torsdag d. 3. juni 2021
|

Nyt Nyt lovforslag: Nye boligejere skal skifte den gamle brændeovn

Fra april skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når man køber en ny bolig, siger et nyt lovforslag

 

 
 

Fakta om lovforslaget om brændeovne

  • Ifølge lovforslaget skal du fra april 2021, når du køber bolig med en brændeovn, der er produceret før 2003, skifte brændeovnen til en ny, eller droppe den helt. En såkaldt ejerskifteordning.
  • Miljø- og Fødevareministeriet forventer, med en vis usikkerhed, at der på grund af loven bliver udskiftet 12.000 ekstra brændeovne det første år 43.000 frem mod 2027.
  • Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.
  • Lovforslaget har været i høring, fremsættes 8. oktober 2020 og forventes 1. behandlet i Folketinget 22. oktober 2020.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

SE MEREadd

Fra april 2021 er det ikke længere tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber bolig med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være skrottet eller erstattet med en ny brændeovn.

Det er essensen af det lovforslag, som miljøminister Lea Wermelin (S) sendte i høring i foråret 2020. Det fremsættes 8. oktober og forventes at blive 1. behandlet i Folketinget 22. oktober 2020.

Ny lov om brændeovne træder i kraft i april 2021

Lovforslaget blev i første omgang udskudt på grund af Corona-epidemien, og en ny lov skulle efter planen gælde fra 2021. Nu træder den nye lov i stedet i kraft, hvis lovforslaget ellers vedtages, i april 2021.

– Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening. Vi ved, at brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. 

– Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Det er et forsøg på at få nogle af de ældre brændeovne ud og samtidig gøre det overskueligt, for når man er i et boligskifte, skal man alligevel tage stilling til og udskifte en række ting, siger Lea Wermelin.

Netop i 2003 kom der en ny europæisk standard, der skærpede kravene til partikeludledning fra brændeovne.

Hvordan finder man ud af alderen på brændeovnen?

Hvis der ikke er en kvittering fra den gang, brændeovnen blev købt, kan det være svært at se eller finde ud af, om en brændeovn er fra før 2003 eller ej.

I de tilfælde skal boligejeren indhente en erklæring fra skorstensfejeren, som skal sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, og så afgør Miljøstyrelsen, om brændeovnen er omfattet af ordningen eller ej.

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og dermed er vi et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger. Omkring 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

DAPO bakker op om lovforslag om brændeovne

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, DAPO, anerkender, at der er et problem med partikelforureningen fra især gamle brændeovne, og hilser det nye forslag velkommen. 

– Siden 2005 er der sket en markant teknologisk udvikling, som har gjort danske brændeovne miljømæssigt førende i Europa. En moderne brændeovn udleder i dag 70 % færre partikler, end en moderne brændeovn gjorde i 2005. Derfor vil det have stor miljømæssig effekt at få de ældste brændeovne taget ud af brug – og meget gerne erstattet af nye, siger DAPO’s formand, Carsten Bach.

Fyr rigtigt op og begræns partikelforurening

Fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson, peger også på, at man selv kan reducere forureningen ved at fyre rigtigt op.

– Det er ofte den, som betjener brændeovnen, som er udslagsgivende for, hvordan forureningen er inde og ude. Det er afgørende, at der tændes rigtigt op, benyttes godt tørt brænde og sørges for ordentlig lufttilførsel. Man kan i dag købe brændeovne, som betjent forkert, formentlig vil forurene mere end en korrekt betjent brændeovn fra 2003, siger han.

19.000 gamle brændeovne skrottet i skrotningsordning

Frem til og med 2020 eksisterer der en skrotningsordning for brændeovne fra 1994 og før, hvor du får et tilskud på 2.215 kr., hvis brændeovnen skrottes. Siden ordningen igen trådte i kraft 4. februar 2019, er der blevet skrottet ca. 19.000 brændeovne, vurderer Miljøstyrelsen. Skrotningsordningen har dog været så populær, at puljen er opbrugt, og det er derfor ikke længere muligt at ansøge om tilskuddet.

Miljøminister Lea Wermelin forventer, at der kommer flere lovforslag, der skal begrænse luftforureningen. 

– Vi ved, at vi ikke kommer i mål med dette lovforslag alene. Størstedelen af forureningen kommer fra udlandet, så det kræver også et stærkt internationalt samarbejde. Vi skal gøre noget mere for at begrænse luftforureningen.

Rådet for Grøn Omstilling: Der skal flere love om brændeovne

Der kan komme flere nye lovforslag om brændeovne, og det mener Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd), at der bør.

– Det nye lovforslag er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. Da selv nye brændeovne forurener rigtig meget, havde vi meget hellere set en udfasning af brændeovne ved ejerskifte, så vi kan få røgen ud af boligområderne, lige som vi har fået røgen ud af fly og tog. Folk skal med sindsro kunne stille barnevognen i haven, så den lille kan sove uden frygt for naboens røg, og hænge deres vasketøj op udenfor, uden at det kommer til at stinke af røg. Det må være målet i den grønne omstilling.

