|

Omkring hovedvejskrydset i Ødum fra år 1899 og frem.

Fra Martin Møller, Ødum Torv i Ødum har vi modtaget følgende historie om udviklingen i ØDUM-krydset siden 1899 :

 

 Omkring hovedvejskrydset, og hovedvejen gennem Ødum, er der gennem det sidste halve århundrede sket en stor udvikling, fra et fåtal af biler gennem krydset, til biler i tusindtal hver dag.

Herunder ser vi hovedvejen set fra krydset og mod Randers i 1899.

Huset vi ser, er betegnet i Høst, hvor billedet er lånt, som Ladefogeds villa. Huset eksisterer ikke mere.

Efter billedet at dømme var der ikke megen trafik dengang. Herunder ser vi et langt nyere billede, set op mod hovedvejskrydset fra Røved-siden.

Her er det Brugsen til venstre og brødudsalget til højre på billedet fra 50erne.

Billedet herover er fra ca. 1970

Som beskrevet i historierne om Brugsen og Ødum Malerforretning blev hovedvejen udvidet i 1956 og Malerforretningen og Brugsen blev flyttet.Trafikken var blevet så meget større, at den gamle tosporede vej ikke længere kunne klare presset.

På det tidspunkt var der ikke indført fartbegrænsning i Danmark, og bilerne kom gennem Ødum med meget høj hastighed med utrolig mange ulykker til følge.

Mange biler er blevet totalt smadrede i krydset, og krydset var en meget lang årrække kendt som et farligt vejkryds.

Senere kom der fartbegrænsning og krydset blev berygtet for politiets fartkontroller, og mange bilister har hilst på politiet i Ødum. Hovedvejskrydset er gentagne gange blevet forbedret med svingbaner og diverse striber, for til sidst at blive lysreguleret i 1998.

Når vi kommer kørende fra Hadsten og ned mod krydset, har vi OK tanken på vores højre side og på venstre side, efter tømrerværkstedet, har vi Ødumvej 29.

I Ødumvej 29, der er bygget ca. år 1900, var der i begyndelsen beboelse med tilhørende smedeværksted, hvor smed Johan Frederik Buch drev forretning. Mere om smeden i et senere indlæg.

I 50erne var det Kristian Nielsen, som var ejer, og jeg kan huske, at når man kom cyklende til Ødum og skulle med rutebilen, kunne man få lov til at parkere cyklerne i vaskehuset. (den tidligere smedje.)

Huset har så længe jeg kan huske været opdelt i 3 lejligheder, og i en menneskealder boede kirkens organist, Jenny Pedersen på overetagen, og Jens Jørgensen, som står bag flere af de mange billeder som jeg har skrevet om, boede i underetagen.

Det har som regel været ejeren, der har boet i den største lejlighed i underetagen. I dag lejes alle boligerne ud.

Herunder ser vi et billede af huset omkring 1958. Det var i bygningen med porten til venstre der var smedje.

På hjørnet af vejen fra Hadsten og hovedvejen ligger Ødumvej 31 som er bygget omkring 1877.

I mange år var der brødudsalg, som Ellen og Jens Christian drev, og Jens Christian var desuden træindustriarbejder og hjemmeslagter.

I brødudsalget kunne man købe alt ud i brød og slik i løs vægt, og det tog lang tid at blive ekspederet, når man skulle have for 25-øre pinocchiokugler og 25-øre lakridspastiller.

Brødudsalget lukkede, så vidt jeg husker sidst i 60erne. Huset er i dag kraftigt ombygget og fik ved renoveringen helt ny tagkonstruktion. I begyndelsen af 60erne blev der indrettet slikbutik i nabohuset, Landevejen 205, som startede ud med at have et ishus placeret i indkørselen, helt ud mod hovedvejen, indtil butikken blev flyttet ind og ishuset fjernet.

Jeg mener, at Johanne og Peter Kjær startede med at sælge slik og is omkring 1960, men kan ikke gøre rede for, hvornår butikken lukkede, men det har været engang op i 60erne.

Huset er bygget i 1895 og er gennem tiden blevet renoveret og bygget om mange gange.

På billedet bag Svale Is skiltet ser vi det lille anlæg med bænke, hvor Genforeningsstenen fra 1920 før var placeret.

Billedet er fra begyndelsen af 60erne.

Herunder ser vi et billede, som er taget sidst i 60erne af husene på hjørnet.

På billedet herunder ser vi Landevejen 207, som blev bygget i 1950 af teglværkets ejer E. Hansen, der formodentlig boede her til sin død.

Det hvide hus herefter er det gamle kommunekontor, der i dag har udkørsel til Ødum Torv.

Langs med hovedlandevejen begyndte husene at skyde op, og flere af husene er bygget fra 1948 til 1950, og de fik alle udkørsel til hovedvejen.

De ældste huse med udkørsel til hovedvejen er Landevejen 206, som er bygget i 1825. Her var der i mere end et halvt århundrede vognmandsforretning, der blev drevet af Frederik Rasmussen og senere af sønnen, Børge Rasmussen.

Forretningen ophørte for nogle år tilbage, og bygningen solgt.

Et andet gammelt hus ved krydset er Landevejen 208, den gamle smedje, som er bygget i 1941. (mere herom i et senere indlæg).

Billedet herunder viser husene langs hovedlandevejen over for Brugsen ( OK )

I huset længst til højre boede Maren Eva og Julius Mortensen. Julius var spillemand, ud over at passe sit arbejde, så når der var fest i forsamlingshuset, var det Julius Mortensen og Gunnar Poulsen på violiner og Niels Møller fra Ågård på harmonika, der stod for musikken.

