|

Kirken nytænker struktur

Af Erik Berthelsen, Thorsø

Da sognepræst Jakob Fink i 2020 opsagde stillingen som sognepræst i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne, gik menighedsrådet i gang med overvejelser om hvordan grundlaget skulle se ud ved en nyansættelse.En styrket præstebetjening når præstestilling genbesættes 

Hidtil har det i århundrede været sådan, at præsten havde sit eget pastorat. Siden 1673 har der været fælles præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne. Men meget ændres i disse år. Også mange præster ønsker et tættere kollegialt samarbejde.
Der kan findes megen inspiration og trivsel i at bringe hinandens styrker ind i et kollegialt samarbejde.

Fremtidigt fælles pastorat
Menighedsrådet I Vejerslev-Aidt-Thorsø har siden vi tiltrådte været i dialog med nabomenighedsrådene om et udvidet og struktureret tættere samarbejde mellem præsterne.

Formålet har været at tilvejebringe en styrkelse af præsteembedet i de berørte pastorater gennem et tættere samarbejde præsterne imellem.

Biskoppen over Aarhus Stift har nu godkendt, at der oprettes et nyt fælles pastorat bestående af Vejerslev-Aidt-Thorsø, Hvorslev-Gerning-Vellev og Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev pastorater.

For at fastholde nærheden i det større, har alle menighedsråd ønsket en distriktsdeling i det nye fællespastorat. Her i distrikterne vil den enkelte præst få sit hovedvirke.

Det nye fælles pastorat skal have et fælles navn som menighedsrådene senere skal afklare i samråd med biskoppen.

Det ændrede samarbejde mellem præsterne, får ingen indflydelse på menighedsrådenes nuværende kompetencer, opgaver og muligheder for selvstændig profil.


Kirkens nærhed

Stillingen som sognepræst i Vejerslev-Aidt-Thorsø, bliver ved ny besættelse en stilling som kirkebogsførende sognepræst i det nye fællespastorat.

For menighedsrådet har det været helt afgørende at bevare en struktur, hvor der bliver en kendt præst i sognene med bopæl i den lokale præstebolig. Der har været enighed blandt de menighedsråd der indgår i det nye fælles pastorat, at strukturen skal lægge op til samarbejde.  Men samtidig fastholde, at der i de enkelte distrikter fortsat skal være nærhed til kirken med egen præst.

Stillingen til ny sognepræst opslås fra 2. marts. Ansøgningsfristen udløber den 22. marts 2021. Ansættelsestidspunktet bliver formentlig i løbet af foråret, afhænger at hvornår de formelle forhold er afklaret.

 

Venlig hilsen på vegne af Vejerslev-Aidt-Thorsø menighedsråd

Erik Bertelsen

Formand

e.bertelsen@mail.tele.dk

7175 2333

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.VITAMIN BOOST uge 8

VITAMIN BOOST uge 8

af Erhvervschef Bente Nørgaard, Favrskov Kommune ... læs mere
Bobilen skulle altid holde over en rist!

Bobilen skulle altid holde over en rist!

Af Motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Corona: Pas på dårligt indeklima, når I er hjemme hele tiden

Corona: Pas på dårligt indeklima, når I er hjemme hele tiden

Af Journalist - Julie Trolle Boding BOLIUS ... læs mere
Muligheder for kviktest i uge 8

Muligheder for kviktest i uge 8

Bliv testet for corona uden tidsbestilling. Du bliver podet i næsen, og efter ca. en halv time bliver du ringet op, hvis testen er positiv for COVID-19 ... læs mere
Årsplanen viser retningen for Landsbyrådets arbejde

Årsplanen viser retningen for Landsbyrådets arbejde

Baglandet skal med, fremtidens fællesskaber skal diskuteres og de trafikale udfordringer kortlægges ... læs mere
Hadstens diplomat er gået bort

Hadstens diplomat er gået bort

En af Hadstens store erhvervsledere direktør Hans Gadeberg, er død kort tid før han blev 93 år ... læs mere
Hash i Hinnerup

Hash i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Fast vaccinationssted etableres i Hammel

Fast vaccinationssted etableres i Hammel

Region Midtjylland opretter i starten af marts et fast vaccinationssted i Hammel Idrætscenter, der skal fungere, indtil vaccinationerne er gennemført ... læs mere
2 litografier sælges

2 litografier sælges

Henvendelse til 51 87 08 97 i Hadsten ... læs mere
Loading...