|

Plan for det videre arbejde med udsatte anlægsprojekter

I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 udsatte Byrådet i Favrskov i efteråret 2021 en række forslag til nye byggerier og større renoveringsprojekter

Projekterne blev udskudt som følge af store prisstigninger på byggematerialer.
De udsatte anlægsprojekter er drøftet på en særskilt anlægskonference for Byrådet 26. april 2022.
I forlængelse heraf har et bredt flertal sat politisk retning for det videre arbejde med de udsatte projekter. Der var bl.a. enighed om, at udvidelsen af Botilbuddet Harebakken i Hammel med 8 boliger og 2 akutpladser igangsættes snarest, og at anlægsopgaven skal udbydes medio 2022, så der kan tages stilling til de indkomne tilbud senest i december 2022.
Endvidere var der enighed om, at forvaltningen frem mod budgetlægningen for 2023 skal:
– Kvalificere en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver på Tungelundskolen i Thorsø, hvor reparation af utætte tage, renovering og etablering af yderligere toiletter, udskiftning af gulvbelægninger, klimastyring mv. har første prioritet.
– Udarbejde forslag til en langsigtet udviklingsplan for Korsholm Skole – herunder vurdere, hvilke bygninger, der med fordel kan moderniseres/renoveres.
– Udarbejde et oplæg vedr. Kulturhuset Sløjfen i Hadsten, der bl.a. indeholder en udvidelse og ombygning af køkkenet, forskønnelse af forpladsen ved Sløjfen, nødvendig renovering af Ungdomsskolens lokaler på Vinterslevvej i Hadsten samt overvejelser om alternative placeringer til Musikskolens aktiviteter i Sløjfen.


– ”Vi har haft nogle gode og grundige drøftelser om, hvordan vi skal håndtere de udsatte anlægsprojekter i forlængelse af de meget store prisstigninger i byggebranchen og som følge af krigen i Ukraine. Jeg er meget godt tilfreds med, at vi i fællesskab nu har fået sat retning for, hvordan vi kommer videre med de enkelte projekter. Nu venter vi så på resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL om næste års økonomi – så vi til budgetforhandlingerne i august 2022 har klarhed over, hvad vi har råd til af anlæg de kommende år”
, siger borgmester Lars Storgaard.

Læs mere om aftalen om det videre arbejde med udmøntningen de udsatte nybyggerier og større renoveringsprojekter her:
Opsamling på møde 2. maj 2022 vedr. udmøntning af budget 2022-25 (A-001).docx (sharepoint.com)

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Inner Wheel Hadsten donerer beløb til Summer Camp 2022 for Diversitetet

Inner Wheel Hadsten donerer beløb til Summer Camp 2022 for Diversitetet

Inner Wheel Hadsten har valgt at donere 5000 kr. fra vinterens lokale indsamling til Diversitetets Summer Camp ... læs mere
Rideskolen Skovfryd

Rideskolen Skovfryd

- en anderledes rideskole ... læs mere
Det falske bankbud er nu blevet en kvinde

Det falske bankbud er nu blevet en kvinde

73-årig kvinde i Hadsten franarret dankort og pinkode ... læs mere
UD I NATUREN (74)

UD I NATUREN (74)

Maj byder igen i år på et dejligt festfyrværkeri
 med farver og lys og duft ... læs mere
Borgermøde i InSide

Borgermøde i InSide

Tirsdag aften den 11. maj inviterede byrådet Favrskovs borgere indenfor i det ”politiske værksted” ... læs mere
Vestjysk Bank holder tempoet i årets første kvartal

Vestjysk Bank holder tempoet i årets første kvartal

Med et resultat på 99 mio. kr. før skat i årets første kvartal, fortsætter Vestjysk Bank med at levere gode resultater. Aktivitetsniveauet er højt, både hos bankens erhvervs- og privatkunder. Trods mange usikre forhold på de finansielle markeder fastholder Vestjysk ... læs mere
”Rethink” Favrskov!

”Rethink” Favrskov!

Med et nyt byråd kunne man også ønske sig nye tanker om kommunens fremtid ... læs mere
Kühnaus solo-planer

Kühnaus solo-planer

Ulykkelige amputationer, som rettidig omhu kunne have forhindret, er for vigtig en sag til at fortsætte det politiske sololøb, som regionsrådsformand Anders Kühnau praktiserer ... læs mere
Lykke Friis genvalgt som præsident

Lykke Friis genvalgt som præsident

Repræsentantskabet i Kræftens Bekæmpelse har for tredje gang erklæret stor tillid til Lykke Friis, der søndag blev genvalgt som foreningens præsident. ’Jeg er utrolig stolt,’ siger hun ... læs mere
Loading...