|

Har du altid drømt om en rød brandbil?

af Motorredaktør Jørgen Kjær Hadsten

Vestsjællands Bilmuseum i Høng er fra 2021 lukket for besøgende, og man er i gang med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke vil være plads til veterankøretøjerne, derfor afhænder Hovedstadens Beredskab nu en del af flåden af veterankøretøjer. De bedste og mest interessante søges bevaret med henblik på udstilling på et andet museum, privat eller offentligt.

 

Af Jørgen Kjær

De fleste drenge har nok på et tidspunkt tidligt i livet drømt om selv at have en rigtig rød brandbil. Nu er muligheden der, hvis man ellers har pladsen og evnerne til at holde sådan en kørende. Hovedstadens Beredskab har nemlig besluttet at skille sig af med en del af deres historiske køretøjer.

Flere af bilerne fra Hovedstadens Beredskabs flåde af veterankøretøjer afhændes grundet pladsmangel og for store økonomiske udgifter ved opbevaring andre steder.

 

I 1960`erne og 70`erne søgte entusiastiske og passionerede veteranbilfolk og samlere at redde nogle af de mange brandbiler og andre redningskøretøjer, som de forskellige kommuner, brandvæsener, beredskab og redningskorps stod for at udfase, fordi de var forældede men sjældent udslidte. Køretøjerne stod ellers for en fremtid som legetøj i en børnehave eller et endeligt hos ophuggeren eller skrothandleren. Behjertede mennesker som for eksempel Bertie Tore fra Aarhus gjorde det nærmest til en livsopgave, og han fik samlet rigtig mange, også af de allerældste, der lagde grunde til det Danske Brandværnsmuseum i Aarhus. Her blev også udstillet en lang række køretøjer, som de forskellige brandvæsener udlånte til museet. Brandværnsmuseet i Aarhus lukkede og blev flyttet fra byen i 2004, da kommunen ikke længere ville yde tilskud til driften. En del brandbiler og redningskøretøjer blev leveret tilbage til deres respektive ejere, medens andre blev samlet i det nu lukkede Brandbilsmuseum i Oksbøl. 

Der er allerede kontakter og forhandlinger med flere museer om at overtage de bevaringsværdige brandbiler. Blandt andet denne Bedford fra 1952, der vurderes bevaringsværdig. 

 

Hovedstadens Beredskab sælger ud

Hovedstadens Beredskab ejer en betydelig samling af veterankøretøjer fra det tidligere Københavns Brandvæsen. Enkelte af køretøjerne bruges aktivt i beredskabets og ejerkommunernes arrangementer, mens størstedelen har været udstillet på Vestsjællands Bilmuseum i Høng og nu blot opbevares der. Bilmuseet er nu lukket og i gang med at flytte til en ny lokalitet, hvor der ikke er plads til veterankøretøjerne. Der skal derfor findes en ny løsning for placeringen og en bedre anvendelse af køretøjerne. Derfor har bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab netop besluttet, at reducere flåden af veterankøretøjer og afsøge mulighederne for en bedre anvendelse og nyttiggørelse af de tilbageværende køretøjer for Hovedstadens Beredskab.

Der forventes at være interesse for at de gamle dansk byggede Triangel kan bevares på et dansk museum.

 

Samlingen af veterankøretøjer fra det tidligere Københavns Brandvæsen kom tilbage til brandvæsenet, da Det Danske Brandværnsmuseum i Aarhus lukkede. Siden 2006 har størstedelen af køretøjerne været udstillet hos Vestsjællands Bilmuseum i Høng. Enkelte af de gamle udrykningskøretøjer opbevares hos Hovedstadens Beredskab og bliver brugt i forbindelse med forskellige arrangementer, herunder Beredskabets Dag, juleoptog og senest i forbindelse med åbningen af det nye Københavns Museum.

Bjarne Hørbye har allerede sikret denne inspektørvogn P1 fra Hovedstadens Beredskab, en Mercedes fra 1961 for eftertiden. Den er sat omhyggeligt i stand og bruges nu blandt andet ved forskellige højtideligheder og udstillinger ved Hovedstadens Beredskab.

 

For aftalen med Vestsjællands Bilmuseum betaler Hovedstadens Beredskab årligt kr. 90.060 (stigende 3% årligt). Opbevaringen af køretøjerne tjener derfor i øjeblikket alene det formål at bevare køretøjerne for eftertiden, da udstillingen ikke længere er åben for besøgende. Prisen, som Vestsjællands Bilmuseum opkræver for opbevaringen, har samtidig været støt stigende. Placeringen af veterankøretøjerne er således uholdbar, forklarer Hovedstadens Beredskab, der også ud fra konkrete forespørgsler foretaget i 2019 og 2020 vurderer, at interessen fra de få relevante kulturinstitutioner og museer, såvel offentlige som private er begrænset.

Teknisk Museum i Helsingør returnerede i 2020 to veterankøretøjer til Hovedstadens Beredskab og har kun ét enkelt af Beredskabets veterankøretøjer tilbage i deres udstilling.

Veterankøretøjerne er i varierende stand og af bevaringsmæssig værdi, og der er ikke mulighed for at opbevare yderligere veterankøretøjer på Hovedstadens Beredskabs egne lokaliteter.