Kommuner bør kunne forbyde brændeovne

Fyringsanlæg til brændefyring (inklusiv pillefyr, brændekedler mv.) står for ca. halvdelen af den danske partikeludledning ifølge data fra DCE fra Aarhus Universitet i marts 2020.

Derfor mener Kåre Press-Kristensen, at der bør skrappere midler i brug. Han foreslår, lige som Københavns overborgmester, Frank Jensen, at kommunerne skal kunne forbyde nye brændeovne i bygninger, der allerede har klimavenlig varmeforsyning.

– Der, hvor vi bor tæt sammen, går det altså ikke med alt det røg. I nye huse med mekanisk ventilation bliver brænderøg suget ind i husene, og det er jo urimeligt. Tidligere undersøgelser fra København viser, at en brændeovn i snit koster 15.500 kr. om året i helbredsskader, især fordi folk bliver syge og må blive hjemme fra arbejde. I København står brændeovne for 0,4 procent af varme-energiforbruget, og hvis vi slukker dem, kan vi opnå en meget større reduktion af partikelforureningen, end hvis man forbyder hele vejtrafikken.

– Brændeovne er noget af det mest hyggelige, der eksisterer, og jeg synes selv, det er kanonhyggeligt. Men man kan altså godt hygge sig uden brændeovne, og der findes altså også knaldgode elpejse og gaspejse, mener Kåre Press-Kristensen.

Afgift på brug af brændeovne

Rådet for Grøn Omstilling foreslår også en afgift på, hvor mange timer man fyrer i brændeovnen. Det skal måles ved, at der sættes en temperaturmåler i skorstenen, som tæller det antal timer, der fx er over 60 grader.

Test: Hvor god er komforte

rændeovn

Fra april 2021 skal gamle brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes med en ny, når man køber en ny bolig, siger nyt lovforslag.

 
 

Fakta om lovforslaget om brændeovne

  • Ifølge lovforslaget skal du fra april 2021, når du køber bolig med en brændeovn, der er produceret før 2003, skifte brændeovnen til en ny, eller droppe den helt. En såkaldt ejerskifteordning.
  • Miljø- og Fødevareministeriet forventer, med en vis usikkerhed, at der på grund af loven bliver udskiftet 12.000 ekstra brændeovne det første år 43.000 frem mod 2027.
  • Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne, åbne pejse mv. er undtaget fra ejerskifteordningen.
  • Lovforslaget har været i høring, fremsættes 8. oktober 2020 og forventes 1. behandlet i Folketinget 22. oktober 2020.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

SE MEREadd

Fra april 2021 er det ikke længere tilladt at beholde en gammel brændeovn fra før 2003, når du køber bolig med en sådan brændeovn. Senest et år efter skal den være skrottet eller erstattet med en ny brændeovn.

Det er essensen af det lovforslag, som miljøminister Lea Wermelin (S) sendte i høring i foråret 2020. Det fremsættes 8. oktober og forventes at blive 1. behandlet i Folketinget 22. oktober 2020.

Ny lov om brændeovne træder i kraft i april 2021

Lovforslaget blev i første omgang udskudt på grund af Corona-epidemien, og en ny lov skulle efter planen gælde fra 2021. Nu træder den nye lov i stedet i kraft, hvis lovforslaget ellers vedtages, i april 2021.

– Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening. Vi ved, at brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. 

– Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn. Det er et forsøg på at få nogle af de ældre brændeovne ud og samtidig gøre det overskueligt, for når man er i et boligskifte, skal man alligevel tage stilling til og udskifte en række ting, siger Lea Wermelin.

Netop i 2003 kom der en ny europæisk standard, der skærpede kravene til partikeludledning fra brændeovne.

Hvordan finder man ud af alderen på brændeovnen?

Hvis der ikke er en kvittering fra den gang, brændeovnen blev købt, kan det være svært at se eller finde ud af, om en brændeovn er fra før 2003 eller ej.

I de tilfælde skal boligejeren indhente en erklæring fra skorstensfejeren, som skal sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, og så afgør Miljøstyrelsen, om brændeovnen er omfattet af ordningen eller ej.

Der er ca. 700.000 brændeovne i Danmark, og dermed er vi et af de lande, der har flest brændeovne pr. indbygger. Omkring 260.000 af dem skønnes at være produceret før 2003.

DAPO bakker op om lovforslag om brændeovne

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, DAPO, anerkender, at der er et problem med partikelforureningen fra især gamle brændeovne, og hilser det nye forslag velkommen. 

– Siden 2005 er der sket en markant teknologisk udvikling, som har gjort danske brændeovne miljømæssigt førende i Europa. En moderne brændeovn udleder i dag 70 % færre partikler, end en moderne brændeovn gjorde i 2005. Derfor vil det have stor miljømæssig effekt at få de ældste brændeovne taget ud af brug – og meget gerne erstattet af nye, siger DAPO’s formand, Carsten Bach.

Fyr rigtigt op og begræns partikelforurening

Fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson, peger også på, at man selv kan reducere forureningen ved at fyre rigtigt op.

