|

Set og Hørt på Arkivet.

Herluf Nydam Jensen, Hadsten fortæller om Lyngå Skole og om hans egen skolegang der

Lyngå Skoles elever fra omkring 1950

Jeg havde fornøjelsen af at starte min skolegang i Lyngå skole i 1949 omkring 1. april.

Det var noget af en omvæltning at komme i klasse med så mange nye ansigter, vi boede trods alt 2 km uden for Lyngå.

Der var to klasseværelser i skolen, jeg tror der var et par klasser i hver lokale ad gangen. På skolebilledet fra ca. 1950 kan man se at der var omkring 70 elever og der var en førstelærer og en anden lærer, som desværre ikke er med på billedet.

I starten gik vi kun i skole en halv dag af gangen, vi startede med ”Ole bole abc”, bibelhistorie og regning. Vores første lærer Jønson var fabelagtig god til at fortælle historier og han slog også en prober næve. Ikke fordi det skete tit, men det skete.

På skolebilledet kan vi se indgangen til de to klasseværelser, som havde en forgang, hvor overtøjet kunne hænge, og så et stort skolerum med træpulte, med fast bord og en klap, der kunne lukkes op, og i forkanten blækhuse med blæk til skrivning med pen.

I hjørnet stod en kæmpekakkelovn, der kunne levere en masse varme bare den fik træ og koks nok. Det har faktisk været et stort arbejde at få den startet op om morgenen og få sat noget varme på. På væggen bag ved tavlen kunne man trække kort ned fra hele verden med floder, byer og stater, det var rigtig spændende at have geografi. Bagest i lokalet var der glasskabe med fint udstoppede dyr og i et af skabene var skolebiblioteket med ganske få bøger Ja der var selvfølgelig også et kateter, hvor læreren holdt til.

Vi kan lige se lærerboligen til højre på billedet, hvor lærerparret Jønson boede i den største lejlighed og anden læreren boede i den tidligere skolestue.

Hovedhuset er opført i 1863 og var i starten både lærerbolig og skolestue, så der har kun været en lærer ansat på det tidspunkt. Byggeriet i 1863 kostede 1950 rigsdaler og finansieringen skete med bidrag fra  distriktets beboere  og et lån på 1000 rigsdaler fra en egnens fæstere under Frijsenborg (det skulle afdrages over 10 år). I 1906 blev den nye skolebygning bygget, med de karakteristiske kæmpevinduer ud mod vejen. Da skolen blev nedlagt i 1960 blev bygningerne solgt til et ungt mekaniker par fra Århus Lis og Svend Åge Andersen Han var udlært traktormekaniker i Århus, og kendte egnens landmænd der alle havde fået traktor. De drev mekaniker værkstedet  i mange år og det er deres søn Jørgen From  Andersen der har forretningen i dag. Der er bygget en fløj til skolebygningen så det er svært at se hovedhuset.

Den 29. juli 1814 kom Frederik den 6 forordning om skolevæsenets ordning. Det var starten på lidt mere ordnede forhold, men der var lang vej igen.

Hvis vi går lidt tilbage, er der en indberetning fra 19. maj 1735, hvor Pastor Hjersing skriver: I Lyngå og Skjød sogne har der ingen skole været i nogen tid, men der er vel holdt skole et og andet sted i sognene. På den tid var der mange steder, det man kaldte Degneskole, hvilket betød at degnen som var præstens hjælper under gudstjenesten, nogen dage om ugen samlede børnene og terpede bibelhistorie med dem.

11 oktober 1741 indberettet Grev Friis til Biskop Hygom (Biskop i Århus), at der i Lynge sogn – er Lynge, Vivild og Svejstrup byer; for dets ungdom holdes skole af degnen i Lynge .

Betalingen til Degnen var fri bolig, 3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 16 rigsdaler, foruden ildebrændsel og græs til en ko og 6 får.

Sådan kan vi læse at det foregår op til 1814. i skolekommissionsprotokollen fra 1814 kan man læse at der nedsættes en skolekommission, bestående af Pastor Hyphof (formand) Kammerråd Tommesen  fra Frijsenborg, skolepatron og gårdmændene Niels Smed og Christen Laursen, Lyngå samt Peder Nielsen i Vivild.

