|

Landboklubbens Koballer i Hadsten

Herluf Nydam Jensen – Hadsten lokalarkiv fortæller her om tiden da “koballerne” florerede i Hadsten.

Centralhotellet i Søndergade i Hadsten

I Hadsten har ungdommen i et lille århundrede haft lejlighed til at mødes ved et lørdags bal en gang om måneden. Der er tale om bal i ”Landboklubben”. Ballerne havde det lidet flatterende navn ”Koballer”. Det lyder ikke særlig pænt, men det afholdt nu ikke unge mennesker fra at møde op, og i perioder var der overordentlig stor opbakning til festerne.

Forklaringerne på det bastante øgenavn var at i klubbens start var det forbeholdt sønner fra gårde med et vist antal køer på ejendommen at kunne blive medlem at klubben. Jeg har fået oplyst, at det var 15 røde køer og 15 sortbrogede, der var den nederste grænse for optagelse. Dette har jeg ikke kunnet få bekræftet gennem vedtægter, men der er ingen tvivl om, at det var forbeholdt bedre stillede unge landmandssønner at være medlem. Et ret skrapt krav der i begyndelsen af det tyvende århundrede. I lovene fra 1946 står der at mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer skal være landmænd.

Ideen har ganske givet været at de unge mænd så skulle sørge for at invitere en ung dame med til festen, og dermed var der lejlighed til at møde andre unge.

Jeg har fået fortalt af et bestyrelsesmedlem, der var med i bestyrelsen før 2.verdenskrig. At han ofte havde været med til at skrive op til 150 indbydelser til unge damer, om at komme til fest, og de unge piger som regel mødte op i lange kjoler.

Da festerne startede var der Hadsten Kro, Centralhotellet og Østergades hotel (der hvor Nordea nu har banklokaler). Hadsten Møbelmagasin  havde lager i den gamle sal, hvor der er tydelige spor af balkon, scene osv.

Østergades Hotel i Østergade i Hadsten

Da tilslutningen var på det højeste, var der bal samme aften, måske op til 3 steder, men i hvert fælde indtil mange gange 2 steder. Man kan godt forestille sig, at der var livlig trafik mellem kro og hotel for at se, hvor det nu gik bedst. Januar 1948 er det sidste gang det nævnes i protokollen,at der er arrangeret på Østergades Hotel. Søndag den 18.januar er der teaterforestilling med efterfølgende selskabelig sammenkomst.

Jeg var med første gang 1958, og på det tidspunkt foregik det på Centralhotellet og Hadsten Kro.  Aftenen forløb som regel på den måde, at der var underholdning en times tid fra kl.20.00. Underholdningen bestod af en populær sangerinde eller sanger med ledsagende musik. Foreningen benyttede sig selvfølgelig af lokal kræfter i den udstrækning, det kunne lade sig gøre, og her var Hadsten amatørteater med til at sætte stemningen i vejret. Når underholdningen var slut, trådte orkesteret til og der blev spillet og danset til ved 2 tiden. På det tidspunkt var de fleste trætte og de unge mænd havde travlt med at få den unge dame fulgt hjem. Der var rift om taxaerne. De færreste havde bil på den tid, så de fleste cyklede nok hjem.

I en periode blev der arrangeret ringridning. Således kan der læses i protokollen at søndag den 12.juni 1944 havde landboklubben ringridning på stadion i Hadsten. Der var 36 ryttere med og da de var færdige, gav gymnaster opvisning på 2 hold. Festen var godt besøgt om aftenen til selskabelig sammenkomst på Hadsten Kro. Gad vide om der var udgangsforbud på det tidspunkt i 1944.

Der var valgt en bestyrelse til at varetage afviklingen af ballerne. Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen, som foregik i oktober eller november måned umiddelbart før et bal. Der mødte som regel kun den siddende bestyrelse op og derved blev bestyrelse faktisk selvsupplerende. Jeg var med et par år fra 1963-1965 og havde stor fornøjelse af dette. Opgaven var meget enkel, nemlig at sørge for at det var de mest populære aktører i underholdningsbranchen på den tid ,der kom og optrådte.

For at være ajour var det nødvendigt at tage til Randers eller Århus for at opleve hvad der skete på markeder. Nørreris i Randers var et meget ”Hot” sted at komme. I Århus var det Århushallen, der var det smarteste.

Ellers var det impresarioerne der sendte brochurer med tilbud på navne og hvad det kostede at få de forskelligt til at komme. Af optrædende kan nævnes Ebbe Rhode, Poul Reichardt, Rachel Rastenni, Gitte Hænning med farmand. Der kan nævnes mange flere, men det var kapaciteter på den tid.

