|

Ny rapport: Grundvandet skal undersøges for ti gange flere sprøjtemidler

I 2017 blev der gjort mange pesticidfund i drikkevandet. Nu anbefaler ny rapport, at der potentielt skal undersøges for over 360 pesticidrester i grundvandet.

Forureningen af vand med pesticider viste sig at være et stort problem i 2017. Nu har en arbejdsgruppe fremlagt en rapport, hvis konklusioner skal sikre drikkevandet mod flere overraskelser. Foto: 

 

De har lavet rapporten

Vandpanelet består af repræsentanter fra DANVA, Danske Vandværker, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, GEUS og Miljøstyrelsen.

Danmarks drikkevand bliver af mange betegnet som noget af det bedste i verden. Men siden der i 2017 blev gjort flere pesticidfund, har en arbejdsgruppe arbejdet på at finde ud af, hvordan vi nemmere opdager, hvis der flyder uønskede stoffer rundt i grundvandet og drikkevandet. 

 

Arbejdsgruppen under det såkaldte Vandpanel, der består af flere aktører på vandområdet, anbefaler i en ny rapport om problemstillingen med pesticider, at der fremadrettet bliver undersøgt for flere stoffer i vores grundvandsovervågning.

 

I dag bliver der målt for knap 40 pesticidstoffer, der også kendt som sprøjtemidler, i grundvandsboringerne. Men arbejdsgruppen anbefaler, at der skal undersøges for 363 stoffer – et tal, der er baseret på de danske regioners viden og undersøgelser.

 

– En stor del af de 363 pesticidstoffer blev brugt tilbage i 1970’erne og 1980’erne. De bruges ikke længere, og vi ikke har ret meget kendskab til dem. Men der er også en række såkaldte nedbrydningsprodukter i blandt, som stammer fra produkter, der bruges i dag, siger Claus Vangsgaard, seniorkonsulent hos Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, som har været en del af arbejdsgruppen.

LÆS OGSÅ: Kalk i drikkevandet

Komplet pesticidliste klar til foråret

De 363 pesticidstoffer, der er nævnt i rapporten, kommer fra regionernes arbejde med at fastsætte det, der skal analyseres i deres såkaldte ”pesticidanalysepakker”. Dem bruger de til undersøgelse af punktkildeforureninger i deres område, som kan være fx lossepladser eller industrigrunde med høj forurening. Her er de kommet frem til, at 363 stoffer er det relevante antal at undersøge for. Miljøstyrelsen vil tage udgangspunkt i det arbejde, men det endelige tal kan ende med at være anderledes, lyder det.

 

– Der er mange stoffer, vi kan undersøge for. Bruttolisten er på over 1.000 stoffer, og vi vil gerne sikre os, at vi har vurderet alle relevante stoffer af relevans for grundvand – uden at have et særligt fokus på punktkilder. Derfor vil antallet af stoffer kunne være et andet end de 363, regionerne arbejder med, siger Rasmus Moes og fortsætter.

 

– Det vil ske i arbejdet frem mod foråret, hvor vi er klar med en analyse, som vil fastslå, hvilke stoffer der vurderes mest relevant at gå videre med i grundvandsovervågningen.

I Danmark henter vi tæt på al vores drikkevand op fra grundvandet.

Fornuftigt med grundvandsundersøgelse

I Danmark henter vi tæt på al vores drikkevand op fra grundvandet. Og selvom antallet af stoffer kan lyde voldsomt, så er det ifølge Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, fornuftigt at have alle mulige stoffer med i overvejelserne.

 

– I Danmark har vi taget en beslutning om, at vi ikke vil have pesticider i vores grundvand. Og når vi har den strategi, så skal vi naturligvis også have en viden om, hvad det er for pesticider, vi leder efter. Derfor er det fornuftigt, man nu en gang for alle får lavet en tilbundsgående undersøgelse, så man arbejder på et oplyst grundlag, siger han.

Minister skal forhandle om løsning

Arbejdsgruppen har netop afleveret deres rapport og anbefalinger til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, som 20. december 2018 skal forhandle med forligskredsen om, hvilke af anbefalingerne der skal gås videre med, og hvor mange penge der bliver bevilliget til indsatsen i pesticidstrategien. 

 

En af udfordringerne i det fremtidige arbejde er, at de analysefirmaer, som udfører undersøgelserne af grundvand, ifølge rapporten kun kan undersøge prøverne for knap 250 af de i alt 363 stoffer på listen. Claus Vangsgårds bud er, at de i løbet af 1-2 år vil kunne udvikle metoder til at kunne finde langt de fleste af de stoffer, som Vandpanelets arbejdsgruppe har udpeget til at kunne udgøre en risiko.

 

Hos Miljøstyrelsen ved de ikke, hvornår der kan undersøges for alle stoffer, men laboratoriernes manglende evne til at kunne hjælpe med at finde alle stoffer viser, at alle sten bliver vendt.

 

– Jeg har ikke en nærmere vurdering af, hvordan man undersøger drikkevandet i andre lande. Men at internationale laboratorier ikke har løsninger til at undersøge alle de stoffer, som regionerne fx gerne vil have undersøgt, viser formentlig, at det ikke indtil nu har været bredt efterspurgt internationalt, siger Rasmus Moes.

Person holder tændt bruser i hånden

Den store undersøgelse af grundvandet til trods, er der ikke grund til at være bekymret for det danske vand, lyder det fra DTU.

