|

Pressemeddelelse fra Vestjysk Bank

Fornuftigt halvårsregnskab fra Vestjysk Bank trods corona 


På trods af coronapandemiens udvikling i 1. halvår 2020 og de umiddelbare følger for det danske og internationale samfund har den negative effekt på Vestjysk Banks halvårsregnskab 2020 været relativt begrænset. Banken realiserede et resultat efter skat på 142 mio. kr. og fastholder på baggrund deraf forventningerne til et årsresultat på 200 til 260 mio. kr. De fremtidige økonomiske konsekvenser af coronakrisen er dog stadig usikre, ligesom følgerne af Brexit er en ukendt faktor. Banken ruster sig derfor yderligere mod disse usikkerhedsmomenter.

Fortsat højt aktivitetsniveau i banken
I 1. halvår 2020 realiserede Vestjysk Bank et resultat efter skat på 142 mio. kr. Sammenlignet med samme periode sidste år er bundlinjen faldet med 21 mio. kr. Faldet kan primært tilskrives lavere renteindtægter som følge af lavere udlånsvolumen samt et fald i modtaget udbytte efter bankens salg af en stor aktiepost i Sparinvest Holdings SE i 2. halvår 2019. En del af det tabte er dog indhentet via færre nedskrivninger.

– Set i lyset af den virkelighed, vi i dag befinder os i, med store ubekendte som corona og Brexit, må vi sige, at vi overordnet set er tilfredse med de resultater, vi har leveret i 1. halvår 2020. Verden ser meget anderledes ud nu end for bare et år siden. Ja, vores bundlinje er faldet, men det kunne have været meget værre. Når vi kigger på de underliggende tal i vores halvårsregnskab, kan vi konstatere, at vores basisforretning stadig er sund, og at vores kunder generelt set har det godt på trods af coronaen, fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

– Vi har haft rigtig travlt i 1. halvår, både i forhold til at holde meget tæt kontakt til vores kunder og hjælpe dem, der havde brug for det som følge af coronakrisen, men også i forhold til den meget store efterspørgsel på boliglån og konvertering deraf. Selvom banken pr. 12. marts måtte lukke ned sammen med det øvrige danske samfund, formåede medarbejderne at holde banken “flydende” og være tilgængelige for kunderne. Jeg er intet mindre end stolt over den indsats, som medarbejderne ydede, og den holdånd, som de udviste i den meget specielle situation. Vi har høstet nogle værdifulde erfaringer, og tilknytningen til lokalsamfundene i vores markedsområde er blevet endnu stærkere, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Faldende nedskrivninger, men øget buffer til imødegåelse af økonomisk usikkerhed
Sammenlignet med 1. halvår 2019 er Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. halvår 2020 faldet med ca. 35 pct. fra 37 mio. kr. til 24 mio. kr. Faldet skyldes bl.a. de relativt høje afregningspriser på svinekød, der har betydet ekstraordinær afvikling af svineproducenternes gæld til banken og tilbageførsel af nedskrivninger på 71 mio. kr.

– Vores eksponering mod landbrugssektoren, der tidligere var vores akilleshæl, er nu med til at trække vores nedskrivninger i den rigtige retning. Vi glæder os på landbrugets vegne, men naturligvis også på egne vegne, selvom den ekstraordinære afvikling på især svineproducenternes gæld betyder faldende udlån og dermed også faldende renteindtægter for banken, forklarer Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank har siden finanskrisen arbejdet målrettet på at sikre en mere stabil branchefordeling af bankens udlån. Ingen branche må således fylde mere end 15 pct. af det samlede udlån – en målsætning, som banken i dag opfylder. Udlån til de to største brancher, nemlig landbrug og fast ejendom, udgør henholdsvis 15 pct. og 12 pct. Hovedparten af bankens udlån tegnes af brancher, der aktuelt ikke er særlig hårdt ramt af coronakrisen.

– Vi har kunnet konstatere, at effekten af coronakrisen på bankens privat- og erhvervskunder indtil nu har været af begrænset omfang. Ligesom vi selv har rakt hånden ud til vores kunder og lokalsamfund, har regeringens hjælpepakker medvirket til at holde hånden under vores erhvervskunder. Hjælpepakkerne har medført et lavere træk på vores samlede kreditfaciliteter i 2. kvartal 2020, men det lever vi gerne med, for vi har alle en samfundsmæssig interesse i at komme igennem det her på så god vis som muligt, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

– Vi må dog forvente, at billedet kan ændre sig de kommende måneder. Vi forbereder os således på en tid med større tab som følge af corona­krisen. Samtidigt står vi i en usikker situation omkring Brexit, hvor der er risiko for, at der ikke bliver indgået en handelsaftale mellem Danmark og Storbritannien. Ikke mindst fiskerisektoren vil blive hårdt ramt af manglen på en eventuel handelsa­ftale, varsler Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank har derfor på baggrund af et ledelsesmæssigt skøn nedskrevet i alt 200 mio. kr. i 1. halvår 2020 til imødegåelse af økonomisk usikkerhed i forbindelse med corona­­­­­­­krisen, og den kommende Brexit aftale – eller manglen på samme. Ligeledes har banken afsat 50 mio. kr. i beregningen af det individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2020.