– Det er ofte den, som betjener brændeovnen, som er udslagsgivende for, hvordan forureningen er inde og ude. Det er afgørende, at der tændes rigtigt op, benyttes godt tørt brænde og sørges for ordentlig lufttilførsel. Man kan i dag købe brændeovne, som betjent forkert, formentlig vil forurene mere end en korrekt betjent brændeovn fra 2003, siger han.

19.000 gamle brændeovne skrottet i skrotningsordning

Frem til og med 2020 eksisterer der en skrotningsordning for brændeovne fra 1994 og før, hvor du får et tilskud på 2.215 kr., hvis brændeovnen skrottes. Siden ordningen igen trådte i kraft 4. februar 2019, er der blevet skrottet ca. 19.000 brændeovne, vurderer Miljøstyrelsen. Skrotningsordningen har dog været så populær, at puljen er opbrugt, og det er derfor ikke længere muligt at ansøge om tilskuddet.

Miljøminister Lea Wermelin forventer, at der kommer flere lovforslag, der skal begrænse luftforureningen. 

– Vi ved, at vi ikke kommer i mål med dette lovforslag alene. Størstedelen af forureningen kommer fra udlandet, så det kræver også et stærkt internationalt samarbejde. Vi skal gøre noget mere for at begrænse luftforureningen.

Rådet for Grøn Omstilling: Der skal flere love om brændeovne

Der kan komme flere nye lovforslag om brændeovne, og det mener Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd), at der bør.

– Det nye lovforslag er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. Da selv nye brændeovne forurener rigtig meget, havde vi meget hellere set en udfasning af brændeovne ved ejerskifte, så vi kan få røgen ud af boligområderne, lige som vi har fået røgen ud af fly og tog. Folk skal med sindsro kunne stille barnevognen i haven, så den lille kan sove uden frygt for naboens røg, og hænge deres vasketøj op udenfor, uden at det kommer til at stinke af røg. Det må være målet i den grønne omstilling.

Kommuner bør kunne forbyde brændeovne

Fyringsanlæg til brændefyring (inklusiv pillefyr, brændekedler mv.) står for ca. halvdelen af den danske partikeludledning ifølge data fra DCE fra Aarhus Universitet i marts 2020.

Derfor mener Kåre Press-Kristensen, at der bør skrappere midler i brug. Han foreslår, lige som Københavns overborgmester, Frank Jensen, at kommunerne skal kunne forbyde nye brændeovne i bygninger, der allerede har klimavenlig varmeforsyning.

– Der, hvor vi bor tæt sammen, går det altså ikke med alt det røg. I nye huse med mekanisk ventilation bliver brænderøg suget ind i husene, og det er jo urimeligt. Tidligere undersøgelser fra København viser, at en brændeovn i snit koster 15.500 kr. om året i helbredsskader, især fordi folk bliver syge og må blive hjemme fra arbejde. I København står brændeovne for 0,4 procent af varme-energiforbruget, og hvis vi slukker dem, kan vi opnå en meget større reduktion af partikelforureningen, end hvis man forbyder hele vejtrafikken.

– Brændeovne er noget af det mest hyggelige, der eksisterer, og jeg synes selv, det er kanonhyggeligt. Men man kan altså godt hygge sig uden brændeovne, og der findes altså også knaldgode elpejse og gaspejse, mener Kåre Press-Kristensen.

Afgift på brug af brændeovne

Rådet for Grøn Omstilling foreslår også en afgift på, hvor mange timer man fyrer i brændeovnen. Det skal måles ved, at der sættes en temperaturmåler i skorstenen, som tæller det antal timer, der fx er over 60 grader.

Test: Hvor god er komforte

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.To alt for hurtige knallerter beslaglagt

To alt for hurtige knallerter beslaglagt

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Få dit sundhedskort på mobilen

Få dit sundhedskort på mobilen

Du kan allerede få dit kørekort på mobilen, og nu er det også muligt at få dit sundhedskort samme sted ... læs mere
UD I NATUREN (24)

UD I NATUREN (24)

Velkommen til juni og dermed sommer og sol🌞Kom med på tur - bl.a. til Pøt Mølle Sø ... læs mere
Fuldstændigt uacceptabelt, at Favrskov Gymnasium ikke fik lov til at optage alle elever fra Favrskov

Fuldstændigt uacceptabelt, at Favrskov Gymnasium ikke fik lov til at optage alle elever fra Favrskov

Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti www.reneschneider.dk ... læs mere
Skal du bygge nyt ?

Skal du bygge nyt ?

Hos Gadeberg har vi det du har brug for ... læs mere
Læserbrev Favrskov. Frokostordning 

Læserbrev Favrskov. Frokostordning 

af Lone Glarbo, Venstre, medlem af Favrskov Byråd ... læs mere
Kviktest i Hammel

Kviktest i Hammel

Fra i morgen, mandag 31. maj 2021, er det muligt at få en kviktest i Hammel ... læs mere
Er 2 sekunder nok?

Er 2 sekunder nok?

I disse uger ”genbruges” trafikkampagnen ”BRUG 2 SEKUNDER MERE”, der først og fremmest er myntet på at gøre det mere sikkert for cyklister at færdes i trafikken ... læs mere
Loading...