|

Set og Hørt på Arkivet.

Herluf Nydam Jensen, Hadsten fortæller om Lyngå Skole og om hans egen skolegang der

Lyngå Skoles elever fra omkring 1950

Jeg havde fornøjelsen af at starte min skolegang i Lyngå skole i 1949 omkring 1. april.

Det var noget af en omvæltning at komme i klasse med så mange nye ansigter, vi boede trods alt 2 km uden for Lyngå.

Der var to klasseværelser i skolen, jeg tror der var et par klasser i hver lokale ad gangen. På skolebilledet fra ca. 1950 kan man se at der var omkring 70 elever og der var en førstelærer og en anden lærer, som desværre ikke er med på billedet.

I starten gik vi kun i skole en halv dag af gangen, vi startede med ”Ole bole abc”, bibelhistorie og regning. Vores første lærer Jønson var fabelagtig god til at fortælle historier og han slog også en prober næve. Ikke fordi det skete tit, men det skete.

På skolebilledet kan vi se indgangen til de to klasseværelser, som havde en forgang, hvor overtøjet kunne hænge, og så et stort skolerum med træpulte, med fast bord og en klap, der kunne lukkes op, og i forkanten blækhuse med blæk til skrivning med pen.

I hjørnet stod en kæmpekakkelovn, der kunne levere en masse varme bare den fik træ og koks nok. Det har faktisk været et stort arbejde at få den startet op om morgenen og få sat noget varme på. På væggen bag ved tavlen kunne man trække kort ned fra hele verden med floder, byer og stater, det var rigtig spændende at have geografi. Bagest i lokalet var der glasskabe med fint udstoppede dyr og i et af skabene var skolebiblioteket med ganske få bøger Ja der var selvfølgelig også et kateter, hvor læreren holdt til.

Vi kan lige se lærerboligen til højre på billedet, hvor lærerparret Jønson boede i den største lejlighed og anden læreren boede i den tidligere skolestue.

Hovedhuset er opført i 1863 og var i starten både lærerbolig og skolestue, så der har kun været en lærer ansat på det tidspunkt. Byggeriet i 1863 kostede 1950 rigsdaler og finansieringen skete med bidrag fra  distriktets beboere  og et lån på 1000 rigsdaler fra en egnens fæstere under Frijsenborg (det skulle afdrages over 10 år). I 1906 blev den nye skolebygning bygget, med de karakteristiske kæmpevinduer ud mod vejen. Da skolen blev nedlagt i 1960 blev bygningerne solgt til et ungt mekaniker par fra Århus Lis og Svend Åge Andersen Han var udlært traktormekaniker i Århus, og kendte egnens landmænd der alle havde fået traktor. De drev mekaniker værkstedet  i mange år og det er deres søn Jørgen From  Andersen der har forretningen i dag. Der er bygget en fløj til skolebygningen så det er svært at se hovedhuset.

Den 29. juli 1814 kom Frederik den 6 forordning om skolevæsenets ordning. Det var starten på lidt mere ordnede forhold, men der var lang vej igen.

Hvis vi går lidt tilbage, er der en indberetning fra 19. maj 1735, hvor Pastor Hjersing skriver: I Lyngå og Skjød sogne har der ingen skole været i nogen tid, men der er vel holdt skole et og andet sted i sognene. På den tid var der mange steder, det man kaldte Degneskole, hvilket betød at degnen som var præstens hjælper under gudstjenesten, nogen dage om ugen samlede børnene og terpede bibelhistorie med dem.

11 oktober 1741 indberettet Grev Friis til Biskop Hygom (Biskop i Århus), at der i Lynge sogn – er Lynge, Vivild og Svejstrup byer; for dets ungdom holdes skole af degnen i Lynge .

Betalingen til Degnen var fri bolig, 3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 16 rigsdaler, foruden ildebrændsel og græs til en ko og 6 får.

