|

”Jeg vil leve sundt”

Det er titlen på en bog, vi fandt i vores gemmer forleden dag, hvor min bedre halvdel havde fået et af sine anfald af ‘oprydningsdille’ fortæller klummeskribent på PingvinNyt Eigil Jacobsen

Bogen stammer fra mine langelandske bedsteforældres beskedne bogsamling og er oprindeligt skrevet af Prof. Dr. med. Ph. C. Hartmann.

Af titelbladet fremgår det, at det er tolvte udgave fra 1916 og ”I NY FULDSTÆNDIG OMARBEJDET UDGAVE ved DR. J. P. SMIDT”.

Bogen er altså præcis 100 år gammel og som titlen antyder, indeholder den en række ‘fornuftige’ leveregler, som de gode ”Dr. medicusser” dengang anså for nødvendige at bibringe den almene hob af ‘ganske almindelige danskere’.

Der er også et forord af Prof. Dr. med. F. V. Mansa, der slutter således:

”Hartmann har med sjelden Skarpsindighed gjort opmærksom på den Skade, der rejser sig for vort fysiske og ved dette for vort moralske Vel af det borgerlige Selskabs nuværende forhold, af vor nuværende Levemaade og de herskende Sæder og Skikke og løst denne Opgave, den største og vigtigste, da det maa anses for bedre at forebygge et truende Onde end at vente til det er for sent.

Gid dette Værk saaledes i sin ny Skikkelse atter maa erhverve sig mange Venner!

Gid de grundsætninger, som det opstiller, overalt maa finde Indgang, for at den Elendighed, som med tusinde Rødder finder rigelig Næring i vor forkerte Levemaade, daglig kunde formindskes.”

Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Forebyggelseskommissionen vil ganske givet kunne finde nyttige oplysninger i denne bog.

Men i første omgang bliver de gode leveråd udelukkende givet til PingvinNyts trofaste læsere.

Her er det første leveråd:

En fast Vilje følger nøje Sædelighedens Bud, bærer smaa Fornærmelser og uundgaaelige Uheld med Taalmodighed og holder de vilde Lidenskaber, den menneskelige Sundheds og Lyksagligheds værste Fjender, strengt i Tømme.

Mennesket er ikke udelukkende født til Aandsvirksomhed, hvilket de med Urette saakaldte civiliserede Mennesker ofte gør til deres Livsopgave med Forsømmelse af legemlige Anlæg.

Denne, som man i Ordets sande Betydning kan kalde Forfinelse, Forkælelse, den er det, der egentlig udbreder al den Elendighed over Menneskene, som man med Urette lægger Kulturen til Last.

Har Mennesket ved Forfinelse bragt sin Sanselighed og Fantasi paa det højeste, saa er sanselig Nydelse dets eneste Formaal; hele dets Kraft fortæres ved Jagten efter sanselige Fornøjelser

Alle Nydelser, som Naturen byder, bliver snart utilstrækkelige; man søger at tilfredsstille Sanselighed ved unaturlige Nydelser, ved skadelige Spiser og Drikke, ved unaturlig og umaadelig Tilfredsstillelse af Kønsdriften o.s.v.

Legemskraft, Fornuft og Vilje sløves…

I løbet af sommeren bringer PingvinNyt flere citater fra bogen ”Jeg vil leve sundt”

 

Venlig hilsen

Eigil Jacobsen

Rækkevej 9

8370 Hadsten

Mailadr.: post@eigiljacobsen.dk

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Sammen går vi lysere tider i møde

Sammen går vi lysere tider i møde

2020 var mildt sagt ikke et nemt år. Heller ikke for Kræftens Bekæmpelse ... læs mere
Et trinbræt i Laurbjerg er ikke en kommunal opgave

Et trinbræt i Laurbjerg er ikke en kommunal opgave

Af Mette Nøhr, Hammel - Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Favrskov, Grønhøjvej 33, 8450 Hammel ... læs mere
LØSAGTIGHED...

LØSAGTIGHED…

Ole Juuls tankevækkende klumme er af ældre dato, men almen gyldig - og aktuel som aldrig før ... læs mere
Flertal holder foreningerne i uvished

Flertal holder foreningerne i uvished

af byrådsmedlem for Venstre Morten Bang - Hinnerup ... læs mere
Indbrud

Indbrud

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Velgørende stafet satte liv i fællesskabsfølelsen    

Velgørende stafet satte liv i fællesskabsfølelsen    

Foreningsidrætten er fortsat på standby, og det giver store afsavn. Søndag genskabte HOG-fodbold fællesskabsfølelsen i en velgørende ”sammen-hver-for-sig-stafet”.  ... læs mere
PRESSEMEDDELELSE Naturvidenskabernes Hus

PRESSEMEDDELELSE Naturvidenskabernes Hus

Danmarks største naturfagskonkurrence rykker hjem eleverne i Favrskov Kommune ... læs mere
VITAMIN BOOST uge 8

VITAMIN BOOST uge 8

af Erhvervschef Bente Nørgaard, Favrskov Kommune ... læs mere
Loading...