– Med den viden, vi har i dag, vurderer vi, at disse tiltag vil være tilstrækkelige til at håndtere det aktuelle risikobillede. Men idet tingene, ikke mindst i relation til coronapandemien, hele tiden udvikler sig, er det også vigtigt at have for øje, at alle forudsigelser om de fremtidige konsekvenser er behæftet med stor usikkerhed. Det samme gælder landbrugssektoren, hvor der også er usikkerhedsmomenter, såsom udviklingen i afregningspriser, udbredelsen af afrikansk svinepest m.m., fastslår Jan Ulsø Madsen.

Forventninger til regnskabsåret 2020 fastholdes
Den 14. juli 2020 udmeldte Vestjysk Bank nye forventninger til 2020 og hævede i den forbindelse forventningerne til resultatet efter skat fra 160-240 mio. kr. til 200-260 mio. kr. På baggrund af det netop offentliggjorte halvårsregnskab fastholder banken forventningerne trods de mange usikkerhedsmomenter.

– De 200-260 mio. kr. er stadig vores bedste bud på, hvor vi lander resultatmæssigt, når året er omme. Vi hæfter os ved, at der er mange elementer, der har sat positive aftryk i vores halvårsregnskab – et fortsat højt aktivitetsniveau og tæt tilknytning til vores kunder, en kontinuerlig kvalitetsforbedring af vores lånebog, et aktie- og obligationsmarked, der har rettet sig til gavn for vores egenbeholdning og kursreguleringer i øvrigt. Vores omkostninger er steget en smule pga. øgede IT-udgifter til løsning af især antihvidvaskopgaver, ekstra udgifter til midlertidige medarbejdere til håndtering af de mange boligsager samt ansættelse af nye finanstrainees. Stram omkostningsstyring er dog stadig et strategisk fokuspunkt, fastslår Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Vores forretningsmæssige motor kører fornuftigt, og vores kapitalnøgletal vidner om et solidt kapitalmæssigt fundament. Vi føler os således godt rustet til den fremtid, vi p.t. står og kigger ind i sammen med vores kunder. 

 Jan Ulsø Madsen  

Yderligere oplysninger
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Skjød Tidende er udkommet

Skjød Tidende er udkommet

Godt nyt til alle Skjødsere og andre der kunne være interesseret - klik ind på Skjød Tidende ... læs mere
Boligsiden.dk :

Boligsiden.dk :

Danskerne købte boliger for svimlende 252 milliarBoligsiden.dk: der i 2020 ... læs mere
Har du et realkreditlån, som skal have ny rente 1. april?

Har du et realkreditlån, som skal have ny rente 1. april?

Per Ø. Nielsen - Vestjysk Bank fortæller følgende ... læs mere
Vil du være årets første millionvinder?

Vil du være årets første millionvinder?

Kræftens Bekæmpelses nye STØTTELOTTERI ... læs mere
Har du handlet her :

Har du handlet her :

Virksomhed ransaget – ejer sigtet for bedrageri ... læs mere
Imponerende ”jubilæum”!

Imponerende ”jubilæum”!

Ikke færre end 500 gange har Tove Skipper imponeret PingvinNyts læsere med sine fantastiske naturbilleder ... læs mere
UD I NATUREN (2)

UD I NATUREN (2)

På en dag hvor snedækket fortsat prydede landskabet. Turen går til Lysnet, et markant højdedrag på grænsen af Favrskov og Randers Kommune ... læs mere
Pressemeddelelse - Først fra 2023 skal østjyder sortere i 10 fraktioner

Pressemeddelelse – Først fra 2023 skal østjyder sortere i 10 fraktioner

Gennem et godt samarbejde har fire østjyske affaldsselskaber nu en fælles køreplan, som skal gøre over en halv million kunder klar til at sortere i 10 fraktioner fra 2023 ... læs mere
Nybolig kigger i krystalkuglen for 2021

Nybolig kigger i krystalkuglen for 2021

Dagligstuen er blevet et hjemmekontor | Livet som pensionist stiller nye krav til din bolig ... læs mere
Vintervedligehold

Vintervedligehold

Vi hjælper både ERHVRV og PRIVATE når vinteren er over os - fortæller entrepenør Ole Sørensen fra Holkjærgård ... læs mere
Venstre ligner mere og mere en lilleput i Folketinget!

Venstre ligner mere og mere en lilleput i Folketinget!

Meningsmålingerne sender partiet i én retning: Nedad? ... læs mere
Loading...