|

Når 13-årige rygere svigtes… – Del 3

Statens Institut for Folkesundhed har påvist, at mange børn starter med at ryge allerede som 13-årige


Af Eigil Jacobsen
Desværre går det den forkerte vej med rygningen i Danmark. I 2017 røg næsten 30 pct. af alle 16 – 24-årige. I 2013 var det 25 pct…
Og den sørgelige kendsgerning er, at 40 unge begynder at ryge. Hver dag. Og mange starter allerede som 13-årige!

Røgfri Fremtid i Favrskov?

Byrådet besluttede den 29. maj 2018 at deltage i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”, og samtidig blev det besluttet, at den forebyggende undervisning skulle udvides til også at omfatte 6. og 10. klasse, ligesom skolebestyrelserne skulle involveres i arbejdet med de konkrete indsatser på skolerne.

Her på PingvinNyt har vi gennem flere måneder foretaget et ”graverarbejde”, for at undersøge, om skoleforvaltningens og de enkelte folkeskolers indsats på området lever op til de politiske intentioner, der ligger bag partnerskabet ”Røgfri Fremtid”.

De foreløbige resultater af dette ”graverarbejde” har desværre været ret nedslående…
Skoleforvaltningen har haft ”uld i mund” på talrige henvendelser om sagen, ligesom en midtvejsundersøgelse blandt alle kommunens folkeskoler ultimo 2018 viste, at der var plads til forbedringer ude på de enkelte skoler.

På baggrund af PingvinNyts henvendelser har der før sommerferien været afholdt et skoleledermøde med forvaltningen om status på ”Røgfri Fremtid” ude i de enkelte skoler.

Her på PingvinNyt har vi rettet henvendelse til alle de skolebestyrelsesformænd, vi har kunnet lokalisere mailadresser på og helt eksakt spurgt ind til det skolebestyrelsernes involvering i de konkrete indsatser på de enkelte skoler:

1. Hvilke konkrete indsatser vedr. “Røgfri Fremtid” har skolebestyrelsen på jeres skole været involveret i?
2. Hvilke konkrete indsatser på området er der planer om, at skolebestyrelsen fremadrettet skal involveres i?

Også her var resultatet nedslående, idet vi alt i alt modtog 3 svar fra i 13 skolebestyrelser.

Et svar gik på, at den pågældende skole kun havde elever op til 6. klasse, hvorfor det var uaktuelt at beskæftige sig med rygning og ”Røgfri Fremtid”…

Et andet svar lød:
”Vi er blevet orienteret om at bestyrelsen skal mere med i arbejdet mht konkrete indsatser. 
Skolen her selv taget forskellige tiltag, f.eks. er der en lærer, der skal undervise eleverne i udskolingen ud fra et særligt program, der hedder Exit. I biologi undervises der i, hvad rygning gør ved kroppen og så lever skolen op til kommunens rygepolitik, så skolen er røgfri og der tilbydes rygestop kurser, til dem der kunne være interesseret.
Bestyrelses bakker op om disse tiltag og har vurderet at for nu, sætter vi ikke yderligere initiativer igang.”

Det sidste svar var overladt til den pågældende skoleleder at besvare og lød: ”Skolebestyrelsen er på et bestyrelsesmøde blevet orienteret om overgangen fra ryge-stop-materialet ”godt på vej” til ”røgfri fremtid” (X:IT). Skolebestyrelsen bakker op om skolens brug af X:IT materialet. Udskolingsklasserne er forpligtet på at bruge materialet fra ”røgfri fremtid”.

Børne- og Skoleudvalgets formand, Birgit Liin, meddelte også PingvinNyt, at hun udbad sig en redegørelse fra forvaltningen om fremdriften af implementeringen af ”Røgfri Fremtid” på udvalgsmødet den 15. august, og at hun ville orientere PingvinNyt, når denne forelå.
Vi bringer hendes svar her:

”Jeg vender nu som lovet tilbage til sagen.
Vi har i udvalget modtaget en redegørelse fra forvaltningen, og heraf fremgår, at skolerne har arbejdet med Favrskovmodellen X:IT i 7.-9.-klasse, ligesom 10. klasse har arbejdet med røgfri fremtid i forbindelse med temadage.
På 6. klassetrin er der også arbejdet med emnet. På dette klassetrin er emnet typisk behandlet sammen med andre emner – eksempelvis i forbindelse med “Social pejling” eller i forbindelse med undervisning i sundhed, herunder “Uge sex – generelt om sundhed”.
Skolebestyrelserne har været inddraget, hvor det har været relevant.
Som med alt nyt må man forvente en indkøringsperiode, hvor skolerne finder ud af, hvordan byrådsbeslutningen helt konkret skal implementeres. Jeg forventer, at alle skoler – hvis de ikke allerede gør det – får gennemført undervisningen på de berørte klassetrin, og at byrådsbeslutningen angående 6. klasserne også implementeres. Udvalget er oplyst om, at nogle skoleledere mener, at der fsva. 6. klasserne skal findes en vis balance, da rygning ikke skal gøres spændende for eleverne. Det er jeg enig i, men som det ses, er det lykkedes på andre skoler at indarbejde emnet på en god måde i eksempelvis ”Social pejling”. Jeg forventer, at forvaltningen fortsat er i dialog med skolelederne om dette.
Favrskovmodellen X:IT er en tilpasset udgave af det fulde koncept. Det har bl.a. været valgfrit at arbejde med røgfri aftaler. Jeg forventer, at vi i en kommende evaluering vil tage stilling til, om den model, der er valgt i Favrskov, rammer behovet, eller om vi skal udvide indsatsen, herunder eksempelvis ved at indføre røgfri aftaler.”

Venlig hilsen
Birgit Liin (V)
Formand for Børne- og Skoleudvalget
Favrskov Kommune

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Færdselsuheld i Hinnerup

Færdselsuheld i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
HSK samarbejder med anden fodboldklub

HSK samarbejder med anden fodboldklub

Holdsamarbejder er ikke altid "lutter lagkage", men jeg er glad for, at jeg kan berette om en god historie fra pigefodboldens verden ... læs mere
Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Litterære filmaftener i Hadsten og Hammel

Kom til en hyggelig aften i den lokale biograf med læseinspiration og film ... læs mere
Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi søger medlemmer til borgerråd

Østjyllands Politi opretter to nye borgerråd, hvor frivillige borgere får mulighed for både at dele deres oplevelser med politiet og drøfte nye tiltag. Målet er at sikre en tæt dialog og inddragelse af borgernes perspektiv ... læs mere
Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Pilotprojekt i Sundhedshuset i Hadsten

Til Alle Patient foreninger – Pensionist foreninger – Ældresagen i Favrskov Kommune ... læs mere
Indbrud i Hinnerup

Indbrud i Hinnerup

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Favrskov er stadig blandt de bedste erhvervskommuner

Favrskov er stadig blandt de bedste erhvervskommuner

Favrskov er igen flot placeret i dette års udgave af Lokalt Erhvervsklima, der er Dansk Industris opgørelse af kommunernes erhvervsvenlighed ... læs mere
Serie 2, sejr over Østdjurs 91

Serie 2, sejr over Østdjurs 91

Af Formand for HSK-fodbold Gert Jensen ... læs mere
Aldrig har jeg oplevet så nærværende og engageret et arbejde med mennesker!

Aldrig har jeg oplevet så nærværende og engageret et arbejde med mennesker!

Af Ann Sofie Skjoldager, Implementering af værdiskabende IT ... læs mere
Loading...