Sådan kan vi læse at det foregår op til 1814. i skolekommissionsprotokollen fra 1814 kan man læse at der nedsættes en skolekommission, bestående af Pastor Hyphof (formand) Kammerråd Tommesen  fra Frijsenborg, skolepatron og gårdmændene Niels Smed og Christen Laursen, Lyngå samt Peder Nielsen i Vivild.

I 1846 påbegyndes en aftenskole under ledelse af lærer Jensen. Der begyndtes 1. december med 13 elever, der holdt flittigt ud til den 26. maj året efter, hvor der var eksamen, hvor sogneforstanderskabet og andre fra sognet var til stede. Der står ikke noget om resultaterne , men de var nok gode, da det var en udvalgt flok elever. Lærer Jensen fik 8 rigsdaler fra landøkonomisk forening under grevskabet Frisenborg for indsatsen.

Lærer Ladefoged skriver at den gamle skolebygning stadig stod da han kom til lyngå i 1906. Den har ligget ud mod Vittenvejen, hvor der nu er garage. Da jeg gik i skole var der brændehus  og ”das” på stedet.

 

Ved Vittenvejen er der en skrænt ned mod bækken, det er en ret stejl skrænt og  den bærer stadig navnet” Degnemarken ”. Så vidt jeg kan læse er den solgt fra skolen omkring 1920.

Mine oplysninger stammer fra den bog om Lyngå sogn som lærer P. Ladefoged skrev i starten af fyrrerne og som udkom i 1947. Der er et meget indholdsrigt afsnit om skolevæsenet i Lyngå, som kan læses i bogen der er opbevaret på Hadsten Lokalarkiv.

venlig hilsen

Herluf Nydam Jensen

                  

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.


Loading...

Læserbrev : Svigtende vejbelysning i Hadsten

Læserbrev : Svigtende vejbelysning i Hadsten

fra Leif Willumsen Gammel Sellingvej 10 Hadsten Tlf. 61333045 ... læs mere
En sød lille historie fra sportens verden

En sød lille historie fra sportens verden

af fodboldformand i HSK Gert Jensen ... læs mere
Vil du være vinterbader - så er det nu

Vil du være vinterbader – så er det nu

DET ER NU, DU SKAL I GANG, HVIS DU SKAL HAVE DEBUT SOM VINTERBADER I ÅR. VANDTEMPERATUREN ER ALLEREDE SÅ LAV, AT DET GYSER LIDT I KROPPEN, NÅR MAN GÅR I VANDET, OG DET ER GODT AT VÆNNE SIG TIL ... læs mere
Hadsten Håndbold – Roskilde Håndbold

Hadsten Håndbold – Roskilde Håndbold

Topbrag, og en noget anderledes optakt end normalt…Torsdag d. 19/10 kl. 19.30 i Vestjysk Bank Arena ... læs mere
Hadsten Håndbold Support

Hadsten Håndbold Support

Ny sponsor aftale er på plads! ... læs mere
Fødevarestyrelsen advarer

Fødevarestyrelsen advarer

Råt kød og grøn salat er en farlig cocktail ... læs mere
Fødevarestyrelsen tilbagekalder

Fødevarestyrelsen tilbagekalder

Chokolinser med ikke deklareret allergen ... læs mere
Sådan får vi en bedre kollektiv trafik i Favrskov

Sådan får vi en bedre kollektiv trafik i Favrskov

Den kollektive trafik i Favrskov er ikke god nok. Det er alle vist enige i, men der er forskellige bud på løsninger. Løsningen er heller ikke helt nem, og man skal både se på pris, pris pr. passager - og ... læs mere
Et stort ønske.

Et stort ønske.

Pårørendegruppe – for pårørende til alvorligt syge i Favrskov kommune ... læs mere
Indbrud i Hammel

Indbrud i Hammel

Østjyllands Politi oplyser ... læs mere
NYT fra LMO

NYT fra LMO

Hvad er en fridag værd? ... læs mere
Loading...