Ingen grund til panik

Endnu er det for tidligt at sige, om der er flere pesticider i grundvandet, vi ikke kender til. Men når resultaterne foreligger, mener Hans-Jørgen Albrechtsen så også, at det betyder, der skal gribes ind, hvis der er selv det mindste at komme efter.

 

– Man skal huske på, at selvom antallet af stoffer, de nu vil undersøge, er meget højt, så er de pesticider, vi finder i drikkevandet, i meget lave koncentrationer. Især sammenlignet med, hvad grænseværdierne er i fødevarer. Derfor har vi næppe et alvorligt sundhedsmæssigt problem, og jeg ser ikke nogen grund til at slå alarm, siger Hans-Jørgen Albrechtsen og fortsætter:

 

– Jeg kan godt lide princippet med, at vi i Danmark skal have det gode grundvand, hvor man ikke er tvivl om, hvorvidt man kan bruge det til drikkevand. Og derfor er det nødvendigt at lave den store undersøgelse. Men det stiller selvfølgelig også en forventning om, at hvis man finder problemer – store som små – så skal der også handles på det, siger Hans-Jørgen Albrechtsen. 

 

Miljøstyrelsen mener også, at der er grund til at mane til besindighed.

 

– Man skal grundlæggende ikke være nervøs. Det synes jeg ikke, der er grund til at være på nuværende tidspunkt. Og så skal man huske, at trods de seneste fund af pesticider i drikkevandet og overskridelser af grænseværdierne, har der ikke været tale om, at de har udgjort en sundhedsmæssig risiko, siger Rasmus Moes.

Arbejdsgruppe skal sikre vandet mod forurening

Hidtil har arbejdsgruppens eneste opgave været udarbejdelsen af rapporten, men indstillingen er, at den bliver permanent, og at de danske regioner kommer med i gruppen, således at den samlede, brede front kan være med til at sikre det danske drikkevand.

 

– Arbejdsgruppens arbejdet betyder, at vi fremadrettet har en bedre viden og et gennemarbejdet grundlag for at tage beslutninger om, hvilke pesticidstoffer vi skal undersøge for. Derudover hjælper det grundige arbejde med, at vi kan få genoprettet forbrugertilliden til vores drikkevand, siger Claus Vangsgård.

Flere pesticider kan betyde højere vandregning

Hvis arbejder med at undersøge for de mange stoffer i grundvandet viser, at der er et problem, så kommer det til at påvirke det fremtidige arbejde med grundvandet og analyserne heraf. Og det kan i sidste ende blive lagt på forbrugernes vandregning, lyder det fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

 

– Hvis vi finder et stof, som er problematisk og med høj hyppighed i grundvandet rundt omkring i Danmark, så vil fokusset på det enkelte stof skifte fra blot at indgå i den national overvågning til, at vandværkerne vil skulle teste for det stof i deres vandprøver. Det vil betyde, at det ikke længere vil være statskassen, der betaler, men at det overgår til den takstfinansierede del, der betales af forbrugeren. Hvis det sker, kan det betyde stigning i priserne, ligesom det kan resultere i, at vandboringer bliver lukket, siger Claus Vangsgård, seniorkonsulent i DANVA.

 

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Indbrud i Hadsten

Indbrud i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
annonce : TAG PROPPEN AF

annonce : TAG PROPPEN AF

Besøg vinhandler Peter Aschelund i Søndergade i Hadsten og få et godt tilbud ... læs mere
HADSTEN TRÆF 2019 - vi bliver endnu flere og flere

HADSTEN TRÆF 2019 – vi bliver endnu flere og flere

Gregers Petersen og Lars Toft-Hansen fortsætter med at tage kontakt til personer med tilknytning til Hadsten- vi mangler kun dig ... læs mere
Politiets indsats mod spirituskørsel hen over sommeren 2019

Politiets indsats mod spirituskørsel hen over sommeren 2019

I perioden fra fredag den 21. juni til og med tirsdag den 30. juli gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Indsatsen var koordineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagne Stop Spirituskørsel ... læs mere
Tilskud skal få landmænd med på at bytte jordarealer

Tilskud skal få landmænd med på at bytte jordarealer

Landmænd kan nu søge om til tilskud til at bytte arealer med andre landmænd gennem jordfordeling. Det kan spare tid på landevejen og penge for landmanden ... læs mere
Indvielse af Røde Kors PLUS EN - mere genbrug af byggematerialer

Indvielse af Røde Kors PLUS EN – mere genbrug af byggematerialer

Kom til indvielsen lørdag den 10. august klokken 10.00. Borgmesteren klipper den røde snor, der er kaffe og kage og mulighed for at være kreativ ... læs mere
Magisk realisme: Særudstilling hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Magisk realisme: Særudstilling hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Den 15. august åbner udstilling fra Galleri V58 i Uhresalen hos Hinnerup Bibliotek & Kulturhus ... læs mere
Hjælp os!

Hjælp os!

De Radikale søger hjælpere til at udvikle deres politik… ... læs mere
En Hadsten Træf sang

En Hadsten Træf sang

Når der er Hadsten Træf på søndag 11. august er der skrevet en ny sang specielt om Hadsten Træf ... læs mere
Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
Klar til skolestart?

Klar til skolestart?

Nyhedsbrev fra Hadsten og Hinnerup Apotek ... læs mere
Loading...