|

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 6. del

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med
P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE”

Dagens kapitel: OM AT GJØRE GJÆLD!

Der gives ikke noget, for hvilket stræbsomme Folk bør vogte sig i højere Grad, end at gjøre Gjæld, thi Gjæld bringer Enhver, der gjør den, i en uværdig, ydmygende Stilling!

Kun sjældent kan en Skyldner unddrage sig den Skæbne at blive Slave af sin Gjæld.
Undertiden gjøre desværre allerede Drenge Gjæld.
En ung Fyr træffer en Ven og siger til ham: ”Se engang, jeg har fået mig nye Klæder paa Kredit”. Akkurart som om han havde fået en Foræring!
Tidt nok bliver Laanet som Følge af manglende Betaling, virkelig til en Foræring; men bliver Klædningen betalt, da tager Vedkommende snart en anden og derpaa en tredje, som han maaske ikke kan betale; nu henvender han sig et andet Sted – kort sagt, han vænner sig til at Gjøre Gjæld; tilsidst betragter han det som noget Naturligt, holder det for at være ganske i sin Orden og vedbliver altid at være en fattig Mand.

Hvem der gjør Gjæld til en Vane, taber Agtelsen for sig selv, ikke at tale om, at han stadigt har Plage af Ting, som han allerede har fortæret eller opslidt. Hver Gang han betaler noget, ejer han ikke mere af det, han giver sine Penge ud for. Dette gjør endog Mange, der godt kunne betale, mindre tilbøjelige dertil.

En anden Sag er det, naar Kjøbmænd tage deres Handelsvarer på Kredit for at betale disse, naar de have solgt dem.
En gammel Kvæker sagde til sin Søn, der var Landmand: ”Karl, tag helst ikke noget på Kredit, men gjør Du det alligevel, saa lad det være Gjødning, thi den vil hjælpe Dig til at betale, hvad Du har har faaet”.
At gjøre Gjæld for hvad man spiser, drikker og bærer paa sig, er meget misligt. Særlig taabeligt er det, naar man af den Kredit, der let kan faas hos mange Kræmmere, lader sig forlede til at gjøre ganske unyttige Udgifter.

Det er latterligt at sige: ”Jeg har faaet to Maaneders Kredit; har jeg da ikke Pengene, saa vil min Kreditor vist ikke gjøre mig noget”.
Ingen har saa god Hukommelse som en Kreditor!
Efter de to Maaneders Forløb skal man betale; kan man det ikke, saa tyer man til en Løgn, der skal besmykke Bruddet paa Betalingsløftet, eller man gjør andetsteds et Laan for at klare den første Gjæld. Eller også samtygger Kreditor i en Udsættelse af Betalingsterminen, men forlanger et Gjældsbevis, tidt også højere Renter, der nu begynder at løbe op for den langsomme Betaler.
Kreditor derimod vaagner rigere om Morgenen, end han lagde sig til at sove om Aftenen, thi hans Renter have formeret sig, medens Debitor af samme Grund bliver fattigere i Søvnens Arme.

Pengene have en vis Lighed med Ild – de ere fortræffelige Tjenere, men slemme Herrer!

Kære læser: Du må væbne dig med tålmodighed en uges tid for at fortsætte med læsningen af P.T. Barmums uvurderlige betragtninger om ”at gjøre Penge”.
I næste uge fortsætter vi med kapitlet ”Energi, Udholdenhed, Flid”

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nye tal: Flere unge dropper cigaretterne

Nye tal: Flere unge dropper cigaretterne

Flere teenagere og unge dropper rygning. Størst er faldet hos de 16- til 19-årige, hvor andelen af rygere i dag er næsten 40 procent lavere end for fire år siden ... læs mere
GOD SOMMER TIL DE UKUELIGE

GOD SOMMER TIL DE UKUELIGE

Sommerferie - dejligt, mener vel de fleste. Men den kan have sine prøvelser. Læs en lun ferieklumme af Ole Juul - her på Pingvinnyt ... læs mere
UD I NATUREN (79)

UD I NATUREN (79)

Åh du dejlige skærsommer❤️ dig fejre vi med en tur til Løjstrup Hovedgård beliggende mellem Laurbjerg og Langå ... læs mere
INDSATS MOD STØJ OG URO

INDSATS MOD STØJ OG URO

Børne og Skoleudvalget har godkendt en plan, der skal dæmme op for den uro og støj, som en del borgere i Favrskov kommune oplevede sidste sommer. Til indsatsen er der både i år og næste år afsat 500.000 kr., og ... læs mere
De administrative forslag til de kommunale budgetbesparelser

De administrative forslag til de kommunale budgetbesparelser

Byrådet skal finde besparelser på ca. 33 mio. kr ... læs mere
SÅ ER DER FEST PÅ BAKKEN...

SÅ ER DER FEST PÅ BAKKEN…

Altså bakken på Holkjærvej, hvor "Holkjærgård Entreprenør & Maskinstation" på fredag kan fejre firmaets 25-års jubilæum ... læs mere
ÅBENT HUS OG RECEPTION...

ÅBENT HUS OG RECEPTION…

På fredag - den 17. juni 2023 - holdes der 25-års jubilæum på Holkjærgård Festen starter kl. 12 ... læs mere
DI: Store forandringer gør bredt samarbejde nødvendigt

DI: Store forandringer gør bredt samarbejde nødvendigt

Landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, med en kraftig opfordring til Folketinget om bredt samarbejde mellem partierne ... læs mere
KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 5. del

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 5. del

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE” ... læs mere
MUSIK PÅ TOPPEN - en festival er født.

MUSIK PÅ TOPPEN – en festival er født.

Festivalen fik den fineste debut, da den blev afviklet lørdag i flot sommervejr😎 Keld og Charlotte Sørensen, Villa Grande var værter for 1000-1200 gæster på det store græsareal i baghaven ... læs mere
Loading...