|

Hjælp til overdragelse af vejene i Favrskov

Et stort flertal i Favrskov Byråd er enigt i at fortsætte harmoniseringen af vejvedligeholdelsen og samtidig sætte resurser af til at hjælpe de berørte borgere med harmoniseringen.

Der afholdes nyt borgermøde 25. maj 2016 om den videre proces.

 

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2011-2014 at harmonisere vejenes klassificering. Baggrunden for beslutningen var, at nogle af de mindre veje i Favrskov Kommune vedligeholdes af private grundejere, mens andre mindre veje vedligeholdes at kommunen. Det betyder, at nogle borgere selv betaler for vedligeholdelsen, mens andre borgere får løst opgaven af kommunen.

 

Vedligeholdelsesopgaven omfatter udover vejene også fortove, grønne områder og snerydning. Byrådet besluttede derfor, at der skulle ske en harmonisering af vedligeholdelsen fra 2016.

 

På borgermødet i Hammel 21. januar 2016 om vejharmoniseringen blev der imidlertid rejst en lang række spørgsmål. Samtidig blev der fra flere sider givet udtryk for bekymring omkring processen for den forestående vejoverdragelse. De spørgsmål og bekymringer har parterne bag Favrskovs budget 2016-20 drøftet af flere omgange.

 

Efter grundige overvejelser er parterne enige om at fastholde beslutningen om at nedklassificere vejene, så vedligeholdelsesopgaven af de ca. 79 kilometer vej overgår til borgerne med virkning fra medio 2017. Afgørende for at fastholde beslutningen er, at parterne er enige om, at der skal ske en harmonisering.

 

Hvis de nuværende private fællesveje skal overgå til at være kommunale veje, så vil det betyde en skønnet årlig merudgift på ca. 8,5 millioner kroner. Hertil skal lægges den anslåede besparelse på 2,5 millioner kroner ved nedklassificeringen, som indgår i budget 2016-19.             

 

Som en anerkendelse af, at harmoniseringen kan medføre usikkerhed hos de berørte borgere, er parterne enige om at afsætte ekstra 500.000 kroner til rådgivning og vejledning af de berørte borgere i at få etableret de nødvendige fællesskaber (vejlaug, grundejerforeninger mv.).

 

Et planlagt borgermøde om sagen er tidligere blevet udsat. Parterne er nu enige om at indkalde til et nyt borgermøde om harmoniseringen. Mødet afholdes i Ulstrup Hallerne onsdag den 25. maj 2016 kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

Yderligere information:

 

Nils Borring, borgmester, Socialdemokraterne: 3030 8224  

Niels Flade Nielsen, gruppeformand, Socialdemokraterne: 2485 4619  

Flemming Nørgaard, gruppeformand, Venstre:  2558 3277 

Niels Kallehave, gruppeformand, Dansk Folkeparti: 2849 5571

Lars Storgaard, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti: 4025 8320

Bjarne Andersen, gruppeformand, Socialistisk Folkeparti: 2566 2353    

Dan Jensen, udenfor partierne: 2484 5250 

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Øget normering i dagtilbud – en vigtig prioritet

Øget normering i dagtilbud – en vigtig prioritet

Af Isabell Friis Madsen (A) Næstformand i Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune ... læs mere
UD I NATUREN (4)

UD I NATUREN (4)

Januarcocktail - fisk, fugle, nisseskæg, mos og grene ... læs mere
Indbrud på Østervænget

Indbrud på Østervænget

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE

Vestjysk Bank gennemfører fratrædelsesrunde efter fusion ... læs mere
Nyt fra Hadsten Husholdningskreds

Nyt fra Hadsten Husholdningskreds

af formand Irma Katholm ... læs mere
Gravide ladt i stikken i Region Midtjylland

Gravide ladt i stikken i Region Midtjylland

Af Anders g . Christensen, Spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland ... læs mere
Ros til en rød borgmester (det er ikke hverdagskost)

Ros til en rød borgmester (det er ikke hverdagskost)

Jyllandsposten den 14. januar 2021:  ”Fordobling af prisen på letbane blev for meget for borgmesteren” ... læs mere
Nyt fra LECA

Nyt fra LECA

Så er vi klar med årets første nyheder ... læs mere
VITAMIN BOOST uge 4

VITAMIN BOOST uge 4

Fra Favrskov Erhvervsråd ... læs mere
Loading...