I 1846 påbegyndes en aftenskole under ledelse af lærer Jensen. Der begyndtes 1. december med 13 elever, der holdt flittigt ud til den 26. maj året efter, hvor der var eksamen, hvor sogneforstanderskabet og andre fra sognet var til stede. Der står ikke noget om resultaterne , men de var nok gode, da det var en udvalgt flok elever. Lærer Jensen fik 8 rigsdaler fra landøkonomisk forening under grevskabet Frisenborg for indsatsen.

Lærer Ladefoged skriver at den gamle skolebygning stadig stod da han kom til lyngå i 1906. Den har ligget ud mod Vittenvejen, hvor der nu er garage. Da jeg gik i skole var der brændehus  og ”das” på stedet.

 

Ved Vittenvejen er der en skrænt ned mod bækken, det er en ret stejl skrænt og  den bærer stadig navnet” Degnemarken ”. Så vidt jeg kan læse er den solgt fra skolen omkring 1920.

Mine oplysninger stammer fra den bog om Lyngå sogn som lærer P. Ladefoged skrev i starten af fyrrerne og som udkom i 1947. Der er et meget indholdsrigt afsnit om skolevæsenet i Lyngå, som kan læses i bogen der er opbevaret på Hadsten Lokalarkiv.

venlig hilsen

Herluf Nydam Jensen

                  

 

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Spændende sommerkoncert

Spændende sommerkoncert

Torsdag d. 20. juni 2018 kl. 19.30 i Vejerslev kirke ... læs mere
Små metalstykker i trio hummus

Små metalstykker i trio hummus

Tilbagetrukne fødevarer ... læs mere
Mere frihed og mere tillid vil skabe 5.500 ekstra pædagoger!

Mere frihed og mere tillid vil skabe 5.500 ekstra pædagoger!

Debatindlæg af Simon Buus Olsen, Liberal Alliance ... læs mere
Hadsten Spejderne holder Sankt Hans fest ved hytten på Ellemosevej.

Hadsten Spejderne holder Sankt Hans fest ved hytten på Ellemosevej.

Arrangementet er målrettet børnefamilier, da der allerede kan bages snobrød fra kl. 18.30 og da selve bålet tændes ca. kl. 19 ... læs mere
Hammel Golf Klub gør en forskel

Hammel Golf Klub gør en forskel

Fredag den 24. maj afviklede Hammel Golf Klub "Upendo Charity Golf" ... læs mere
Lions Hinnerup og Hadsten støtter 73 fritidshjemsbørns sommerlejr

Lions Hinnerup og Hadsten støtter 73 fritidshjemsbørns sommerlejr

Hinnerup, Hadsten og Hammel Fritidscentre har søgt Lions om støtte til nedsættelse af egenbetalingen og til en ekstra oplevelse i forbindelse med lejren ... læs mere
I denne weekend køres smedens 24 timers løb på Playstation

I denne weekend køres smedens 24 timers løb på Playstation

Vi har 11 3-mands hold som dyster på den legendariske La Sarthe bane, det hele er stillet op i den store blå smedehal på toppen af Hadsten ... læs mere
Nye åbningstider, services og tilbud på Favrskov Bibliotekerne

Nye åbningstider, services og tilbud på Favrskov Bibliotekerne

1. juli 2019 får bibliotekerne i Favrskov plads til nye tilbud og aktiviteter, når den bemandede åbningstid reduceres ... læs mere
Bølge af tyverier fra varebiler i Favrskov

Bølge af tyverier fra varebiler i Favrskov

Østjyllands Politi har den seneste måned oplevet en stigning i antallet af tyverier fra varebiler i Favrskov Kommune ... læs mere
Alle ejere af en Nimbus kender Knud Jørgensen

Alle ejere af en Nimbus kender Knud Jørgensen

Af motorredaktør Jørgen Kjær, Hadsten ... læs mere
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Alle forbrugere med til at sikre Favrskovs drikkevand ... læs mere
Loading...