|

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 7. del – 27. juni

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med
P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE”

Dagens kapitel omhandler ENERGI, UDHOLDENHED, FLID

Er man kommen paa den rette Vej, saa behøves Udholdenhed.

Den medfødte Ladhed og den for mange Mennesker egne Mangel paa Selvtillid og Vedholdenhedsevne er her ikke paa deres Plads.
Man vænne sig af med al denne Seen-Graa-i-Graat, hvortil man før uden Grund har hengivet sig, man give al unødig Ængstelse Løbepas og lamme ikke derved eller ved Raadvildhed den i Kampen for Uafhængigheden saa nødvendige Energi!

Jo nærmere man er ved Maalet, desto taabeligere er det at tabe Troen paa sig selv og at lade den tilstræbte Løn slippe ud af Hænderne paa sig.

Tidt maa man – for at tale med Ordsproget – ”gribe Lykken i Flugten”; tøver man, da kan det let ske, at en ”Kjækkere hjemfører Bruden”…
Allerede den vise Salamon sagde: ”Hvo der gaar frem med langsom Haand, bliver fattig, men den Flittiges Haand gjør rig”.

Udholdenhed og Selvtillid ere tidt ensbetydende. Den, der altid nærer Frygt, altid synes, at Verden gaar ham imod, altid raadspørger Andre, altid lader sig paavirke, altid venter paa, at de stegte Duer skulle flyve ind i Munden paa ham, aldrig drister sig til at staa på sine egen Ben, kan ikke vente at gjøre Fremgang.

Mangen En begaar Selvmord, fordi hans Finanser staa slet, medens Andre, der have langt mere at kæmpe med, ikke fortvivle, men overvinde Vanskelighederne ved Udholdenhed og Energi.
Det kan Enhver, saafremt han har en god Tro.

Hvad man gjør, gjøre man med al Kraft.
Man hellige sig sit Kald med Alvor, Nidkjærhed og Ildfuldhed. Man lade ikke det Gjørlige ugjort og opsætte Intet, thi hvem veed, hvad der imidlertid kan ske?
Hvad der i det Hele Taget er værdt at udføre, bør udføres helt og fuldt. Halvhed duer ikke.

”Lykken følger den Kjække” – derimod aldrig den, der ikke yder sin Del af Arbejdet, men stoler paa sit ”Held” og venter, til der ”viser sig noget”.
For saadanne Folk, ”viser sig” sædvanligvis Fattighuset eller Fængslet, thi ”Lediggang er en Rod til alt Ondt” og Begyndelsen til megen Fattigdom.

Man kan godt være energisk og dog se sig godt om til alle Sider.
Til Huset Rothschilds Grundsætninger hører det tilsyneladende Paradox:
”Vær forsigtig og dristig”, hvori der ligger en god Del Visdom. Dise Ord ville sige, at man bør være forsigtig med at lægge Planer, men dristig i deres Udførelse.
Hvem der blot er forsigtig, kan ligesaa lidt gjøre Regning paa Fremgang som den blot Dristige. Begge dele maa gaa Haand i Haand.

Dristigheden kan f.Ex hjælpe os til, at vi paa en eneste Dag vinde Hundredetusinder paa Børsen, men da er det kun Tilfældet, der driver sit Spil.
Vi kunne lige saa let have tabt, og vi ville sandsynligvis virkelig imorgen tabe Vindingen fra idag, dersom vi ikke med Dristigheden forbinde Forsigtighed.


I næste uge fortsætte vi her på denne plads de visionære tanker om emnet ”Kunsten at Gjøre Penge”, som P.T. Barnum skrev tilbage i 1884.
Følg med og lær at blive rig!

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Om hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen Aarhus-Langå

Banedanmark hastighedsopgraderer strækningen mellem Aarhus og Langå og etablerer i den forbindelse tre nye vejbroer til erstatning af overkørslerne i Haarvadbro, Lerbjerg og Laurbjerg ... læs mere
Ase: Ny aftale giver grobund for at flytte hele jobindsatsen til a-kasserne

Ase: Ny aftale giver grobund for at flytte hele jobindsatsen til a-kasserne

Et vigtigt skridt på vejen mod et mere helstøbt, forenklet og økonomisk effektiv beskæftigelsesforløb med større fokus på med fuld metodefrihed og digitale samtaler at sikre en individorienteret indsats ... læs mere
Sct. Hans fejring i Lyngå med båltale af Nis Boesdal.

Sct. Hans fejring i Lyngå med båltale af Nis Boesdal.

Her bringes talen i sin fulde længde og fotos fra den skønne midsommeraften ... læs mere
HOS BOGHANDLEREN

HOS BOGHANDLEREN

En boghandleræra lakker tilsyneladende mod enden i Hadsten ... læs mere
FLOT OG AKTUEL BÅLTALE

FLOT OG AKTUEL BÅLTALE

Byrådsmedlem René Schneider holdt en storslået båltale ved HSK’s midsommerarrangement ... læs mere
UD I NATUREN (80)

UD I NATUREN (80)

Naturen fejrer midsommer og Sct. Hans med et væld af valmuer, kornblomster, margueritter og meget mere. Dagens billeder er krydret med Sct. Hans digt af H. J. Buchberg ... læs mere
KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 6. del

KUNSTEN AT GJØRE PENGE – 6. del

PingvinNyt.dk hjælper dig til øget velstand i disse urolige økonomiske tider med P.T. BARNUMs nyttige bog, der giver ”GODE RAAD OG VINK TIL AT SKABE SIG EN FORMUE” ... læs mere
Nye tal: Flere unge dropper cigaretterne

Nye tal: Flere unge dropper cigaretterne

Flere teenagere og unge dropper rygning. Størst er faldet hos de 16- til 19-årige, hvor andelen af rygere i dag er næsten 40 procent lavere end for fire år siden ... læs mere
GOD SOMMER TIL DE UKUELIGE

GOD SOMMER TIL DE UKUELIGE

Sommerferie - dejligt, mener vel de fleste. Men den kan have sine prøvelser. Læs en lun ferieklumme af Ole Juul - her på Pingvinnyt ... læs mere
STORT TILLYKKE til årets studenter🇩🇰

STORT TILLYKKE til årets studenter🇩🇰

Favrskov Gymnasium udklækker i denne uge mange nye studenter. Pingvinnyt ønsker TILLYKKE med digt af H. J. Buchberg ... læs mere
Loading...