aarhus lukkede. Siden 2006 har størstedelen af køretøjerne været udstillet hos Vestsjællands Bilmuseum i Høng. Enkelte af de gamle udrykningskøretøjer opbevares hos Hovedstadens Beredskab og bliver brugt i forbindelse med forskellige arrangementer, herunder Beredskabets Dag, juleoptog og senest i forbindelse med åbningen af det nye Københavns Museum.

Bjarne Hørbye har allerede sikret denne inspektørvogn P1 fra Hovedstadens Beredskab, en Mercedes fra 1961 for eftertiden. Den er sat omhyggeligt i stand og bruges nu blandt andet ved forskellige højtideligheder og udstillinger ved Hovedstadens Beredskab.

 

For aftalen med Vestsjællands Bilmuseum betaler Hovedstadens Beredskab årligt kr. 90.060 (stigende 3% årligt). Opbevaringen af køretøjerne tjener derfor i øjeblikket alene det formål at bevare køretøjerne for eftertiden, da udstillingen ikke længere er åben for besøgende. Prisen, som Vestsjællands Bilmuseum opkræver for opbevaringen, har samtidig været støt stigende. Placeringen af veterankøretøjerne er således uholdbar, forklarer Hovedstadens Beredskab, der også ud fra konkrete forespørgsler foretaget i 2019 og 2020 vurderer, at interessen fra de få relevante kulturinstitutioner og museer, såvel offentlige som private er begrænset.

Teknisk Museum i Helsingør returnerede i 2020 to veterankøretøjer til Hovedstadens Beredskab og har kun ét enkelt af Beredskabets veterankøretøjer tilbage i deres udstilling.

Veterankøretøjerne er i varierende stand og af bevaringsmæssig værdi, og der er ikke mulighed for at opbevare yderligere veterankøretøjer på Hovedstadens Beredskabs egne lokaliteter.

Hovedstadens beredskab har delt køretøjerne, der skal udfases, op i grupper. De veterankøretøjer, som er i dårligst stand og har den laveste bevaringsmæssige værdi, afhændes medens de veterankøretøjer, som aktivt bruges til arrangementer, bibeholdes og opbevares på Hovedstadens Beredskabs lokaliteter. De resterende søges bevaret med henblik på udstilling, og de få relevante museer og kulturinstitutioner er blevet kontaktet med henblik på overtagelse af de tilbageværende bevaringsværdige køretøjer til udstillingsbrug. Det gælder for eksempel Teknisk Museum og Odsherred Brandmuseum.

Lykkes det ikke at indgå aftaler om udstillingsbrug, afhændes køretøjerne til private gennem salg eller fri afståelse. Dette har et enkelt fortilfælde, hvor ejeren nu er privat, og Hovedstadens Beredskab har brugsret ved arrangementer, fortæller Hovedstadens Beredskab, der godt er klar over, at der kan være udgifter forbundet med både flytning og afhændelse fra Vestsjællands Bilmuseum. Desuden vil en eventuel opbevaring i en kortere periode tættere på Hovedstadens Beredskab være dyrere end i Vestsjælland. Men på sigt forventer man, at det kan holdes udgiftsneutralt, idet færre køretøjer skal opbevares.

Som nævnt er flere af køretøjerne allerede afhændet til private, dog med brugs- og forkøbsret til Hovedstadens Beredskab. Det gælder for eksempel den inspektørvogn P1, en Mercedes Benz fra 1961, som Bjarne Hørbye har istandsat, og som har været omtalt i en tidligere artikel i VeteranPosten. Bjarne Hørbye har også overtaget to andre Mercedes ambulancer fra henholdsvis 1962 og 1967. De vurderedes af Hovedstadens Beredskab at være i dårlig stand og kan ikke køre.

Bjarne Hørbye, der allerede har overtaget en inspektørvogn fra brandvæsenet, har overtaget denne Mercedes ambulance fra 1967.

 

Blandt brandbiler, der forhåbentlig kan overdrages til andre museer er en Triael fra 1939, en Daimler fra 1921 samt to Dodge fra henholdsvis 1960 og 1961.

Blandt brandbiler, der skal afhændes udover de to ambulancer er brandbiler med stige, en Scania Vabis fra 1949 og to Commer fra 1953, der af Hovedstadens Beredskab vurderes at være i dårlig stand og optager meget plads.

Interesserede kan kontakte Hovedstadens beredskab.

Medens behjertede sjæle for omkring 50 år siden brugte megen tid og energi på at få reddet og bevaret de gamle brandkøretøjer, synes det i dag at være omvendt. Mange er blevet en klods om benene for ejerne, og der er ikke længere plads og råd til at bevare dem. Ærgerligt at brandmuseerne har været så presset og har måttet lukke, der burde være plads til at bevare denne kulturarv samlet måske på et brandmuseum på nationalt plan, måske i regi af Teknisk Museum. Denne kulturarv fortjener bedre end at være afhængig af privates indsats, uanset hvor behjertet den end kan være.

For barnedrømmen om at se røde brandbiler forsvinder jo nok aldrig!

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Årets sommeraktiviteter for børn er klar

Årets sommeraktiviteter for børn er klar

Biblioteker og kulturskoler i Favrskov er klar med spændende og sjove sommeraktiviteter i skolernes sommerferie. Hent folderen ’Sommer for børn’ på biblioteket eller online ... læs mere
Nu bliver Stafet For Livet skudt i gang – i år er 66 byer landet over med

Nu bliver Stafet For Livet skudt i gang – i år er 66 byer landet over med

Der bliver Stafet For Livet i både Hammel og Hadsten ... læs mere
FORÅRSTONER I SLØJFEN

FORÅRSTONER I SLØJFEN

Publikum fik en sublim oplevelse af Hadsten blandede Kor, da der onsdag aften var forårskoncert i Sløjfen ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Favrskov Forsyning tager ansvar for fremtiden ... læs mere
Team Rotary Favrskov støtter Bostedet Ellemosevej 26B i Hadsten

Team Rotary Favrskov støtter Bostedet Ellemosevej 26B i Hadsten

Der er doneret kr. 15.000,- til indkøb af havemøbler og gasgrill ... læs mere
Færdselsafdelingen på knallertindsats

Færdselsafdelingen på knallertindsats

Østjyllands Politis færdselsafdeling har gennemført knallertindsatser flere steder i politikredsen ... læs mere
Hadsten Motion inviterer ukrainske flygtninge indenfor i motionsforeningen

Hadsten Motion inviterer ukrainske flygtninge indenfor i motionsforeningen

Velkommen til flygtninge fra Ukraine i Hadsten Motion ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE – april 2022

PRESSEMEDDELELSE – april 2022

160 Favrskov-spejdere til Aktivitetsdag i Hinnerup ... læs mere
Det vigtigste, du kan gøre for dit helbred, er at holde dig i form!

Det vigtigste, du kan gøre for dit helbred, er at holde dig i form!

Det gælder også nu, hvor vi går ind i den varme årstid… ... læs mere
Østjyllands Politi uddelte dusører til hverdagens helte

Østjyllands Politi uddelte dusører til hverdagens helte

Onsdag modtog nogle af hverdagens helte i Østjylland stor tak og dusører for deres enestående indsatser. En af modtagerne var fra Hadsten ... læs mere
Jernbanebroen over banen i Lerbjerg indvies i uge 20

Jernbanebroen over banen i Lerbjerg indvies i uge 20

Samtidig nedlægges jernbaneoverkørslen ... læs mere
Loading...