|

Positivt regnskab fra EXPEDIT

Fondbørsmeddelelse fra EXPEDIT i Hadsten fortæller at væksten i omsætning og indtjening fortsætter og og at firmaet igen giver overskud.

 

Bestyrelsen for Expedit a/s har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2012:
 
·I et svært marked, med generel stagnation, har Expedit realiseret en samlet omsætningsvækst på
45,5 mio. DKK, svarende til knap 10%.
·Set over de sidste to regnskabsår har gruppen realiseret en omsætningsvækst på 25%.
·Den positive aktivitetsudvikling har resulteret i, at Expedit Gruppen efter flere år med underskud,
igen er overskudsgivende. 
·EBITDA er i 2012 realiseret med 25,3 mio. DKK, hvilket svarer til en forbedring på mere end
40% i forhold til 2011.
·EBITDA er i 2012 det højeste niveau de sidste 5 år.
·Gruppen har realiseret et positivt driftsresultat (EBIT) på 8,7 mio. DKK, og et resultat før skat på
3,1 mio. DKK. svarende til en forbedring af EBIT på 8,3 mio. DKK og en forbedring af resultat
før skat på 7,5 mio. DKK. 
·Efter skat udgør realiseret resultat et overskud på 3,9 mio. DKK mod et underskud på 2,8 mio.
DKK i 2011. 
·Den positive resultatudvikling er primært realiseret via en omsætningsvækst og resultatforbedring
i moderselskabet, samt en mindre vækst og en flot resultatforbedring i Norge. 
·Resultatet i Expedit Sverige er fortsat negativ, men via gennemførte tiltag er der realiseret en væ-
sentlig forbedring af indtjeningen i 2. halvår, hvilket skaber grundlag for en positiv indtjening
fremadrettet. 
·Realiseret pengestrøm fra driften er positiv med 10,2 mio. DKK mod en pengestrøm på 15,1 mio.
DKK i 2011. 
 
·Expedit Gruppens rentebærende gæld er i 2012 blevet reduceret med 10,6 mio. DKK. 
·Expedit Gruppens balancesum udgør 259,1 mio. DKK per 31. december 2012 mod 285,0 mio.
DKK sidste år. Faldet kan dels tilskrives tilbageholdenhed med investeringer, samt optimering af
Gruppens arbejdskapital.
·Egenkapitalen udgør 104,3 mio. DKK pr. 31. december 2012, svarende til en soliditetsgrad på
40,2 %, mod en soliditetsgrad per 31. december 2011 på 34,7 %.
Forventninger til fremtiden
Ved indgangen til 2013 er forventningerne positive, men med baggrund i et marked, der fortsat er un-
der stor forandring, er der fortsat en vis usikkerhed forbundet med at forudse udviklingen i 2013. 
 
Konkurrencen i branchen er stor, og på trods af konkurser blandt konkurrenterne i de seneste år, er
branchen stadig præget af overkapacitet, hvilket sammen med import af handelsvarer fra Østeuropa og
Fjernøsten sætter indtjeningen på de enkelte projekter under pres også i 2013.
 
Expedit Gruppens ordrebeholdning er på et tilfredsstillende niveau i starten af 2013, hvilket sammen
med igangsatte initiativer i såvel Danmark som Sverige samt flere nye kundeaftaler inden for eksiste-
rende og nye kundegrupper, skaber grundlag for en positiv forventning til udviklingen i 2013.
 
Samlet set forventes koncernen også i 2013 at realisere vækst i omsætningen, om end ikke i samme
omfang som den realiserede vækst de sidste 2 år. Den positive udvikling i koncernens indtjening for-
ventes at fortsætte i 2013. 
 
 
Yderligere information
 
For yderligere information henvises til den vedlagte detaljerede regnskabsmeddelelse.
 
Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på telefon 20 80 88 00 eller pr. email
steen.bodtker@expedit.dk .
 
Med venlig hilsen
Expedit a/s
 
 Steen Bødtker
CEO


Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Spil teater, tegn en manga eller gå i cirkus på biblioteket

Spil teater, tegn en manga eller gå i cirkus på biblioteket

Udsigt til sommerferie i hjemlige rammer? Kig ind på favrskovbib.dk, hvor der er ekstra mange –gratis – sommeraktiviteter for børnene ... læs mere
Sommerpakke med tilbud til ældre og personer med handicap

Sommerpakke med tilbud til ældre og personer med handicap

Lokale foreninger arrangerer aktiviteter for ældre og personer med handicap. I sensommeren og efteråret vil Favrskov Kommune stå for en række aktiviteter for beboerne på plejecentre og botilbud ... læs mere
Guidet cykeltur: 2 hjul gennem 5000 år

Guidet cykeltur: 2 hjul gennem 5000 år

Cykl 60 eller 100 km lørdag 12. september 2020 ... læs mere
Nu er der igen åbent for besøg på plejecentrene

Nu er der igen åbent for besøg på plejecentrene

Beboerne på plejecentrene kan igen få besøg på mere normal vis ... læs mere
PingvinNyt holder ikke ferielukket

PingvinNyt holder ikke ferielukket

Hadsten-Pingvinnyt bliver løbende opdateret døgnet rundt som sædvanligt - måske i et lidt langsommere tempo. Men send til os, som du plejer, så tager vi os af det ... læs mere
Så blev det også ferie tid ved KE!

Så blev det også ferie tid ved KE!

KE EL installations A/S ønkerr alle en god ferie ... læs mere
Fund af aflatoxin i Änglamark ØKO Brune ris hos COOP

Fund af aflatoxin i Änglamark ØKO Brune ris hos COOP

Nordic Food Partners A/S tilbagekalder Änglamark ØKO Brune ris, grundet forhøje værdier af Aflatoksin i produktet Tilbagekaldte fødevarer, Publiceret: 3. juli 2020 ... læs mere
Udrykningskøretøjer risikerer ikke længere uretmæssige stærekassebøder

Udrykningskøretøjer risikerer ikke længere uretmæssige stærekassebøder

Rigspolitiet har fundet en løsning for stærekassebøder, så førere af brandbiler, ambulancer og andre udrykningskøretøjer ikke uretmæssigt får bøder tilsendt efter en udrykningskørsel ... læs mere
Færdselsuheld

Færdselsuheld

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Narkokørsel i Hadsten

Narkokørsel i Hadsten

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
Annonce : Sommersalg i XL-BYG med alt til Grill og Terrasse

Annonce : Sommersalg i XL-BYG med alt til Grill og Terrasse

Se det MEGA store udvalg hos GADEBERG XL i Hadsten ... læs mere
Loading...