|

Pressemeddelelse fra Favrskov Kommune

Tilbud på ældreområdet åbner igen

 Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget

 

Da store dele af samfundet blev lukket ned 11. marts i år, blev også mange aktiviteter på ældreområdet lukket fra den ene dag til den anden. Det gjaldt regelmæssig rengøring i ældre borgeres hjem, aflastning af pårørende til demente, klippekortsordningen, rehabiliterings- og træningstilbud, aktivitetstilbud m.v. Tilbuddene blev lukket for at mindske spredning af coronavirus og dermed beskytte svage og udsatte borgere mod potentielt livstruende sygdom.

En stor del af disse lukkede tilbud åbner nu gradvist op igen. Der bliver igen regelmæssigt gjort rent i hjemmene som før krisen. Pårørende til demente kan igen blive aflastet, personer med fysiske udfordringer kan igen trænes og rehabiliteres til et mere selvhjulpent liv, og dagcentrene åbner for mindre grupper.

Borgere, der før har haft et tilbud, som blev lukket, men som nu åbner igen, er blevet eller vil blive kontaktet telefonisk med henblik på at påbegynde tilbuddet igen eller finde et alternativt tilbud.

Selv om smittetrykket er meget lavt i Favrskov Kommune, betyder det ikke, at alle tilbuddene fungerer på samme måde som før coronakrisen. Der er stadig en række forholdsregler med hensyn til hygiejne og afstand og opmærksomhed på symptomer, der skal iagttages. Det betyder desværre, at aktiviteter, som foregår holdvist – fx daghjem for demente og dagcentre – ikke kan have lige så mange borgere på samme hold som tidligere. Samtidig er der fundet nye løsninger, så aktiviteterne i nogle tilfælde sker på nye lokaliteter, hvilket glæder formand for Social- og Sundhedsudvalget, Grethe Villadsen.

– Her har lokalsamfundene været meget hjælpsomme med at finde og stille steder til rådighed. Der er i det hele taget vist kreativitet og samfundssind fra mange sider under krisen. For eksempel har Aarhus Symfoniorkester i de seneste uger holdt gratis udendørskoncerter på bosteder og plejecentre i Favrskov, så der har også været aktiviteter, som almindeligvis ikke er der, siger Grethe Villadsen og fortsætter:

– Jeg er glad for, at ældreområdets tilbud åbner igen så godt, som de nu kan. Det har været og er stadig en særlig hård tid for ældre og ikke mindst demente og de pårørende, der selv passer deres demente ægtefælle. Jeg er sikker på, at det kommer til at gøre en stor forskel for dem, at der er udsigt til en lidt mere almindelig hverdag igen – noget som i den grad er tiltrængt efter snart tre måneder i undtagelsestilstand. Og selv om det måske ikke er helt de samme aktiviteter, vi kan tilbyde, så kan vi tilbyde andre former for eksempelvis aflastning af pårørende, siger Grethe

Villadsen.Sundheds- og ældreministeren har udstedt en ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejecentrene og korttidspladser, som trådte i kraft 11. juni 2020. Besøg skal herefter som udgangspunkt fortsat foregå udendørs, men der åbnes nu op for, at hver beboer kan have 1-2 faste besøgspersoner, som kan besøge beboerne indendørs, hvis besøg af helbredsmæssige årsager ikke kan foregå udendørs.

Favrskov Kommune har valgt, at alle beboere på plejecentrene har mulighed for at udpege faste besøgspersoner, som har mulighed for at besøge beboerne indendørs. Det gælder også for de beboere, som de fleste dage kan modtage besøg udendørs, men som kan have dage, hvor et udendørs besøg af den ene eller anden årsag ikke kan gennemføres. Ældrerådet har været inddraget i beslutningen og bakker op om den valgte løsning.

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smitte i forbindelse med den nye bekendtgørelse er endnu ikke kommet, men Social og Sundhed forventer at lade de nye rammer for besøg på plejecentrene gælde fra mandag 15. juni 2020.

– Jeg ved, at mange pårørende savner at kunne besøge deres mor, far eller ægtefælle på plejecentrene under de rammer, der var før coronakrisen. Det er desværre stadig ikke en mulighed, men nu åbnes der lidt mere op. Plejecentrenes personale hjælper med, at besøgene kan foregå under så trygge rammer som muligt, og de besøgende er i almindelighed gode til at følge retningslinjerne, så vi ikke løber en unødig høj risiko for smitte, siger Grethe Villadsen.

Yderligere information:

Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, 3058 7342

Henriette Halgaard Rasmussen, ældrechef, Social og Sundhed, 2043 8671

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Nyt fra LECA

Nyt fra LECA

Så er vi klar med årets første nyheder ... læs mere
VITAMIN BOOST uge 4

VITAMIN BOOST uge 4

Fra Favrskov Erhvervsråd ... læs mere
Lej en PØLSEVOGN med "DET HELE" og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år forleden dag

Lej en PØLSEVOGN med “DET HELE” og læs lidt Pølsehistorie, om PØLSEVOGNEN, der fyldte 100 år forleden dag

Lej en komplet pølsevogn med alt hvad der hører sig til. Inklusiv en pølsemand/kvinde. 1964 : Læs yderligere NOSTALGI om tilladelse til at sælge Pølser med REMOULADE og AGURKESALAT ... læs mere
På høje tid at genåbne butikkerne

På høje tid at genåbne butikkerne

AF Mette Nøhr, Af Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Favrskov Grønhøjvej 33, 8450 Hammel ... læs mere
Generalforsamling I NATTERAVNENE  Hadsten-Hinnerup 2021

Generalforsamling I NATTERAVNENE Hadsten-Hinnerup 2021

Den årlig ordinære generalforsamling for Natteravnene i Hadsten–Hinnerup er netop afholdt ... læs mere
LETBANE TIL HINNERUP

LETBANE TIL HINNERUP

Af Charlotte Green, Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti ... læs mere
FLERE BØRN MED HANDICAP SKAL SPILLE HÅNDBOLD

FLERE BØRN MED HANDICAP SKAL SPILLE HÅNDBOLD

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard ... læs mere
Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Annonce : Husk din fiskemand er i Hadsten hver mandag

Din fiskemand MARK er på plads udenfor Kvickly i Hadsten ... læs mere
HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

HSK Fodbold får ny samarbejdsklub

Den 1. januar 2021 indgik vi i HSK Fodbold en ny samarbejdsaftale med Randers FC, der betyder, at vi i de kommende år vil være en del af Randers FC Klubfællesskabet ... læs mere
Loading...