|

Pressemeddelelse om Vestjysk Banks regnskab

Vestjysk Bank leverer tilfredsstillende halvårsresultat og ruster sig til fremtiden

                   

Med et resultat efter skat på 119 mio. kr. i første halvår 2018 forøgede Vestjysk Bank bundlinjen med godt 10 procent i forhold til samme periode sidste år. Bankens nedskrivninger faldt med 33 pct. til trods for indregning af de aktuelt kendte konsekvenser af den langvarige tørke og det lave niveau for afregnings­priser i landbrugssektoren i 1. halvår 2018. Ønsket om at forbedre Vestjysk Banks indtjenings­kraft for derved at ruste banken til en fremtid præget af fortsat hård konkurrence og øget digitalisering nødvendiggør imidlertid en tilpasning af organisationen.

Styrket bundlinje
Vestjysk Banks resultat efter skat steg fra 108 mio. kr. i 1. halvår 2017 til 119 mio. kr. i 1. halvår 2018. Egenkapitalforrentningen pr. 30. juni 2018 udgjorde således 10,2 procent.

– I Vestjysk Bank har vi et overordnet mål om at være ét af de mest solide pengeinstitutter af vores størrelse i Danmark. At vi fortsat formår at øge vores bundlinje og nu kan “polstre” os med 119 mio. kr. i 1. halvår 2018, anser vi som tilfredsstillende og et vigtigt skridt i retningen af at nå vores mål, fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

– Vi er stolte af i dag at kunne betegne Vestjysk Bank som en sund bank med faldende nedskrivninger. “Sundhedstilstanden” for vores erhvervsengagementer er i dag langt bedre end tidligere. Vi kan se, at antallet af privatkunder, der vælger Vestjysk Bank, er stigende. Økonomien i Danmark er i bedring, og i vores markedsområder kan vi også mærke fremgangen. Disse faktorer har alle haft en positiv, afsmittende effekt på vores netop aflagte halvårsregnskab.

Faldende nedskrivninger trods tørke
Særligt faldet i Vestjysk Banks nedskrivninger fra 142 mio. kr. i 1. halvår 2017 til 95 mio. kr. i 1. halvår 2018 har været medvirkende til bankens øgede bundlinje. Det samlede nedskrivningsniveau anses dog fortsat for relativt højt, og ikke mindst de lave afregningspriser inden for landbrugssektoren og effekten af den længerevarende tørkeperiode har påvirket bankens nedskrivninger negativt i 1. halvår 2018, hvor bankens nedskrivninger på landbrugskunder udgør ca. halvdelen af de samlede nedskrivninger.

– Afregningspriserne på mælk og svinekød er i løbet af årets første seks måneder faldet til et lavt niveau, også set i forhold til 1. halvår 2017. Dertil kommer, at vi her hen over sommeren har oplevet en lang tørkeperiode, som samlet set vurderes at få en negativ effekt på dansk landbrug. Ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt, og det kendskab, vi har til vores landbrugskunder, har vi derfor valgt at tage højde for dette i nedskrivningsbeløbet for 1. halvår 2018, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

I 1. kvartal 2018 foretog banken en netto tilbageførsel af nedskrivninger på landbrugs­kunder på 29 mio. kr., mens banken i 2. kvartal 2018 har nedskrevet 77 mio. kr. på samme segment. Netto er der således i 1. halvår 2018 foretaget en nedskrivning på 48 mio. kr. på bankens landbrugskunder.

Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. halvår 2018 har primært relateret sig til landbrugs­sektoren, ejendomssektoren og andre erhverv, herunder handelsvirksomheder, mens der på privatsegmentet er sket en netto tilbageførsel af nedskrivninger. 

Fokus på den fremadrettede indtjeningskraft
Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2018 et basisresultat før nedskrivninger på 224 mio. kr. mod 257 mio. kr. i samme periode sidste år. 

– Selvom basisresultatet er faldet med 33 mio. kr., anser vi resultatet for tilfredsstillende, når vi tager højde for de markedsmæssige vilkår, vi i dag er underlagt. Vores basale drift fungerer fortsat godt, og der er mange ting, der går vores vej. Men konkurrencen om kunderne er benhård, og renteniveauet er meget lavt. Overalt i den finansielle sektor er udviklingen inden for digitalisering godt i gang med at ændre forretningsgange og dialogen med kunderne. Ligeledes har implementeringen af MIFID II reglerne pr. ultimo juni 2017 som ventet påvirket sektorens indtjening, konstaterer Jan Ulsø Madsen og fortsætter:

– På trods af at vi leverer en tilfredsstillende bundlinje her i 1. halvår 2018, og at vi er godt på vej mod vores overordnede mål om at blive ét af de mest solide pengeinstitutter af vores størrelse, så afspejler vores regnskab også, at vi er nødt til at foretage nogle justeringer for at være sikre på at ramme målet, som vi gerne vil. Vi er nødt til at have fokus på vores fremadrettede indtjeningskraft. Vi er blevet en mindre bank. Vores indtægter er under pres, og vores omkostninger, om end de udviser en faldende tendens, falder ikke så hurtigt, som de bør. Vi er nødt til at reducere vores omkostningsprocent, der pr. 30. juni 2018 udgjorde 51,1 procent, hvor målet er en omkostningsprocent på 50. Dertil kommer, at vi skal leve op til alle EUs krav, herunder kravet om en egenkapitalforrentning efter skat på mellem 7 og 11 procent ved udgangen af i år.

– Ønsket er at drive en ansvarlig og solid bank i mange år frem. En bank, der står bedst muligt rustet i en potentiel lavkonjunktur, så vi ikke kommer i problemer. Her og nu betyder det, at vi er nødsaget til at tilpasse organisationen og må sige farvel til ca. 20 kolleger, svarende til 5 procent af medarbejderne, både i erhvervsforretningen, privatforretningen og i stabene. Det er trist at skulle træffe den beslutning. Men det er desværre nødvendigt for at nå vores mål. Ved indgangen til 2019 vil banken stå stærkere end hidtil, og vi ser frem til for alvor at kunne begynde at satse på vækst igen, slutter Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018 om et resultat efter skat i niveauet 175 mio. kr. til 250 mio. kr.


Yderligere oplysninger: 

Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Det gik ikke for Tom Møller Kjeldsen, men Søren Bøgeskov fik flot placering

Det gik ikke for Tom Møller Kjeldsen, men Søren Bøgeskov fik flot placering

Cimbern Rally Tyskland 2019 - MinirallySyd mesterskab 2019 - Autoplus Dansk Super Rally 2019 (DM1) ... læs mere
Skarpsindige Uffe!

Skarpsindige Uffe!

Med usædvanligt klarsyn har Alternativets stifter og leder indset, at hans statsministerdrømme forbliver i drømmeverdenen ... læs mere
Rundt om Frijsenborg – Gå for hjertet!

Rundt om Frijsenborg – Gå for hjertet!

Kom tæt på Frijsenborg og de historiske omgivelser, når Hjerteforeningens Lokalkomité i Favrskov og Favrskov Kommune inviterer til hjertesund gåtur i parken ... læs mere
Politisk debat på Den jydske Haandværkerskole

Politisk debat på Den jydske Haandværkerskole

Salen var fyldt af unge mennesker under uddannelse, da ni politikere stille op til 1½ times debat på Den jydske Haandværkerskole. Eleverne der repræsenterede alle skolens uddannelsesretninger både inden for eud- og eux-uddannelserne, var velforberedte med spørgsmål til politikerne ... læs mere
Ugens naturbilleder nr. 415.

Ugens naturbilleder nr. 415.

Velkommen til skønne maj, måneden hvor skoven bliver rigtig grøn ... læs mere
NYT fra Kræftens Bekæmpelse

NYT fra Kræftens Bekæmpelse

Forskere forfølger fedtet ... læs mere
Mads Hoe VINDER i hans debut i Formel 4

Mads Hoe VINDER i hans debut i Formel 4

Det er et lille team med begrænsede midler, så et flot flot resultat! ... læs mere
Til Peder Meyhoff

Til Peder Meyhoff

Besvarelse af spørgsmål stillet i Byrådets spørgetid 30. april 2019 ... læs mere
Anfører fortsætter i Hadsten Håndbold

Anfører fortsætter i Hadsten Håndbold

Anfører Sofie Ladekjær tager endnu en sæson i Hadsten Håndbold, der bliver hendes 5. sæson i Hadsten trøjen ... læs mere
FAGLIG EKSKURSION TIL RØNHAVE APS OG DANISH CROWN, HOLSTED

FAGLIG EKSKURSION TIL RØNHAVE APS OG DANISH CROWN, HOLSTED

Tag med LMO Kvæg på faglig ekskursion torsdag den 9. maj 2019. Vi skal besøge landets største mælkeproducent med 3.500 malkekøer og Danish Crown i Holsted ... læs mere
Mand havde hash og knojern i bilen

Mand havde hash og knojern i bilen

En 27-årig mand blev natten til onsdag kl. 00.58 anholdt, da han blev standset af en patrulje på Landevejen ud for Ødum ... læs mere
Loading...