|

Mulighed for at oprette et vandråd

Det er igen muligt at oprette Vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner. Deadlinen er i morgen, 23. oktober 2019.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne kan derfor igen – som i 2014 og i 2017 –under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Kommunerne skal nedsætte vandrådene, hvis organisationer og foreninger anmoder om det. Derfor opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Randers Fjord-oplandet ved at skrive til mailadressen: naturogvand@viborg.dk 

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan anmode om oprettelse af et vandråd – og senere søge om deltagelse i vandrådet -, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

 

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter 23. oktober 2019 beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet om det. Hvis man ønsker at oprette et vandråd for Randers Fjord oplandet, vil Viborg Kommune i lighed med 2014 og 2017 tilbyde at varetage sekretariatsfunktionen.

Efterfølgende bliver det annonceret på Gudenåkommunernes hjemmesider (herunder også Gudenåkomitéens hjemmeside) sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der også omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest 22. september 2020.

Dato:

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

S straffer Favrskov

S straffer Favrskov

af Ken Richter, Hejrevej 12, 8382 Hinnerup ... læs mere
Indbrud i Ulstrup

Indbrud i Ulstrup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
VENSTRE HAR FREMGANG

VENSTRE HAR FREMGANG

Af formand for Venstre i Favrskov, Michael Jensen ... læs mere
Comedy Night vender tilbage til Hadsten

Comedy Night vender tilbage til Hadsten

Af Simon Olsen, Salgs- & Eventchefen i Hadsten Håndbold ... læs mere
Trækker sig fra sit topjob i FN-panelet

Trækker sig fra sit topjob i FN-panelet

Helle Thorning-Schmidt vil alligevel ikke jagte skatteunddragere ... læs mere
Den ultimative lyd af forår

Den ultimative lyd af forår

Kun en uges tid efter kyndelmisse synger lærken ... læs mere
Stormskader i Favrskov

Stormskader i Favrskov

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYE BORGERE ER MEGET VELKOMNE I FAVRSKOV

NYE BORGERE ER MEGET VELKOMNE I FAVRSKOV

Af Birgit Liin, medlem af Favrskov Byråd, formand for Børne- og Skoleudvalget og borgmesterkandidat for Venstre ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
Loading...