|

Mulighed for at oprette et vandråd

Det er igen muligt at oprette Vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner. Deadlinen er i morgen, 23. oktober 2019.

Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne kan derfor igen – som i 2014 og i 2017 –under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Kommunerne skal nedsætte vandrådene, hvis organisationer og foreninger anmoder om det. Derfor opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden 23. oktober 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Randers Fjord-oplandet ved at skrive til mailadressen: naturogvand@viborg.dk 

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan anmode om oprettelse af et vandråd – og senere søge om deltagelse i vandrådet -, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

 

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Med udkastet til bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter 23. oktober 2019 beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet om det. Hvis man ønsker at oprette et vandråd for Randers Fjord oplandet, vil Viborg Kommune i lighed med 2014 og 2017 tilbyde at varetage sekretariatsfunktionen.

Efterfølgende bliver det annonceret på Gudenåkommunernes hjemmesider (herunder også Gudenåkomitéens hjemmeside) sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der også omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved, at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest 22. september 2020.

Dato:

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

3 biler kørte ind i hinanden

3 biler kørte ind i hinanden

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Det er svært at spå - især om fremtiden - sagde StormP.

Det er svært at spå – især om fremtiden – sagde StormP.

Om internettes fremtid er der blandt andet sagt følgende : ... læs mere
Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

Ugens anmeldelse fra Favrskov Bibliotekerne

TEMA: PÅ SKYGGESIDEN AF SOLSKINSTATEN ... læs mere
Hvorfor fejrer vi HALLOWEEN

Hvorfor fejrer vi HALLOWEEN

Allehelgen og Halloween i nutidens Danmark ... læs mere
Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
2019 blev rekordernes år på Rømø Motor Festival

2019 blev rekordernes år på Rømø Motor Festival

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Indbrud

Indbrud

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
DET ER HELT VILDT..........

DET ER HELT VILDT……….

Vi tilbyder opskæring af dyr fortæller slagter Knud Schou fra Bakkjærsminde Gårdbutik på Hammelvej ved Laurbjerg ... læs mere
Er din bil et oplagt offer for tyveri?

Er din bil et oplagt offer for tyveri?

Østjyllands Politi opfordrer bilejerne til at tage nogle forholdsregler ... læs mere
Sigtet for flere tyverier fra personbiler

Sigtet for flere tyverier fra personbiler

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Gratis influenza-vaccine til alle over 65 år

Gratis influenza-vaccine til alle over 65 år

Hvis man er i målgruppen, handler det om at bestille tid hos ens læge, så man kan blive vaccineret ... læs mere
Loading...