 

Det praktiske var arrangeret på den måde, at der var 2 mand hvert sted til at sælge billetter. En der sad med i mage år var Svend Jensen ,Østergade i Hadsten. Derudover var der to kontrollører (dørmænd). Det var som regel professionelle fra Århus, der var organiseret i en forening for sådanne. De var nemme at kende med kasket og overarme og skuldre der var ved at rykke skjorteærmerne fra hinanden. Der var næsten  aldrig  ballade, og var der ballade, varede det  ikke ret længe, så havde udsmiderne dæmpet gemytterne. Unge mennesker dengang var ikke anderledes end unge mennesker i dag, dog synes jeg aldrig ,der var nogen der kom til skade, når næverne blev taget i brug.

Politiet var også tilstede og helt frem til kommunalreformen i 1970 hørte Hadsten Kro under Landbetjenten i Hinnerup og på den anden side af åen var det Landbetjenten i Hadsten by , der var myndighed. Traditionen er opstået på et tidspunkt at, ordensmagten er blevet inviteret med ind at få smørrebrød i den ”blå stue” når underholdningen var ovre. Der mødtes bestyrelsen og de, der havde underholdt, og som skulle have deres betaling. Det var sjældent de blev og spiste med, men det skete dog engang imellem. Vi fik nogle fantastiske stykker smørrebrød af fru Madsen, som var eminent til at lave mad. Maden blev grundigt skyllet ned med en snaps eller 2. Det er festlige stunder at tænke tilbage på.

To arrangementer træder foran de andre. Det er juleballet 2.juledag og ballet Påskelørdag.  Da kom der specielt mange unge mennesker af den årsag, at lidt ældre unge,der var rejst fra byen for at studere, være inde som soldat eller havde fået lærersteder med bopæl lidt længere væk, nu når de var hjemme  på juleferie, vidste de at de kunne træffe tidligere skolekammerater og få sidste nyt om hinandens oplevelser i den forgangne tid på netop ”koballerne”.

 

Ved gennemgang af materialet der findes på Hadsten Lokalarkiv, lå der en rapport fra landbetjenten i Hadsten Chr. Velborg. Rapporten  beskriver foreningens  formand, hvordan foreningen fungerer, essensen af rapporten er at foreningens love ikke klart fortæller at det er en privat forening, og som følge deraf skal der betales forlystelsesafgift. Dette meddeles af politimesteren i Randers den 23.juli 1948.

Allerede den 23.august samme år vedtages ny love, der er mere fyldestgørende om formål, medlemsoptagelse og kontingent. Dette løser problemet og festerne fortsætter.

Alt har sin tid og hen omkring 1970 kommer diskotekerne frem og det er umoderne at mødes til bal om lørdagen. Ret hurtig er der diskoteker overalt, næsten alle ugens 7 dage og foreningen går i dvale efter at have opfyldt sin mission i mage år. Der er mange unge mænd og unge piger, der har mødt hinanden for første gang til ”kobal” i Hadsten.

Skrevet af

                                          

Herluf Nydam Jensen

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Fra det gamle album, Lyngå Skole anno 1907

Fra det gamle album, Lyngå Skole anno 1907

Et dejligt gammelt billede fra Lyngå dukkede op ved en gennemgang på vores arkiv ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 481.

Ugens naturbilleder nr. 481.

Ekstraudgave i anledning af, at høsten er i hus mange steder ... læs mere
Annonce : Ung forvirring i Kronjylland: Egen forsikring, deleforsikring eller ingen forsikring?

Annonce : Ung forvirring i Kronjylland: Egen forsikring, deleforsikring eller ingen forsikring?

STUDIESTART: For mange unge i Kronjylland rimer forsikring på forvirring. For hvilken forsikring er den rigtige, kan man tegne en fælles forsikring i bofællesskabet, og behøver man overhovedet at tegne én? Ja, lyder svaret fra GF Forsikring ... læs mere
Minimumsnormering på ældreområdet.

Minimumsnormering på ældreområdet.

Af Mercedes Czank, Formand Dansk Folkeparti,  Favrskov ... læs mere
Man binder os på mund og hånd...

Man binder os på mund og hånd…

… men man kan ikke binde ånd! ... læs mere
BUM – og så stod tiden stille!

BUM – og så stod tiden stille!

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Sådan siger vi i Hadsten blandede Kor, som nu starter ny sæson onsdag den 26. august kl. 19.30 ... læs mere
Loading...