|

Kørelys på veterankøretøjer

Jørgen Kjær – Hadsten`s ekspert på veterankøretøjer orienterer om Kørelyset på dit gamle køretøj

 

Tekst af Jørgen Kjær

Det er en almindelig misforståelse at kørelys på veterankøretøjer, såvel biler som motorcykler ikke er nødvendigt. Det er dog en sandhed med modifikationer, idet denne undtagelse i bekendtgørelsen kun gælder køretøjer der er ældre end 1951.

Ved indførelsen af loven om kørsel med kørelys i 1990, står der blandt andet i § 42 a. Kørsel uden for lygtetændingstiden kan ske uden iagttagelse af reglerne om anvendelse af nærlys, tågeforlygter eller særligt kørelys, jf. færdselslovens § 33 a, i følgende tilfælde:

2) ved lejlighedsvis kørsel med motorkøretøjer, som er registreret første gang inden den 1. januar 1951 (veteranbiler og -motorcykler).

Det er derfor korrekt at veterankøretøjer ikke nødvendigvis skal føre kørelys, men at denne undtagelse kun gælder ved lejlighedsvis kørsel, og kun for de køretøjer (bil og mc) der er indregistreret første gang før 1. januar 1951.

Bestyrelsesmedlem i Motorhistorisk Samråd Niels Jonassen fortæller: Da det var mig som i sin tid forhandlede reglen om undtagelse for kørelys igennem kan jeg supplere oplysningerne om kørelys med følgende: “Lejlighedsvis kørsel” blev i sin tid af Justitsministeriet defineret som “når man har lyst”. I praksis betyder det, at biler fra før 1951, som er veteranregistreret, under alle omstændigheder er fritaget for kravet om kørelys. De få køretøjer fra før 1951, som ikke er veteranregistreret, er også omfattet af undtagelsen, men man kan da ikke afvise, at man kan komme i diskussion med en politibetjent om hvorvidt kørslen er lejlighedsvis. Men i betragtning af at politimesteren i Nyborg i sin tid blev sat på plads af ministeriet, da han mente, at kørsel, som ikke foregik i forbindelse med et veteranarrangement, ikke var lejlighedsvis kørsel, så har jeg vanskeligt ved at tro, at der er noget problem.

I øvrigt skrev daværende justitsminister Hans Engell i et følgebrev til reglen om undtagelse, at han ville bede os fortælle ejerne af køretøjerne, at han meget gerne så, at de, der havde elanlæg til det, alligevel tændte lyset. Jeg kan i øvrigt citere ministeriets forhandlere (Ib Rasmussen og Henrik Waaben) for følgende: “Ministeren siger at vi skal finde en løsning”, “De gamle køretøjer udgør ikke noget færdselssikkerhedsproblem”, ”Man kan sagtens se en gammel bil på lang afstand, selv om den ikke har lyset tændt.”

Alligevel er anbefalingen fra Motorhistorisk Samråd helt klar: Har man på nogen måde mulighed for at køre med kørelys, så gør det – ikke fordi nogen dikterer det, men fordi det helt klart er for ens eget bedste.

Motorhistorisk Samråd kæmper stadig for en ændring af brændstofafgiften

Brændstofafgiften, der er den almindelige betegnelse for den afgift der tillægges registreringsafgiften ved import af et brugt køretøj til Danmark, har været en af veterankøretøjshobbyens store svøber siden 1. marts 2009 hvor Skat i samråd med skatteministeriets departement besluttede, at den daværende to år gamle lov også skulle gælde veterankøretøjer.

Ydermere så blev udkommet af denne administrative beslutning, en stramning i forhold til almindelige brugte køretøjer, som alle får et fradrag i afgiften, der svarer til køretøjets værditab siden ny. Veterankøretøjer antages i Skats tolkning ikke at have tabt i værdi i forhold oprindelig nypris, og skal derfor altid betale 100% brændstofafgift.

Som resultat af at beslutningen om at en genvurdering af lovens omfang er blevet en rent administrativ beslutning, der kun har involveret disse to instanser, så har Motorhistorisk Samråd og andre desværre ikke haft mulighed for indsigelser. Der er siden af MhS blevet gjort flere tiltag til at få denne lov tilbage på rette spor, men ind til videre er der ikke fundet det rigtige politiske værktøj, der vil kunne samle det flertal, der vil kunne iværksætte en ændring.

Motorhistorisk Samråd har en målsætning om en ændring af brændstofafgiften, som en af samrådets vigtigste arbejdsopgaver, da den på alle måder er skævvridende, og så mener vi også at den er uretfærdig, og i modstrid med de oprindelige intentioner med loven.

I det kommende efterår har MhS en række møder med de trafikpolitiske ordførere på Christiansborg, hvor brændstoftillægget er et emne som drøftes med politikerne.

Motorhistorisk Samråd vil møde medlemmer og medlemsklubber

Da den nye bestyrelse trådte sammen efter sidste årsmøde, var et af indsatsområderne, at vi ville i dialog med klubberne og møde dem i ”øjenhøjde”. Vi har tilbudt at besøge klubberne på hjemmebane, og nu vil vi gerne møde dem på messen i Fredericia den 19. og 20. oktober. Vores endelige placering er endnu ikke fastlagt, men sandsynligvis i hallen med de mange klubstande. Motorhistorisk Samråds hjemmeside vil oplyse nærmere.

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.BUM – og så stod tiden stille!

BUM – og så stod tiden stille!

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Sådan siger vi i Hadsten blandede Kor, som nu starter ny sæson onsdag den 26. august kl. 19.30 ... læs mere
Møde om boliger med fællesskaber

Møde om boliger med fællesskaber

Overvejer du en bolig, hvor der er mulighed for en privat bolig plus et fællesskab med andre, så er dette møde noget for dig ... læs mere
2 færdselsuheld lørdag formiddag

2 færdselsuheld lørdag formiddag

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Kræftens Bekæmpelse - Vi glæder os til (måske) at se dig i morgen

Kræftens Bekæmpelse – Vi glæder os til (måske) at se dig i morgen

Søndag går mange på gaden til den årlige landsindsamling, men desværre er det en helt anden indsamling end den, du kender ... læs mere
Arkivet er lukket indtil videre!

Arkivet er lukket indtil videre!

Som følge af Covid-19 kan vores gæster ikke besøge arkivet ... læs mere
Kære alle  Det er med stor beklagelse, at styregruppen bag Hammel Hestemarked, ser sig nødsaget til at aflyse Hammel Hestemarked 2020.

Kære alle Det er med stor beklagelse, at styregruppen bag Hammel Hestemarked, ser sig nødsaget til at aflyse Hammel Hestemarked 2020.

Frijsenborgløbet og Hestemarkedsbanko, som jo er en meget stor del af Hestemarkedet, er naturligvis også aflyst ... læs mere
Søstre afsløret i tøj-trick i Kvickly

Søstre afsløret i tøj-trick i Kvickly

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Risiko for kvælningsfare ved indtagelse af mini Jelly-Cups

Risiko for kvælningsfare ved indtagelse af mini Jelly-Cups

Flere varianter af mini Jelly-Cups kaldes tilbage grundet kvælningsfare hos små børn ... læs mere
Loading...