fredag d. 11. september 2020
|

Ny dyrevelfærdslov: Snart må du drukne bananfluer, hvepse og dræbersnegle

Det er faktisk ikke lovligt at brude eddikefælder og ølfælder. Men fra årsskiftet 2021 indføres en ny lov, der gør det tilladt at drukne hvirvelløse dyr.

 

 
 

Eddike. Øl. Sodavand.

I bund og grund harmløse væsker. Men brugt på den rette måde kan de dræbe – fx insekter og snegle.

Men det er faktisk slet ikke lovligt at aflive dyr ved drukning. Det er ikke humant. I den nuværende dyreværnslov skelnes der ikke imellem forskellige dyr, og derfor er dræbersnegle og hvepse underlagt samme regler som katte og marsvin.

Men fra årsskiftet 2021 ændrer det sig. Her træder en ny dyrevelfærdslov formentlig i kraft. Og den gør det tilladt at drukne såkaldte hvirvelløse dyr.

Dyrevelfærdslovens paragraf om aflivning af hvirvelløse dyr

§ Som bestemmelsen er i dag, gælder den alle dyr uanset art, men det er ikke fundet hensigtsmæssigt at lade et kommende forbud gælde alle dyrearter, da der for en række laverestående dyrearters vedkommende, f.eks. insekter og snegle ikke synes at være videnskabelig dokumentation for, at disse føler smerte og lidelse ved drukning. Det er derfor tanken, at et kommende forbud i første omgang skal gælde hvirveldyr, undtagen fisk. Såfremt der senere kommer videnskabelig dokumentation for andre dyrearters mulige evne til at føle smerte og lidelse ved drukning, kan der i takt hermed fastsættes regler for disse i bekendtgørelsesform.

SE MEREadd

Disse dyr må du drukne

Hvilke dyr, der helt specifikt gemmer sig under betegnelsen hvirvelløse dyr, har Miljø- og Fødevareministeriet ikke en opgørelse over. Men i loven står der ”insekter og snegle”, hvor følgende må tænkes at indgå:

 • Hvepse
 • Bananfluer
 • Fluer
 • Myrer
 • Bladlus
 • Larver
 • Mider
 • Dræbersnegle
 • Voldsnegle
SE MEREadd

Vælg drukning som sidste udvej

Det betyder, at du kan bruge eddikefælder til bananfluer eller ølfælder til dræbersnegle.

Og så alligevel. For du skal skåne dyr – uanset hvilket – for undgåelig smerte og lidelse ved aflivning. Det står i bekendtgørelsen for aflivning af dyr, som fortsat vil gælde trods den nye lov.

Derfor skal drukning være din sidste udvej. Ligesom aflivning også er.

– Drukning bør altid være sidste udvej, så hvor det er muligt bør dyrene uanset art aflives hurtigt og humant. Men det er endnu bedre at forebygge, så du helt kan undgå aflivning, siger Berit Rørbøl, haveekspert i Videncentret Bolius.

At det ikke længere vil være ulovligt at drukne alle dyr, vækker bekymring hos Dyrenes Beskyttelse.

– Vi er kategorisk imod drukning af dyr. Så det er en forringelse af loven, da alle dyr ikke længere er omfattet af forbuddet, siger Søren Kent Pedersen, dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse.

Fra dyreværnslov til dyrevelfærdslov

Den nye dyrevelfærdslov handler selvfølgelig ikke kun om aflivning af dræbersnegle og insekter. Det er faktisk kun én enkelt paragraf ud af 75.

Det overordnede koncept for den nye lov er, at dyr fremover ses som sansende og følende individer. Og med den ændring skal det efter hensigten blive nemmere for Folketinget og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling at lave ændringer, der tilgodeser dette.

– Der er rigtig gode momenter i den nye lov. Den har til formål at fremme god dyrevelfærd, hvor alle dyr – også hvirvelløse – betragtes som sansende, siger Søren Kent Pedersen.

Loven har derfor større betydning for landbruget og erhvervslivet end for den enkelte private dansker.

ID-mærkning af katte kan være på vej

Men loven kan alligevel få betydning i de private hjem. For det første, må du som nævnt fremover gerne drukne hvepse, bananfluer, dræbersnegle og dets lige, men derudover giver loven hjemmel til især én betydningsfuld ændring.

Nemlig ID-mærkning og registrering af dyr – ud fra dyrevelfærdsmæssige hensyn. Her bliver katte nævnt som en mulighed, hvilket ifølge dyreværnsforeningen Anima kan medføre færre herreløse og uønskede katte.

Den del er som nævnt ikke skrevet ind i loven – men kan blive det. Det er derfor heller ikke sikkert, hvordan mærkningen skal foregå – og om den skal gælde alle katte i Danmark. Men det kan resultere i ekstra arbejde for alle nuværende og fremtidige katteejere.

Derudover kan det blive ulovligt kun at have én hest, da heste som sociale dyr har brug for en artsfælle.

Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2021, men det afhænger af, om en række eksisterende bekendtgørelser kan blive omskrevet, så de passer med lovteksten.

Kilder, henvisninger og metode

Nyhed: Hold dig ajour med aktuel og relevant viden for dig og din bolig. Indholdet er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Se seneste nyheder.

Alle bidragsydere:

 • Malte Abildgaard Christensen, journalist

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Politiet sætter fokus på uopmærksomme bilister i uge 38

Politiet sætter fokus på uopmærksomme bilister i uge 38

I den kommende ugesætter politiet ind med kontrol af uopmærksomme trafikanter på vejene ... læs mere
Forråds Krukken

Forråds Krukken

Krukken er fundet på gården Engholms mark i Ødum ... læs mere
Selvbestemmelse på retur!

Selvbestemmelse på retur!

Eva Damsgaard, Dansk Folkeparti, Favrskov ... læs mere
Elever på Østervangskolen går i de store opdageres fodspor

Elever på Østervangskolen går i de store opdageres fodspor

Årets Naturvidenskabsfestival handler om de store opdagelser, der har forandret vores verden ... læs mere
Færdselsuheld

Færdselsuheld

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Fremmed mand satte sig ind i bil i tomgang

Fremmed mand satte sig ind i bil i tomgang

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Kom til HAVEDAG på genbrugspladsen ... læs mere
Stor publikumsinteresse for Favrskov Revyen

Stor publikumsinteresse for Favrskov Revyen

De røde lamper bliver hængt ud fredag den 2. oktober, hvor alt er udsolgt ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 485.

Ugens naturbilleder nr. 485.

I dag kommer vi forbi mange træer - både når de er her og når de ikke er her ... læs mere
Kernevelfærd først

Kernevelfærd først

Af byrådsmedlem Rikke Randrup Skåning (A) ... læs mere
EUX-elever på DjH har genbrugsplads og ressourcer på skemaet

EUX-elever på DjH har genbrugsplads og ressourcer på skemaet

Skemaet for eux-eleverne på Den jydske Haandværkerskoles elektrikeruddannelse lød i uge 36 på Innovationscamp. I samarbejde med Favrskov Forsyning blev eleverne både udfordret og opfordret til at komme med gode ideer, prototyper og bud på økonomi i forbindelse med gentænkning ... læs mere
Loading...