Hovedstadens beredskab har delt køretøjerne, der skal udfases, op i grupper. De veterankøretøjer, som er i dårligst stand og har den laveste bevaringsmæssige værdi, afhændes medens de veterankøretøjer, som aktivt bruges til arrangementer, bibeholdes og opbevares på Hovedstadens Beredskabs lokaliteter. De resterende søges bevaret med henblik på udstilling, og de få relevante museer og kulturinstitutioner er blevet kontaktet med henblik på overtagelse af de tilbageværende bevaringsværdige køretøjer til udstillingsbrug. Det gælder for eksempel Teknisk Museum og Odsherred Brandmuseum.

Lykkes det ikke at indgå aftaler om udstillingsbrug, afhændes køretøjerne til private gennem salg eller fri afståelse. Dette har et enkelt fortilfælde, hvor ejeren nu er privat, og Hovedstadens Beredskab har brugsret ved arrangementer, fortæller Hovedstadens Beredskab, der godt er klar over, at der kan være udgifter forbundet med både flytning og afhændelse fra Vestsjællands Bilmuseum. Desuden vil en eventuel opbevaring i en kortere periode tættere på Hovedstadens Beredskab være dyrere end i Vestsjælland. Men på sigt forventer man, at det kan holdes udgiftsneutralt, idet færre køretøjer skal opbevares.

Som nævnt er flere af køretøjerne allerede afhændet til private, dog med brugs- og forkøbsret til Hovedstadens Beredskab. Det gælder for eksempel den inspektørvogn P1, en Mercedes Benz fra 1961, som Bjarne Hørbye har istandsat, og som har været omtalt i en tidligere artikel i VeteranPosten. Bjarne Hørbye har også overtaget to andre Mercedes ambulancer fra henholdsvis 1962 og 1967. De vurderedes af Hovedstadens Beredskab at være i dårlig stand og kan ikke køre.

Bjarne Hørbye, der allerede har overtaget en inspektørvogn fra brandvæsenet, har overtaget denne Mercedes ambulance fra 1967.

 

Blandt brandbiler, der forhåbentlig kan overdrages til andre museer er en Triael fra 1939, en Daimler fra 1921 samt to Dodge fra henholdsvis 1960 og 1961.

Blandt brandbiler, der skal afhændes udover de to ambulancer er brandbiler med stige, en Scania Vabis fra 1949 og to Commer fra 1953, der af Hovedstadens Beredskab vurderes at være i dårlig stand og optager meget plads.

Interesserede kan kontakte Hovedstadens beredskab.

Medens behjertede sjæle for omkring 50 år siden brugte megen tid og energi på at få reddet og bevaret de gamle brandkøretøjer, synes det i dag at være omvendt. Mange er blevet en klods om benene for ejerne, og der er ikke længere plads og råd til at bevare dem. Ærgerligt at brandmuseerne har været så presset og har måttet lukke, der burde være plads til at bevare denne kulturarv samlet måske på et brandmuseum på nationalt plan, måske i regi af Teknisk Museum. Denne kulturarv fortjener bedre end at være afhængig af privates indsats, uanset hvor behjertet den end kan være.

For barnedrømmen om at se røde brandbiler forsvinder jo nok aldrig!

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Valg til Favrskov Byråd 16. november 2021

Valg til Favrskov Byråd 16. november 2021

Tirsdag 16. november 2021 er der valg til Favrskov Byråd, hvor der skal vælges 25 medlemmer ... læs mere
Vestjysk Bank: Leverer over forventning i første halvår

Vestjysk Bank: Leverer over forventning i første halvår

I 1. halvår 2021 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 724 mio. kr ... læs mere
Sensommergudstjeneste i Den Mytologiske Park i Vejerslev

Sensommergudstjeneste i Den Mytologiske Park i Vejerslev

Vejerslev-Aidt-Thorsø Menighedsråd inviterer ... læs mere
Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Nyhedsbrev fra NYBOLIG

Antallet af lejere til lejelejligheder er steget godt 10 pct. de sidste 10 år | Byggegrunde bliver revet væk under Corona | Parcelhuse sælges en måned hurtigere end sidste år ... læs mere
Job og Økonomi inviterer til indvielse af om- og tilbygningen af administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten

Job og Økonomi inviterer til indvielse af om- og tilbygningen af administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten

Administrationsbygningen på Vesselbjergvej 18 i Hadsten stod færdig i april 2021 ... læs mere
Borgerinddragelse er forudsætningen for et fremtidssikret lokaldemokrati

Borgerinddragelse er forudsætningen for et fremtidssikret lokaldemokrati

Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti www.reneschneider.dk ... læs mere
Diskofest i Søndergade og Ernst B. Sunds Plads

Diskofest i Søndergade og Ernst B. Sunds Plads

Tirsdag d. 24. august sætter tre langbenede disko-gutter kulør og musik på Hadsten midtby ... læs mere
Det er noget ”lort”, bogstaveligt talt!

Det er noget ”lort”, bogstaveligt talt!

Af Simon Buus Olsen, KV-kandidat for Venstre i Favrskov, Bøgehaven 8370 Hadsten ... læs mere
DER MANGLER BORDE OG BÆNKE LANGS STIERNE I FAVRSKOV KOMMUNE

DER MANGLER BORDE OG BÆNKE LANGS STIERNE I FAVRSKOV KOMMUNE

Thomas Storm, Ravskærvej 65, Søften, Byrådsmedlem (V) i Favrskov Kommune ... læs mere
Byfest/store legedag i Lyngå

Byfest/store legedag i Lyngå

Dette fandt sted lørdag med bl.a. petanque-, stigegolf- og dart-turnering samt rundbold. Det helt store hit var dog at komme højt til vejrs og se Lyngå fra oven. Dagens overskud går til drift af Lyngå's legeplads - herunder forsikring, årlig ... læs mere
Loading...