I huset næstefter boede Peter posten og fru Sigrid. Peter var post, mens det hed Ødum pr. Århus C, og når posten kom med den tidlige rutebil, sorterede Peter posten i kælderen, inden han drog ud på sin cykel.

Huset herefter er vognmandsforretningen og på hjørnet er det malerforretningen.

Herunder ser vi Hinnerup-Randers rutebilen, og som man bemærker, holder bussen lige efter svinget, og chaufføren er gået.

Når nogen i Ødum skulle have en pakke fra Randers, afleverede chaufføren pakken i Brugsen, så folk kunne hente den der, og skulle smeden have nogle plovskær eller lignende fra en leverandør i Randers, kom delene med rutebilen.

Tiden kunne godt minde om tiden i den gode gamle film, Bussen, hvor Dirch Passer er buschauffør, her hed chaufføren bare Johannes i en længere årrække. Jeg kan huske, at mine forældre skulle have varer fra Randers, og hvad var mere nærliggende, end at Johannes kørte ned igennem Tobæk Mølle og læssede af.

Herunder et hverdagsbillede af vejkrydset i 60erne.

I begyndelsen af 60erne begyndte der at skyde huse op langs hovedvejen på siden mod Randers.

Efter smedjen ligger Landevejen 210, hvor Johannes Andersen boede, og det var det sidste hus, der fik udkørsel til hovedvejen. Huset har i dag fået udkørsel til Niels W. Gades vej.

De efterfølgende huse, vi ser her, har begge udkørsel til Niels W. Gades vej.

Sidst i rækken er det i dag KE El-installation, der har til huse.

Huset blev bygget i 1963 af installatør Johannes Henriksen og fru Agnes, som tidligere boede i Spørring.

Her ser vi forretningen, som den så ud dengang.

Forretningen blev senere solgt til installatør P.E. Hansen, der senere solgte til KE.

Selve butikken, hvor man kunne købe el-pærer, lamper, vaskemaskiner og komfurer blev lukket i 70erne.

Agnes og Johannes Henriksen byggede hus i Hadsten, og Henriksen var i en årrække taksator for et forsikringsselskab.

På billedet herunder ser vi husene, der er bygget op langs venstre side af Mejlbyvej. Alle husene har indkørsel fra I.P. Hartmanns vej.

Herunder er vi på Mejlbyvej med kik op mod hovedvejskrydset.

På billedet ser vi uno-X tanken, i en menneskealder ejet og drevet af Marie og Hans Køling. Hans Køling havde derudover en mindre  vognmandsforretning, og jeg kan huske, at han bl.a. kørte med tørv og koks.

I 1974 byggede Køling Mejlbyvej 6, for at have et sted at bo, når tanken skulle sælges. Jeg husker ikke, at han boede der, og mener, at de flyttede fra Ødum, da de solgte uno-X tanken til Ole Jensen, som også startede autoværksted på stedet.

Af husene, som jeg ikke har billede af, langs Mejlbyvej, er der Mejlbyvej 4, som blev bygget i 1968, og på hjørnet af Mejlbyvej og Teglværksvej ligger Mejlbyvej 2, som blev bygget i 1957.

Som et af de sidste billeder ser vi krydset med lysregulering.

Billedet er taget i 1998, da det røde lys lyste for første gang.

Herunder, som krydset og husene omkring ser ud i dag.

 

Med venlig hilsen

Martin Møller

 

LÆS OGSÅ FØLGENDE AF MARTIN MØLLER   OM ØDUM

Ødum Brugsforening
Ødum Kirke
Ødum Præstegård
Ødum Tørrestation
Ødum gamle købmandsbutik
Ødum gamle skole
Ødum Tømrerforretning og Ødum Malerforretning
Nybyggerne på trekanten i Ødum
Tobæk Mølle
Bette Ødum
Ødum Teglværk
Hovedvejskrydset
Aagård og Brohuset
Det skønneste sted
Ødum Vandværk
Ødum Torv
Smedjerne i Ødum
SØG på Hadsten-Pingvinnyt.
God fornøjelse og en meget stor tak til Martin Møller for spændende og interessante historier fra og om Ødum.
Med venlig hilsen
Hadsten-Pingvinnyt

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Fra det gamle album, Lyngå Skole anno 1907

Fra det gamle album, Lyngå Skole anno 1907

Et dejligt gammelt billede fra Lyngå dukkede op ved en gennemgang på vores arkiv ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 481.

Ugens naturbilleder nr. 481.

Ekstraudgave i anledning af, at høsten er i hus mange steder ... læs mere
Annonce : Ung forvirring i Kronjylland: Egen forsikring, deleforsikring eller ingen forsikring?

Annonce : Ung forvirring i Kronjylland: Egen forsikring, deleforsikring eller ingen forsikring?

STUDIESTART: For mange unge i Kronjylland rimer forsikring på forvirring. For hvilken forsikring er den rigtige, kan man tegne en fælles forsikring i bofællesskabet, og behøver man overhovedet at tegne én? Ja, lyder svaret fra GF Forsikring ... læs mere
Minimumsnormering på ældreområdet.

Minimumsnormering på ældreområdet.

Af Mercedes Czank, Formand Dansk Folkeparti,  Favrskov ... læs mere
Man binder os på mund og hånd...

Man binder os på mund og hånd…

… men man kan ikke binde ånd! ... læs mere
BUM – og så stod tiden stille!

BUM – og så stod tiden stille!

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Syng dig glad i Hadsten blandede Kor

Sådan siger vi i Hadsten blandede Kor, som nu starter ny sæson onsdag den 26. august kl. 19.30 ... læs mere
Loading...